Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní charakteristika a principy logistiky Ing. Jan Weiser.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní charakteristika a principy logistiky Ing. Jan Weiser."— Transkript prezentace:

1 Základní charakteristika a principy logistiky Ing. Jan Weiser

2 Obsah výkladu  Vznik a vývoj logistiky  Obsah a cíle logistiky  Členění logistiky  Klíčová slova  Otázky a úkoly

3 Vznik a vývoj logistiky Název logistiky pochází z řeckého slova „logos“, které je možno přeložit jako slovo, řeč, rozum, pochopení, ale také počítaní. Chápání tohoto pojmu se postupně měnilo. První náznaky současného pojetí slova logistika se uplatnily v souvislosti se zabezpečením vojenských operací. Na přelomu 9. a 10. století již byzantský císař Leontos VI. uváděl, že předmětem logistiky je postarat se o vybavení mužstva zbraněmi i municí a příprava každého polního tažení v prostoru a čase. Uváděl dále, že je třeba správně vyhodnotit terén z hlediska pohybu vojsk i možnosti protivníkova odporu.

4 Etapy vývoje moderní logistiky Pojetí logistiky ve světě prošlo čtyři vývojové etapy: 1. Optimalizace distribuce (Phisical Distribution), kdy bylo třeba při zvýšení požadavků trhu optimálně uspořádat průběh dodávky zboží. 2. Změna trhu prodávajícího na trh kupujícího (přechod k zakázkové výrobě) vyvolala nutnost vzájemného sladění zpracování zakázek, výroby (plánování a řízení výrobního procesu) a dodávky zboží. 3. Uzavřený systém materiálových toků s cílem minimalizace zásob (skladování), kde musí být jednotlivé prvky přesně naplánovány z hlediska času i množství (Just in Time). 4. Tzv. celostní logistika, která respektuje nadpodniková hlediska dodavatelů, zákazníků i nositelů služeb a stává se nadpodnikovým integračním systémem materiálových toků široce využívajících výpočetní techniku (CIL - Computer Integrated Logistik).

5 Vývojové etapy logistiky Logistika jako funkce toku materiálů Logistika jako integrační funkce 19701980199020002010 Logistika jako koordinační (optimalizační) funkce zaměřena na tok Nárůst strategického významu Nárůst významu faktoru času

6 6 Vývojové fáze logistiky (Baumgarten, Walter, 2000)

7 Obsah a cíle logistiky Logistiku je možno chápat jako komplexní systém řízení a zároveň i metodu řízení toku materiálů od těžby surovin a jejich zpracování, přes výrobu a distribuci až ke spotřebiteli. Tento systém je možno rozčlenit na: - materiálový - informační a - řídící.

8 Obsah logistiky  Materiálový systém obsahuje všechny přemísťovací, skladovací a další manipulační procesy od získávání surovin, přes jejich zpracování i vlastní výrobu a obchod až k předávání výrobků odběratelům (zákazníkům).  Informační logistické systémy jsou určeny k podpoře ostatních logistických systémů a procesů, které se v jejich rámci odehrávají. Jejich základním úkolem je poskytovat „ správné informace na správném místě ve správný čas“.  Dříve se věnovala hlavní pozornost technickému zabezpečení materiálových toků. Optimální využití moderní techniky je však podmíněno úrovní vlastní kontroly a řízení celého výrobního procesu. To vyžaduje kvalitní a včasné informace. Proto také vzrůstá význam informačních systémů, které zabezpečují pořizování, ukládání, zpracování, kontrolu a přenos informací.  Základní funkcí řídícího logistického systému je analýza, plánování, řízení a kontrola materiálových toků tak, aby bylo dosaženo základních logistických cílů – uspokojit požadavky zákazníků s požadovanou kvalitou a minimálními náklady.

9 Cíl logistiky Výkonovým cílem je zabezpečení požadované úrovně služeb tak, aby požadované množství materiálu a zboží bylo ve správném množství, druhu a jakosti, na správném místě, ve správném okamžiku. Ekonomický cílem je zabezpečení těchto služeb s přiměřenými náklady, které jsou vzhledem k úrovni služeb minimální. V praxi jejich vyšší úroveň dává naději na větší zájem zákazníků, současně však zvyšuje náklady, které na zákazníky působí opačně. Proto někdy uvádíme, že je třeba se snažit zabezpečit logistické služby s optimálními náklady. Tyto náklady pak odpovídají ceně, kterou je ještě zákazník ochoten za vysokou kvalitu zaplatit.

10

11 Členění logistiky Makrologistika se zabývá logistickými řetězci, které jsou nezbytné pro výrobu určitých výrobků od těžby surovin až po prodej a dodání zákazníkovi. Její pohled tedy překračuje hranice jednotlivých podniků a někdy dokonce i států. Mikrologistika se zabývá logistickým systémem uvnitř určité organizace, nebo dokonce její částí (průmyslový závod, jednotlivý objekt, nebo sklad). Podle hospodářsko-organizačního místa uplatnění: logistika výrobní (průmyslová), logistika obchodní a logistika dopravní.

12 Logistika Makro- logistika Mikro- logistika Mezo- logistika Logistika ve zdravotnictví Vojenská logistika Podniková logistika Logistika ostat- ních organizací Kooperace podniků zasilatelských služeb Kooperace podniků logistických služeb Kooperace mezi podniky logistických služeb a zasilatelskými organizacemi Průmyslová logistika Logistika obchodu Logistika služeb Vnitropod- niková logistika Mezipod -niková logistika Vnitropod- niková logistika Mezipod -niková logistika Podniky logistických služeb Logistika ostatních podniků služeb Obr.: Institucionální vymezení logistických systémů

13 Náplň logistiky Náplní výrobní (průmyslové) logistiky je usměrňování všech logistických procesů v oblasti zájmu výrobního podniku. Jde zde tedy o následovné základní činnosti: - nákup základního i pomocného materiálu, polotovarů i dílčích výrobků od subdodavatelů (zásobovací logistika), - řízení toku materiálu podnikem (vlastní výrobní logistika v užším slova smyslu) a dodávky výrobků zákazníkům (distribuční logistika). Obchodní (oběhová) logistika je zaměřena na řízení pohybu zboží od výroby až k zákazníkovi. Patří do ní tedy logistické řetězce počínaje odbytem zboží od výrobních podniků přes dopravu do velkoobchodních skladů a maloobchod k zákazníkům. Dopravní logistika se vztahuje na tu část logistických řetězců, kterou je zabezpečováno přemístění zboží po dopravní síti mimo vlastní výrobní, nebo obchodní organizace. Toto přemístění většinou zajišťují specializované dopravní, nebo zasílatelské organizace.

14 Obr.: Propojení trhů

15 Klíčová slova Logistika, systém logistiky, makro a mikrologistika, logistika výrobní, obchodní, dopravní.

16 Úkoly a otázky  Stručně charakterizujte vývoj logistiky.  Které etapy vývoje moderní logistiky znáte?  Co je logistika?  Které složky tvoří logistický systém?  Jaké jsou hlavní cíle logistiky?  Jak obecně logistiku členíme?  Jak je možno stručně charakterizovat náplň logistiky?


Stáhnout ppt "Základní charakteristika a principy logistiky Ing. Jan Weiser."

Podobné prezentace


Reklamy Google