Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktivní politika zaměstnanosti prezentuje Jana Krupičková, DiS. specialista trhu práce Úřad práce v Liberci Liberec 11. 11. 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktivní politika zaměstnanosti prezentuje Jana Krupičková, DiS. specialista trhu práce Úřad práce v Liberci Liberec 11. 11. 2008."— Transkript prezentace:

1 Aktivní politika zaměstnanosti prezentuje Jana Krupičková, DiS. specialista trhu práce Úřad práce v Liberci Liberec

2 Aktivní politika zaměstnanosti je souhrn opatření směřujících k zajištění maximálně možné úrovně zaměstnanosti; zabezpečuje ji MPSV a úřady práce Právní úprava:  Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti  Vyhláška MPSV č. 518/2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004  Metodický pokyn MPSV č. 8/2004  Zákon č. 382/2008 Sb., kterým se mění Zákon o zaměstnanosti ve znění pozdější předpisů 2

3  společensky účelná pracovní místa  překlenovací příspěvek  veřejně prospěšné práce  příspěvek na dopravu zaměstnanců  příspěvek na zapracování  příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program  investiční pobídky  rekvalifikace Nástroje APZ 3

4 SÚPM - Společensky účelná pracovní místa  společensky účelným pracovním místem je i pracovní místo, které po dohodě s úřadem práce vytvoří uchazeč o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti  společensky účelná pracovní místa jsou místa, která zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje na základě dohody s úřadem práce a obsazuje je uchazeči o zaměstnání 4

5 Příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa  zřizované místo je zcela nové místo, které vytváří zaměstnavatel  místo se obsazuje uchazeči, kterým je věnovaná zvýšená péče při zprostředkování  místo se přeobsazuje v případě ukončení pracovního poměru  poskytnuté prostředky použije na vytvoření místa (vybavení pracoviště - počítač, nákup technologie, strojního vybavení aj.)  v dohodě se zaměstnavatel zavazuje provozovat zřízené pracovní místo minimálně měsíců  forma příspěvku: dotace, návratná půjčka, úhrada úroků z úvěrů  v případě nedodržení sjednaných podmínek (doby obsazení vytvořených míst) se vrací alikvotní část formulář 5

6 Míra nezaměstnanosti maximální výše příspěvku na zřízení jednoho společensky účelného pracovního místa max. 10 míst na základě jedné dohody více než 10 míst na základě jedné dohody MN v okrese < MN v ČR čtyřnásobek Ø mzdy Kč šestinásobek Ø mzdy Kč MN v okrese ≥ MN v ČR šestinásobek Ø mzdy Kč osminásobek Ø mzdy Kč Výše příspěvku na zřízení společensky účelného pracovního místa 6

7 Příspěvek na vyhrazení jednoho společensky účelného pracovního místa  nemusí se jednat o nové místo; nefinancuje se vznik místa, ale mzda konkrétního uchazeče  místo se obsazuje uchazečem, kterému je věnována zvýšená péče při zprostředkování  příspěvek může být poskytován až do výše hrubé mzdy včetně pojistného na veřejné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení  dohoda se sjednává na 6-12 měsíců  je-li ukončen pracovní poměr před ukončením platnosti dohody, příspěvek se nevrací, dohoda končí 7 formulář

8 Zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání  fyzické osoby se zdravotním postižením,  fyzické osoby do 25 let věku (od pouze do 20 let věku – viz novela zákona o zaměstnanosti),  absolventi vysokých škol po dobu 2 let po úspěšném ukončení studia, nejdéle však do 30 let věku (od ,  absolventi vysokých škol po dobu 2 let po úspěšném ukončení studia, nejdéle však do 30 let věku (od bude tato kategorie zrušena – viz novela zákona o zaměstnanosti),  těhotné ženy, kojící ženy a matky do devátého měsíce po porodu,  fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku,  fyzické osoby starší 50 let věku,  fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 6 měsíců,  fyzické osoby, které potřebují zvláštní pomoc 8 se věnuje uchazečům, kteří ji potřebují pro svůj zdravotní stav, věk, péči o dítě nebo z jiných vážných důvodů. Jsou to:

9 Příspěvek na zahájení samostatné výdělečné činnosti  zřízení pracovního místa uchazečem o zaměstnání, kterého se nepodařilo umístit na trhu práce a který se rozhodl zahájit SVČ  samostatná výdělečná činnost musí být vykonávána jako hlavní zdroj příjmů  příspěvek může být poskytován až do výše Kč, resp Kč, a to formou dotace nebo bezúročné půjčky  použití příspěvku může být realizováno až po podpisu dohody a převedení finančních prostředků na účet příjemce a převedení finančních prostředků na účet příjemce  finanční příspěvek na základě dohody je možné poskytnout pouze na úhradu nákladů, které souvisejí se vznikem pracovního místa  podmínkou je vytvořit a zachovat nově zřízené místo po dobu 24 měsíců  v případě nedodržení doby trvání výkonu SVČ vrací příjemce poměrnou část poskytnutého příspěvku za dobu, kterou nesplnil 9 formulář

10 Překlenovací příspěvek  uchazeč, který po dohodě s úřadem práce vytvořil místo za účelem samostatné výdělečné činnosti, může požádat i o překlenovací příspěvek  účelem tohoto příspěvku je překlenout počáteční období výkonu SVČ  o poskytnutí příspěvku lze požádat do 30 dní od uzavření dohody na SVČ  příspěvek se poskytuje ve výši 0,12 x Kč x 3 tj. max Kč  v případě, že osoba SVČ ukončí svou činnost do tří měsíců od uzavření dohody, vrací poměrnou část překlenovacího příspěvku od bude příspěvek zrušen novelou zákona o zaměstnanosti č. 382/2008 Sb. 10 formulář

11 Veřejně prospěšné práce  vytváří zaměstnavatel k pracovnímu umístění uchazečů o zaměstnání  jsou to časově omezené pracovní příležitosti nejdéle na dvanáct po sobě jdoucích kalendářních měsíců, a to i opakovaně  spočívají zejména v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací nebo jiných obdobných činnostech ve prospěch obcí, církevních organizací nebo obecně prospěšných institucí  příspěvek lze poskytnout až do výše skutečně vyplacených mzdových nákladů včetně pojistného na veřejné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení 11 formulář

12 Příspěvek na dopravu zaměstnanců  na základě uzavřené dohody, pokud zaměstnavatel zabezpečuje každodenní dopravu svých zaměstnanců do zaměstnání a ze zaměstnání v případech, kdy hromadnými dopravními prostředky není doprava prokazatelně provozována  příspěvek může být poskytnut i v případě, kdy zaměstnavatel zajišťuje dopravu svých zaměstnanců s těžším zdravotním postižením, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou využít dopravu hromadnými dopravními prostředky  příspěvek se poskytuje maximálně ve výši 50 % nákladů vynaložených zaměstnavatelem na dopravu zaměstnanců  u zvláštní dopravy zaměstnanců s těžším zdravotním postižením se příspěvek poskytuje ve výši 100 % nákladů od bude příspěvek zrušen novelou zákona o zaměstnanosti č. 382/2008 Sb. 12 formulář

13 Příspěvek na zapracování  měsíční příspěvek na jednoho zaměstnance pověřeného zapracováním může činit nejvýše polovinu minimální mzdy, tj Kč (od bude příspěvek poskytován na fyzickou osobu, která se zapracovává – viz novela zákona o zaměstnanosti)  příspěvek lze poskytovat maximálně po dobu 3 měsíců  příspěvek může úřad práce poskytnout zaměstnavateli na základě s ním uzavřené dohody, pokud zaměstnavatel přijímá do pracovního poměru uchazeče o zaměstnání, kterým úřad práce věnuje zvýšenou péči 13 formulář

14 Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program  příspěvek může úřad práce poskytnout zaměstnavateli na základě uzavřené dohody, pokud zaměstnavatel přechází na nový podnikatelský program a z tohoto důvodu nemůže zabezpečit pro své zaměstnance práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby  příspěvek lze poskytovat na částečnou úhradu náhrady mzdy, která zaměstnancům přísluší podle pracovněprávních předpisů  příspěvek lze poskytovat maximálně po dobu 6 měsíců  měsíční příspěvek na jednoho zaměstnance může činit nejvýše polovinu minimální mzdy 14 formulář

15 Investiční pobídky  podporuje se vytváření nových pracovních míst a rekvalifikace nebo školení nových zaměstnanců  podmínkou je, že v územní oblasti, ve které průměrná míra nezaměstnanosti za dvě ukončená pololetí předcházející datu předložení záměru zaměstnavatele získat investiční pobídky dosahuje nejméně průměrné míry nezaměstnanosti v ČR  výši hmotné podpory stanoví vláda nařízením 15

16 Formuláře všech žádostí jsou ke stažení na adrese Informace z úřadů práce lze získat na adrese

17 Jana Krupičková, DiS. tel

18 18 Jana Krupičková, DiS. tel

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30


Stáhnout ppt "Aktivní politika zaměstnanosti prezentuje Jana Krupičková, DiS. specialista trhu práce Úřad práce v Liberci Liberec 11. 11. 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google