Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odbory zemědělských agentur a pozemkových úřadů Činnost ZAPÚ v Programu LEADER ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odbory zemědělských agentur a pozemkových úřadů Činnost ZAPÚ v Programu LEADER ČR."— Transkript prezentace:

1 Odbory zemědělských agentur a pozemkových úřadů Činnost ZAPÚ v Programu LEADER ČR

2 Kontrolní činnost I. Před zahájením realizace projektů – zahájení realizace po podpisu seznamu vybraných projektů ředitelkou odboru koncepce rozvoje venkova II. V průběhu realizace projektů – soulad s projektem, se Závaznými podmínkami, spolufinancování III. Po skončení realizace projektů – udržení projektovaných parametrů 5 let IV. V průběhu administrace v MAS

3 Kontrolované subjekty Místní akční skupiny – soulad struktury a činnosti s Programem a s Dohodou Žadatelé – příjemci podpory – soulad povahy žadatele s Programem, soulad s realizací v záznamech, výkazech a hlášeních

4 Předmět kontroly Administrativní postupy Evidence Přijatelnost žadatele, projektu a výdajů Postup realizace – staveb, obnovy, pořízení strojů, rostlin, informačních systémů, výpočetní techniky Faktury – věcné plnění podle projektu a Programu Účetnictví – spolufinancování Čtvrtletní hlášení, monitoring, vykazování Plnění závazných ukazatelů Závěrečné vyhodnocení

5 Kontrola přijatelnosti Ziskového nebo neziskového subjektu žadatele - příjemce podpory Projektu Nákladů

6 Kontrola přijatelnosti žadatele Žadatelem není státní organizace, ani jako podílník z více než 25 %, občanské sdružení podle § 829 OZ, velký podnik, zahraniční subjekt Sídlo i provozovna (působiště) uvnitř mikroregionu Neziskový subjekt – nezisková organizace, obec, svazek obcí Ziskový subjekt – PO nebo FO - zaregistrovaná hlavní nebo vedlejší činnost v oblasti zemědělské nebo lesnické prvovýroby, malý nebo střední podnik, nebo začínající podnikatel, registrace v ČR

7 Kontrola přijatelnosti projektu Projekt je umístěn uvnitř mikroregionu Umístění stavby v obci, která má územní plán nebo urbanistickou studii schválené zastupitelstvem Soulad projektu se strategií Soulad projektu s Programem Zaměření projektu podle tématu schváleného záměru a opatření a podle výzvy Vyhovující splnění všech bodů osnovy popisu projektu Plnění závazných ukazatelů Programu

8 Kontrola přijatelnosti výdajů Reálný rozpočet Předpokládané výdaje se vyskytují v seznamu přijatelných výdajů zvoleného tématu Výše přijatelných nákladů v rozmezí - u podnikatelských subjektů od 100 000 Kč - u neziskových subjektů od 100 000 Kč % spolufinancování přijatelných nákladů - podnikatelským subjektem min. 50% (54%) - neziskovým subjektem min. 20%

9 Informační povinnost Zjištěné nesrovnalosti pro 14150 Návrhy řešení problémů, sankcí a nápravných opatření pro 14150 Informace pro Ř odboru 14150 před vydáním Rozhodnutí Pokyn pro MAS nebo žadatele při zjištění odstranitelného problému s termínem odstranění, kontrola odstranění

10 Poradenství Pro MAS Pro žadatele – příjemce podpory Osvěta Programu ve veřejnosti

11 Evidence Počítačová evidence registrace podaných projektů (SW Foresta) (evidence v ISPROFIN 14150) Poradenství pro paralelní evidenci v MAS

12 Archivace Archivace 1 paré složek záměrů přijatých MAS do 10 let po skončení Programu Archivace 1 paré složek projektů přijatých žadatelů – příjemců podpory do 10 let po skončení Programu

13 Vykazování Podávání souhrnných hlášení žadatelů 14150 čtvrtletně Vypracování souhrnných monitorovacích tabulek za mikroregion pro 14150 vždy poslední den čtvrtletí Předávání závěrečného vyúčtování akcí 14150 Vypracování závěrečného vyhodnocení programu za mikroregion pro 14150

14 Potvrzování faktur pro HVB Bank, a.s. nebo Českou pojišťovnu, a.s. Na fakturu se napíše: „(Ne)souhlasím s proplacením faktury“, datum, razítko a podpis.

15 Děkuji vám za pozornost Hana Havelková Odbor koncepce rozvoje venkova MZe hana.havelkova@mze.czana.havelkova@mze.cz Tel.: 221812234


Stáhnout ppt "Odbory zemědělských agentur a pozemkových úřadů Činnost ZAPÚ v Programu LEADER ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google