Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nezaměstnanost. Míra nezaměstnanosti patří mezi základní makroekonomické ukazatele a vypovídá o celkovém dění v dané ekonomice. Míra nezaměstnanosti patří.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nezaměstnanost. Míra nezaměstnanosti patří mezi základní makroekonomické ukazatele a vypovídá o celkovém dění v dané ekonomice. Míra nezaměstnanosti patří."— Transkript prezentace:

1 Nezaměstnanost

2 Míra nezaměstnanosti patří mezi základní makroekonomické ukazatele a vypovídá o celkovém dění v dané ekonomice. Míra nezaměstnanosti patří mezi základní makroekonomické ukazatele a vypovídá o celkovém dění v dané ekonomice. Míra nezaměstnanosti je vyjádřena jako podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivnímu obyvatelstvu. Míra nezaměstnanosti je vyjádřena jako podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivnímu obyvatelstvu.

3 Kdo je nezaměstnaným? Nezaměstnaným se rozumí ten, kdo nemá placené zaměstnání ani sebezaměstnání, přitom práci hledá a je ochoten v určitém časovém horizontu do práce nastoupit. Nezaměstnaným se rozumí ten, kdo nemá placené zaměstnání ani sebezaměstnání, přitom práci hledá a je ochoten v určitém časovém horizontu do práce nastoupit.

4 “Ideál” nezaměstnanosti Alternativa definice (používaná některými ekonomy práce) která by viděla “plnou zaměstnanost” jako dosažení ideální míry nezaměstnanosti, kde nezaměstnanost neexistuje. Alternativa definice (používaná některými ekonomy práce) která by viděla “plnou zaměstnanost” jako dosažení ideální míry nezaměstnanosti, kde nezaměstnanost neexistuje.

5 Typy nezaměstnanosti Frikční nezaměstnanost Tento typ nezaměstnanosti je ovlivněn zejména průběhem životního cyklu. Patří sem například lidé, kteří hledají zaměstnání těsně po ukončení vzdělání nebo ti co odešli z původního místa dobrovolně a hledají jiné pro ně zajímavější uplatnění. Tento typ nezaměstnanosti je ovlivněn zejména průběhem životního cyklu. Patří sem například lidé, kteří hledají zaměstnání těsně po ukončení vzdělání nebo ti co odešli z původního místa dobrovolně a hledají jiné pro ně zajímavější uplatnění. Strukturální nezaměstnanost Tento typ je způsoben díky nesouladu mezi nabídkou a poptávkou po konkrétních profesích. Tento typ nezaměstnanosti se týká například regionů orientovaných na těžbu, kde byli převážně pracovníci školení na důlní činnost, která je velice specifická, tedy pro jiné obory málo využitelná. V situaci, kdy dojde k v tomto regionu k útlumu těžby, tito pracovníci přijdou o práci a jejich kvalifikace jim neumožňuje získat práci v jiném oboru. Tento typ je způsoben díky nesouladu mezi nabídkou a poptávkou po konkrétních profesích. Tento typ nezaměstnanosti se týká například regionů orientovaných na těžbu, kde byli převážně pracovníci školení na důlní činnost, která je velice specifická, tedy pro jiné obory málo využitelná. V situaci, kdy dojde k v tomto regionu k útlumu těžby, tito pracovníci přijdou o práci a jejich kvalifikace jim neumožňuje získat práci v jiném oboru.

6 Typy nezaměstnanosti Cyklická nezaměstnanost Souvisí s vývojem hospodářského cyklu. V případě kdy se ekonomika nachází v recesi, míra nezaměstnanosti roste a analogicky pokud ekonomika roste, míra nezaměstnanosti se snižuje. Souvisí s vývojem hospodářského cyklu. V případě kdy se ekonomika nachází v recesi, míra nezaměstnanosti roste a analogicky pokud ekonomika roste, míra nezaměstnanosti se snižuje. Jako další typ by se dala zařadit ještě například sezonní nezaměstnanost, která souvisí především s kolísavou poptávkou po sezonních pracovnících, například ve stavebnictví nebo zemědělství. Jako další typ by se dala zařadit ještě například sezonní nezaměstnanost, která souvisí především s kolísavou poptávkou po sezonních pracovnících, například ve stavebnictví nebo zemědělství. Další dělení: Další dělení: –Dobrovolná –Nedobrovolná

7 Boj s nezaměstnaností Každá vláda disponuje několika základními nástroji hospodářské politiky, kterými se snaží bojovat s nezaměstnaností. Tyto nástroje je možné rozdělit na aktivní a pasivní. Každá vláda disponuje několika základními nástroji hospodářské politiky, kterými se snaží bojovat s nezaměstnaností. Tyto nástroje je možné rozdělit na aktivní a pasivní. Aktivní nástroje Ke snižování nezaměstnanosti dochází v rámci uskutečňování proti cyklické politiky, tedy snaha ovlivnit cyklickou nezaměstnanost. Jedná se o expanzivní kroky, které vedou k vytváření pracovních míst a stimulaci poptávky. Ke snižování nezaměstnanosti dochází v rámci uskutečňování proti cyklické politiky, tedy snaha ovlivnit cyklickou nezaměstnanost. Jedná se o expanzivní kroky, které vedou k vytváření pracovních míst a stimulaci poptávky.Pasivní Tyto nástroje zmírňují dopady nezaměstnanosti, do této kategorie patří například vyplácení dávek v a podobně. Tyto nástroje zmírňují dopady nezaměstnanosti, do této kategorie patří například vyplácení dávek v a podobně. - pro stát není nejvhodnější, pomoc lidem, ale ne ekonomice. - pro stát není nejvhodnější, pomoc lidem, ale ne ekonomice.

8 Jakou pomoc můžete očekávat od úřadu práce zprostředkování zaměstnání zprostředkování zaměstnání psychologické poradenství a bilanční diagnostika psychologické poradenství a bilanční diagnostika rekvalifikace rekvalifikace konzultace o zahájení soukromého podnikání konzultace o zahájení soukromého podnikání ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

9 Rekvalifikace = příležitost k novému začátku - rozumí se tím získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadních znalostí uchazeče či zájemce o zaměstnání - rozumí se tím získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadních znalostí uchazeče či zájemce o zaměstnání při určování vhodnosti RK se vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností osoby, která má být rekvalifikována při určování vhodnosti RK se vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností osoby, která má být rekvalifikována za jakých podmínek se mohu rekvalifikovat? za jakých podmínek se mohu rekvalifikovat? –uchazeč musí být v evidenci ÚP –musí aktivně spolupracovat s ÚP –plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání –hrozí li vám propuštění ze zaměstnání pro rekvalifikaci je nutná písemná dohoda mezi ÚP a uchazečem pro rekvalifikaci je nutná písemná dohoda mezi ÚP a uchazečem náklady na rekvalifikaci hradí ÚP, může poskytnout příspěvek na jízdné či ubytování náklady na rekvalifikaci hradí ÚP, může poskytnout příspěvek na jízdné či ubytování příklady rekvalifikací: obsluha PC, sanitář, pracovník v sociálních službách, účetnictví, holičské a kadeřnické služby, nehtová modeláž, masérský kurz, kuchař, barman, číšník, svářečské kurzy, obsluha stavebních strojů, AutoCAD, rozšíření řidičských průkazů… příklady rekvalifikací: obsluha PC, sanitář, pracovník v sociálních službách, účetnictví, holičské a kadeřnické služby, nehtová modeláž, masérský kurz, kuchař, barman, číšník, svářečské kurzy, obsluha stavebních strojů, AutoCAD, rozšíření řidičských průkazů…

10 Projít RK a zůstat dále v evidenci ÚP není jejím účelem. Projít RK a zůstat dále v evidenci ÚP není jejím účelem. Je dobré „zmapování terénu“ aby po ukončení RK našel uchazeč vhodné zaměstnání. Je dobré „zmapování terénu“ aby po ukončení RK našel uchazeč vhodné zaměstnání. I přes veškerou snahu RK zařízení i ÚP zůstává mnoho lidí i dále bez zaměstnání. I přes veškerou snahu RK zařízení i ÚP zůstává mnoho lidí i dále bez zaměstnání.

11 Pobírání podpory v nezaměstnanosti do 50 ti let věku – 5 měsíců 50 – 55 let věku – 8 měsíců nad 55 let věku – 1 1 měsíců Výše podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65 % (max. 0,58 násobek prům.mzdy,tj. 14200 Kč, další 2 měsíce 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Výše podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65 % (max. 0,58 násobek prům.mzdy,tj. 14200 Kč, další 2 měsíce 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Po dobu trvání rekvalifikačního kurzu má uchazeč nárok na 60% z vyměřovacího základu (max. 16000 Kč). Po dobu trvání rekvalifikačního kurzu má uchazeč nárok na 60% z vyměřovacího základu (max. 16000 Kč).

12 Po skončení podpůrčí doby (pět, osm nebo jedenáct měsíců) už nezaměstnaný získá jen sociální dávku ve výši životního minima, tedy necelých 3200 korun. Nevykazuje-li požadovanou aktivitu, dostane jen existenční minimum, tedy 2200 korun.

13 Nárok má občan s bydlištěm na území ČR, který v posledních dvou letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání získal alespoň 12 měsíců důchodového pojištění. Potřebnou dobu pojištění je možné získat i prostřednictvím takzvaných náhradních dob, což je třeba doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, péče o dítě do čtyř let, doba výkonu veřejné služby či dlouhodobé dobrovolnické služby.

14 A jak vypadá průběh hledání zaměstnání? –Ne, ne, možná, ne, ne, ne, ne….. ANO!! Najít zaměstnání je práce sama o sobě. Najít zaměstnání je práce sama o sobě. Rozhodující pro vytvoření prvního dojmu pro přijetí jsou první desítky sekund, vhodné oblečení, včasný příchod, ale není vhodná přílišná skromnost ani přehnaná sebechvála, nejasné a nepravdivé odpovědi… Rozhodující pro vytvoření prvního dojmu pro přijetí jsou první desítky sekund, vhodné oblečení, včasný příchod, ale není vhodná přílišná skromnost ani přehnaná sebechvála, nejasné a nepravdivé odpovědi…


Stáhnout ppt "Nezaměstnanost. Míra nezaměstnanosti patří mezi základní makroekonomické ukazatele a vypovídá o celkovém dění v dané ekonomice. Míra nezaměstnanosti patří."

Podobné prezentace


Reklamy Google