Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktivní politika zaměstnanosti prezentuje Jana Krupičková, DiS. specialista trhu práce Úřad práce v Liberci Liberec 11. 11. 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktivní politika zaměstnanosti prezentuje Jana Krupičková, DiS. specialista trhu práce Úřad práce v Liberci Liberec 11. 11. 2008."— Transkript prezentace:

1 Aktivní politika zaměstnanosti prezentuje Jana Krupičková, DiS. specialista trhu práce Úřad práce v Liberci Liberec 11. 11. 2008

2 Aktivní politika zaměstnanosti je souhrn opatření směřujících k zajištění maximálně možné úrovně zaměstnanosti; zabezpečuje ji MPSV a úřady práce Právní úprava:  Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti  Vyhláška MPSV č. 518/2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004  Metodický pokyn MPSV č. 8/2004  Zákon č. 382/2008 Sb., kterým se mění Zákon o zaměstnanosti ve znění pozdější předpisů 2

3  společensky účelná pracovní místa  překlenovací příspěvek  veřejně prospěšné práce  příspěvek na dopravu zaměstnanců  příspěvek na zapracování  příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program  investiční pobídky  rekvalifikace Nástroje APZ 3

4 SÚPM - Společensky účelná pracovní místa  společensky účelným pracovním místem je i pracovní místo, které po dohodě s úřadem práce vytvoří uchazeč o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti  společensky účelná pracovní místa jsou místa, která zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje na základě dohody s úřadem práce a obsazuje je uchazeči o zaměstnání 4

5 Příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa  zřizované místo je zcela nové místo, které vytváří zaměstnavatel  místo se obsazuje uchazeči, kterým je věnovaná zvýšená péče při zprostředkování  místo se přeobsazuje v případě ukončení pracovního poměru  poskytnuté prostředky použije na vytvoření místa (vybavení pracoviště - počítač, nákup technologie, strojního vybavení aj.)  v dohodě se zaměstnavatel zavazuje provozovat zřízené pracovní místo minimálně 12-24 měsíců  forma příspěvku: dotace, návratná půjčka, úhrada úroků z úvěrů  v případě nedodržení sjednaných podmínek (doby obsazení vytvořených míst) se vrací alikvotní část formulář 5

6 Míra nezaměstnanosti maximální výše příspěvku na zřízení jednoho společensky účelného pracovního místa max. 10 míst na základě jedné dohody více než 10 míst na základě jedné dohody MN v okrese < MN v ČR čtyřnásobek Ø mzdy 84 476 Kč šestinásobek Ø mzdy 126 714 Kč MN v okrese ≥ MN v ČR šestinásobek Ø mzdy 126 714 Kč osminásobek Ø mzdy 168 952 Kč Výše příspěvku na zřízení společensky účelného pracovního místa 6

7 Příspěvek na vyhrazení jednoho společensky účelného pracovního místa  nemusí se jednat o nové místo; nefinancuje se vznik místa, ale mzda konkrétního uchazeče  místo se obsazuje uchazečem, kterému je věnována zvýšená péče při zprostředkování  příspěvek může být poskytován až do výše hrubé mzdy včetně pojistného na veřejné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení  dohoda se sjednává na 6-12 měsíců  je-li ukončen pracovní poměr před ukončením platnosti dohody, příspěvek se nevrací, dohoda končí 7 formulář

8 Zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání  fyzické osoby se zdravotním postižením,  fyzické osoby do 25 let věku (od 1. 1. 2009 pouze do 20 let věku – viz novela zákona o zaměstnanosti),  absolventi vysokých škol po dobu 2 let po úspěšném ukončení studia, nejdéle však do 30 let věku (od 1. 1. 2009,  absolventi vysokých škol po dobu 2 let po úspěšném ukončení studia, nejdéle však do 30 let věku (od 1. 1. 2009 bude tato kategorie zrušena – viz novela zákona o zaměstnanosti),  těhotné ženy, kojící ženy a matky do devátého měsíce po porodu,  fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku,  fyzické osoby starší 50 let věku,  fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 6 měsíců,  fyzické osoby, které potřebují zvláštní pomoc 8 se věnuje uchazečům, kteří ji potřebují pro svůj zdravotní stav, věk, péči o dítě nebo z jiných vážných důvodů. Jsou to:

9 Příspěvek na zahájení samostatné výdělečné činnosti  zřízení pracovního místa uchazečem o zaměstnání, kterého se nepodařilo umístit na trhu práce a který se rozhodl zahájit SVČ  samostatná výdělečná činnost musí být vykonávána jako hlavní zdroj příjmů  příspěvek může být poskytován až do výše 84 476 Kč, resp. 126 714 Kč, a to formou dotace nebo bezúročné půjčky  použití příspěvku může být realizováno až po podpisu dohody a převedení finančních prostředků na účet příjemce a převedení finančních prostředků na účet příjemce  finanční příspěvek na základě dohody je možné poskytnout pouze na úhradu nákladů, které souvisejí se vznikem pracovního místa  podmínkou je vytvořit a zachovat nově zřízené místo po dobu 24 měsíců  v případě nedodržení doby trvání výkonu SVČ vrací příjemce poměrnou část poskytnutého příspěvku za dobu, kterou nesplnil 9 formulář

10 Překlenovací příspěvek  uchazeč, který po dohodě s úřadem práce vytvořil místo za účelem samostatné výdělečné činnosti, může požádat i o překlenovací příspěvek  účelem tohoto příspěvku je překlenout počáteční období výkonu SVČ  o poskytnutí příspěvku lze požádat do 30 dní od uzavření dohody na SVČ  příspěvek se poskytuje ve výši 0,12 x 21 119 Kč x 3 tj. max. 7 603 Kč  v případě, že osoba SVČ ukončí svou činnost do tří měsíců od uzavření dohody, vrací poměrnou část překlenovacího příspěvku od 1. 1. 2009 bude příspěvek zrušen novelou zákona o zaměstnanosti č. 382/2008 Sb. 10 formulář

11 Veřejně prospěšné práce  vytváří zaměstnavatel k pracovnímu umístění uchazečů o zaměstnání  jsou to časově omezené pracovní příležitosti nejdéle na dvanáct po sobě jdoucích kalendářních měsíců, a to i opakovaně  spočívají zejména v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací nebo jiných obdobných činnostech ve prospěch obcí, církevních organizací nebo obecně prospěšných institucí  příspěvek lze poskytnout až do výše skutečně vyplacených mzdových nákladů včetně pojistného na veřejné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení 11 formulář

12 Příspěvek na dopravu zaměstnanců  na základě uzavřené dohody, pokud zaměstnavatel zabezpečuje každodenní dopravu svých zaměstnanců do zaměstnání a ze zaměstnání v případech, kdy hromadnými dopravními prostředky není doprava prokazatelně provozována  příspěvek může být poskytnut i v případě, kdy zaměstnavatel zajišťuje dopravu svých zaměstnanců s těžším zdravotním postižením, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou využít dopravu hromadnými dopravními prostředky  příspěvek se poskytuje maximálně ve výši 50 % nákladů vynaložených zaměstnavatelem na dopravu zaměstnanců  u zvláštní dopravy zaměstnanců s těžším zdravotním postižením se příspěvek poskytuje ve výši 100 % nákladů od 1. 1. 2009 bude příspěvek zrušen novelou zákona o zaměstnanosti č. 382/2008 Sb. 12 formulář

13 Příspěvek na zapracování  měsíční příspěvek na jednoho zaměstnance pověřeného zapracováním může činit nejvýše polovinu minimální mzdy, tj. 4 000 Kč (od 1. 1. 2009 bude příspěvek poskytován na fyzickou osobu, která se zapracovává – viz novela zákona o zaměstnanosti)  příspěvek lze poskytovat maximálně po dobu 3 měsíců  příspěvek může úřad práce poskytnout zaměstnavateli na základě s ním uzavřené dohody, pokud zaměstnavatel přijímá do pracovního poměru uchazeče o zaměstnání, kterým úřad práce věnuje zvýšenou péči 13 formulář

14 Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program  příspěvek může úřad práce poskytnout zaměstnavateli na základě uzavřené dohody, pokud zaměstnavatel přechází na nový podnikatelský program a z tohoto důvodu nemůže zabezpečit pro své zaměstnance práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby  příspěvek lze poskytovat na částečnou úhradu náhrady mzdy, která zaměstnancům přísluší podle pracovněprávních předpisů  příspěvek lze poskytovat maximálně po dobu 6 měsíců  měsíční příspěvek na jednoho zaměstnance může činit nejvýše polovinu minimální mzdy 14 formulář

15 Investiční pobídky  podporuje se vytváření nových pracovních míst a rekvalifikace nebo školení nových zaměstnanců  podmínkou je, že v územní oblasti, ve které průměrná míra nezaměstnanosti za dvě ukončená pololetí předcházející datu předložení záměru zaměstnavatele získat investiční pobídky dosahuje nejméně průměrné míry nezaměstnanosti v ČR  výši hmotné podpory stanoví vláda nařízením 15

16 Formuláře všech žádostí jsou ke stažení na adrese http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/kestazeni Informace z úřadů práce lze získat na adrese http://portal.mpsv.cz/sz/local

17 Jana Krupičková, DiS. tel. 950 132 466 jana.krupickova@lb.mpsv.cz 17

18 18 Jana Krupičková, DiS. tel. 950 132 466 jana.krupickova@lb.mpsv.cz

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30


Stáhnout ppt "Aktivní politika zaměstnanosti prezentuje Jana Krupičková, DiS. specialista trhu práce Úřad práce v Liberci Liberec 11. 11. 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google