Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gravitační síla a hmotnost tělesa Pokračovat. Gravitační síla Každé těleso přitahuje všechny předměty na svém povrchu i ve svém okolí. Každá dvě tělesa.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gravitační síla a hmotnost tělesa Pokračovat. Gravitační síla Každé těleso přitahuje všechny předměty na svém povrchu i ve svém okolí. Každá dvě tělesa."— Transkript prezentace:

1 Gravitační síla a hmotnost tělesa Pokračovat

2 Gravitační síla Každé těleso přitahuje všechny předměty na svém povrchu i ve svém okolí. Každá dvě tělesa se přitahují navzájem. Gravitační síla působí nejen na všechny předměty, které se dotýkají povrchu Země, ale i na předměty v jejím okolí (gravitační pole). Čím je však předmět od Země dál, tím menší silou ho Země přitahuje ZpětPokračovat

3 Gravitační síla a hmotnost tělesa Na tělesa s různou hmotností působí Země různě velkou gravitační silou. Gravitační síla F g, kterou Země na těleso působí, je tolikrát větší, kolikrát větší je hmotnost m tělesa. Velikost síly F g je tedy přímo úměrná hmotnosti tělesa m. Základní jednotka [N]. Pokračovat gravitační síla hmotnost tělesa gravitační konstanta g = 10 N/kg Zpět

4 Gravitační síla Pokračovat m = 0,1 kg F g = 1 N m = 0,2 kg F g = 2 N Víme, že závaží o hmotnosti 0,1 kg přitahuje Země silou o velikosti 1 N. Dvě závaží budou Zemí přitahována dvakrát větší silou, 2 N. Čím je hmotnost tělesa větší, tím větší gravitační silou na něj Země působí. Zpět

5 Jednoduché odvození Pokračovat FgFg m. g Základní vzorec si přepíšeme do připravené pyramidy a odvození vzorce pro F g a m je pak jednoduché. Zpět

6 Příklad Pokračovat Jak velkou gravitační silou působí Země na těleso o hmotnosti 75 kg? m = 75 kg g = 10 N/kg --------------- F g = ? N Těleso je přitahováno k Zemi gravitační silou o velikosti 750 N. Zpět

7 Cvičení – doplň tabulku Řešení Tělesom [kg]Fg [N]Fg [N] tabulka čokolády 0,10 jízdní kolo 15 osobní automobil 900 hroch 3500 lokomotiva 25000 Zpět

8 Řešení Pokračovat Tělesom [kg]Fg [N]Fg [N] tabulka čokolády 0,101 jízdní kolo 15150 osobní automobil 9009000 hroch 350035000 lokomotiva 25000250000 Zpět

9 Shrnutí Vlastnosti gravitace:  Působí na dálku kolem tělesa je gravitační pole.  Velikost závisí na vzdálenosti – čím větší vzdálenost od tělesa, tím je síla menší  Velikost závisí na hmotnosti čím větší hmotnost, tím je síla větší  Je vždy přitažlivá nikdy není odpudivá (tím se liší například od magnetické síly) KonecZpět

10 Příklad Příklad1: Všechna tělesa na obrázku jsou stejnorodá ze stejného materiálu. Která dvě na sebe působí největší gravitační silou a která dvě nejmenší gravitační silou ? a b d c ZpětKonec

11 Řešení Největší gravitační silou na sebe působí tělesa na obrázku b, protože mají největší hmotnost a jsou nejblíže. Nejmenší gravitační silou na sebe působí tělesa na obrázku d, protože mají nejmenší hmotnost a jsou nejdále. ZpětKonec

12 Příklad Vypočítej sílu, kterou jsou přitahována tělesa k Zemi: žehlička o hmotnosti 0,6 kg, auto o hmotnosti 1 200 kg, ocelový nosník o hmotnosti 1,4 t ZpětKonec

13 Příklady Luděk by se rád nechal unášet balónkami jako v pohádce „Vzhůru do oblak“. 1 Balónek dokáže působit silou 0,1 N. Kolik by 22kg Luděk potřeboval balónků, aby se vznesl? Dokáží 3 psi, kdy každý může působit silou 50 N, odtlačit dveře, které jsou vyrobeny z 10 prken, každé o hmotnosti 1 kg? 2 dřevorubci zvedají 80kg kládu, která leží na zemi. Jeden působí silou 360 N. Jakou sílu musí vyvinout ten druhý, aby se kláda nadzdvihla nad zem? Na planetě Jupiter by na 30 kg člověka působila gravitační síla 780 N. Jakou hodnotu má gravitační konstanta g této planety?

14 Tíhové zrychlení Tíhové zrychlení udává rychlost, kterou nabude těleso na povrchu kosmického tělesa (například Země) za jednu sekundu volného pádu. Hlavní složkou tíhového zrychlení je gravitační zrychlení, avšak tíhové zrychlení zahrnuje i odstředivé zrychlení, které vzniká v důsledku otáčení tělesa kolem své osy. Proto je tíhové zrychlení na rovníku menší než na pólech.


Stáhnout ppt "Gravitační síla a hmotnost tělesa Pokračovat. Gravitační síla Každé těleso přitahuje všechny předměty na svém povrchu i ve svém okolí. Každá dvě tělesa."

Podobné prezentace


Reklamy Google