Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Setkání koordinátorů ICT Brno 23. ledna 2015. Úvod  Konečně!! Norma respektuje použití knižního písma, nepodporuje primárně strojopis  Příprava trvala.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Setkání koordinátorů ICT Brno 23. ledna 2015. Úvod  Konečně!! Norma respektuje použití knižního písma, nepodporuje primárně strojopis  Příprava trvala."— Transkript prezentace:

1 Setkání koordinátorů ICT Brno 23. ledna 2015

2 Úvod  Konečně!! Norma respektuje použití knižního písma, nepodporuje primárně strojopis  Příprava trvala tři roky, spousta připomínek, řada kompromisů. Platí od 1. 8. 2014  Zpracovatel: Ústav pro jazyk český AV ČR (Petr Lozan, Markéta Pravdová)  Nepředpokládá se konkrétní programové vybavení, ale je často myšlen Word  Silná vazba na Pravidla českého pravopisu

3 Okruh uživatelů  Normu užije každý uživatel textového procesoru (Word, OO Writer apod.), ale i dalších programů s pokročilejšími možnostmi.  Speciálně: výuka práce s textovým procesorem by měla alespoň vybraná ustanovení této normy (zejm. kap. 6–12) plně zahrnovat.  Lze aplikovat i pro přípravu dokumentů k profesionálnímu zpracování (příloha I)

4 Termíny a definice  Jednoznačná orientace na knižní písmo, ale značná omezení předpokládanými vlastnostmi textových procesorů  Pojmy: základní text, rodina písma, serifové/bezserifové písmo, bod (0,353 mm), serif (patka), verzálky, minusky, proporcionální a neproporcionální číslice, ligatura, styl (Word), odstavcová zarážka, řádkování, pevná mezera, povinný/nerozdělitelný/podmíněný spojovník

5 Základní principy  Jednotnost úpravy  v řadě případů jsou povoleny varianty, avšak v jednom dokumentu (sadě dokumentů) je potřebné používat vždy jednotné řešení  podklad pro upřesnění vnitřními předpisy  nejsou řešeny doporučené typy písma  Znaková sada ISO/IEC 10646

6 Interpunkce, spojovník (kap. 6) Kvíz, ot. 11:  Tečka, čárka, dvojtečka, středník, vykřičník, otazník  Spojovník a pomlčka (také ot. 5)  Závorky a uvozovky  Lomítko  Tři tečky (výpustka) – ot. 3

7 Zkratky, znaky a značky (kap. 7, 8)  Zkratky (právní forma jako vsuvka, tituly, ustálené zkratky nepravidelné), ot. 11  Značky (ot. 1, 8, 11) – jednotky, měny, matematika, poměr, skóre, procenta atd.

8 Čísla a číslice (kap. 9)  Psaní čísel, spojení čísel se slovy (ot. 1)  Datum a čas (ot. 12)  Peněžní částky  Čísla bankovních účtů  Římské číslice

9 Vyznačování (kap. 10)  Řezy  Velikost, barva, typ písma  Samostatný řádek  Prostrkávání  Podtržení  Verzálky (ot. 10)

10 Členění textů (kap. 11)  Odstavce a jejich úprava (ot. 13)  Výčty a jejich označování, označování částí textu (ot. 4, 6, 7)  Nadpisy (ot. 9)  Titulky a popisky obrázků, tabulek a jiných prvků  Číslování obrázků a tabulek  Poznámky pod čarou

11 Úprava dokumentů (kap. 12)  Okraje  Písmo – velikost  Řádkování  Zarovnání textu  Dělení slov (ot. 2)  Rozšířené typografické možnosti

12 Další části normy  Tabulky (kap. 13)  Poštovní adresy (kap. 14)  Obchodní a úřední dopisy (kap. 15)  Dopisy zasílané prostřednictvím datových schránek (kap. 16)  Další druhy dopisů, e-maily (kap. 17–21)  Úpravy textu a korektury (kap. 22)  Příprava textů pro další zpracování (kap. 23, příloha I)

13 Technologie  Norma neřeší, jak všechny zásady realizovat, ale v mnoha případech se nepřímo odkazuje na typické funkce Wordu  Autoři normy mají v úmyslu vytvořit nějakou stručnou výkladovou příručku zejména pro školy (prý cca 40 stránek)  Autoři předpokládají vznik implementačních příruček  Průvodce tvorbou dokumentů

14 Děkuji za pozornost Kontakt: rybicka@mendelu.cz


Stáhnout ppt "Setkání koordinátorů ICT Brno 23. ledna 2015. Úvod  Konečně!! Norma respektuje použití knižního písma, nepodporuje primárně strojopis  Příprava trvala."

Podobné prezentace


Reklamy Google