Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Audit projektů ROP Jihozápad – zkušenosti z období 2007 - 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Audit projektů ROP Jihozápad – zkušenosti z období 2007 - 2013."— Transkript prezentace:

1 Audit projektů ROP Jihozápad – zkušenosti z období 2007 - 2013

2 Obsah prezentace 1.Role Auditního orgánu v kontrolním systému evropských dotací 2.Audity operace a.Výkon auditu operace b.Výsledky auditů operace ROP Jihozápad c.Nejvýznamnější zjištění z auditů ROP Jihozápad 3.Závěr

3 Role Auditního orgánu Auditní orgán je národní, regionální nebo místní veřejný orgán či subjekt stanovený pro každý operační program. Jeho povinností je ověřovat účinnost fungování systému řízení a kontroly. Členský stát určí auditní orgán pro každý operační program (spolu s řídicím orgánem a certifikačním orgánem).  V České republice bylo výkonem funkce AO pověřeno Ministerstvo financí (do 31.12. 2012 rovněž zapojen tzv. Pověřený auditní subjekt – PAS) Úkoly auditního orgánu zahrnují kontrolu účinnosti fungování systémů řízení a kontroly (audity systému). Auditní orgán také odpovídá za provádění kontrol zaměřených konkrétně na vykazované výdaje (audity operace).

4 Organizační struktura AO

5 Výkon auditu operace 1.Přípravná část auditu Určení členů auditorského týmu – možná „rotace“ auditorů Zajištění potřebné dokumentace od ŘO Oznámení o zahájení auditu operace adresované příjemci Provádění tzv. desk review 2.Audit na místě u příjemce Kontrola dokladů, které nebyly součástí projektové složky Ověření plnění indikátorů 3.Další případná komunikace V případě nutnosti výzvy k doložení chybějících dokladů, písemné odpovědi na dodatečné dotazy auditorů Seznámení příjemce s předběžnými zjištěními

6 Výkon auditu operace 4.Zpracování auditní zprávy Zpracování návrhu zprávy (vnitřní připomínkové řízení v rámci MF) Seznámení příjemce s návrhem zprávy Kontradiktorní (námitkové) řízení Posouzení námitek a finální zpracování auditní zprávy (vnitřní připomínkové řízení v rámci MF) 5.Ukončení auditu Audit je ukončen předáním auditní zprávy ministrovi Předání auditní zprávy příjemci a poskytovateli dotace

7 Výkon auditu operace 6.Následné kroky Řešení nesrovnalosti – daňové řízení vedené poskytovatelem dotace ► vydání platebního výměru na odvod za porušení rozpočtové kázně Odvolací řízení vedené MF (odbor 12) Soudní přezkum Připravované změny

8 Výsledky auditů ROP JZ RokPočet auditů operace Auditované výdaje Počet zjištění Finanční dopad (NZV) 2012361 937 286 802,- Kč46 44 573 284,- Kč 2013332 060 655 011,- Kč41433 110 852,- Kč 2014352 088 964 612,- Kč4163 755 268,- Kč 2015372 437 693 149,- Kč33179 149 035,- Kč Rok 2014 – v přehledu není zahrnut 1 mimořádný audit operace zaměřený na zdravotnickou techniku

9 Výsledky auditů ROP JZ ROPChybovost 2011 Chybovost 2012 Chybovost 2013 Chybovost 2014 Jihovýchod 2,00%1,96%7,45%1,60% Jihozápad 5,00%3,65%15,50%4,49% Moravskoslezsko 5,00%3,66%6,87%1,92% Severovýchod 5,26%10,21%-5,61% Severozápad 21,17% -3,73% Střední Čechy 5,00% -3,53% Střední Morava 5,00%3,42%5,30%7,87% 2015 – předpokládaná chybovost 5,45%

10 Nejvýznamnější zjištění 1.Dle finančního dopadu –2015: Z 10 nejvýznamnějších zjištění AO se 4 zjištění týkají ROP JZ !!! –Nejvyšší částka identifikovaných nezpůsobilých výdajů v rámci ROP JZ 220 033 028,-- Kč 2.Dle četnosti –Oblast VZ –Nezpůsobilé výdaje (např. proplacené nerealizované práce)

11 Nejvýznamnější zjištění 3.Vybrané případy –Změna zadávacích podmínek (podstatná změna smlouvy měnící podmínky uplatnění smluvní pokuty za prodlení s dodávkou) –Dělení zakázek – např. u výběru zpracovatele projektových žádostí (příjemce realizoval v rámci jedné výzvy několik projektových žádostí) –Stanovení nepřiměřených a diskriminačních požadavků s ohledem na druh, složitost a rozsah VZ (např. „dispozice obalovnou“, „bankovní záruka od banky s minimálním požadovaným ratingem“) „složený kvalifikační předpoklad“ – zjištění AO vycházející z rozhodovací praxe ÚOHS – KS v Brně však (zatím) závěry ÚOHS nepotvrdil – viz rozsudek KS čj. 62 Af 16/2014 – 47

12 Nejvýznamnější zjištění 3.Vybrané případy –„Účelová“ tvorba souboru movitých věcí Rozdíl mezi účtováním typově shodného majetku  Majetek pořizovaný z dotace = odpisy  Majetek pořizovaný z vlastních prostředků = přímo do nákladů „striktní“ přístup NKÚ !!! – viz kontrolní akce č. 14/16 Peněžní prostředky určené v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad pro období 2007– 2013 na rozvoj a obnovu regionálních zdravotnických zařízení – např. napadený postup tvorby souboru movitých věcí ze 16 nemocničních lůžek

13 Nejvýznamnější zjištění 3.Vybrané případy –Nedoložení jednoznačných dokladů (důkazů) o skutečném provedení fakturovaných prací/zjištění při auditu na místě, že fakturované práce nebyly provedeny Např. nedoložení dokladů souvisejících s uplatněním výdaje za Poplatek za skládku zeminy, fakturované méněpráce

14 Děkuji za pozornost J. Procházková Jitka.Prochazkova@mfcr.cz Otázky a komentáře


Stáhnout ppt "Audit projektů ROP Jihozápad – zkušenosti z období 2007 - 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google