Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Proč jsou případy DN domácího násilí podceňovány či přeceňovány pohled z praxe.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Proč jsou případy DN domácího násilí podceňovány či přeceňovány pohled z praxe."— Transkript prezentace:

1 Proč jsou případy DN domácího násilí podceňovány či přeceňovány pohled z praxe

2 ACORUS centrum pro osoby ohrožené domácím násilím vznik v r. 1997

3 ACORUS Sociální služby: Odborné sociální poradenství pro osoby ohrožené domácím násilím (ženy i muže) Krizová pomoc pro ženy a děti ohrožené domácím násilím Azylový dům pro ženy a děti ohrožené domácím násilím s nonstop linkou

4 Akreditované aktivity: Poskytování právních informací obětem trestných činů (obětem DN) Realizace vzdělávacích programů Sociálně-právní ochrana: LOCIKA – centrum pro komplexní práci s dětmi, resp. rodinou zasaženou DN Další aktivity: Byty následné pomoci Preventivní akce pro střední školy a MŠ Supervize, konzultace, audity Vedení případových konferencí Mediální aktivity, publikační činnost

5 Domácí násilí (DN) podceňování x přeceňování s čím se setkáváme v praxi Podceňování : OSPOD policie soudy odsunutí bagatelizace Přeceňování : OSPOD právníci klienti orgány činné v trestním řízení nadměrná angažovanost

6 Podceňování DN OSPOD: Manipulace násilná osoba (NO) uplatňuje manipulaci na pracovnících OSPOD, špatně vyhodnotí Konflikt, hádka, porucha komunikace DN vyhodnoceno jako hádky, doporučeno udělat dohodu, domluvit se, vyhledat mediátora, OO odmítne = považována za tu, co se dohodnout nechce Bezpečí není řešeno bezpečí OO DN při předávání dítěte

7 Podceňování DN POLICIE: Špatné vyhodnocení → chybný postup Osoba, která zavolala policii: „Nepleťte se do toho.“ Osoba ohrožená (OO DN): „Uklidněte se“ OO DN chtěla odejít: „Nemůžete odejít, to byste pochybila.“

8 Podceňování DN SOUDY: Nepovažovanání OO DN za zvlášť zranitelnou oběť nepřiznání nároku na bezplatnou právní pomoc zmocněncem - příklad Nepřihlížení k DN při rozhodování styk otce – NO s dětmi nařízen v místě bydliště matky, která se skrývá na utajené adrese → ohrožení pracovníků i ostatních klientů nucení sdělit skutečnou adresu místa pobytu otci - NO (OSPOD nemusí)

9 Podceňování DN SOUDY: Zabránění kontaktu oběti s pachatelem vysvětlování nejednoznačně: nekontaktování jen v soudní síni a co se děje na chodbě nespadá do rozhodnutí soudu nekontaktování se týká jen setkání se na chodbě ne u výslechu příklad: setkali jsme se s tlakem na OO DN, že pokud trvá na tom, že výslech bude realizován v nepřítomnosti NO, soud bude odročen

10 Přeceňování DN OSPOD: navržen dohled v době, kdy OO DN řešila a od NO odešla do bezpečí nucení k odchodu, i když nejde o DN, ale např. jednorázový incident, tzv. „italskou domácnost“ apod.

11 Přeceňování DN PRÁVNÍCI: často doporučují klientkám v rozvodovém řízení, aby použili jako argument DN s tím, že rozvod bude hladší, že děti budou svěřeny jednoznačně do jejich péče apod.

12 Přeceňování DN KLIENTI: účelové jednání – zneužití DN z důvodů: získání domnělých výhod v rozvodových sporech snadnější získání bydlení odůvodnění pro sebe i pro okolí nezvládnutou péči o dítě - je-li považována za OO DN, je nezvládnuté péče o dítě pochopitelná, jako OO DN mají větší hodnotu pro sebe i okolí snaha ztratit se z dosahu OSPOD, policie

13 Přeceňování DN ORGÁNY ČINNÉ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ: případy „italské domácnosti“ – řešení trestně právní cestou, i když partneři spolu nadále hodlají vést společnou domácnost, domnělá OO DN nechce otce svých dětí kriminalizovat a chtějí řešit jinou cestou příklad: klientka pod tlakem policie podala to, pak ho stáhla, státní zástupce vyhodnotil, že je nevěrohodná a trestní stíhání pokračovalo a narušovalo řešení vztahu

14 Proč jsou případy DN podceňovány či přeceňovány OSPOD: přetíženost pracovníků – velký nárůst administrativy, množství případů chybí podpora nejvyššího vedení → strach z chybného rozhodnutí a odpovědnosti chybí specializované vzdělávání zaměřené na trénink v rozpoznávání manipulace a kontramanipulativního jednání

15 Proč jsou případy DN podceňovány či přeceňovány POLICIE: fluktuace policistů v terénu – mladí policisté bez zkušenosti frustrace z toho, že na případu dlouho pracují a OO DN jedním slovem jejich práci překazí přes vnější službu v terénu se často nedostane případ k vyšetřovatelům zkušenost, že OO DN případ nechce řešit a DN však stále pokračuje

16 Proč jsou případy DN podceňovány či přeceňovány SOUDY: malá zkušenost s DN neznalost specifik DN a chování OO DN přetíženost soudů

17 Proč jsou případy DN přeceňovány PRÁVNÍCI: zkušenost, že DN je někdy přeceňováno snaha využít „všechny zbraně“ a DN je obtížně dokazatelné malá zkušenost s DN

18 Proč jsou případy DN přeceňovány KLIENTI: větší informovanost o DN → možnost snazšího zneužití

19 Proč jsou případy DN podceňovány či přeceňovány DN se odehrává „za dveřmi“, objektivně je těžko zjistitelné velká informovanost jak OO DN, tak NO – nahrává zkreslování situace z obou stran v posuzování DN, tedy násilí v intimních vztazích, se často odrážejí vlastní osobní témata a historie důležité nejen znalosti, ale záleží na osobnosti každého konkrétního odborníka a jejich zkušenostech

20 Co by pomohlo??? otázka pro další odborné diskuse interdisciplinárních týmů se zapojením všech složek, které se na řešení podílejí

21 Děkuji za pozornost Zdena Zuzana Bednářová

22 Kontaktní adresa: Acorus, o. s. Dělnická 213/12 170 00 Praha 7 Non stop telefon: 283 892 772 E-mail: info@acorus.cz www.acorus.cz


Stáhnout ppt "Proč jsou případy DN domácího násilí podceňovány či přeceňovány pohled z praxe."

Podobné prezentace


Reklamy Google