Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní soustavy Ing. Michal Kostelecký Tarifní systémy, Tarify, jízdní doklady Ing.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní soustavy Ing. Michal Kostelecký Tarifní systémy, Tarify, jízdní doklady Ing."— Transkript prezentace:

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní soustavy Ing. Michal Kostelecký Tarifní systémy, Tarify, jízdní doklady Ing. Tomáš Matras, PhD.

2 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Tarify Ceny jízdného ve veřejné dopravě Ceny jízdného ve veřejné dopravě usměrňovány státem, prostřednictvím Cenového výměru Ministerstva financí České republiky; usměrňovány státem, prostřednictvím Cenového výměru Ministerstva financí České republiky; maximální ceny jízdného v MHD mohou stanovovat města; maximální ceny jízdného v MHD mohou stanovovat města; tarif vyhlašuje dopravce. tarif vyhlašuje dopravce.

3 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Tarifní systémy: Plošný tarif; Plošný tarif; Tarifní pásma; Tarifní pásma; Kilometrický (tzv. liniový tarif); Kilometrický (tzv. liniový tarif); Zónový tarif; Zónový tarif; Relační tarif; Relační tarif; Skladba či lomení tarifů; Skladba či lomení tarifů; Souběh tarifů. Souběh tarifů.

4 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Tarifní systémy Plošný tarif Plošný tarif Plošný tarif obvyklý pro MD; obvyklý pro MD; plošná obsluha území; plošná obsluha území; jednotné jízdné; jednotné jízdné; cenová politika pro udržení relativ. nízké ceny jízdného: cenová politika pro udržení relativ. nízké ceny jízdného: Vysoká cena jednotlivé cesty X výhodná cena delších časových období Vysoká cena jednotlivé cesty X výhodná cena delších časových období Příplatek za vnější městské zóny; Příplatek za vnější městské zóny; PT není v obvykle v IDS používán – z důvodu rozsahu řešeného území PT není v obvykle v IDS používán – z důvodu rozsahu řešeného území

5 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Tarifní systémy Tarifní pásma Tarifní pásma Tarifní pásma je zvláštním případem tarifní zóny je zvláštním případem tarifní zóny souvislé území mající shodné tarifní podmínky souvislé území mající shodné tarifní podmínky jádrové město apod. jádrové město apod. jednoduchý, jednoduchý, vstřícný k cestujícím, vstřícný k cestujícím, neřeší dostatečně problematiku tangenciálních jízd. neřeší dostatečně problematiku tangenciálních jízd.

6 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Tarifní systémy Kilometrický tarif Kilometrický tarif Kilometrický tarif tzv. liniový tarif; tzv. liniový tarif; výše jízdného je stanovena dle ujeté vzdálenosti, výše jízdného je stanovena dle ujeté vzdálenosti, vhodný zejména pro liniovou dopravu; vhodný zejména pro liniovou dopravu; veřejná linková doprava, železniční doprava. veřejná linková doprava, železniční doprava.

7 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Tarifní systémy Zónový tarif Zónový tarif Zónový tarif Území rozděleno na zóny, Území rozděleno na zóny, v těch je uplatňováno jednotné jízdné (plošný tarif), v těch je uplatňováno jednotné jízdné (plošný tarif), celkové jízdné dle počtu projetých zón; celkové jízdné dle počtu projetých zón; tarif se používá v IDS; tarif se používá v IDS; za optimální velikost zóny je považováno cca 10 km. za optimální velikost zóny je považováno cca 10 km.

8 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Tarifní systémy Relační tarif Relační tarif Relační tarif založen na cenách, stanovených mezi jednotlivými tarifními body; založen na cenách, stanovených mezi jednotlivými tarifními body; výhodou je schopnost reagovat na potřeby dopravní politiky objednatele. výhodou je schopnost reagovat na potřeby dopravní politiky objednatele.

9 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Tarifní systémy Skladba či lomení tarifů ID obvykle spojuje městskou a příměstskou dopravu avšak tyto druhy dopravy zpravidla bývají v kompetenci různých objednatelů dopravy; ID obvykle spojuje městskou a příměstskou dopravu avšak tyto druhy dopravy zpravidla bývají v kompetenci různých objednatelů dopravy; za městskou dopravu odpovídá jádrové město a příměstská doprava je v kompetenci: za městskou dopravu odpovídá jádrové město a příměstská doprava je v kompetenci: kraje (ZDO), kraje (ZDO), případně obcí (ODO). případně obcí (ODO). Rozdíly jsou dále: Rozdíly jsou dále: ve způsobu regulace výše jízdného, ve způsobu regulace výše jízdného, jiným rozsahem nařízení slev, jiným rozsahem nařízení slev, odlišný charakter dopravní obsluhy: odlišný charakter dopravní obsluhy: město / region; město / region; uchopitelnost a akceptovatelnost ze strany cestujících. uchopitelnost a akceptovatelnost ze strany cestujících.

10 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Tarifní systémy Souběh tarifů Využívá se zejména při zapojení železnice a integrované dopravy; Využívá se zejména při zapojení železnice a integrované dopravy; respektuje zachování jednotného síťového železničního tarifu v úsecích v ID, respektuje zachování jednotného síťového železničního tarifu v úsecích v ID, při souběžném doplnění integrovaným tarifem. při souběžném doplnění integrovaným tarifem. Rozdíly jsou dále: Rozdíly jsou dále: ve způsobu regulace výše jízdného, ve způsobu regulace výše jízdného, jiným rozsahem nařízení slev, jiným rozsahem nařízení slev, odlišný charakter dopravní obsluhy: odlišný charakter dopravní obsluhy: město / region; město / region; uchopitelnost a akceptovatelnost ze strany cestujících. uchopitelnost a akceptovatelnost ze strany cestujících.

11 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Jízdní doklady, Elektronický jízdní doklad doklady za zaplacení služby dopravci cestujícím; doklady za zaplacení služby dopravci cestujícím; Elektronický jízdní doklad Elektronický jízdní doklad na bázi karet s: na bázi karet s: magnetickým proužkem, magnetickým proužkem, čipových karet. čipových karet.

12 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Náležitosti jízdního dokladu Podmínky provozování drah železničních, tramvajových, trolejbusových a lanových upravuje: Podmínky provozování drah železničních, tramvajových, trolejbusových a lanových upravuje: zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů; Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu.

13 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Jízdní doklady Jízdenka pro jednotlivou jízdu. Jízdenka pro jednotlivou jízdu. Jízdenky časově předplatní. Jízdenky časově předplatní.

14 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Jízdní doklady Jízdenka pro jednotlivou jízdu je určena pro jednu cestu; je určena pro jednu cestu; používají se ve variacích: používají se ve variacích: jízdenka základní – za plnou cenu, jízdenka základní – za plnou cenu, jízdenka základní v doplňkovém prodeji – s přirážkou, jízdenka základní v doplňkovém prodeji – s přirážkou, jízdenka zakoupená platební kartou – se slevou, jízdenka zakoupená platební kartou – se slevou, jízdenka ze souboru jízdenek – s množstevní slevou. jízdenka ze souboru jízdenek – s množstevní slevou.

15 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Jízdní doklady Jízdenky časově předplatní je určena pro opakované jízdné; je určena pro opakované jízdné; podskupinou jim jsou jízdenky traťové; podskupinou jim jsou jízdenky traťové; používají se ve variacích: používají se ve variacích: jízdenka základní – za plnou cenu, jízdenka základní – za plnou cenu, jízdenka základní v doplňkovém prodeji – s přirážkou, jízdenka základní v doplňkovém prodeji – s přirážkou, jízdenka zakoupená platební kartou – se slevou, jízdenka zakoupená platební kartou – se slevou, jízdenka ze souboru jízdenek – s množstevní slevou. jízdenka ze souboru jízdenek – s množstevní slevou.

16 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Slevy jízdného slevy nařízené státem; slevy nařízené státem; slevy nařízené objednatelem dopravy; slevy nařízené objednatelem dopravy; komerční slevy, poskytované z rozhodnutí dopravce. komerční slevy, poskytované z rozhodnutí dopravce. Rozdíly jsou dále: Rozdíly jsou dále: ve způsobu regulace výše jízdného, ve způsobu regulace výše jízdného, jiným rozsahem nařízení slev, jiným rozsahem nařízení slev, odlišný charakter dopravní obsluhy: odlišný charakter dopravní obsluhy: město / region; město / region; uchopitelnost a akceptovatelnost ze strany cestujících. uchopitelnost a akceptovatelnost ze strany cestujících.

17 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Slevy jízdného Slevy nařízené státem vyplývají z cenové regulace jízdného; vyplývají z cenové regulace jízdného; rozsah je stanoven Výměrem ministerstva financí, kterým se podle § 10 zákona. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpis, vydává seznam zboží s regulovanými cenami. rozsah je stanoven Výměrem ministerstva financí, kterým se podle § 10 zákona. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpis, vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Kategorie cenové regulace: Kategorie cenové regulace: kategorie cenové regulace, kdy mohou maximální ceny stanovit kraje a obce; kategorie cenové regulace, kdy mohou maximální ceny stanovit kraje a obce; kategorie cenové regulace, ve které se uplatňují věcně usměrňované ceny; kategorie cenové regulace, ve které se uplatňují věcně usměrňované ceny; Cenový výměr Ministerstva financí Cenový výměr Ministerstva financí

18 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Slevy jízdného nařízené státem Kategorie cenové regulace, kdy mohou maximální ceny stanovit kraje a obce platí pro: platí pro: veřejnou linkovou osobní dopravu vnitrostátní a železniční osobní vnitrostátní dopravu provozovanou v rámci integrované dopravy; veřejnou linkovou osobní dopravu vnitrostátní a železniční osobní vnitrostátní dopravu provozovanou v rámci integrované dopravy; dopravu osob městskou hromadnou a příměstskou dopravu provozovanou v rámci městské hromadné dopravy. dopravu osob městskou hromadnou a příměstskou dopravu provozovanou v rámci městské hromadné dopravy. Kraje a obce mohou maximální cenu jízdného dle zákona. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů; Kraje a obce mohou maximální cenu jízdného dle zákona. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů;

19 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Slevy jízdného nařízené státem Do kategorie cenové regulace, ve které se uplatňují věcně usměrňované ceny doprava osob železniční vnitrostátní (jízdné) kromě dopravy osob železniční vnitrostátní provozované v rámci integrované dopravy se stanovenými maximálními cenami; doprava osob železniční vnitrostátní (jízdné) kromě dopravy osob železniční vnitrostátní provozované v rámci integrované dopravy se stanovenými maximálními cenami; veřejná vnitrostátní pravidelná autobusová doprava kromě městské hromadné dopravy a dopravy příměstské provozované v rámci městské hromadné dopravy a veřejné linkové dopravy vnitrostátní provozované v rámci integrované dopravy se stanovenými maximálními cenami. veřejná vnitrostátní pravidelná autobusová doprava kromě městské hromadné dopravy a dopravy příměstské provozované v rámci městské hromadné dopravy a veřejné linkové dopravy vnitrostátní provozované v rámci integrované dopravy se stanovenými maximálními cenami.

20 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Slevy jízdného nařízené státem Cenový výměr ministerstva financí MF ČR především sociální charakter; především sociální charakter; dopady do tržeb jednotlivých dopravců u žákovského jízdného – hrazena sleva poskytnutá dopravcem; dopady do tržeb jednotlivých dopravců u žákovského jízdného – hrazena sleva poskytnutá dopravcem; ostatní slevy jsou součástí podnikatelského záměru a jsou tak podkladem pro výpočet prokazatelné ztráty dopravce. ostatní slevy jsou součástí podnikatelského záměru a jsou tak podkladem pro výpočet prokazatelné ztráty dopravce.

21 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Slevy jízdného Slevy jízdného v ID jednou ze základních podmínek podpory vzniku a rozvoje ID je: jednou ze základních podmínek podpory vzniku a rozvoje ID je: vytvoření podmínek pro jejich transparentní ekonomické prostředí, vytvoření podmínek pro jejich transparentní ekonomické prostředí, sjednocení slev pro jednotlivé kategorie cestujících a stanovení jednotných zásad pro uplatnění, sjednocení slev pro jednotlivé kategorie cestujících a stanovení jednotných zásad pro uplatnění, kompenzace těchto slev v tržbách. kompenzace těchto slev v tržbách.

22 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Slevy jízdného Cenová regulace vyplývající z rozhodnutí objednatelů dopravy Zavedením nižší ceny nebo bezplatné přepravy (nulové sazby) pro další kategorie cestujících. Zavedením nižší ceny nebo bezplatné přepravy (nulové sazby) pro další kategorie cestujících. Dalším navýšením slevy pro vybrané kategorie cestujících. Dalším navýšením slevy pro vybrané kategorie cestujících. Množstevními slevami. Množstevními slevami. Speciálními slevami. Speciálními slevami.

23 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Slevy jízdného Ekonomický dopad slev vyplývajících z rozhodnutí objednatele Optimálním řešením jsou jednotné tarifní podmínky v rámci celé integrované dopravy, vzniklé společnou vůlí všech objednatelů. Optimálním řešením jsou jednotné tarifní podmínky v rámci celé integrované dopravy, vzniklé společnou vůlí všech objednatelů.

24 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Slevy jízdného Komerční slevy jízdného poskytovány s cílem získání konkurenční výhody, poskytovány s cílem získání konkurenční výhody, např.: např.: prodeje souboru jízdenek, akce 10. jízda zdarma apod.; prodeje souboru jízdenek, akce 10. jízda zdarma apod.; skupinové a rodinné jízdenky; skupinové a rodinné jízdenky; nižší jízdné v období snížených přepravních nároků aj. nižší jízdné v období snížených přepravních nároků aj. cenové zvýhodnění při nákupu jízdních dokladů v předprodeji; cenové zvýhodnění při nákupu jízdních dokladů v předprodeji; nižší jízdné při bezhotovostní platbě; nižší jízdné při bezhotovostní platbě; zvýhodnění zpátečních jízd; zvýhodnění zpátečních jízd; věrnostní a zákaznické karty; věrnostní a zákaznické karty;


Stáhnout ppt "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní soustavy Ing. Michal Kostelecký Tarifní systémy, Tarify, jízdní doklady Ing."

Podobné prezentace


Reklamy Google