Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní telematika II.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní telematika II."— Transkript prezentace:

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní telematika II.

2 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vytvoření koordinačního centra pro oblast ITS

3 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti ITS architektura na ITS portálu

4 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SCHÉMA PŮSOBENÍ MANAGEMENTU V pořadí podle této systematiky se dále stručně charakterizují opatření a uvádí se stav vývoje a realizace i vyhlídkyna úspěch a požadavky na dopravní telematiku

5 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OVLIVŇOVÁNÍ DOPRAVNÍ POPTÁVKY Ústředním prvkem je aktivní utváření nabídky ekonomickým řízením acenovou politikou. mobilní provoz (mýto); parkování (parkovací poplatky, omezování doby parkování, P+R); licence pro obyvatele a dodavatele. Užitek vzniká přerozdělováním poptávky, kterou je nutno zvládnout, z jednoho dílčího systému ohrožovaného přetížením na méně zatížené dílčí systémy, takže se projeví celkem výrazně zlepšené podmínky dopravního toku s příslušnými pozitivními efekty (délka doby cesty, životní prostředí, bezpečnost, spolehlivost/plánovatelnost, komfort, náklady, …). Rizika spočívají ve formě nežádoucích dopadů přeložením na jiná dopravní média a/nebo na jiné systémy/síťové prvky; existuje nebezpečí odsunu problému místo jeho odstranění. Tato rizika jsou dána koncepčními chybami ve funkční systémové architektuře a ve stanovení oblastí vlivů opatření a optimalizačních kriterií, dále pak při neúplném dopravně-technickém zasíťování managementu provozu.

6 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti PŘÍKLADY - ovlivňování dopravní poptávky Vybírání poplatků za užívání silnic (Road-Pricing) prostřednictvím přímé komunikace (DSRC – Dedicated Short Range Communication) nebo mobilním radiem / družicovou navigací (GSM – Global System of Mobile Communication/Global Positioning System), a to jako mýto z nákladních motorových vozidel (Švýcarsko, Rakousko, Německo, Česko) nebo všeobecné mýto (Francie, Italie, USA, Kanada …); City-Pricing s povinnými poplatky za vjezd/průjezd (např. Bologna, Singapur, Oslo, Londýn) na technické bázi, např. detekce státních poznávacích značek pomocí videa nebo přímou komunikací;

7 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti PŘÍKLADY - ovlivňování dopravní poptávky Management parkovacích prostorů s diferencovanými, na uživatele orientovanými tarifními strukturami; tato opatření se nacházejí v hraniční oblasti k telematice provozu, přičemž technologickou cestu zde naznačují první aplikace s placením cestou GSM; Vytváření tarifních systémů MHD (prostorová struktura a přiřazování dopravních časů); to jsou v podstatě statická opatření, která se rovněž nacházejí v hraniční oblasti k aplikaci telematiky; diskuse ke sjednocení tarifních systémů a k zavedení elektronického placení a mobilních karet ukazují i zde budoucí cestu; Nabídka MHD, řízená potřebou, zejména v oblastech se slabou strukturou s prostorově i časově silně rozdělenou, slabou poptávkou;

8 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti PŘÍKLADY - ovlivňování dopravní poptávky Informace účastníkům dopravy z hlediska pevně „plánované“ cesty (pre- trip) nebo na informace ke korektuře cesty ještě v jejím průběhu (on-trip): disponibility zdrojů cesty, průběhu cesty (s údaji o dobách, o cestách, o dopravních prostředcích, o poplatcích/tarifech, o poruchách atd.) o ukončení cesty (zaparkování, cesta zpět atd.). Tyto informace jsou v závislosti na koncepci individuální nebo kolektivní. Užitek těchto informací se spatřuje v lepším využívání prostorové a časové nabídky dopravního prostředku, disponibilního pro účely cesty nebo pro řešení situace v poptávce, a to v její celkové intermodální kvalitě.

9 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti PŘÍKLADY - ovlivňování dopravní poptávky Systémy plánování tras (off-line, on-line/ s využitím internetu např. http://www.viamichelin.co.uk/viamichelin/gbr/tpl/hme/MaHomePage.htm nebo http://mapy.atlas.cz/mapviewer/mapviewer.aspx?appname=atlas&tab=searchro ute nebo http://www.mapy.cz Informace o cestě s užitím MHD (viz http://www.dp-praha.cz/ ) Informace v oblasti mobility (telefon, informační místa, terminály) Rozhlas (RDS/TMC – Radio Data System/Traffic Message Channel) Informace pro cestující ve vozidle nebo na stanicích (Manchesterpdf) Informační služby pro mobilní telefony Tabule s dopravními informacemi (text a/nebo grafika, jako např. v různém provedení v Mnichově, v Kolíně nebo v Berlíně).

10 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti ŘÍZENÍ A REGULACE DOPRAVY Řízení provozu v intravilánu i extravilánu. Nejdůležitějším přínosem telematiky je zde zpřístupnění nejrůznějších dat on- line a tím – s využitím možnosti fúzování – dosažení vyšší kvality informací. Aplikace jsou stále ve větším rozsahu implementovány v řadě měst – jednou jako provozně adaptivní řízení sítě při řízení světelnou signalizací a podruhé při střídavém vyznačování směru na dálničních sítích, resp. při ovlivňování tras. Rizika existují ve vybudovaných nehomogenních systémových architekturách a v často nedostatečném zabezpečení kvality provozovaných systémů. Vysoká potřeba zlepšení existuje kromě toho u provoznětechnických souborů a optimalizačních faktorů. Konflikt mezi uživatelsky optimálními individuálními faktory a mezi systémově optimálními kolektivními faktory se nárůstem individuální řídicí techniky zvětšuje. Vzájemné dopady mezi uvedenými opatřeními a chováním uživatelů se nedají dostatečně prognózovat a integrovat do modelů.

11 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti PŘÍKLADY - řízení a regulace dopravy řízení městské světelné signalizace se zvláštním zaměřením na adaptivní síťové metody a na zrychlení MHD v dopravních uzlech a na tratích; automatizovaný management poruch a zajišťování přípojů ve veřejné osobní dopravě podporou RBL; řízení provozu v intravilánu informačními tabulemi a systémy řízení parkování; aplikací zařízení pro ovlivňování jízdních pruhů na rychlých silničních komunikacích v zájmu harmonizace chodu provozu a v zájmu managementu poruch; řízení provozu na dálničních sítích aplikací klasických výměnných ukazatelů cesty a inovačních informačních ukazatelů; regulace nájezdu automobilů v oblasti vysoce zatížených dálničních přivaděčů; integrované strategické řízení v aglomeracích jako koordinovaný soubor opatření jednotlivých řídicích a regulačních systémů.

12 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Příklady telematických aplikací - Siemens

13 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní telematika II."

Podobné prezentace


Reklamy Google