Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Placení daní a daňová exekuce Michal Radvan. Základní termíny Lhůta pro placení = lhůta pro podání DP Lhůta pro placení = lhůta pro podání DP Daňový dlužník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Placení daní a daňová exekuce Michal Radvan. Základní termíny Lhůta pro placení = lhůta pro podání DP Lhůta pro placení = lhůta pro podání DP Daňový dlužník."— Transkript prezentace:

1 Placení daní a daňová exekuce Michal Radvan

2 Základní termíny Lhůta pro placení = lhůta pro podání DP Lhůta pro placení = lhůta pro podání DP Daňový dlužník – plátce i poplatník, ten, kdo je povinen platit / odvádět daň Daňový dlužník – plátce i poplatník, ten, kdo je povinen platit / odvádět daň Převod / přechod daňové povinnosti Převod / přechod daňové povinnosti Správce však přijme platbu od každého a nevrací ji Správce však přijme platbu od každého a nevrací ji Příslušenství: penále, zvýšení daně, náklady daňového řízení, úroky, pokuty; s výjimkou pokut sleduje příslušenství osud daně Příslušenství: penále, zvýšení daně, náklady daňového řízení, úroky, pokuty; s výjimkou pokut sleduje příslušenství osud daně Zálohy: ze zákona, na základě rozhodnutí správce Zálohy: ze zákona, na základě rozhodnutí správce

3 Ručení Jen ze zákona: DDar, DPN Jen ze zákona: DDar, DPN Jen na výzvu správce daně Jen na výzvu správce daně Subsidiarita: nedoplatek nebyl vymožen na dlužníkovi / vymáhání by bylo bezvýsledné Subsidiarita: nedoplatek nebyl vymožen na dlužníkovi / vymáhání by bylo bezvýsledné Odvolání s odkladným účinkem: Odvolání s odkladným účinkem: Není ručitel Není ručitel Nedoplatek nebyl vymáhán na dlužníkovi Nedoplatek nebyl vymáhán na dlužníkovi Větší než zákonný rozsah Větší než zákonný rozsah Daň doposud nesplatná Daň doposud nesplatná Promlčení Promlčení Nedoplatek zanikl nebo neexistuje Nedoplatek zanikl nebo neexistuje

4 Ručení - pokračování Až po výzvě může ručitel nahlížet do spisu Až po výzvě může ručitel nahlížet do spisu Do výzvy jen právo na informaci o výši nedoplatku Do výzvy jen právo na informaci o výši nedoplatku Potvrzení o úhradě nedoplatku Potvrzení o úhradě nedoplatku

5 Způsoby placení Česká / cizí měna Česká / cizí měna Určení platby – účet nejasných plateb Určení platby – účet nejasných plateb Formy: Formy: Bezhotovostní převod Bezhotovostní převod V hotovosti prostřednictvím banky V hotovosti prostřednictvím banky V hotovosti na pokladně do 500.000 Kč/den V hotovosti na pokladně do 500.000 Kč/den V hotovosti výkonnému úředníkovi při exekuci V hotovosti výkonnému úředníkovi při exekuci V hotovosti v blokovém řízení V hotovosti v blokovém řízení Kolkovými známkami (zákon, státní rozpočet, 5.000 Kč) Kolkovými známkami (zákon, státní rozpočet, 5.000 Kč) Platebními známkami (zákon, rozpočet územního samosprávného celku) Platebními známkami (zákon, rozpočet územního samosprávného celku)

6 Pořadí úhrad a den platby 1. Náklady řízení 2. Pokuty a penále 3. Zvýšení daně 4. Nejstarší nedoplatky 5. Běžné platby daní 6. Úrok Den platby je obecně den, kdy poplatník vydá peníze Den platby je obecně den, kdy poplatník vydá peníze

7 Evidence daní Osobní účty dlužníků za každý druh daně Osobní účty dlužníků za každý druh daně Kvaziúčetnictví Kvaziúčetnictví Na žádost potvrzení o stavu účtů Na žádost potvrzení o stavu účtů

8 Opatření proti nadbytečné kriminalizaci Posečkání daně a povolení splátek v případě, kdy by neprodlené zaplacení mělo znamenat pro dlužníka vážnou újmu Posečkání daně a povolení splátek v případě, kdy by neprodlené zaplacení mělo znamenat pro dlužníka vážnou újmu Na žádost, podmínky (kvazismlouva) Na žádost, podmínky (kvazismlouva) Nepočítá se penále, ale úrok – repo sazba ČNB + 7 % splatný do 8 dnů od doručení platebního výměru Nepočítá se penále, ale úrok – repo sazba ČNB + 7 % splatný do 8 dnů od doručení platebního výměru Max. na dobu promlčení nedoplatku Max. na dobu promlčení nedoplatku Není přípustné odvolání Není přípustné odvolání

9 Opatření proti nadbytečné kriminalizaci - pokračování Prominutí daňového nedoplatku v případě ohrožení výživy nebo hospodářského zániku Prominutí daňového nedoplatku v případě ohrožení výživy nebo hospodářského zániku Podmínky, při jejich pominutí nové rozhodnutí a povinnost platit Podmínky, při jejich pominutí nové rozhodnutí a povinnost platit Není přípustné odvolání Není přípustné odvolání

10 Opatření proti nadbytečné kriminalizaci - pokračování Odpis daňového nedoplatku pro nedobytnost Odpis daňového nedoplatku pro nedobytnost Bezvýsledně vymáhán Bezvýsledně vymáhán Vymáhání by nevedlo k cíli Vymáhání by nevedlo k cíli Náklady vymáhání vyšší než výtěžek Náklady vymáhání vyšší než výtěžek Zvláštní a nepoměrné obtíže Zvláštní a nepoměrné obtíže Dluh trvá i nadále, dlužník se nevyrozumí Dluh trvá i nadále, dlužník se nevyrozumí

11 Sankce Úrok z prodlení Úrok z prodlení Penále Penále Zvýšení daně Zvýšení daně Pokuty Pokuty

12 Úrok z prodlení Při nezaplacení splatné daně nejpozději v den její splatnosti Při nezaplacení splatné daně nejpozději v den její splatnosti Repo sazba ČNB + 14 % Repo sazba ČNB + 14 % Nejdéle za 5 let prodlení Nejdéle za 5 let prodlení

13 Penále Z částky dodatečně vyměřené daně Z částky dodatečně vyměřené daně 20 %, je-li daň zvyšována 20 %, je-li daň zvyšována 5 %, je-li snižována ztráta 5 %, je-li snižována ztráta

14 Zvýšení daně Za pozdě podané DP Za pozdě podané DP Až o 10 % z vyměřené daně Až o 10 % z vyměřené daně

15 Pokuty Za porušení povinností nepeněžité povahy Za porušení povinností nepeněžité povahy Opakovaně, max. 2.000.000 Kč Opakovaně, max. 2.000.000 Kč Odvolání má odkladné účinky Odvolání má odkladné účinky Pokuty v blokovém řízení Pokuty v blokovém řízení Pozastavení činnosti Pozastavení činnosti

16 Přeplatky Platba převyšující splatnou daň Platba převyšující splatnou daň Použití na úhradu nedoplatku, jako záloha, u jiného správce daně Použití na úhradu nedoplatku, jako záloha, u jiného správce daně Žádost o vrácení – 30 D ode dne doručení žádosti Žádost o vrácení – 30 D ode dne doručení žádosti Lhůta 6+ R od konce roku, v němž se stal pravomocným poslední předpis daně Lhůta 6+ R od konce roku, v němž se stal pravomocným poslední předpis daně Úrok: repo sazba ČNB + 14 % Úrok: repo sazba ČNB + 14 %

17 Promlčení práva vymáhat nedoplatky 6+ R od roku, kdy se stal nedoplatek splatným 6+ R od roku, kdy se stal nedoplatek splatným Úkon k vybrání znamená nový běh lhůty Úkon k vybrání znamená nový běh lhůty Max. 20+ R, na movitých věcech, dokud je zástava v držení, zástavní právo na nemovitost 30+ R Max. 20+ R, na movitých věcech, dokud je zástava v držení, zástavní právo na nemovitost 30+ R

18 Zajištění daně Odůvodněná obava Odůvodněná obava Zajišťovací příkaz – do 3 D zajistit Zajišťovací příkaz – do 3 D zajistit Odvolání nemá odkladný účinek Odvolání nemá odkladný účinek Nerozhodne-li správce o odvolání do 30 D, zajišťovací příkaz pozbývá platnosti Nerozhodne-li správce o odvolání do 30 D, zajišťovací příkaz pozbývá platnosti Též zástavní právo Též zástavní právo

19 Daňová exekuce Výzva s náhradní lhůtou min. 8 D / bez výzvy Výzva s náhradní lhůtou min. 8 D / bez výzvy Odvolání proti výzvě nemá odkladný účinek Odvolání proti výzvě nemá odkladný účinek Správce daně / soud / soudní exekutor Správce daně / soud / soudní exekutor Exekuční titul Exekuční titul Vykonatelný výkaz nedoplatků Vykonatelný výkaz nedoplatků Vykonatelné rozhodnutí Vykonatelné rozhodnutí Splatná záloha Splatná záloha

20 Daňová exekuce - pokračování Exekuční příkaz na: Exekuční příkaz na: Přikázání pohledávky na peněžní prostředky / jiné pohledávky Přikázání pohledávky na peněžní prostředky / jiné pohledávky Srážky ze mzdy Srážky ze mzdy Prodej movitých věcí Prodej movitých věcí Prodej nemovitostí Prodej nemovitostí Exekuční náklady: Exekuční náklady: Za výkon zabavení – 2 % Za výkon zabavení – 2 % Za výkon prodeje – 2 % Za výkon prodeje – 2 % Hotové výdaje správce daně Hotové výdaje správce daně Subsidiární použití OSŘ Subsidiární použití OSŘ


Stáhnout ppt "Placení daní a daňová exekuce Michal Radvan. Základní termíny Lhůta pro placení = lhůta pro podání DP Lhůta pro placení = lhůta pro podání DP Daňový dlužník."

Podobné prezentace


Reklamy Google