Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků."— Transkript prezentace:

1 Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

2 2 Financování vývozu produkty České exportní banky 3. ročník Česko-asijského fóra 2.3.2009 PRAHA Ing. Michal Bakajsa člen představenstva a náměstek generálního ředitele Téma semináře

3 3 Obsah semináře 1.Financování vývozu – proč je důležité 2.ČEB - nabídka produktů 3.ČEB - úloha a postavení 4.Úloha ČEB v současné finanční krizi 5.ČEB – podpora českého exportu do Asie

4 4 Financování vývozu – proč je důležité

5 5 Proč podpora exportu? Zájem státu ! Export významně se podílí na růstu HDP zvyšuje zaměstnanost akceleruje inovační procesy vyšší produktivitou práce přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti firem a tím zlepšuje postavení země ve světové ekonomice rozvíjí podnikatelské prostředí

6 6 ČEB – nabídka produktů

7 7 ČEB – úzce specializovaná banka Zdroj: Bankovní statistika k 31. 12. 2007 a ČEB

8 8 Financování vývozu – co ČEB nabízí subjektprodukt český vývozce  přímý vývozní dodavatelský úvěr  financování výroby pro vývoz a investic do výroby pro vývoz  neplatební záruky za závazky vývozce  odkup pohledávek český investor  úvěr na financování investice zahraniční dovozce  přímý odběratelský úvěr banka vývozce  refinanční úvěr banka dovozce  odběratelský úvěr  rámcová úvěrová smlouva … a multisourcing, kofinancování, syndikace

9 9 Formy a užití forem finanční podpory vývozu v praxi úvěr dle pravidel OECD ČEB Český exportér pojistná smlouva Zahraniční odběratel Zahraniční odběratel splácení úvěru výplata z úvěru EGAP exportní kontrakt poskytuje banka vývozce dovozci nebo jeho bance rámcová, individuální smlouva vývozce získává peněžní prostředky ihned po splnění dodávky úvěr nevstupuje do bilance vývozce vývozce není smluvní stranou úvěrového vztahu přímý odběratelský úvěr

10 10 Formy a užití forem finanční podpory vývozu v praxi exportní kontrakt úvěr dle pravidel OECD ČEB Český exportér Český exportér EGAP výplata z úvěru pojistná smlouva Zahraniční odběratel Zahraniční odběratel Banka zahr. odběratele Banka zahr. odběratele úvěr splácení splácení úvěru odběratelský úvěr prostřednictvím zahraniční banky

11 11 Formy a užití forem finanční podpory vývozu v praxi předexportní financování a přímý dodavatelský úvěr exportní kontrakt ČEB Český dodavatel Český dodavatel EGAP pojištění PEX Zahraniční odběratel Zahraniční odběratel splácení bank. úvěru EX splácení dodavat. úvěru pojištění EX PEX dodavatelský úvěr - vývozce poskytuje dovozci odklad platby > zhoršení CF pro vývozce financování dodavatelského úvěru > zlepšení CF vývozce čerpání na základě vývozních dokumentů - vývozní faktura - dopravní dokument - celní dokument, potvrzení o převzetí zboží - jiné dokumenty využitelnost financování dodavatelského úvěru - úvěr vstupuje do bilance vývozce - pojištění

12 12 Formy a užití forem finanční podpory vývozu v praxi refinancování dodavatelského úvěru Banka č. exportéra Banka č. exportéra Český exportér Český exportér EGAP úvěr Zahraniční odběratel Zahraniční odběratel ČEB refinanční úvěr ČEB (podpořená úroková sazba) exportní kontrakt pojistná smlouva splácení bankovního úvěru splácení dodavat. úvěru

13 13 Záruky za závazky vývozce Záruka za nabídku - použití - přihláška do tendru místo jistoty v hotovosti - použití - přihláška do tendru místo jistoty v hotovosti Záruka za vrácení akontace - zajišťuje dodání zboží - kvantitu - platnost od data vystavení - účinnost od data připsání akontace na účet vývozce - snižování výše záruky podle uskutečněných dodávek Záruka za dobré provedení - zajišťuje kvalitu dodávek - platnost individuální, např. do skončení dodávek, po dobu záruční doby, apod. - v případě, že platnost skončí s dodávkami, zpravidla je nahrazena jinou zárukou Záruka za zádržné - obdoba záruky za dobré provedení - obdoba záruky za dobré provedení - vývozci vyplaceno zádržné dříve než stanoví kontrakt - zlepšení cash-flow vývozce - vývozci vyplaceno zádržné dříve než stanoví kontrakt - zlepšení cash-flow vývozce Charakter záruky - přímá, protizáruka

14 14 ČEB – úloha a postavení

15 15 Specializovaná státem vlastněná banka Součást systému státní proexportní politiky Poskytuje podpořené financování v souladu s podmínkami OECD Umožňuje českým exportérů být konkurenceschopnými na zahraničních trzích Dle zákona 58/1995 Sb. poskytuje refinancování komerčním bankám na bázi úrokových sazeb CIRR Úloha a postavení ČEB

16 16 Úloha a postavení ČEB Podíl stavu úvěrů ČEB na vývozu ČR v roce 2008 stav k 31. 12. 2008 Zdroj: OECD, MF GŘC, statistika ČEB

17 17 Úloha a postavení ČEB

18 18 Úloha ČEB v současné finanční krizi

19 19 Vytvořit podmínky pro efektivnější využití úlohy ČEB při podpoře vývozu. Příspěvek k tlumení dopadů finanční krize 1.Navýšení základního kapitálu o 950 mil. Kč (v první etapě). 2.Interest Rate Support (IMU). 3.Podpora financování MSP ve spolupráci s komerčními bankami. 4.Podílet se na změnách v pravidlech OECD pro financování vývozu (Konsensus OECD). Úloha a postavení ČEB v současné finanční krizi

20 20 Státní podpora exportu podle mezinárodních pravidel - stojí na 3 pilířích v ČR realizujev ČR využívá Export Credit Insurance EGAP ČEB komerční banky vývozci Direct Credits ČEB vývozci komerční banky s refinancováním od ČEB Interest Rate Support (dle zákona) ČEB (dle OECD) neposkytováno vývozci – nevyužíváno pro komerční banky – je připravováno Využít dokonale možností státu při podpoře vývozu Úloha a postavení ČEB v současné finanční krizi

21 21 Úloha a postavení ČEB v současné finanční krizi Princip podpory subdodavatelů (MSP) komerční banka 1.financuje koncového vývozce 2.garantem realizace případu – příslib financování 3.čerpání vývozního úvěru = splátka úvěru komerční banky subdodavateli 4.identifikuje síť subdodavatelů 5.Spolupráce s komerční bankou a ČMZRB 1.pojišťuje vývozní úvěrová rizika 2.garantem realizace případu – příslib pojištění 1.je subdodavatel klientem ČMZRB? zřídka 2.Klient ČMZRB => záruka za úvěr komerční banky 3.nový klient: => rating => záruka za úvěr komerční banky subdodavateli 1.má jistotu realizace dodávek 2.má záruku ČMZRB 3.nabídka financování subdodavatele koncového vývozce (výroba pro vývoz) 4.efektivně s minimálním rizikem využívá své prvotní zdroje (vklady) 5.má jistotu splacení úvěru (úvěr se splácí z čerpání exportního úvěru ČEB ) rámcová smlouva o spolupráci

22 22 ČEB – podpora českého exportu do Asie

23 23 ČEB – podpora českého exportu do Asie Asie má z hlediska českých exportérů stále rostoucí význam jako atraktivní teritorium pro realizaci i velkých projektů v oblasti průmyslu nebo infrastruktury. Česká vláda v některých klíčových teritoriích napomáhá vytváření vhodných podmínek pro české exportéry také uzavíráním mezivládních dohod a vytvářením mezivládních pracovních skupin.

24 24 ČEB – podpora českého exportu do Asie ČEB úzce spolupracuje s významnými českými exportéry z různých hospodářských odvětví při přípravě a realizaci projektů s podpořeným financováním ČEB v zemích asijského kontinentu. ČEB jako finanční instituce podporující export má rozvinutou síť kontaktů s bankami v různých zemích Asie a při realizaci projektů na podporu českého exportu je připravena s nimi spolupracovat, včetně jejich spoluúčasti na transakcích formou ko-financování.

25 25 ČEB – podpora českého exportu do Asie

26 26 ČEB – podpora českého exportu do Asie

27 27 ČEB – podpora českého exportu do Asie STÁT LIMITZŮSTATEK ČÍNA 5 040 634 670,691 640 895 699,31 FILIPÍNY 1 860 492 911,36187 153 442,49 ÍRÁN 2 805 926 579,45702 826 468,62 KOREA 78 671 250,00 - LAOS 569 835 000,00 - MONGOLSKO 136 371 597,91104 634 617,91 PÁKISTÁN 2 380 755 988,5479 183 471,14 SRÍ LANKA 9 746 730,00 - VIETNAM 3 195 163 964,7519 181 490,17 Aktuální stav angažovanosti ČEB v Asii

28 28 … a na závěr? samozřejmě Vaše dotazy


Stáhnout ppt "Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků."

Podobné prezentace


Reklamy Google