Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FINANČNÍ GRAMOTNOST ÚŘAD PRÁCE ZPRACOVALA: MGR. IVA NOVOTNÁ SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ČESKÁ KAMENICE, JAKUBSKÉ NÁM. 113, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FINANČNÍ GRAMOTNOST ÚŘAD PRÁCE ZPRACOVALA: MGR. IVA NOVOTNÁ SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ČESKÁ KAMENICE, JAKUBSKÉ NÁM. 113, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE."— Transkript prezentace:

1 FINANČNÍ GRAMOTNOST ÚŘAD PRÁCE ZPRACOVALA: MGR. IVA NOVOTNÁ SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ČESKÁ KAMENICE, JAKUBSKÉ NÁM. 113, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

2 Název projektu Moderní škola Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Označení klíčové aktivity VY_3/2_INOVACE_22_FG_17 Předmět FINANČNÍ FRAMOTNOST Téma Úřad práce Autor Mgr. Iva Novotná AnotaceSeznámení s funkcí Úřadu práce Očekávané výstupyPorozumět funkci Úřadu práce Jazykčeština Druh učebního materiáluPOWER POINT Cílová skupina/ročníkžák Spec. ZŠ/ ročník Cíl prezentaceZískání nových informací a prohloubení znalostí žáků Časová dotace40 minut Vytvořeno (škola, dne)Speciální základní škola, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, p. o., SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ČESKÁ KAMENICE, JAKUBSKÉ NÁM. 113, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

3 Ú Ř AD PRÁCE Úřad práce je státní instituce, která spadá pod správu Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Její hlavní činností je: poskytovat informace z oblasti pracovního trhu nejen v České republice, ale i v Evropské unii, evidovat uchazeče o zaměstnání a volná pracovní místa zprostředkovávají vhodné zaměstnání uchazečům, organizují rekvalifikace uchazečů, podporují tvorbu nových pracovních míst, Kontrolují dodržování právních předpisů aj.

4 DÁVKY V NEZAM Ě STNANOSTI  Uchazeči o zaměstnání mají nárok na podporu v nezaměstnanosti.  Cílem je dočasné zmírnění výpadku příjmů.  Přesné podmínky stanoví zákon o zaměstnanosti.  Lidé do 50 let věku mohou dostávat podporu po dobu pěti měsíců  Lidé od 50 do 55 let ji mohou pobírat osm měsíců.  Lidé nad 55 let až jedenáct měsíců.

5 REKVALIFIKACE Rekvalifikací se rozumí: získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala. Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace se vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby.

6 REKVALIFIKA Č NÍ KURZY Podmínky pro zařazení fyzické osoby do rekvalifikačního kurzu: být v evidenci Úřadu práce jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání mít odpovídající vstupní kvalifikační předpoklady pro daný rekvalifikační kurz a pro výkon profese, být zdravotně způsobilý/lá pro absolvování rekvalifikačního kurzu a pro výkon nové profese rekvalifikace musí být potřebná – dosavadní kvalifikace uchazeče nebo zájemce o zaměstnání neumožňuje získání vhodného pracovního místa, rekvalifikace musí být účelná - po ukončení rekvalifikace je reálná šance získat zaměstnání.

7 ODD Ě LENÍ STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona se poskytují následující dávky: přídavek na dítě rodičovský příspěvek příspěvek na bydlení porodné pohřebné Nárok na dávky má pouze fyzická osoba, která je spolu s posuzovanou osobou hlášena k trvalému pobytu na území ČR.

8 SOCIÁLNÍ DÁVKY  Přídavek na dítě je základní dlouhodobou dávkou poskytovanou rodinám s dětmi, která jim pomáhá krýt náklady, spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí.  Na rodičovský příspěvek má rodič nárok, jestliže po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o nejmladší dítě v rodině.  Příspěvek na bydlení přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy.  Porodné je dávka, kterou se jednorázově přispívá na náklady související s narozením prvního dítěte.

9 SOCIÁLNÍ DÁVKY  Pohřebné se přispívá na náklady spojené s vypravením pohřbu.  Dávky pěstounské péče jsou od 1. ledna 2013 upraveny zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.  Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Životní minimum upravuje zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.

10 Druhy důchodů: starobní důchod invalidní důchod vdovský důchod sirotčí důchod Nemocenské dávky: nemocenské ošetřovné vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství peněžitá pomoc v mateřství. Č ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE Č ENÍ Spadá pod Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Má na starosti výplatu důchodů a nemocenských dávek.

11 POUŽITÉ ZDROJE microsoft - nezamestnanosti-2013/ „MATERIÁL JE URČEN PRO BEZPLATNÉ POUŽÍVÁNÍ PRO POTŘEBY VÝUKY A VZDĚLÁVÁNÍ VE VŠECH TYPECH ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ. JAKÉKOLIV DALŠÍ VYUŽITÍ PODLÉHÁ AUTORSKÉMU ZÁKONU. VEŠKERÁ VLASTNÍ DÍLA AUTORA (FOTOGRAFIE, VIDEA) LZE BEZPLATNĚ DÁLE POUŽÍVAT I ŠÍŘIT PŘI UVEDENÍ AUTOROVA JMÉNA." SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ČESKÁ KAMENICE, JAKUBSKÉ NÁM. 113, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE


Stáhnout ppt "FINANČNÍ GRAMOTNOST ÚŘAD PRÁCE ZPRACOVALA: MGR. IVA NOVOTNÁ SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ČESKÁ KAMENICE, JAKUBSKÉ NÁM. 113, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE."

Podobné prezentace


Reklamy Google