Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Individuální projekt Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko Průzkum v novobydžovské romské komunitě 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Individuální projekt Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko Průzkum v novobydžovské romské komunitě 2010."— Transkript prezentace:

1 Individuální projekt Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko Průzkum v novobydžovské romské komunitě 2010 Daniela Lusková

2 Základní údaje hloubkový průzkum romské komunity v prosinci 2009 – lednu 2010 Navštívena každá romská domácnost ve městě Šetření umožnilo 80 domácností 7 neumožnilo nebo nezastiženi ( známa minimálně demografická data o rodině) Data vysoce validní – provádění kvalifikovaným týmem

3 Velikost novobydžovské romské komunity

4

5

6

7 Bydlení novobydžovských Romů

8

9

10

11 Důvody navýšení romské populace Snadná dostupnost bydlení Příbuzenské vazby Návrat rodin z Anglie a Kanady

12 Zaměstnanost novobydžovských Romů

13

14

15 Zadluženost novobydžovských Romů

16

17

18

19

20 Pohledávky města nájemné a služby: 35 dlužníků,7x dluh nad 10 000,- Kč Další pohledávky: Dopravní pokuty: 119 dlužníků, 30x dluh nad 10 000,- Kč – problém, že dlužníci nemusí být z našeho obvodu Pokuty MP – přestupky: 22 dlužníků, žádný nad 10 000 Kč

21 Pohledávky města Pokuty MP – rychlost: 23 dlužníků, žádný nad 10 000 Kč Pokuty v přestupkovém řízení: 64 dlužníků, žádný nad 10 000 Kč Pokuty životního prostředí: 3 dlužníci, 2 nad 10 000 Kč. Vratka na sociálních dávkách: 16, 3 nad 10 000 Kč. Poplatek za psy: 61 dlužníků, žádný nad 10 000 Kč Poplatek za odpad: 912 dlužníků, žádný nad 10 000 Kč

22 Mobiliární exekuce Dle analýzy současné úrovně veškerých dluhů vůči městu a úřadu,z výpočtu modelových situací a výpočtu reálných nákladů na provádění exekucí význam exekuce dluhů nad 10 000 Kč Možno mobiliárně exekuovat 12 dlužníků a to se sporným výsledkem náklady na vytvoření celého systému mobiliárních exekucí a jejich provádění převyšují výnos

23 Dávky HN novobydžovských Romů

24 Vzdělání novobydžovských Romů

25 Děti novobydžovských Romů

26

27

28

29 Docházka dětí do NZDM

30 Stav k 7. 5. 2010 Počet klientů: 71 Počet zájemců o službu: 70 ( dosud není uzavřena smlouva) 18. týden - Průměr byl 36,25 dítěte na den Vítězství v taneční soutěži Výrazná pomoc praktikantů a dobrovolníků

31 Postoj Romů k antikoncepci

32

33 Rizikové jevy v novobydžovské romské komunitě

34 Kriminalita novobyžovských Romů

35 Potřebnost sociálních služeb pro Romy

36

37

38 Potřebnost jiných služeb pro Romy

39 Nejpalčivější problémy města vzrůstající počet Romů nehlášených k pobytu averze romských starousedlíků, konflikty nárůst Romů během 5 let o 18,18% zastoupení Romů v populaci 5% 67% nezaměstnanost práceschopných Romů

40 Nejpalčivější problémy města 89% zadluženost romských domácností vysoká kriminalita romské mládeže špatná hygienická úroveň romských domácností ohniska hepatitidy vzrůstající nesnášenlivost majority a minority – 76% občanů města chce řešení romské otázky

41 Potřeby Romů Potřeba: vyšší počet sociálních bytů Názor skupiny odborníků: nezvyšovat Návrh na opatření: zachovat současný počet bytů obydlených Romy

42 Potřeby Romů Potřeba: Zajištění zaměstnání, zvýšení VPP Názor skupiny odborníků: nezvyšovat Návrh na opatření: zachovat současný počet míst pro VPP

43 Potřeby Romů Potřeba: Osvěta, vzdělávání, poradenství Povinnosti k úřadu práce Dluhová problematika Antikoncepce Pracovní poradenství Doučování romských dětí Motivační programy pro Romy v učňovských oborech Názor skupiny odborníků: v rámci terénní sociální práce, zvýšit kapacitu TSP Sociální práce nosným pilířem integrace Návrh na opatření: Zvýšit TSP z 1 na 2 pracovníky od roku 2011

44 Potřeby Romů Potřeba: Snížení dluhů mobiliární exekucí Názor skupiny odborníků: pro město velikosti NB neefektivní Návrh na opatření: Soudní exekuce, tak jako dosud

45 Potřeby Romů Potřeba: Snížení možnosti zadlužení závislostí na herních automatech Názor skupiny odborníků: počet herních automatů je nutné snížit Příjem do rozpočtu města není zanedbatelný, činí:2,5 mil. Návrh na opatření: V případě schválení novely loterijního zákona ( léto 2010) přehodnotit postoj k povolování heren a zajistit snížení výherních automatů

46 Potřeby Romů Potřeba: Zajištění docházky předškolních dětí do MŠ Názor skupiny odborníků: plné školky, nyní neřešit Návrh na opatření: žádné

47 Potřeby Romů Potřeba: Přípravné ročníky před vstupem do ZŠ Názor skupiny odborníků: příprava na vzdělávání nosným pilířem integrace, nutno připravit systém Pokud varianta přípravných ročníků na ZŠ V. Kl. Klicpery – přirozený nárůst dětí Funkci přípravy plní MŠ, dostatek míst, v současné době by přípravná třída nesplnila účel Aktuální info z HK – přípravné třídy nenaplnili Návrh na opatření:

48 Potřeby Romů Potřeba: Trvalá podpora NZDM Propagace aktivit NZDM Názor skupiny odborníků: Za 4,5 měsíce provozu dobré výsledky Sociální práce nosným pilířem integrace Návrh na opatření: Trvale spolufinancovat provoz NZDM

49 Potřeby mládeže a rodin s dětmi Potřeba: Speciální sociální práce se záškoláctvím Speciální sociální práce s delikventní mládeží Sanace rodiny nejen Romové ! Názor skupiny odborníků: Malé skupiny, systematická činnost výsledky Sociální práce nosným pilířem integrace Návrh na opatření: Skupiny pro děti s problémy se záškoláctvím (projekt města) Skupiny pro delikventní děti a mládež (Salinger) Sanace rodiny (Salinger)

50 Hlavní pilíře romské integrace v Novém Bydžově Terénní sociální práce Vzdělávání dětí Represivní opatření

51 Souhrn návrhů opatření romské integrace a plánu sociálních služeb Zvýšit TSP z 1 na 2 pracovníky od roku 2011 Náklady na současné místo TSP Obvykle 250 000 Kč, spolufinancováno vždy RV 2010 0 Kč, pravděpodobně 2011 + 2012 také 0,- (ESF) 2000 kontaktů ročně, 140 klientů 0,5 na NZDM Náklady na nové místo TSP 300 000 Kč, pravděpodobně 2011 + 2012 0,- (ESF) Osvěta, vzdělávání, poradenství Povinnosti k úřadu práce Dluhová problematika Antikoncepce Pracovní poradenství Doučování romských dětí Motivační programy pro Romy v učňovských oborech Dlouhodobě financováno z jiných zdrojů, město vždy 30%

52 Souhrn návrhů opatření romské integrace a plánu sociálních služeb Trvale spolufinancovat provoz NZDM Cca 1 000 000 Kč, 2010 0 Kč, 2011 + 2012 také 0,- (ESF) – Pravděpodobně 2013 -2014 také 0,- Kč Výhled dlouhodobého financování MPSV cca 50% Zachovat současný počet míst pro VPP Cca 20 míst Dlouhodobě financováno ÚP Náklady cca 2 300 000, z rozpočtu města 800 000 Kč

53 Souhrn návrhů opatření romské integrace a plánu sociálních služeb V případě schválení novely loterijního zákona ( léto 2010) přehodnotit postoj k povolování heren a zajistit snížení výherních automatů Snížení výnosu do rozpočtu města Skupiny pro děti s problémy se záškoláctvím (projekt města) Skupiny pro delikventní děti a mládež (Salinger) Sanace rodiny (Salinger) 20 000,- Kč

54 Financování z rozpočtu města

55 Celkové financování romské integrace

56 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Individuální projekt Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko Průzkum v novobydžovské romské komunitě 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google