Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Algoritmizace a programování Aritmetické, Relační a Logické operátory, Knihovny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Algoritmizace a programování Aritmetické, Relační a Logické operátory, Knihovny."— Transkript prezentace:

1 Algoritmizace a programování Aritmetické, Relační a Logické operátory, Knihovny

2 Aritmetické operátory + sčítání + sčítání a + b a + b - odčítání - odčítání a – b a – b * násobení * násobení a * b a * b // celočíselné dělení // celočíselné dělení a / b (čísla jsou definována jako celá) a / b (čísla jsou definována jako celá) 5/2 = 2 ( zbytek 1) vypíše 2 5/2 = 2 ( zbytek 1) vypíše 2 % zbytek po dělení % zbytek po dělení a % b a % b 5%2 = ( 2) zbytek 1 vypíše 1 5%2 = ( 2) zbytek 1 vypíše 1 **umocnění **umocnění a**3 => a*a*a a**3 => a*a*a

3 Aritmetické funkce abs(x) abs(x) absolutní hodnota čísla x absolutní hodnota čísla x divmod(dělenec, dělitel) divmod(dělenec, dělitel) kombinace / a % kombinace / a % divmod(5,2) => vypíše (2, 1) divmod(5,2) => vypíše (2, 1) pow(základ, mocnina) pow(základ, mocnina) pow(3,2) => 3 2 pow(3,2) => 3 2

4 Relační operátory =přiřazení (a=2 -> proměnná a nabývá hodnoty 2) =přiřazení (a=2 -> proměnná a nabývá hodnoty 2) == rovno (porovnání hodnot, a==b -> rovná se proměnná a proměnné b?) == rovno (porovnání hodnot, a==b -> rovná se proměnná a proměnné b?) != nerovno != nerovno > větší než > větší než >= větší nebo rovno než (je potřeba zachovat pořadí operátorů) >= větší nebo rovno než (je potřeba zachovat pořadí operátorů) < menší než < menší než <= menší nebo rovno než (je potřeba zachovat pořadí operátorů) <= menší nebo rovno než (je potřeba zachovat pořadí operátorů)

5 Logické operátory (AND) Význam Význam Výstup je pravdivý pouze v případě, že všechny vstupy jsou pravdivé Výstup je pravdivý pouze v případě, že všechny vstupy jsou pravdivé Pojmenování Pojmenování logický součin, a zároveň, konjunkce, průnik množin, sériové zapojení logický součin, a zároveň, konjunkce, průnik množin, sériové zapojení Pravdivostní tabulka Pravdivostní tabulka Zobrazuje přehled (kombinace) všech možných stavů a jejich výstupů Zobrazuje přehled (kombinace) všech možných stavů a jejich výstupů Počet kombinací se určí dle vzorce 2 n, kde n=počet vstupů Počet kombinací se určí dle vzorce 2 n, kde n=počet vstupů 2 2(A a B) = 4 kombinace 2 2(A a B) = 4 kombinace V Pythonu: V Pythonu: & (a > b) & (b b) & (b < 25) and and (a > b) and (b b) and (b < 25) A BA*B 000 010 100 111

6 Logické operátory (OR) Význam Význam Výstup je pravdivý v případě, že alespoň jeden ze vstupů je pravdivý Výstup je pravdivý v případě, že alespoň jeden ze vstupů je pravdivý Pojmenování Pojmenování logický součet, nebo, disjunkce, sjednocení množin, paralelní zapojení logický součet, nebo, disjunkce, sjednocení množin, paralelní zapojení Pravdivostní tabulka Pravdivostní tabulka Zobrazuje přehled (kombinace) všech možných stavů a jejich výstupů Zobrazuje přehled (kombinace) všech možných stavů a jejich výstupů Počet kombinací se určí dle vzorce 2 n, kde n=počet vstupů Počet kombinací se určí dle vzorce 2 n, kde n=počet vstupů 2 2(A a B) = 4 kombinace 2 2(A a B) = 4 kombinace V Pythonu: V Pythonu: | (ctrl+alt+w) | (ctrl+alt+w) (a > b) | (b b) | (b < 25) or or (a > b) or (b b) or (b < 25) A BA+B 000 011 101 111

7 Knihovny Knihovna obecně je externí soubor obsahující např. funkce, příkazy apod. Aby tyto příkazy mohli být použity je potřeba zavolat příslušnou knihovnu.

8 Knihovna math Na první řádek kódu naimportujeme knihovnu Na první řádek kódu naimportujeme knihovnu import math import math Např. pro druhou odmocninu Např. pro druhou odmocninu math.sqrt(a) math.sqrt(a) math – voláme knihovnu, kde je definován příkaz math – voláme knihovnu, kde je definován příkaz pro odmocninu pro odmocninu sqrt(a) – druhá odmocnina z čísla a sqrt(a) – druhá odmocnina z čísla a

9 Knihovna math Pro vyšší odmocninu využijeme funkci mocniny ( pow(27,1/3) ) Pro vyšší odmocninu využijeme funkci mocniny ( pow(27,1/3) ) Odmocnina by měla být deklarována jako reálné číslo Odmocnina by měla být deklarována jako reálné číslo Pro výpis dostupných příkazů knihovny použijeme příkaz: Pro výpis dostupných příkazů knihovny použijeme příkaz: help(math) help(math)

10 Úkoly V příkazovém řádku Pythonu (Command line) V příkazovém řádku Pythonu (Command line) přiřaďte proměnné polozka1 hodnotu 2 přiřaďte proměnné polozka1 hodnotu 2 proměnnou polozka1 vypište proměnnou polozka1 vypište přiřaďte proměnné polozka2 hodnotu 5 přiřaďte proměnné polozka2 hodnotu 5 proměnnou polozka2 vypište proměnnou polozka2 vypište proveďte součet proměnných polozka1 a polozka2 proveďte součet proměnných polozka1 a polozka2 do proměnné soucet uložte součet proměnných polozka1 a polozka2 do proměnné soucet uložte součet proměnných polozka1 a polozka2 proměnnou součet vypište proměnnou součet vypište

11 Úkoly Sestavte program, který načte dvě čísla a provede s nimi základní aritmetické operace: Sestavte program, který načte dvě čísla a provede s nimi základní aritmetické operace: součet součet rozdíl rozdíl součin součin podíl (reálné číslo) podíl (reálné číslo) celočíselné dělení celočíselné dělení zbytek po dělení zbytek po dělení

12 Úkoly Sestavte program, který čas zadaný v sekundách převede na hodiny, minuty a sekundy. Sestavte program, který čas zadaný v sekundách převede na hodiny, minuty a sekundy. např. 4075 s např. 4075 s Hodiny: 1 Hodiny: 1 Minuty: 7 Minuty: 7 Sekundy: 55 Sekundy: 55

13 Pěkný zbytek dne Pěkný zbytek dne


Stáhnout ppt "Algoritmizace a programování Aritmetické, Relační a Logické operátory, Knihovny."

Podobné prezentace


Reklamy Google