Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jihočeská univerzita pro roky 2016 - 2020 (4) Dalibor Štys.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jihočeská univerzita pro roky 2016 - 2020 (4) Dalibor Štys."— Transkript prezentace:

1 Jihočeská univerzita pro roky 2016 - 2020 (4) Dalibor Štys

2 Cíle Vrátit univerzitě vážnost Zvýšení autority profesorů v řízení univerzity Snížení počtu studentů na 5000 Soustředění denního studia Bc. a Mgr. v kampusu ve Čtyřech Dvorech Služba regionu

3 Kroky, jimiž hodlám podmínit své setrvání ve funkci: Kurie profesorů – jeden za každou fakultu a vysokoškolský ústav 1. nový způsob volby do senátu JU Kurie akademických a vědeckých pracovníků – jeden za každou fakultu a vysokoškolský ústav Kurie studentů – jeden za každou fakultu + za fakulty s největším počtem studentů Mgr. studia tolik, kolik je VŠ ústavů + 1 student za všechny VŠ ústavy společně (počet zástupců studentů těsně nad 1/3, § 8 (1) VŠ zákona)

4 Kroky, jimiž hodlám podmínit své setrvání ve funkci: Fakultu tvoří jen obory, které mají alespoň 30 studentů Mgr. studia v denním studiu (s výjimkou ZSF). Studenti Mgr. studia a jeho absolventi jsou přirozenou kontrolou kvality. 2.Oddělení vysokoškolských ústavů, zlepšení kontroly kvality na fakultách a vysokoškolských ústavech Ostatní obory patří na vysokoškolské ústavy. VŠÚ mají mít ustavenu mezinárodní vědeckou radu, která je kontroluje a zároveň je jejich „měkkou“ ochranou proti zvůli akademické demokracie. Role rektorátu je kontrolní – především právně a finančně – a metodická. Rektorát má být co nejmenší, ale odborně co nevýkonnější.

5 Další postupné kroky JU si zřídí střediska celoživotního vzdělávání na SOŠ v regionu (+ Vodňany, Nové Hrady a Třeboň) a podpoří výuku v programech VOŠ na těchto místech. -V rámci programu 2/1 bude JU přijímat absolventy VOŠ do Bc. studia (vzor program 3/2 Caltechu) -Ve střediscích celoživotního vzdělávání bude dostupný Eduroam a informační zdroje JU Služba regionu Střediska CŽV bude pro celou univerzitu provozovat ZSF. Ta jediná by se měla zaměřit především na Bc. studium. Bude proto mít i výjimku ve volebním řádu akademického senátu. Všechny pedagogické obory se vrátí na pedagogickou fakultu. JU bude vyučovat pouze ty obory, v nichž je předpoklad kvalitních absolventů. PF bude ve střediscích CŽV zajišťovat podporu vzdělávání učitelů bez pedagogické kvalifikace.

6 Další postupné kroky Služba regionu Transfer technologií se bude řídit jednoduchými a předem danými pravidly. Základem bude zřizování start-upů s 20% podílem univerzity formou nefinančního vkladu. Ve výjimečných případech se vyjedná licenční smlouva. Transfer technologií budou převážně zajišťovat fakulty a VŠ ústavy -Mají příslušné odborné znalosti -Tvůrce se může odvolat k právnímu oddělení rektorátu, pokud mu bude ve využití technologie fakulta nebo VŠ ústav bránit (profesorské privilegium) Střediska CŽV budou též zdrojem informací o univerzitě, jejím odborném zázemí a výsledcích

7 Je to reálné? Klíčová role nově zvoleného akademického senátu a vědecké rady Jihočeské univerzity Zejména role senátu při vyvedení VŠ ústavů z fakult, oponentura akreditačních přihlášek a obrana VŠ ústavů proti excesům akademické demokracie Zabránění akademickému imbreedingu a profesorská řízení -Podporovat profesorská řízení docentů působících mimo Jihočeskou univerzitu na JU a vlastních docentů mimo JU -Volná místa profesorů = vedoucích kateder, fakultních ústavů a laboratoří obsazovat konkursem Využít možnosti dohadovacího řízení na MŠMT při tvorbě rozpočtu pro co nejrychlejší snížení počtu studentů bakalářského studia Pomůže též uznávání předmětů absolventům VOŠ, které sníží počet Bc. studentů 1. ročníku.

8 Z mého životopisu: * 1. 9. 1962 - SPŠ Chemická v Praze, maturita 1981 - absolutorium fyzikální chemie a RNDr. v biofyzikální chemii, PřF Univerzity Karlovy 1988 - CSc. v biochemii na Ústavu organické chemie a biochemie ČSAV 1992 - doc. v oboru Přírodovědné inženýrství na TU Liberec - prof. v oboru Aplikovaná fyzika na návrh ČVUT 2012 - 1992-1995 Univerzita v Lundu - 2002-2011 ředitel ústavu fyzikální biologie JU - listopad 2012–leden 2014 na MŠMT, z toho červenec 2013–leden 2014 jako ministr Počet publikací, citací ani h-faktor neuvádím, protože bych tím zbytečně napomáhal zlému. Každý si tato data může vyhledat ve Web of Science. Řešitel a spoluřešitel několika desítek projektů včetně mnoha mezinárodních, hlavní řešitel projektu 6. Rámcového programu EU Euroscitalscout

9 Publikace z posledních 10 let, kterých si nejvíce vážím, jejich impakt faktory a citovanost: Expertomica Metabolite Profiling: Getting more information from LC-MS using the stochastic systems approach, (2009) Jan Urban, Jan Vaněk, Jiří Soukup and Dalibor Štys, Bioinformatics 25, 2764-2767. (IF 2013 = 4.621) Počet citací bez autocitací0 The cell monolayer trajectory from the system state point of view (2011) Stys D., Vanek J., Nahlik T., Urban J and Cisar P., Mol. BioSyst., 7, 2824-2833. (IF 2013 = 3.183) Počet citací bez autocitací0 Analysis of biological time-lapse microscopic experiment from the point of view of the information theory (2011) Stys, D., Urban, J., Vanek, J., Cisar, P., Micron, 42, 360-365. (IF 2013 = 2.062) Počet citací bez autocitací1 Fundamental definitions and confusions in mass spectrometry about mass assignment, centroiding and resolution. Trends in Analytical Chemistry (2014) Urban, J., Afseth, N.K., Štys, D., 53: 126-136 (IF 2014 = 6.472) Počet citací bez autocitací3 Chtěl bych poděkovat odvážným editorům za to, že naše publikace přijali A really new discovery, by definition, has zero audience.

10 Publikace z roku 2015: 1.Measurement in biological systems from the self-organisation point of view, Stys D., Urban J., Rychtarikova R., Zhyrova A. and Cisar P., IWBBIO 2015, Part II, LNCS 9044, pp. 431–443, F. Ortuño and I. Rojas (Eds.), Springer International Publishing Switzerland 2015 2.Noise and Baseline Filtration in Mass Spectrometry, Urban J. and Stys D., IWBBIO 2015, Part II, LNCS 9044, pp. 418–425, F. Ortuño and I. Rojas (Eds.), Springer International Publishing Switzerland 2015 3.BioWes – From Design of Experiment, through Protocol to Repository, Control, Standardization and Back-Tracking, Barta A., Cisar P., Soloviov D., Soucek P., Stys D., Papacek S., Pautsina A., Rychtarikova R. and Urban J., IWBBIO 2015, Part II, LNCS 9044, pp. 426–430, F. Ortuño and I. Rojas (Eds.), Springer International Publishing Switzerland 2015 4.5iD Viewer - Observation of Fish School Behaviour in Labyrinths and Use of Semantic and Syntactic Entropy for School Structure Definition, Stys D., Stys D. Jr., Pecenkova J., Stys K. M, Chkalova M., Kouba P., Pautsina A., Durniev D., Nahlik T. and Cisar P., World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Computer, Electrical, Automation, Control and Information Engineering 9(1), 2015 5.Point information gain, point information gain entropy and point information gain entropy density as measures of semantic and syntactic information of multidimensional discrete phenomena, Rychtarikova R., Korbel J., Machacek P., Cisar P., Urban J. and Stys D., http://arxiv.org/pdf/1501.02891v4.pdf, submitted to IEEE Trans. Inf. Theory 6.Model of the Belousov-Zhabotinsky reaction part 1: Influence of the ignition constants, Stys D., Rychtarikova R., Nahlik T., Zhyrova A. and Papacek S., http://arxiv.org/pdf/1507.08783v1.pdf submitted to LCNS

11 Publikace z roku 2015 pokračování: 7.Model of the Belousov-Zhabotinsky reaction Part 2: Central role of the internal excitation growth rate, Stys D., Rychtarikova R., Nahlik T., Zhyrova A. and Papacek S., http://arxiv.org/pdf/1507.08789v1.pdf submitted to LCNS 8.Study of human visual perception with the usage of information entropy analysis of patterns, Rychtarikova R., Maleckova D., Urban J., Barta A., Novotna M., Zhyrova A., Nahlik T., and Stys D. (2015) PURPLSOC The workshop 2014, pp. 366 – 385, ISBN 978-3-7353-5458-9 9.The path of aging: Self-organisation in the Nature and the 15 properties, Zhyrova A., Rychtarikova R., Nahlik T. and Stys D. (2015), PURPLSOC The workshop 2014, pp. 386-411 ISBN 978-3-7353-5458-9 10. Infrared reflection system for indoor 3D tracking of fish. Pautsina A., Císař P., Štys D., Terjesen F.B., and Espmark Å.M.O., Aquacult. Eng. 69: 7–17, 2015 Dále v roce 2015 například: 3 zvané přednášky (s Dr. Rychtárikovou) na IBM Research Zürich v Rüschlikonu, září 2015 Program BioWes pro zajištění reprodukovatelnosti experimentů a objektivizaci epistemologie experimentu Projekt TAČR 2009-2011 Patentová přihláška: Způsob pořizování mikroskopických snímků a jejich následného zpracování a zařízení k provádění tohoto způsobu, červen 2015

12 Když to ostatní nedělají dobře, proč to musíme dělat špatně i my?

13 Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Jihočeská univerzita pro roky 2016 - 2020 (4) Dalibor Štys."

Podobné prezentace


Reklamy Google