Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gravitační síla VY_32_INOVACE_FY_21 Tomáš Prejzek ZŠ T. Stolzové Kostelec nad Labem Duben 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gravitační síla VY_32_INOVACE_FY_21 Tomáš Prejzek ZŠ T. Stolzové Kostelec nad Labem Duben 2012."— Transkript prezentace:

1 Gravitační síla VY_32_INOVACE_FY_21 Tomáš Prejzek ZŠ T. Stolzové Kostelec nad Labem Duben 2012

2 Informace pro učitele: Vzdělávací oblast : Člověk a příroda Vzdělávací obor : Fyzika Ročník : 6. Tematická oblast:Mechanika Klíčová slova: gravitace, gravitační síla, gravitační pole, síla Použité materiály: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Czech_paratrooper.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Strbacki_Buk.jpg galerie SMART Notebook 10.8.364 galerie MS OFFICE 2010 14.0.6112.5000 Metodický postup: Postupný průchod prezentací Žáci si během výkladu zapisují podtržený text a rámečky. Slide 6: nakreslit do sešitu obrázek s různými tělesy. Slide 7: nakreslit prodloužení pružiny se stejným závažím. Slide 8: nakreslit prodloužení pružiny s různým závažím. Příklady řešit do sešitu.

3 1. dílčí jednotka hmotnosti 2. látka v teploměru 3. kapalina s hustotou 1 g/cm 3 4. skupenství látek 5. jednotka objemu 6. měřidlo hustoty 7. předpona milión 8. fyzikální veličina měřená v historii obeliskem 9. 1000 kilogramů 10. kilo ………….. síla řešení Zjistěte v tajence téma dnešní hodiny.

4 Proč voda padá dolů ?

5 Jak se bude pohybovat parašutista po skoku z letadla? ukázka

6 Gravitační síla Podívejme se na Zemi z nadhledu. Jak působí Země na všechna tělesa ve svém okolí? Působí na ně silou směrem do svého středu.

7 Gravitační síla -je přitažlivá síla, kterou Země působí na všechna tělesa. Všechna tělesa jsou přitahována do středu Země. Tento směr nazýváme svislý směr. - označujeme ji F g FgFg FgFg Na dvě stejná závaží v gravitačním poli Země působí stejně velká gravitační síla F g.

8 Gravitační síla FgFg FgFg Když se podíváme na obrázek, můžeme říci, na čem závisí velikost gravitační síly. FgFg Velikost gravitační síly závisí na hmotnosti tělesa. Čím je větší hmotnost tělesa, tím je větší gravitační síla. Velikost gravitační síly závisí na hmotnosti tělesa. Čím je větší hmotnost tělesa, tím je větší gravitační síla.

9 Gravitační síla FgFg FgFg Je gravitační síla všude na Zemi stejná? Kostelec nad Labem Mount Everest nejvyšší hora světa 8848 m n. m. Chůze na měsíciChůze na měsíci (45s) Chůze na měsíciChůze na měsíci (45s) FgFg povrch Měsíce Gravitační působení Země se mění v závislosti na vzdálenosti od středu Země. Gravitační konstanta g je na povrchu Země asi 9,81 N/kg. Jeden kilogram látky je přitahován Zemí silou 9,81 Newtonu.

10 Gravitační síla Gravitační konstanta g je na povrchu Země asi 9,81 N/kg. Ve škole budeme používat zaokrouhlenou hodnotu g = 10 N/kg. Pro výpočet gravitační síly platí vzorec: F g = m. g F g – gravitační síla [N] m – hmotnost tělesa, na které působí Země [kg] g – gravitační působení [N/kg]

11 Gravitační síla Příklad: Určete, jak velkou silou přitahuje Země bochník chleba o hmotnosti 1600 gramů. Řešení: m =1600 g g = 10 N/kg F g = ? 1. zápis veličin ze zadání 2. vzorec pro výpočet gravit. síly F g = m. g 3. kontrola jednotek před dosazením, převedení jednotek na základní jed. = 1,6 kg 4. dosazení čísel F g = 1,6. 10 5. výpočet, POZOR na jednotky F g = 16 N 6. odpověď Země působí na bochník chleba silou 16 N.

12 Příklad 2 Příklad: Určete, jak velkou silou přitahuje Země betonový panel o hmotnosti 3,4 t. řešení

13 Příklad 3 Příklad: Jaká je hmotnost knihy, na kterou působí Země gravitační silou 6 N ? řešení

14 GRAM RTUŤ VODA PEVNÉ LITR HUSTOMĚR MEGA ČAS TUNA TISÍC Řešení křížovky zpět

15 Řešení příklad 2 Příklad: Určete, jak velkou silou přitahuje Země betonový panel o hmotnosti 3,4 t. Řešení: m =3,4 t g = 10 N/kg F g = ? F g = m. g = 3400 kg F g = 3400. 10 F g = 34 000 N = 34 kN Země působí na bochník chleba silou 34 kN. zpět

16 Řešení příklad 3 Příklad: Jaká je hmotnost knihy, na kterou působí Země gravitační silou 6 N ? Řešení: F g = 6 N g = 10 N/kg m = ? m = F g / g m = 6 / 10 m = 0,6 kg = 600 g Hmotnost knihy je 600 gramů. zpět FgFg m. g


Stáhnout ppt "Gravitační síla VY_32_INOVACE_FY_21 Tomáš Prejzek ZŠ T. Stolzové Kostelec nad Labem Duben 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google