Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola jako poskytovatel DV Seminář propojování počátečního a dalšího vzdělávání v ČR 24. března 2011 Ústí nad Labem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola jako poskytovatel DV Seminář propojování počátečního a dalšího vzdělávání v ČR 24. března 2011 Ústí nad Labem."— Transkript prezentace:

1 Škola jako poskytovatel DV Seminář propojování počátečního a dalšího vzdělávání v ČR 24. března 2011 Ústí nad Labem

2 Střední školy v DV Realizace DV ANO = 48,5 % (ÚK 53 %), NE+uvažujeme = 32,6 % Zapojení do procesů zákona č. 179/2006 Sb. ANO = 24,3 % (ÚK 25,8%), NE+chystáme se = 41,3 % Informovanost o DV ANO = 82,8 %, NE = 9,7 %, Netýká se nás = 7,5 % Pronajímání vybavení jinému subjektu DV ANO = 38,7 % (ÚK 37,9 %), NE = 61,3 %

3 Aktuální informace o vývoji DV - krize a podniky  vliv krize na rozpočty firem ve vzdělávání  zaměření na „core business“ aktivity firem  konec vzdělávání jako benefitu pro zaměstnance  nahrazování externích vzdělávacích institucí interními lektory  orientace na měřitelnost výstupů, praktickou uplatnitelnost. Zdroj: AIVD

4 Aktuální informace o vývoji DV - krize a občan  minimalizace nákladů v rozpočtech domácností (knihy, kulturních zařízení, účast na vzdělávání…)  řešení aktuální situace bez dlouhod. výhledu  zvýšená očekávání od státu  formální vzdělání (diplom) jako šance na lepší uplatnění, ale zároveň  skepse ke vzdělávání (ani VŠ nemají práci…). Zdroj: AIVD

5 Nejčastější důvody účasti v DV zlepšit kariérní perspektivu, dělat lépe – 32 % šance získat (změnit) zaměstnání – 10 % snížit (eliminovat) ztrátu zaměstnání – 8 % Zdroj: AIVD

6 Poskytovatelé DV Podniky a podnikové vzdělávací instituce (43 %) Vzdělávací instituce (28 %) Školy (10 %)

7 Školy – centra CŽU Otevřené instituce poskytující počáteční i nejrůznější druhy dalšího vzdělávání (včetně uznávání výsledků dalšího vzdělávání) nejen žákům, ale i dospělým a seniorům, a to jak s ohledem na jejich možnosti, zájmy a předpoklady, tak s ohledem na potřeby regionálního trhu práce

8 Činnosti školy

9

10 Počáteční vzdělávání promyšlené spektrum oborů kvalitní pedagogický sbor materiálně technické vybavení pohotová a kvalitní reakce na potřeby TP spolupráce se zaměstnavateli kvalitní výsledky vzdělávání vysoká uplatnitelnost absolventů na TP kariérové poradenství pro žáky

11 Další vzdělávání široké spektrum oborů, i těch, které se již v PV neotevírají pohotová a kvalitní reakce na potřeby TP spolupráce se zaměstnavateli spolupráce s ÚP kvalitní stále se vzdělávající lektorské sbory materiálně technické vybavení celoživotní KP

12 Kvalita dalšího vzdělávání Kvalita institucí: materiální vybavení škol spolupráce se zaměstnavateli Kvalita vzdělávacích programů: modulový program založený na kompetencích formulace konkrétních výsledků vzdělávání a kritérií pro jejich ověřování Kvalita poskytovaného vzdělávání: kvalita PP v roli lektorů DV

13 Uznávání výsledků dalšího vzdělávání školy = autorizované osoby spolupráce s ÚP spolupráce se zaměstnavateli KS + HS; ISCED 3C + ISCED 3A kvalita uznávání: - kvalita hodnotitelů; - kvalita průvodců; - kvalita procesu; - kvalita rekvalifikací; - odpovídající vybavení

14 Kvalita uznávání Hodnotitelé (autorizovaní zástupci): odpovídající odbornost pedagogická kvalifikace a zkušenost další vzdělávání potřebné vybavení Průvodci (poradci při uznávání): specifická příprava – kariérový poradce role, která byla vytvořena na podporu kvality procesu Proces: Zajištění kvality všech prvků

15 Potřebné změny v práci škol Rozvinout potřebné profesní kompetence PP: práce s dospělými vzdělávajícími se role průvodce a hodnotitele Zohlednit v řízení škol realizaci DV a uznávání Zařadit mezi kritéria pro hodnocení škol realizaci DV a uznávání Posilovat postavení škol jejich propojením do sítí

16 Přidaná hodnota pro školy rozvoj profesních kompetencí učitelů; vyšší respekt k požadavkům světa práce; provázanost a vzájemné obohacování se počátečního a dalšího vzdělávání; rozvoj spolupráce se sociálními partnery, nová partnerství.

17 Možnost financování OP VK:  Individuální a grantové projekty  UNIV 2,4 Kraje (3) OP LZZ  Individuální a grantové projekty OPPA


Stáhnout ppt "Škola jako poskytovatel DV Seminář propojování počátečního a dalšího vzdělávání v ČR 24. března 2011 Ústí nad Labem."

Podobné prezentace


Reklamy Google