Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní fakta o ČEB (1/2) Česká exportní banka, a.s. (ČEB, a.s.) je specializovanou bankovní institucí, která tvoří nedílnou součást státní proexportní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní fakta o ČEB (1/2) Česká exportní banka, a.s. (ČEB, a.s.) je specializovanou bankovní institucí, která tvoří nedílnou součást státní proexportní."— Transkript prezentace:

1

2 Základní fakta o ČEB (1/2) Česká exportní banka, a.s. (ČEB, a.s.) je specializovanou bankovní institucí, která tvoří nedílnou součást státní proexportní politiky Akciová společnost ve vlastnictví českého státu, která vznikla v roce 1995 Zajišťuje zejména typy financování, které jsou pro komerční banky – především v současné době – obtížně realizovatelné z důvodu vývozu do zemí s vyšší mírou teritoriálního a komerčního rizika, dlouhé doby splatnosti, financování velkého objemu či složité struktury financování Poskytuje financování v souladu s pravidly WTO (World Trade Organization), příslušnými doporučeními Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) a směrnicemi Evropské unie 2

3 Základní fakta o ČEB (2/2) Jako zajištění úvěrů využívá pojistné produkty Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP), která vznikla v červnu 1992 jako státní úvěrová pojišťovna se zaměřením na pojišťování vývozních úvěrů proti teritoriálním a tržně nepojistitelným komerčním rizikům spojeným s vývozem zboží a služeb z České republiky Člen bankovního systému České republiky, plně podléhající standardním pravidlům ČNB dle zákona o bankách č. 21/1992 Sb. Její specifická činnost, tj. poskytování podpořeného financování, se řídí zákonem č. 58/1995 Sb. Plné ručení České republiky za závazky ČEB Mezinárodní rating na úrovni České republiky: - Moody’s: A1 - Standard & Poor’s: AA- 3

4 Podpora exportu SME v ČEB -Zřízení odboru SME od roku 2009 na základě národního protikrizového plánu vlády ČR -Podpora růstu mezinárodní konkurenceschopnosti SME -Financování segmentu SME do výše obratu 50.000.000,- EUR -Využívání programu s EGAP pro zrychlené procesy -Spolupráce s komerčními bankami a ČMZRB -Spolupráce s agenturou CzechTrade -Spolupráce s hospodářskými komorami 4

5 Zrychlené postupy České Exportní Banky, a.s. -zrychlené postupy pro standardizované obchodní případy -zrychlené postupy pro vybrané produkty -Úvěr na financování výroby pro vývoz -Přímý vývozní dodavatelský úvěr -Bankovní záruky (platební Proexportní záruka i neplatební záruky) -předběžné vyhodnocení na základě vyplněných formulářů na webu ČEB: -formulář pro rating -čestné prohlášení segment SME 5

6 Hlavní produkty České Exportní Banky, a.s. Produkty - riziko českého exportéra -Úvěr na financování výroby pro vývoz -Přímý vývozní dodavatelský úvěr -Bankovní záruky -Záruka za nabídku (Bid Bond) -Záruka za dobré provedení smlouvy o vývozu (Performance Bond) -Záruka za vrácení akontace (Advance payment guarantee) -Záruka za uvolnění zádržného (Retention Bond) Český exportér 6

7 Hlavní produkty České Exportní Banky, a.s. Produkty - riziko zahraničního partnera -Přímý vývozní odběratelský úvěr -Nepřímý vývozní odběratelský úvěr -Odkup pohledávek Zahraniční partner 7

8 Hlavní produkty České Exportní Banky, a.s. Proexportní záruka – bankovní záruka (program spolupráce s komerčními bankami) - nástroj pro zajištění úvěrů poskytnutých komerční bankou subdodavatele - neodvolatelná a použitelná na první vyvolání -vystavovaná ČEB v souvislosti s podporou SME - subdodavatelů vývozců – zboží určené pro vývoz - zajišťující platební závazky svých klientů -umožňuje snadnější přístup subdodavatelům pro vývoz z řad SME k provozním úvěrům poskytovaných komerčními bankami* *Dohody o vzájemné spolupráci uzavřeny s: ČS, ČSOB, Raiffeisenbank, GE MoneyBank, KB, Citibank. Český subdodavatel českého exportéra 8

9 Hlavní produkty České Exportní Banky, a.s. Hlavní parametry produktu: -ČEB ručí za subdodavatele, který dodává zboží pro exportéra -ČEB ručí ve prospěch komerční banky, která poskytla provozní úvěr subdodavateli -až do výše 100 % jistiny provozního úvěru, a zároveň -do výše max. 80 % hodnoty subdodávky -Zboží je určeno pro následný vývoz Český subdodavatel českého exportéra 9

10 10 Schéma Proexportní záruky komerční banka MSP subdodavatel vývozce ČEB provozní úvěr subkontrakt žádost o vystavení bankovní záruky bankovní záruka za úvěr

11 Novinka České Exportní Banky, a.s. Projekt spolupráce s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou a.s. -Smlouva o obchodním zastoupení -Rozšíření distribučních kanálů (využití poboček ČMZRB) -Posílení akviziční činnosti ČEB -Podpora prodeje produktu Proexportní záruka Spolupráce s ČMZRB 11

12 Praktické příklady financování Financování vývozu měřících přístrojů do Chile -Vývozce vyrobí a dodá zboží odběrateli, současně fakturuje vývozní cenu za odeslané zboží, -Předloží ČEB doklady o uskutečnění vývozu (obvykle faktura s odloženou splatností např. 180 dnů a dopravní doklad), -ČEB na základě těchto dokumentů poskytne vývozci finanční prostředky ve formě čerpání úvěru, -za 180 dnů od data vystavení faktury odběratel uhradí na účet vývozce u ČEB kupní cenu, která je okamžitě využita pro splacení poskytnutého úvěru. 12

13 Praktické příklady financování Obvyklé parametry financování: -úvěr až do výše 100 % hodnoty vývozního kontraktu při splatnosti do 2 let -riziko zaplacení kupní ceny zahraničním odběratelem pojištěno u úvěrové pojišťovny (EGAP, KUPEG, aj.) Zajištění: - vlastní směnka vývozce, popř. - zástava vývozní pohledávky, nebo - případné další instrumenty v závislosti na vyhodnocení obchodního případu 13

14 Marek Jeník úvěrový manažer SME marek.jenik@ceb.cz tel: 222 843 257 Česká exportní banka, a.s. 111 21 Praha 1, Vodičkova 34 www.ceb.cz Děkuji za pozornost. 14

15 15 Karel Petrák Tel.: 222 843 385 karel.petrak@ceb.cz Marek Jeník Tel.: 222 843 346 marek.jenik@ceb.cz Petr Antoš Tel.: +420 222 843 262 petr.antos@ceb.cz Kontakty – odbor SME Iveta Horníčková Tel.: 222 843 365 iveta.hornickova@ceb.cz


Stáhnout ppt "Základní fakta o ČEB (1/2) Česká exportní banka, a.s. (ČEB, a.s.) je specializovanou bankovní institucí, která tvoří nedílnou součást státní proexportní."

Podobné prezentace


Reklamy Google