Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FINANČNÍ GRAMOTNOST ÚŘAD PRÁCE ZPRACOVALA: MGR. IVA NOVOTNÁ SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ČESKÁ KAMENICE, JAKUBSKÉ NÁM. 113, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FINANČNÍ GRAMOTNOST ÚŘAD PRÁCE ZPRACOVALA: MGR. IVA NOVOTNÁ SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ČESKÁ KAMENICE, JAKUBSKÉ NÁM. 113, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE."— Transkript prezentace:

1 FINANČNÍ GRAMOTNOST ÚŘAD PRÁCE ZPRACOVALA: MGR. IVA NOVOTNÁ SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ČESKÁ KAMENICE, JAKUBSKÉ NÁM. 113, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

2 Název projektu Moderní škola Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3202 Označení klíčové aktivity VY_3/2_INOVACE_22_FG_17 Předmět FINANČNÍ FRAMOTNOST Téma Úřad práce Autor Mgr. Iva Novotná AnotaceSeznámení s funkcí Úřadu práce Očekávané výstupyPorozumět funkci Úřadu práce Jazykčeština Druh učebního materiáluPOWER POINT Cílová skupina/ročníkžák Spec. ZŠ/6. - 9. ročník Cíl prezentaceZískání nových informací a prohloubení znalostí žáků Časová dotace40 minut Vytvořeno (škola, dne)Speciální základní škola, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, p. o., 22. 02. 2013 SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ČESKÁ KAMENICE, JAKUBSKÉ NÁM. 113, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

3 Ú Ř AD PRÁCE Úřad práce je státní instituce, která spadá pod správu Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Její hlavní činností je: poskytovat informace z oblasti pracovního trhu nejen v České republice, ale i v Evropské unii, evidovat uchazeče o zaměstnání a volná pracovní místa zprostředkovávají vhodné zaměstnání uchazečům, organizují rekvalifikace uchazečů, podporují tvorbu nových pracovních míst, Kontrolují dodržování právních předpisů aj.

4 DÁVKY V NEZAM Ě STNANOSTI  Uchazeči o zaměstnání mají nárok na podporu v nezaměstnanosti.  Cílem je dočasné zmírnění výpadku příjmů.  Přesné podmínky stanoví zákon o zaměstnanosti.  Lidé do 50 let věku mohou dostávat podporu po dobu pěti měsíců  Lidé od 50 do 55 let ji mohou pobírat osm měsíců.  Lidé nad 55 let až jedenáct měsíců.

5 REKVALIFIKACE Rekvalifikací se rozumí: získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala. Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace se vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby.

6 REKVALIFIKA Č NÍ KURZY Podmínky pro zařazení fyzické osoby do rekvalifikačního kurzu: být v evidenci Úřadu práce jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání mít odpovídající vstupní kvalifikační předpoklady pro daný rekvalifikační kurz a pro výkon profese, být zdravotně způsobilý/lá pro absolvování rekvalifikačního kurzu a pro výkon nové profese rekvalifikace musí být potřebná – dosavadní kvalifikace uchazeče nebo zájemce o zaměstnání neumožňuje získání vhodného pracovního místa, rekvalifikace musí být účelná - po ukončení rekvalifikace je reálná šance získat zaměstnání.

7 ODD Ě LENÍ STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona se poskytují následující dávky: přídavek na dítě rodičovský příspěvek příspěvek na bydlení porodné pohřebné Nárok na dávky má pouze fyzická osoba, která je spolu s posuzovanou osobou hlášena k trvalému pobytu na území ČR.

8 SOCIÁLNÍ DÁVKY  Přídavek na dítě je základní dlouhodobou dávkou poskytovanou rodinám s dětmi, která jim pomáhá krýt náklady, spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí.  Na rodičovský příspěvek má rodič nárok, jestliže po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o nejmladší dítě v rodině.  Příspěvek na bydlení přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy.  Porodné je dávka, kterou se jednorázově přispívá na náklady související s narozením prvního dítěte.

9 SOCIÁLNÍ DÁVKY  Pohřebné se přispívá na náklady spojené s vypravením pohřbu.  Dávky pěstounské péče jsou od 1. ledna 2013 upraveny zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.  Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Životní minimum upravuje zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.

10 Druhy důchodů: starobní důchod invalidní důchod vdovský důchod sirotčí důchod Nemocenské dávky: nemocenské ošetřovné vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství peněžitá pomoc v mateřství. Č ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE Č ENÍ Spadá pod Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Má na starosti výplatu důchodů a nemocenských dávek.

11 POUŽITÉ ZDROJE microsoft - http://office.microsoft.comhttp://office.microsoft.com http://portal.mpsv.cz http://wiki.aktualne.centrum.cz/finance/podpora-v- nezamestnanosti-2013/ „MATERIÁL JE URČEN PRO BEZPLATNÉ POUŽÍVÁNÍ PRO POTŘEBY VÝUKY A VZDĚLÁVÁNÍ VE VŠECH TYPECH ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ. JAKÉKOLIV DALŠÍ VYUŽITÍ PODLÉHÁ AUTORSKÉMU ZÁKONU. VEŠKERÁ VLASTNÍ DÍLA AUTORA (FOTOGRAFIE, VIDEA) LZE BEZPLATNĚ DÁLE POUŽÍVAT I ŠÍŘIT PŘI UVEDENÍ AUTOROVA JMÉNA." SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ČESKÁ KAMENICE, JAKUBSKÉ NÁM. 113, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE


Stáhnout ppt "FINANČNÍ GRAMOTNOST ÚŘAD PRÁCE ZPRACOVALA: MGR. IVA NOVOTNÁ SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ČESKÁ KAMENICE, JAKUBSKÉ NÁM. 113, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE."

Podobné prezentace


Reklamy Google