Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktivity odboru cestovního ruchu MMR 25. dubna 2012, Fórum podnikatelů cestovního ruchu Libereckého kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktivity odboru cestovního ruchu MMR 25. dubna 2012, Fórum podnikatelů cestovního ruchu Libereckého kraje."— Transkript prezentace:

1 Aktivity odboru cestovního ruchu MMR 25. dubna 2012, Fórum podnikatelů cestovního ruchu Libereckého kraje

2  Příprava Koncepce státní politiky cestovního ruchu na období 2014 - 2020  Příprava Zákona o cestovním ruchu ČR  Realizace projektů odboru cestovního ruchu: zvýšení kvality služeb cestovního ruchu zkvalitnění statistických informací a dat o cestovním ruchu Aktivity OCR MMR

3 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR realizuje prostřednictvím Integrovaného operačního programu financovaného ze Strukturálních fondů EU následující systémové projekty: Téma: Zvýšení kvality služeb cestovního ruchu Projekt:  Národní systém kvality služeb cestovního ruchu v České republice Realizace: 1.1.2010 – 30.6.2015 Téma: Zkvalitnění statistických informací a dat o cestovním ruchu. Projekty:  Zkvalitnění informací pro zpracování TSA ČR Realizace: 1.1.2009 – 30.6.2015  Zkvalitnění informací o vybraných sektorech (HUZ, IUZ, CK/CA) Realizace: 1.7.2009 – 30.6.2015  Zkvalitnění informací o kongresovém a incentivním CR Realizace: 1.7.2009 - 30.6.2014  Zkvalitnění informací o sektoru stravovacích zařízení v ČR Realizace: 1.1.2012 – 31.12.2014 Projekty odboru cestovního ruchu

4 Hlavní účel: Získávání statistických dat pro sestavení Satelitního účtu CR Hlavní přínosy: zmapování segmentu pro účely soukromého i státního sektoru (MPSV, MF, ČSÚ, SOCR, apod.) Rozpočet : 107,1 mil. Kč Vyčerpáno k 31. 3. 2012 : 35,6 mil. Kč Aktivity projektu 1.Šetření počtu a struktury zahraničních návštěvníků a jejich výdajů (hlavní přechody 2.Šetření na regionálních přechodech 3.Verifikace a upřesnění hodnot uváděných respondenty: a) struktura výdajů, b) výdaje v soukromí 4.Tvorba zdrojové databáze 5.Publicita a informovanost o projektu 6.Zajištění řízení projektu Projekt: Zkvalitnění informací pro zpracování Satelitního účtu cestovního ruchu ČR

5  Příjezdový cestovní ruch 2009 – 2015“ Šetření realizováno dle harmonogramu ve smlouvě Výsledky šetření ve čtvrtletní periodicitě Pravidelné kontroly tazatelské sítě dodavatele VZ „doplňující aktivity“ Jednorázový výzkum organizovaného CR Jeho vyhodnocení a zakomponování do stávajícího šetření Strukturalizace výsledků v krajském členění  Tvorba zdrojové databáze předpokládaná hodnota 16 mil. Kč bez DPH (poměrně ze všech statistických projektů CR) schválen záměr veřejné zakázky zadávací dokumentace v přípravě s předpokladem vyhlášení v červnu 2012 Aktuálně realizovaná výběrová řízení Projekt: Zkvalitnění informací pro zpracování Satelitního účtu cestovního ruchu ČR

6 Národnost návštěvníka Účel a délka pobytu Navštívená místa Frekvence návštěv Použitý dopravní prostředek Typ ubytování Výdaje návštěvníka na cestovní ruch během pobytu v ČR  Hlavní statistické ukazatele Projekt: Zkvalitnění informací pro zpracování Satelitního účtu cestovního ruchu ČR

7 Aktivity OCR MMR 48 silničních přechodů 8 železničních stanic 2 autobusová nádraží 5 letišť Místa realizace výzkumu Projekt: Zkvalitnění informací pro zpracování Satelitního účtu cestovního ruchu ČR

8 Členění respondentů Zahraniční návštěvníci Zahraniční turisté Jednodenní návštěvníci Tranzitující Projekt: Zkvalitnění informací pro zpracování Satelitního účtu cestovního ruchu ČR

9 Odhad počtu zahraničních návštěvníků (2011) Projekt: Zkvalitnění informací pro zpracování Satelitního účtu cestovního ruchu ČR

10 Navštívená místa TOP 20 (zahraniční turisté) Projekt: Zkvalitnění informací pro zpracování Satelitního účtu cestovního ruchu ČR

11 Praha vs ostatní kraje (zahraniční turisté) Projekt: Zkvalitnění informací pro zpracování Satelitního účtu cestovního ruchu ČR

12 Průměrné výdaje Projekt: Zkvalitnění informací pro zpracování Satelitního účtu cestovního ruchu ČR

13 Hlavní účel: provedení plošného statistického šetření v segmentu HUZ a IUZ, CK a CA Hlavní přínosy: zmapování segmentu pro účely soukromého i státního sektoru (MPSV, MF, ČSÚ, SOCR, apod.) Aktuální rozpočet: 68,8 mil. Kč, z toho vyčerpáno: 1,1 mil. Kč Aktivity projektu Analýza uživatelů statistických dat o cestovním ruchu (ukončena – zakončena prezentací) Šetření hromadných a individuálních ubytovacích zařízení cestovního ruchu (proběhlo VŘ – byl vybrán dodavatel) Šetření CK a CA na území ČR (proběhlo VŘ – byl vybrán dodavatel) Tvorba zdrojové databáze (příprava zadávací dokumentace) Publicita a informovanost o projektu (příprava zadávací dokumentace) Řízení projektu Projekt: Zkvalitnění informací o vybraných sektorech cestovního ruchu

14 Aktuální veřejné zakázky  Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Vybrána společnost INCOMA GfK, a.s. Celková finanční částka 22,6 mil. Kč bez DPH  Tvorba zdrojové databáze ZD je realizováno ve všech projektech na statistiku  Zadávací řízení na publicitu projektu ZD je realizováno ve všech projektech na statistiku záměr VZ (propagační předměty) záměr VZ (semináře) oba záměry podepsány po vrácení jsou zapracovávány připomínky CRR Praha do návrhů smluv a zadávací dokumentace Projekt: Zkvalitnění informací o vybraných sektorech cestovního ruchu

15 Průběh šetření Plošná šetření UZ, CK a CA Šetření UZ 1.fáze šetření: základní data o sektoru vymezení IUZ a HUZ 2. fáze šetření - podrobné ukazatele o sektoru Šetření CK a CA 1.fáze šetření - základní informace o sektoru - vymezení sektoru CA 2. fáze šetření - podrobné ukazatele o sektoru Projekt: Zkvalitnění informací o vybraných sektorech cestovního ruchu

16  Ubytovací zařízení: Název a adresa UZ Počet pokojů, lůžek a míst na volné ploše Počet zaměstnanců Vybavenost subjektu Služby pro klienty Sezónní provoz Počet hostů a přenocování, národnostní složení Hlavní šetřené statistické ukazatele Projekt: Zkvalitnění informací o vybraných sektorech cestovního ruchu

17  Cestovní kanceláře a agentury: Název a adresa subjektu Právní forma CK x CA? Počet provozoven Zaměření subjektu na typ CR a druh turistiky Poskytnuté služby Počet klientů / zájezdů Poskytnuté služby Vybraný finanční ukazatel Hlavní šetřené statistické ukazatele Projekt: Zkvalitnění informací o vybraných sektorech cestovního ruchu

18 Hlavní účel: provedení plošného statistického šetření v segmentu KIT Hlavní přínosy: zmapování segmentu pro účely soukromého i státního sektoru (MPSV, MF, ČSÚ, SOCR, apod.) Rozpočet projektu: 32,8 mil. Kč z tohoto vyčerpáno: 1,4 mil. Kč Aktivity projektu: 1.Analýza současné situace v oblasti informací o segmentu KIT v ČR 2.Statistické šetření organizátorů akcí KIT a poskytovatelů prostor pro organizování akcí KIT 3.Tvorba zdrojové databáze segmentu KIT 4.Publicita a informovanost o projektu 5.Zajištění řízení projektu Projekt: Zkvalitnění informací o kongresovém a incentivním cestovním ruchu

19 Aktuální výběrová řízení Statistické šetření organizátorů akcí KIT a poskytovatelů prostor pro akce KIT segmentu cestovního ruchu (hodnota 18 mil. Kč bez DPH) Připravovaná výběrová řízení Viz předchozí projekty na statistiku Tvorba zdrojové databáze Zadávací řízení na publicitu projektu Projekt: Zkvalitnění informací o kongresovém a incentivním cestovním ruchu

20 počet a kapacita sálů počet konaných akcí (absolutně, dle typologie, dle velikosti, dle doby trvání, dle původu účastníků, dle smluvních partnerů) počet účastníků akcí (absolutně, dle typologie akcí, dle smluvních partnerů) doba trvání akce původ zadavatelů akcí celkové tržby struktura tržeb průměrná cena za pronájem prostor průměrná cena za pokoj pro KIT klientelu Conversion Rate průměrná výše účastnických poplatků Hlavní šetřené statistické ukazatele Projekt: Zkvalitnění informací o kongresovém a incentivním cestovním ruchu

21 Hlavní účel: Statistické šetření počtu stravovacích zařízení Šetření podobného rozsahu nebylo provedeno již 10 let Hlavní přínosy: zmapování segmentu pro účely soukromého i státního sektoru (MPSV, MF, ČSÚ, SOCR, apod.) Rozpočet: 35,0 mil. Kč Předpokládané zahájení realizace: červen 2012 Ukončení realizace: prosinec 2014 Nyní se projekt nachází ve fázi hodnocení kvality: První hodnotitel vydal kladné stanovisko Druhý hodnotitel vydal záporné stanovisko Projekt je ve fázi rozhodnutí arbitra, zda bude postoupen do další fáze hodnocení kvality Projekt: Zkvalitnění informací o sektoru stravovacích zařízení

22 Jiří Frumar Odboru cestovního ruchu Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 e-mail: frujir@mmr.cz


Stáhnout ppt "Aktivity odboru cestovního ruchu MMR 25. dubna 2012, Fórum podnikatelů cestovního ruchu Libereckého kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google