Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní aspekty podnikání v Polsku Mgr. Piotr Klosowski - Ředitel ECDiDP s.r.o. Višňová 331/4, 140 00 Praha 4 Česká republika

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní aspekty podnikání v Polsku Mgr. Piotr Klosowski - Ředitel ECDiDP s.r.o. Višňová 331/4, 140 00 Praha 4 Česká republika"— Transkript prezentace:

1 Právní aspekty podnikání v Polsku Mgr. Piotr Klosowski - Ředitel ECDiDP s.r.o. Višňová 331/4, 140 00 Praha 4 Česká republika www.ecddp.cz

2 Základní právní rámec stanoví : Obchodní zákoník ze dne 15.9.2000 Obchodní zákoník ze dne 15.9.2000 Kodeks Spółek Handlowych Zákon ze dne 2.7.2004 o svobodě hospodářského podnikání (živnostenský zákon) Zákon ze dne 2.7.2004 o svobodě hospodářského podnikání (živnostenský zákon) Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej Občanský zákoník ze dne 23.4.1964 Občanský zákoník ze dne 23.4.1964 Kodeks Cywilny Prácovní zákoník ze dne 26.6.1974 Prácovní zákoník ze dne 26.6.1974 Kodeks Pracy Právní aspekty podnikání v Polsku

3 Základní formy podnikání v Polsku : Samostatný podnikatel (fyzická osoba) Samostatný podnikatel (fyzická osoba) Osobní obchodní společnosti Osobní obchodní společnosti Kapitálové obchodní společnosti Kapitálové obchodní společnosti Právní aspekty podnikání v Polsku

4 Osobní obchodní společnosti : Veřejná obchodní společnost Veřejná obchodní společnost Společnost komanditní Společnost komanditní Partnerská společnost Partnerská společnost Právní aspekty podnikání v Polsku

5 Veřejná obchodní společnost : Vede pod společným jménem výdělečný podnik a není obchodní společnosti Vede pod společným jménem výdělečný podnik a není obchodní společnosti Nemá právní subjektivitu : Nemá právní subjektivitu : Zastupuje jí každý společník Zastupuje jí každý společník Její majetek je osobním vlastnictvím každého společníka Její majetek je osobním vlastnictvím každého společníka Za její závazky ručí solidárně každý ze společníků celým svým majetkem Za její závazky ručí solidárně každý ze společníků celým svým majetkem Jde o odpovědnost subsidiární Jde o odpovědnost subsidiární Právní aspekty podnikání v Polsku

6 Partnerská společnost : Přístupná jen pro určitá povolání m.j.: Přístupná jen pro určitá povolání m.j.: Daňový poradce Daňový poradce Farmaceut Farmaceut Účetní Účetní Advokát Advokát Odhadce … Odhadce … Právní aspekty podnikání v Polsku

7 Společnost komanditní : Za závazky společnosti ručí bez omezení aspoň jeden společník (komplementář) Za závazky společnosti ručí bez omezení aspoň jeden společník (komplementář) Odpovědnost aspoň druhého společníka je omezená (komanditista) Odpovědnost aspoň druhého společníka je omezená (komanditista) Je možné utvořit kom. spol. s právnickou osobou jako komplementářem Je možné utvořit kom. spol. s právnickou osobou jako komplementářem Komanditní společnost podléhá povinnosti zápisu do obchodního rejstříků Komanditní společnost podléhá povinnosti zápisu do obchodního rejstříků Právní aspekty podnikání v Polsku

8 Kapitálové společnosti : Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. z o.o. Akciová společnost Akciová společnost Spółka akcyjna S.A. Právní aspekty podnikání v Polsku

9 Založení společnosti : Obecní úřad (Magistrát města) Obecní úřad (Magistrát města) Evidence záměru vykonávat hospodářskou činnost Evidence záměru vykonávat hospodářskou činnost Statisticky úřad Statisticky úřad Registrace podnikatelské činnosti, přidělení č. REGON Registrace podnikatelské činnosti, přidělení č. REGON Banka Banka Založení bankovního účtu Založení bankovního účtu Finanční úřad Finanční úřad Registrace plátce DPH, přidělení NIP, volba formy zdanění Registrace plátce DPH, přidělení NIP, volba formy zdanění Správa sociálního zabezpečení Správa sociálního zabezpečení Registrace pojistného závazku (poj. důchodové, nemocenské, pensijní, úrazové a zdravotní) Registrace pojistného závazku (poj. důchodové, nemocenské, pensijní, úrazové a zdravotní) Právní aspekty podnikání v Polsku

10 Sp. z o.o. : Společenská smlouva sepsána formou notářského zápisu Společenská smlouva sepsána formou notářského zápisu Základní kapitál 50.000 PLN Základní kapitál 50.000 PLN Hodnota jednoho podílu min. 500 PLN Hodnota jednoho podílu min. 500 PLN Pro prvozápis společnosti musí být vložen vklad k pokrytí celého základního kapitálu Pro prvozápis společnosti musí být vložen vklad k pokrytí celého základního kapitálu Právní aspekty podnikání v Polsku

11 Vlastní kapitál polské Sp. z o.o. : Základní kapitál = kapitał podstawowy Základní kapitál = kapitał podstawowy (v ČR totéž co základní kapitál) Záložní kapitál = kapitał zapasowy Záložní kapitál = kapitał zapasowy (v ČR totéž co rezervní fond) Rezervní kapitál = kapitał rezerwowy Rezervní kapitál = kapitał rezerwowy (v ČR totéž co zvláštní fond) Právní aspekty podnikání v Polsku

12 Orgány Sp. z o.o. : Představenstvo (Zarząd) Představenstvo (Zarząd) Valná hromada (Walne Zgromadzenie) Valná hromada (Walne Zgromadzenie) Dozorčí rada (Rada Nadzorcza) : Dozorčí rada (Rada Nadzorcza) : Povinná u Sp. z o.o. se základním kapitálem nad 500.000 PLN nebo víc něž 25 společníků Právní aspekty podnikání v Polsku

13 Sp. z o.o. : V případě, že společník je jediným členem představenstva vyžaduje právní činnost mezi tímto společníkem formu notářského zápisu V případě, že společník je jediným členem představenstva vyžaduje právní činnost mezi tímto společníkem formu notářského zápisu Ve smlouvě mezi společnosti a členem představenstva (a také ve sporu mezi nimi) společnost zastupuje dozorčí rada nebo zástupce zvolen valnou hromadou Ve smlouvě mezi společnosti a členem představenstva (a také ve sporu mezi nimi) společnost zastupuje dozorčí rada nebo zástupce zvolen valnou hromadou Právní aspekty podnikání v Polsku

14 Odpovědnost orgánu Sp. z o.o. : V případě, že by byla exekuce proti společnosti neúčinná, za závazky společnosti ručí solidárně členové představenstva. Od odpovědnosti se osvobozuje : Pokud prokáže, že návrh na vyhlášení úpadku nebo zahájení konkurzního řízení proběhly ve správném termínu Pokud prokáže, že návrh na vyhlášení úpadku nebo zahájení konkurzního řízení proběhly ve správném termínu Důkazy, že ne jeho vinou došlo k zahájení konkurzního řízení nebo vyhlášení úpadku Důkazy, že ne jeho vinou došlo k zahájení konkurzního řízení nebo vyhlášení úpadku Právní aspekty podnikání v Polsku

15 Spółka Akcyjna (S.A.) : Kapitál rozdělen na akcie, které jsou cennými papíry Kapitál rozdělen na akcie, které jsou cennými papíry Minimální hodnota akcie pouze 1 PLN Minimální hodnota akcie pouze 1 PLN Základní kapitál min. 500.000 PLN Základní kapitál min. 500.000 PLN Právní aspekty podnikání v Polsku

16 Orgány S.A. : Představenstvo (Zarząd) Představenstvo (Zarząd) Valná hromada (Walne Zgromadzenie) Valná hromada (Walne Zgromadzenie) Dozorčí rada (Rada Nadzorcza) Dozorčí rada (Rada Nadzorcza) Právní aspekty podnikání v Polsku

17 Druhy pracovní smlouvy : Na dobu určitou Na dobu určitou Na dobu neurčitou Na dobu neurčitou Na dobu vykonání určité práce Na dobu vykonání určité práce Na dobu určitou pro zastupování nepřítomného pracovníka Na dobu určitou pro zastupování nepřítomného pracovníka Zkušební doba = max 3 měsíce Zkušební doba = max 3 měsíce Právní aspekty podnikání v Polsku

18 Pracovní doba : 40 hodin / týden 40 hodin / týden Každý svátek připadající v zúčtovaném období na jiná den něž neděli, snižuje objem pracovní doby o 8 hodin. Jestliže však v týdnu, zahrnujícím 7 dni od pondělka do neděle, případnou dva svátky na jiné dni něž neděli, snížení objemu pracovní doby o 8 hodin vzniká z titulu pouze jednoho z těchto svátku Každý svátek připadající v zúčtovaném období na jiná den něž neděli, snižuje objem pracovní doby o 8 hodin. Jestliže však v týdnu, zahrnujícím 7 dni od pondělka do neděle, případnou dva svátky na jiné dni něž neděli, snížení objemu pracovní doby o 8 hodin vzniká z titulu pouze jednoho z těchto svátku 15 minutová přestávka po min 6 hodinách práce, započítává se do pracovní doby 15 minutová přestávka po min 6 hodinách práce, započítává se do pracovní doby Právní aspekty podnikání v Polsku

19 Rozvázání pracovního poměru : Dohodou Dohodou Na žádost jedné ze stran pří dodržení výpovědní lhůty Na žádost jedné ze stran pří dodržení výpovědní lhůty Na žádost jedné ze stran bez dodržení výpovědní lhůty Na žádost jedné ze stran bez dodržení výpovědní lhůty Uplynutím doby, na kterou byla sjednána Uplynutím doby, na kterou byla sjednána Dnem ukončení práce, na kterou byla uzavřena Dnem ukončení práce, na kterou byla uzavřena Právní aspekty podnikání v Polsku

20 Rozvázaní pracovního poměru se zachováním výpovědní lhůty : dva týdny, jestliže odpracována doba je kratší něž 6 měsíců dva týdny, jestliže odpracována doba je kratší něž 6 měsíců jeden měsíc, jestliže odpracována doba činí nejméně 6 měsíců jeden měsíc, jestliže odpracována doba činí nejméně 6 měsíců 3 měsíce jestliže pracovník byl zaměstnán minimálně 3 roky 3 měsíce jestliže pracovník byl zaměstnán minimálně 3 roky Právní aspekty podnikání v Polsku

21 Děkuji za pozornost! V případě dotazů prosím o kontakt: Mgr. Piotr Klosowski ECDiDP s.r.o. Višňová 331/4, Praha 4 Krč tel.: 224 e-mail: piotr.klosowski@ecddp.cz piotr.klosowski@ecddp.cz www.ecddp.cz


Stáhnout ppt "Právní aspekty podnikání v Polsku Mgr. Piotr Klosowski - Ředitel ECDiDP s.r.o. Višňová 331/4, 140 00 Praha 4 Česká republika"

Podobné prezentace


Reklamy Google