Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2014 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2014 1."— Transkript prezentace:

1 Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2014 1

2 2  RJMK dne 2.12.2013 projednala návrh rozpočtu JMK na rok 2014 a doporučila jeho schválení ZJMK dne 19.12.2013.  4.12.2013 byl návrh rozpočtu JMK uveřejněn v zestručněné podobě na úřední desce JMK.  Plné znění návrhu rozpočtu je k dispozici na informacích hlavní budovy KrÚ JMK, odboru ekonomickém KrÚ JMK a internetových stránkách www.kr-jihomoravsky.cz, v tématu „Ekonomika a finance“www.kr-jihomoravsky.cz  Návrh závazných ukazatelů vůči příspěvkovým organizacím je uveden v kapitole VII.2.

3 3 Připomínky k návrhu rozpočtu JMK na rok 2014 mohli občané uplatnit do 17.12.2013:  písemně poštou  elektronicky na adrese oe@kr-jihomoravsky.czoe@kr-jihomoravsky.cz Ústně mohou občané uplatnit připomínky na zasedání ZJMK dne 19.12.2013.

4 Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2014 (v tis. Kč) 4

5  v rozpočtu financování je zohledněna splátka jistiny úvěru poskytnutého Evropskou investiční bankou v roce 2005 ve výši 120 000 tis. Kč  financování (po odečtu splátky) činí 631 364 tis. Kč Struktura návrhu rozpočtu financování Jihomoravského kraje na rok 2014 (v tis. Kč) 5

6 Návrh rozpočtu příjmů Jihomoravského kraje na rok 2014 (v tis. Kč) 6

7  zákon č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)  od 1.1.2012 došlo ke změně podílu krajů na výnosu daně z přidané hodnoty, který se v souvislosti s reformou penzijního systému a s navýšením snížené sazby DPH z 10 % na 14 % snížil z 8,92 % na 8,29 %  od 1.1.2013 – „stabilizační balíček“ – kraje v letech 2013 až 2015 neparticipují na efektech z daňových opatření, dochází k dalšímu snížení podílu krajů na sdílených daních  podíl Jihomoravského kraje činí 9,526055 % Daňové příjmy Jihomoravského kraje 7

8 Návrh rozpočtu nedaňových příjmů Jihomoravského kraje na rok 2014 (v tis. Kč) 8

9 Pokrytí účetních odpisů PO dle jednotlivých oblastí 9

10 Návrh rozpočtu kapitálových příjmů Jihomoravského kraje na rok 2014 (v tis. Kč) 10

11 Návrh rozpočtu výdajů Jihomoravského kraje na rok 2014 dle oblastí hospodaření (v tis. Kč) 11

12 Podíl zřízených PO na výdajích JMK 12

13 Návrh rozpočtu výdajů Jihomoravského kraje na rok 2014 dle jejich charakteru (v tis. Kč) 13

14  oblast dopravy45 projektů např. projekty: II/380 Těšany – Borkovany, II/430 Rousínov – Tučapy, II/379 Deblín – Tišnov  oblast sociálních věcí2 projekty např. projekt: Domov seniorů Újezd u Brna - novostavba  oblast školství17 projektů např. projekty: DM a Zařízení školního stravování Brno, Klášterského 4 - rekonstrukce obvodového pláště a Gymnázium Blansko - tělocvična, přístavba, spojovací lávka - rekonstrukce  oblast zdravotnictví6 projektů např. projekt: Nemocnice Znojmo - rekonstrukce a dostavba II. etapa - 2. část - akce I.  ostatní oblasti5 projektů např. projekt: CEITEC Science Park Projekty financované z úvěru od EIB v roce 2014 1 116 831 tis. Kč 14

15  oblast dopravy22 projektů např. projekt: Modernizace odbavování cestujících v IDS JMK – Elektronické odbavování cestujících, II/408 Hrádek průtah, II/408 Přímětice - Suchohrdly - I/38  oblast sociálních věcí2 projekty projekty: Srdce v domě v Lednici a Mikulově  oblast kultury3 projekty např. projekt: Archeologický park Pavlov  ostatní oblasti4 projekty např. projekt: Moravian Science Centre Brno Projekty financované z EU v roce 2014 137 000 tis. Kč 15

16  Celkem bylo odevzdáno 451 dotazníků od občanů JMK Preference občanů:  doprava, dopravní obslužnost  školství, tělovýchova  zdravotnictví Návrh rozpočtu JMK na rok 2014 je v souladu s preferencemi občanů. „Váš kraj, Váš rozpočet” 16

17 Zavedení cash poolingu  JMK jednal s Komerční bankou o optimalizaci vedení a úročení běžných účtů JMK a příspěvkových organizací.  Důvod – výrazný pokles příjmů z úroků vlivem poklesu úrokových sazeb a povinného vedení účtů JMK pro přijetí dotací u ČNB.  Nabídka Komerční banky na zřízení cash poolingu pro všechny účty JMK a účty sedmi příspěvkových organizací, které mají nejvyšší zůstatky na účtech – nemocnice. 17

18 Zavedení cash poolingu  Účelem fiktivního cash poolingu je sdružování zůstatků účtů, s cílem dosáhnout výraznějšího zhodnocení prostředků,  je veden v jedné měně  Úročení prostředků probíhá denně – sečtou se fiktivně zůstatky na jednotlivých účtech (nedochází k fyzickým převodům prostředků),  Výsledný úrok může být připisován:  na vybraný účet  rozpočítán na všechny účty skupiny podle podílu hotovosti 18

19 Zavedení cash poolingu  Komerční banka nabízí zřízení 4. pásma úročení – od 500 mil. Kč ve výši 0,55%.  Současné úrokové sazby nemocnic:  do 50 mil. Kč sazba 0,01%  nad 50 mil. Kčsazba 0, 05%  Přínos pro JMK a vybrané PO cca 900 tis. Kč.  Rozhodnutí o zavedení cash poolingu – RJMK počátkem ledna.  V průběhu ledna budou PO vyzvány ke spolupráci na technickém řešení zavedení cash poolingu (nové smlouvy s KB apod.) 19

20 Děkuji za pozornost duskova.marcela@kr-jihomoravsky.cz 20


Stáhnout ppt "Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2014 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google