Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jazyk a kompozice odborného stylu 1 Hradec Králové 11. 10. 2012 CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové – VOŠ a SOŠ s.r.o. Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jazyk a kompozice odborného stylu 1 Hradec Králové 11. 10. 2012 CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové – VOŠ a SOŠ s.r.o. Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové."— Transkript prezentace:

1 Jazyk a kompozice odborného stylu 1 Hradec Králové 11. 10. 2012 CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové – VOŠ a SOŠ s.r.o. Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové

2 2 Tento učební materiál vznikl za podpory OPVK 1.5 Název školyCZECH SALES ACADEMY Hradec Králové – VOŠ a SOŠ s.r.o. Číslo projektuCZ 1.07/1.5.00/34.0314 Název projektuModerní škola Číslo DUMCSA_OPVK15_061 PředmětČeský jazyk a literatura Tematický celekOdborný funkční styl Název materiáluJazyk a kompozice odborného stylu AutorMgr. Hana Voralová Datum ověření, třída11. 10. 2012, 4A Časová dotace45 min. PomůckyInteraktivní tabule, PC, flash disk Vzdělávací cílShrnutí základních poznatků k učivu odborného funkčního stylu.

3 JAZYK A KOMPOZICE ODBORNÉHO TEXTU Odborný funkční styl

4 Znaky odborného stylu srozumitelnost a přehlednost jednoznačnost a přesnost objektivita termíny, přejatá slova multiverbizace (př. změřit » provést měření) zkratky a značky zhuštěnost větné stavby heslovité vyjadřování (výčty, statistiky) citace a poznámkový aparát

5 Základní části vědeckého textu 1)Titulek -zastupuje text v komunikaci (díky němu můžeme o textu komunikovat); -může příjemce zaujmout; -délka (minimálním počtem slov vyjádříme téma textu; př. Využití jazyka při řízení pracovních kolektivů v ostravské průmyslové aglomeraci se zaměřením na zkoumání česko-slovensko-polské interference) -měl by být přeložitelný do cizího jazyka (viz problematika užití jazykových hříček a metafor)

6 Základní části vědeckého textu a) titulek vyjadřující téma: Pozor na hromadění jmenných frází v genitivu (př. Vymezení tradičního využití marketingového plánu)! Může být i dvojčlenný (zpřesnění po pomlčce, dvojtečce nebo spojce) nebo s podtitulkem b) titulek vyjádřený formou otázek: zjišťovací (Budeme vydělávat rychle?); doplňovací (Co s nedostatkem času?); řečnické (O čem je business?) c) specifické titulky: zvolací věty (Zapomeňme na úroky!); citace (do závorky se zpravidla píše upřesnění)

7 Základní části vědeckého textu 2) Abstrakt (shrnutí, anotace, resumé) -stručné shrnutí obsahu textu; klíčová slova 3) Článek/studie/odborná práce -různé pojetí v přírodovědných a humanitních vědách -zahrnuje tři základní složky: úvod, stať a závěr -v úvodu sledujeme aktuálnost a důležitost tématu, poukazujeme na mezery ve zkoumání, předkládáme kritický přehled předchozího výzkumu, sdělujeme hlavní cíl práce, naznačujeme strukturu článku -v závěru porovnáváme nové poznatky s dosavadními a shrnujeme výsledky práce

8 Základní části vědeckého textu Prezentace pisatele v textu: a)autorský plurál: ztotožnění autora s příjemcem (př. Výklad budeme ilustrovat…) b)neosobní vyjadřování s využitím pasivních konstrukcí (př. Výklad bude ilustrován…) c)singulár (1. osoba singuláru): do popředí se dostává autor textu (př. Výklad budu ilustrovat…) Kompozice textu: a)problém – řešení b)IMRAD (introduction – method – results – discussion)

9 Horizontální členění textu: = lineární členění textu na začáteční, středovou a závěrečnou část (úvod, stať a závěr); = uvnitř textu pak členění na vyšší a nižší celky (kapitoly, podkapitoly, odstavce, věty a slova; patří sem i mezery a řádkování) Možnosti číslování kapitol: 1.Úvod 1.1 Ekonomický přístup 1.2 Přístup výpočetní technologie 2. Vymezení cíle 3. Ekonomika 3.1 Mzdové účetnictví 3.2 Daňová evidence 3.2.1 Odvod pojištění 3.2.2 Odvod poplatků... 4. Závěr

10 Jazyk a kompozice textu (horizontální členění) ODSTAVEC – seskupení výpovědí se společným tématem a kompoziční funkcí; nový odstavec přináší funkční posun, změnu centra pozornosti Členění: dle myšlenkového rytmu; dle délky - počáteční odstavec – strohý nebo rozšířený počátek (přímo k tématu nebo příprava tématu) -začátek vnitřních odstavců v přechodové části (S tím souvisí…, Toto tvrzení však…) -počáteční odstavce vyšších útvarů (V předešlé kapitole…)

11 Jazyk a kompozice textu (horizontální členění) Orientátory: výše/níže, dále, v další kapitole, v závěru, dříve, vraťme se, zakončili jsme, zaprvé, především… Vyjádření nesouhlasu: Proti tomu je třeba namítnout – S tímto tvrzením se nelze ztotožnit… Vyjadřování záměru, nutnosti: Je nutné, nezbytné – K tomu je třeba poznamenat… Vyjadřování míry platnosti: Je nesporné – zcela jistě, pravděpodobně, možná, snad, sotva, nikoliv, ovšem, samozřejmě, nesporně…

12 Vertikální členění textu = doplňující roviny textu: -jsou zapojeny do hlavní roviny textu (tj. výklad tématu), nebo jsou prezentovány samostatně -povinné (bibliografické citace) i nepovinné (přílohy) Poznámkový aparát: -autorův komentář k základnímu textu (upřesnění, rozvedení, bibliografický odkaz); umístění v poznámce pod čarou (případně na konci textu); průběžné číslování (horní index); poznámky by neměly být delší než hlavní text

13 Vertikální členění textu Citace v textu: grafické odlišení (uvozovky, kurzíva, menší písmo) přesnost odlišujeme citaci a parafrázi autorův metatext je nutné vždy označit; př. Podle autora je „velmi potřebné… (zvýraznil XY) Bibliografický odkaz: úprava je předepsána mezinárodními normami ISO 690 a ISO 690-2 přesnost umístění: přímo v textu nebo v poznámce pod čarou př. (Daneš, 1985, s. 20); Podle Daneše (1985) je …

14 Vertikální členění textu Bibliografické citace: Kniha: POKORNÁ, L. Odborný styl : nové metody a postupy. 1. vyd. Praha : Portál, 2000. 152 s. ISBN 80-452-1125-1. Článek: HOVORKA, V. Co nového ve světě vědy? Reflex : CS společenský týdeník. 2011, roč. 22, č. 51, s. 66-71. ISSN 0862-6642. Webový odkaz (citace on-line seriálové publikace): Obchodní listy [online]. Praha : Česká obchodnická společnost, 1995 - [cit. 2008-12-12]. Dostupný z WWW: http://www.obchodni-listy.cz/. ISSN 1213-7015. http://www.obchodni-listy.cz/

15 Zdroje a literatura: Čmejrková, S.; Daneš, F.; Světlá, J. Jak napsat odborný text. Praha : Leda, 1999. Kostečka, J. Český jazyk pro 3. ročník gymnázií. Praha: SPN, 2002. ilustrace: www.office.microsoft.com


Stáhnout ppt "Jazyk a kompozice odborného stylu 1 Hradec Králové 11. 10. 2012 CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové – VOŠ a SOŠ s.r.o. Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové."

Podobné prezentace


Reklamy Google