Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© IHAS 2011 Tento projekt je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© IHAS 2011 Tento projekt je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR."— Transkript prezentace:

1 © IHAS 2011 Tento projekt je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR PROJEKT:Hodnocení průmyslových rizik PRODUKT:8 - Technické a analytické postupy DÍLČÍ MODUL:14 - Požadavky na elektrická zařízení BPS

2 © IHAS 2011  Musí být označeno:  název a adresa výrobce,  označení CE,  označení série nebo typu,  sériové číslo, pokud existuje,  rok výroby,  specifické označení ochrany proti výbuchu (viz obrázek) doplněné o symbol skupiny a kategorie zařízení. Označení dle NV č. 23/2003 Sb.

3 © IHAS 2011 ČSN EN 60079-14 ed.3  Rozsah platnosti normy jsou normální podmínky, či téměř normální podmínky  Platí pro:  el. zařízení stabilní, přemístitelná, přenosná, ruční, trvalé či dočasné instalace  Neplatí pro:  el. Instalace v dolech s výskytem důlního plynu, výbušniny a prach z výbušnin, pyroforické látky, v místnostech pro lékařské účely, v prostorech, kde se vytvářejí hybridní směsi Výbušné atmosféry Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací

4 © IHAS 2011  Vztah mezi úrovněmi ochrany zařízení (EPL) a zónami (viz. Tabulka 1)  V normě je definován také vztah mezi EPL a typy ochran  Výběr podle skupiny zařízení (Tabulka 2)  Výběr zařízení podle teploty vznícení plynu, páry nebo prachu a okolní teploty  Výběr zařízení vyzařující energii pro prostory s prachem  Výběr ultrazvukových zařízení pro prach  Vlivy vnějšího okolí  Lehké kovy jako konstrukční materiály  Přemístitelná a přenosná a osobní zařízení - elektronické náramkové hodinky jsou přijatelné pro použití v nebezpečných prostorách Výběr elektrických zařízení (s výjimkou kabelů a trubkových vedení)

5 © IHAS 2011  Výběr točivých elektrických strojů  Svítidla - nízkotlaké sodíkové výbojky nemají být přenášeny ani instalovány nad nebezpečnými prostory  Zásuvky a vidlice pro prach - nejsou dovoleny v prostorech vyžadujících EPL Da Výběr elektrických zařízení (s výjimkou kabelů a trubkových vedení)

6 © IHAS 2011 ZónaÚrovně ochrany zařízení (EPL) 0Ga 1Ga nebo Gb 2Ga, Gb nebo Gc 20Da 21Da nebo Db 22Da, Db nebo Dc Tabulka 1: Úroveň ochrany zařízení (EPL), pokud jsou stanoveny pouze zóny

7 © IHAS 2011  Nebezpečí od živých částí  Musí být vyloučen jakýkoli kontakt s holými částmi jinými než jiskrově bezpečnými nebo s omezenou energií  Nebezpečí od přístupných a vnějších vodivých částí - je-li použita v nebezpečném prostoru TN síť musí být použitá TN-S síť, TT síť musí být chráněná proudovým chráničem Ochrana před nebezpečným (zápalným) jiskřením

8 © IHAS 2011  Nouzové vypínání  pro případy nouze musí být na vhodném místě nebo místech mimo nebezpečný prostor jeden nebo několik prostředků pro vypnutí elektrického napájení nebezpečného prostoru  Elektrické odpojení Nouzové bezpečnostní vypínání a elektrické odpojení

9 © IHAS 2011  Kovové závěry a kovové části závěrů  Blokovací zařízení  Připojovací zařízení pro uzemňovací vodič a vodič pro vzájemné pospojování  Vstupy do závěru  Doplňující požadavky pro točivé elektrické stroje  Doplňující požadavky pro spínače  Doplňující požadavky pro pojistky  Doplňující požadavky pro vidlice a zásuvky a konektory  Doplňující požadavky pro svítidla  Doplňující požadavky pro ruční a přilbové svítilny

10 © IHAS 2011 Označení elektrických zařízení do prostor s nebezpečím výbuchu

11 © IHAS 2011

12  ČSN EN 60079-11 Výbušné atmosféry - Část 11: Ochrana zařízení jiskrovou bezpečností “i” Typy ochran el. zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu

13 © IHAS 2011  ČSN EN 60079-15 ed.3 Výbušné atmosféry - Část 15: Zařízení chráněné typem ochrany “n” Typy ochran el. zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu

14 © IHAS 2011  ČSN EN 60079-28 Výbušné atmosféry - Část 28: Ochrana zařízení a přenosových systémů používajících optické záření Typy ochran el. zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu


Stáhnout ppt "© IHAS 2011 Tento projekt je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google