Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana volně žijících živočichů s důrazem na Liberecký kraj (1) Jan Plesník Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha RP AOPK ČR Liberec, 6.10.2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana volně žijících živočichů s důrazem na Liberecký kraj (1) Jan Plesník Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha RP AOPK ČR Liberec, 6.10.2014."— Transkript prezentace:

1 Ochrana volně žijících živočichů s důrazem na Liberecký kraj (1) Jan Plesník Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha RP AOPK ČR Liberec, 6.10.2014 projekt Film a škola – O zvířatech a lidech očima obyvatel Libereckého kraje. Projekt je podporován grantem Krajského úřadu Libereckého kraje č. OLP/3682/2013

2 Ochrana volně žijících živočichů Abychom mohli přírodu chránit, musíme ji co nejlépe znát. Alfred Brehm: Brehms Tierleben,1872

3 Ochrana volně žijících živočichů Osnova Proč chránit druhy? Jaké druhy chránit? Rozhodující je legislativa Modelové druhy zvláště chráněných živočichů Libereckého kraje

4 Ochrana volně žijících živočichů Proč chránit druhy? (1) Každý druh má právo na existenci Vzájemné vazby mezi druhy ve společenstvech a ekosystémech jsou značně komplexní Lidé by se měli chovat jako odpovědní správci planety

5 Ochrana volně žijících živočichů Proč chránit druhy? (2) Úbytek druhů může ovlivnit další lidské generace Úcta k přírodě doplňuje úctu k lidskému životu jako takovému

6 Ochrana volně žijících živočichů Proč chránit druhy? (3) Příroda má sama o sobě nespornou duchovní a estetickou hodnotu Poznání evoluce včetně vývoje druhové bohatosti a vývoje člověka je důležité nejen pro vědce

7 Ochrana volně žijících živočichů Jaké druhy chránit? Vědecký nebo politický přístup Ochrana přírody probíhá v určitém politickém, ekonomickém a sociálním rámci

8 Ochrana volně žijících živočichů Ohrožené druhy Druhy, ve zvýšené míře čelící nebezpečí vyhubení nebo vyhynutí, tedy vymizení

9 Ochrana volně žijících živočichů Č ervené seznamy – soupisy ohrožených druhů pro určité území (první 1962, Sir Peter Scott) Červené knihy – poskytují další informaci o druzích z červených seznamů (první 1969) Černý seznam – seznam vyhubených nebo vyhynulých druhů Modrý /jantarový seznam – seznam ohrožených druhů, jejichž početnost je stabilní nebo se zvyšuje

10 Ochrana volně žijících živočichů Seznamy celosvětově ohrožených druhů vydává pravidelně IUCN – Mezinárodní unie ochrany přírody www.iucnredlist.org

11 Ochrana volně žijících živočichů Od r. 1994 kvantitativní jasná kritéria a kategorie pro zařazování druhů a nižších taxonů do červených seznamů celosvětově ohrožených druhů, vydávaných IUCN velmi propracovaný systém, omezující subjektivní rozhodnutí hodnotitele: změna v početnosti a areálu rozšíření nebo obojí, nejen absolutní hodnoty, ale i rozsah změn a trendy; využívá také analýzu životaschopnosti populace (PVA)

12 Ochrana volně žijících živočichů Kategorie IUCN pro zařazování druhů do červených seznamů (I) Vyhubený nebo vyhynulý Vyhynulý nebo vyhubený (EX) Vyhynulý nebo vyhubený ve volné přírodě (EW)  Obecně ohrožený Kriticky ohrožený (CR) Ohrožený (EN) Zranitelný (VU)

13 Ochrana volně žijících živočichů Kategorie IUCN pro zařazování druhů do červených seznamů (II)  Téměř ohrožený (NT)  Málo dotčený (LC)  Taxon, o němž jsou nedostatečné údaje (DD)  Nevyhodnocený (NE )

14 Ochrana volně žijících živočichů V bývalém Československu a ČR & SR vyšel soubor pěti červených knih (1988-1999)

15 Ochrana volně žijících živočichů V ČR vydává červené seznamy z pověření MŽP Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vyšší rostliny (2001) obratlovci (2003) mechorosty (2005) bezobratlí (2005) houby (2006) lišejníky(2008, 2010)

16 Ochrana volně žijících živočichů Stupeň ohrožení vybraných taxonů nebo ekologických/funkčních skupin v ČR (v %, 201 4 )  savci18  ptáci48  plazi61  obojživelníci59  mihule a ryby35  denní motýli46  vážky48  cévnaté rostliny 69  mechorosty24  lišejníky37  houby ( makromycety )1 3

17 Ochrana volně žijících živočichů Přirozeně vzácné druhy K- stratégové Potravní specialisté, vrcholoví predátoři Velké domovské okrsky Bez velkých výkyvů početnosti

18 Ochrana volně žijících živočichů Klíčové druhy Větší role v ekosystému než odpovídá jejich zastoupení ( dominanci, tj. podíl u na početnosti nebo biomase)

19 Ochrana volně žijících živočichů Deštníkové druhy Druhy, vyžadující velký prostor (domovský okrsek), v němž se schová a zachová řada jiných rostlin a živočichů

20 Ochrana volně žijících živočichů Vlajkové druhy Charismatické, nekonfliktní, oblíbené druhy, pomáhající získat veřejnost pro ochranu přírody a životního prostředí

21 Ochrana volně žijících živočichů Biogeograficky významné druhy Relikty – pozůstatky dřívějších dob (doby ledové) Endemiti – omezeni výskytem jen na poměrně malý areál rozšíření

22 Ochrana volně žijících živočichů Indikační (indikátorové) druhy Výskytem, početností a bionomií přibližují kvalitu prostředí

23 Ochrana volně žijících živočichů Hospodářsky významné druhy Předci nebo příbuzné druhy domácích a hospodářských zvířat Proces zdomácňování: nové poznatky pes, kůň a holub

24 Ochrana volně žijících živočichů Zranitelné migrující druhy Při migraci často procházejí zúženým místem (hrdlo lahve): nahloučení v krátké době Migrace je energeticky a časově náročná

25 Ochrana volně žijících živočichů Druhy významné z hlediska vývoje Živé zkameněliny

26 Ochrana volně žijících živočichů Ohniskové druhy Nejcitlivější druhy k činitelům vnějšího prostředí (kupř. kyselý déšť, změna podnebí)

27 Ochrana volně žijících živočichů Typické druhy Druhy, dobře zastupující přírodu určité oblasti Může jít i o běžné druhy

28 Ochrana volně žijících živočichů Druhy významné z právního hlediska Druhy, chráněné podle legislativy příslušného státu a mnohostranných mezinárodních úmluv, popř. legislativy Evropských společenství, resp. Evropské unie

29 Ochrana volně žijících živočichů V praxi se snažíme najít pomocí indexů druhy, které patří do více skupin a mělo by se o ně pečovat přednostně

30 Ochrana volně žijících živočichů V ČR Zákon č. 114/1992 S. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění Vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb., v platném znění Ohrožený, silně ohrožený, kritický ohrožený druh

31 Ochrana volně žijících živočichů Liberecký kraj jako místo výskytu pozoruhodných druhů volně žijících živočichů

32 Ochrana volně žijících živočichů Vlk obecný Mimořádně plachá šelma Hierarchie ve smečce Rozmnožování bývalý VVP Ralsko (Mimoň) od r. 2014 V ČR náhrada újmy Syndrom Červené Karkulky

33 Ochrana volně žijících živočichů Jeřáb popelavý Tradiční hnízdiště Skandinávie a Pobaltí Vyžaduje pestrou krajinu s mokřady V ČR hnízdí od r. 1989 Českolipsko nejdůležitější výskytiště v ČR

34 Ochrana volně žijících živočichů Sýc rousný Obývá zejména severský jehličnatý les (tajgu) Živí se drobnými savci V Jizerských horách budky na podporu hnízdění (mláďata z PR Bukovec, CHKO Jizerské hory)

35 Ochrana volně žijících živočichů Klínatka rohatá Dravá vážka Vyhledává málo znečištěné přírodní prostředí Dospělci se objevují v květnu až červenci

36 Ochrana volně žijících živočichů Koroptev polní Na území ČR kdysi jeden z nejběžnějších polních ptáků Intenzifikace zemědělství (50., 80. léta 20. století): drastický úbytek

37 Ochrana volně žijících živočichů Máchův kraj Rozšíření CHKO Kokořínsko Zachovalá fauna a flóra Pozoruhodný krajinný ráz

38 Ochrana volně žijících živočichů Studijní příručka O zvířatech a lidech očima obyvatel Libereckého kraje z cyklu FILM & ŠKOLA (1994) Proměnlivý vzájemný vztah mezi lidmi a živočichy, ať už volně žijícími nebo domácími

39 Ochrana volně žijících živočichů Publikace O zvířatech a lidech Česko-anglický ilustrovaný sborník textů 20 špičkových autorů různých profesí a názorů

40 Ochrana volně žijících živočichů Děkuji za pozornost jan.plesnik@nature.cz


Stáhnout ppt "Ochrana volně žijících živočichů s důrazem na Liberecký kraj (1) Jan Plesník Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha RP AOPK ČR Liberec, 6.10.2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google