Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.3.2006Senát AMG, Praha1 Obhajoba činnosti CITeM Současný stav komunikace CITeM s muzejní obcí Demus 1995 - 2005 Demus - perspektivy dalšího vývoje Možnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.3.2006Senát AMG, Praha1 Obhajoba činnosti CITeM Současný stav komunikace CITeM s muzejní obcí Demus 1995 - 2005 Demus - perspektivy dalšího vývoje Možnosti."— Transkript prezentace:

1 1.3.2006Senát AMG, Praha1 Obhajoba činnosti CITeM Současný stav komunikace CITeM s muzejní obcí Demus 1995 - 2005 Demus - perspektivy dalšího vývoje Možnosti spoluúčasti CITeM na projektu ESMUS Projekt Sdílené národní autority

2 1.3.2006Senát AMG, Praha2 Komunikace, Věstník AMG nám vyčítá absenci komunikace s oborem muzejnictví. Souhlasíme s tím, že komunikace mezi CITeM a představiteli AMG je velmi slabá a že je to i naší vinou, zejména pokud jde o příspěvky do Věstníku. Ale: Jako metodické centrum pro IT komunikujeme s muzei prostřednictvím našich www stránek (www.citem.cz), dokonce tam poskytujeme prostor dvěma odborným komisím AMG, plníme roli horké linky (několik telefonátů a e-mailů denně), novinky prezentujeme i v internetové konferenci (http://pandora.idnes.cz/conference/demus).

3 1.3.2006Senát AMG, Praha3 Komise AMG pro IT Je zřejmé, že muzea v této oblasti potřebují koordinaci a pomoc. Tuto roli může hrát přímo CITeM, pak není žádná komise potřeba. Nebo naopak by komise měla zastupovat muzea ve vztahu k CITeM, formulovat pro CITeM zadání apod. Tj. CITeM by v té komisi mělo mít zástupce, ale vznik a vedení komise by mělo být věcí AMG, resp. zájemců z muzeí. Je to téma pro diskusi. Spolupráci se určitě nebráníme.

4 1.3.2006Senát AMG, Praha4 Historie Demus Demus navazuje na předchozí systém AISM (1988-1995) DEMUS (1996-1998) Access 2.0, Windows 3.1 + Výtvarné umění, Botanika, Zoologie, Entomologie, Katalog Demus99 (1999-2001)Access 97, Window 95 + Evidence, Katalog, Výtvarné umění, Fotoarchiv a Botanika Demus01 (2002-2006) Access 97, Window 95 + Zákon č. 122/2000 Sb. Evidence, Katalog, Výtvarné umění, Fotoarchiv, Historie, Archeologie, Botanika, Zoologie, Entomologie a Geologie Vývoj ve dvou osobách, teprve od roku 2002 ve třech.

5 1.3.2006Senát AMG, Praha5 Moduly Demus01 KatalogFotoarchiv Výtvarné uměníBotanika ZoologieGeologie EntomologieArcheologie Historie Evidence K-R dokumentace ?

6 1.3.2006Senát AMG, Praha6 Uživatelé Demus Demus99 a Demus01 je licencován ve 161 muzeích v ČR 117 Katalog 63 Výtvarné umění 37 Fotoarchiv 26 Botanika 15 Zoologie 10 Geologie 7 Entomologie 5 Historie Stav k 23.2.2006

7 1.3.2006Senát AMG, Praha7 „Pomalý“ vývoj Demus Doposud jsme vyvíjeli Demus vlastními silami. Omezené síly jsou však jen jednou z příčin pomalého postupu. Hlavní příčinou je složitost a různorodost muzejní problematiky, prakticky bez opory v podrobnějších zákonných předpisech. Dalším faktorem je pomalé a nedokonalé testování s pomocí dobrovolníků z muzeí. Pracovníci Národního muzea o tom jistě už také vědí své. V přípravě budoucího systému by se CITeM už mělo omezit jen na metodickou (muzeologickou) stránku problému, tj. zadání systému. Technická realizace a provoz by měla být záležitostí komerční firmy. Což ovšem předpokládá značné finanční prostředky. Naší snahou je, aby hledáním těchto prostředků nebyla zatěžována jednotlivá muzea, ale aby systém byl financován jako celek.

8 1.3.2006Senát AMG, Praha8 Financování Demus (posledních 5 let) Příspěvky AMG 15 tis. Kč ročně Prodej licencí cca 100 tis. Kč ročně (celkem 160 muzeí x 2 moduly x 2 tis. Kč = 640 tis. Kč od roku 2000) Převody datcca 20 tis. Kč ročně (cca 120 tis. Kč celkem od roku 2000, 90 zakázek z 38 muzeí, 1,2 mil. záznamů) Mzdy (vč. pojištění)cca 700 tis. Kč ročně z rozpočtu MZM (2-3 pracovníci) Vybavení, režiecca 120 tis. Kč ročně z rozpočtu MZM

9 1.3.2006Senát AMG, Praha9 Příspěvky od AMG Finanční příspěvky AMG v minulých letech určené na vývoj systému Demus, byly vždy použity jen na odměny externistům z jiných muzeí za "muzeologické" konzultace, a za testování systému v praxi. 2003 15 000 Kč rozděleno pro 11 osob 200415 000 Kč rozděleno pro 15 osob 200515 000 Kč rozděleno pro 5 osob Výsledky jsou veřejně přístupné v podobě přesného popisu Demus (nápověda je volně na www.citem.cz) a v podobě číselníků, slovníků a tezaurů v Demusu samotném za „režijní ceny“. (200450 000 Kč příprava projektu metod.centra - CITeM)

10 1.3.2006Senát AMG, Praha10 Příspěvek 50 tisíc Kč pro CITeM z rozpočtu AMG 2006 Žádáme o příspěvek na projekt Národní autority NK ČR a jejich aplikace v prostředí muzeí a galerií Původně byl projekt podán (a z formálních důvodů nepřijat) na odboru knihoven MK ČR, šlo o několikamilionovou částku. Hodláme pokus opakovat, nicméně jde o akutní problém muzejnictví a je třeba jej řešit bez ohledu na potíže s financováním. Srozumitelné vysvětlení podstaty projektu je obsahem samostatného vystoupení. V žádném případě však nejde o projekt, který by byl funkčně vázán nebo omezen na Demus či jakýkoli jiný sbírkový evidenční systém! Uvedených 50 tisíc Kč není určeno pro CITeM, ale výlučně na odměny externích odborníků z muzeí.

11 1.3.2006Senát AMG, Praha11 David Cigánek

12 1.3.2006Senát AMG, Praha12

13 1.3.2006Senát AMG, Praha13

14 1.3.2006Senát AMG, Praha14

15 1.3.2006Senát AMG, Praha15

16 1.3.2006Senát AMG, Praha16

17 1.3.2006Senát AMG, Praha17

18 1.3.2006Senát AMG, Praha18

19 1.3.2006Senát AMG, Praha19

20 1.3.2006Senát AMG, Praha20 Demus - ESMUS ? AMG nás v prosinci pověřila spoluprací s NM na projektu ESMUS s tím, že to bude řešení pro všechna muzea. Projekt ESMUS je dosud interní záležitostí NM a nebyl nikde veřejně prezentován. Na základě poskytnutých podkladů se domníváme, že ani AMG o něm nemá zcela přesnou představu. Cítíme odpovědnost za ostatní muzea, zejména za uživatele Demusu (licence ve 161 muzeích a galeriích) a tím i povinnost další postup s AMG konzultovat. To je možné jen na základě alespoň hrubého popisu projektu ESMUS a jeho porovnání s našimi původními představami o projektu Demus007.

21 1.3.2006Senát AMG, Praha21 ESMUS Evidenční systém muzejních sbírek projekt programu „Informační společnost“ tématický program Národního programu výzkumu AV ČR Řešitel projektu: Zdeněk Dražil, firma ASTEC s.r.o. spoluřešitel: PhDr. Michal Stehlík, Národní muzeum Cíl: Vyvinout teoretický aparát pro evidenci rozsáhlých muzejních sbírek v podmínkách ČR na prostředcích IT se zaměřením na databáze typu SQL. Ověřit validitu takového aparátu jeho aplikací v reálných podmínkách pro evidenci sbírek Národního muzea. Doba řešení: 1.7.2004 - 31.12.2008

22 1.3.2006Senát AMG, Praha22 ESMUS Technická platforma a architektura - zhruba se shoduje s našimi představami o Demus007. Obsahová a funkční podoba - odpovídá přibližně úrovni Demus01, není zapracováno několik dosti zásadních znaků, které bychom rádi viděli v moderním dokumentačním systému. Přístup dalších muzeí - není možný před ukončením projektu v roce 2008, dosud není žádná představa o finančních a technických podmínkách takového přistoupení (společná databáze!). Projekt je formulován jako vytvoření teoretického modelu a jeho otestování funkční aplikací pro NM. To je reálné.

23 1.3.2006Senát AMG, Praha23 Role CITeM Řešitelem je ASTEC + NM. CITeM může figurovat nanejvýše jako smluvní partner NM (oponentské posudky). Ke zdokonalení teoretického modelu můžeme výrazně přispět. Úpravy tohoto druhu nepředstavují rizika pro úspěšné dokončení projektu. Významnější modifikace praktické části by znamenaly mnohonásobný růst objemu prací. Je řešitelská firma schopna toto akceptovat a v termínu splnit?

24 1.3.2006Senát AMG, Praha24 Možné scénáře spolupráce Růžový: ASTEC a NM upraví projekt v několika základních ohledech - vazba na sdílené národní autority, GIS, kompatibilita s CIDOC-CRM, více serverů. Otevření testovacího provozu pro další muzea. Od roku 2009 plný přístup kteréhokoliv muzea za přijatelných podmínek. Bude umožněn import dat Bach a Demus. Černý: CITeM se bude podílet na vývoji ESMUS, v roce 2009 bude mít NM o něco málo lepší ESMUS, než jaký by mělo bez CITeM, ale podmínky pro přistoupení ostatních muzeí budou natolik nepříznivé, že jim stále zůstane jen Demus01, resp. Bach apod.

25 1.3.2006Senát AMG, Praha25 Další možné alternativy Reálný (?) scénář: Žádné větší úpravy systému, jen otevření testovacího provozu pro další muzea. Od roku 2009 plný přístup kteréhokoliv muzea za přijatelných podmínek. Bude umožněn import dat Bach a Demus. Odstraní jen hlavní vadu Demusu - omezení dané Accessem. Úplně jinak: Najde se komerční firma, která veškerá finanční rizika vývoje nového systému pro česká muzea vezme na sebe (grant, vlastní prostředky), a pak bude systém za patřičných podmínek provozovat.

26 1.3.2006Senát AMG, Praha26 Podobenství s kolejemi AMG odmítá dvojkolejnost ve vývoji. CITeM dosud skutečně plánuje přestavět dosavadní úzkou kolej na širokorozchodnou, a NM současně také staví na svém dvoře za své peníze nějakou kolej, ale do dvora nikdo nevidí. Měli jsme možnost na dvůr nahlédnout a vidíme, že kolej je naplánovaná podobně jako naše, ale nebude úplně širokorozchodná, už je rozestavěná, ještě dlouho bude oplocená a veřejné nástupiště dosud není v plánu.

27 1.3.2006Senát AMG, Praha27 Hlavní otázka Není pochyb, že spolupráce s NM bude oboustranně prospěšná. Má se CITeM soustředit pouze na pomoc NM při vývoji ESMUS? Máme vzdát vývoj Demusu, jen pokračovat v podpoře uživatelů? K tomuto rozhodnutí potřebujeme dostatečně silné (a znalostí situace a možných důsledků podepřené) pověření od muzejní obce, tj. od AMG. Proto jsme dnes zde.

28 1.3.2006Senát AMG, Praha28 Závěr CITeM v současnosti rozmělňuje své síly hledáním nezbytných finančních zdrojů pro vývoj, místo aby se věnovalo vývoji samotnému. Právě zde bychom potřebovali podporu od AMG a MK ČR.

29 1.3.2006Senát AMG, Praha29 Díky za pozornost www.citem.cz citem@citem.cz 542 211 302 RNDr. Jarmila Podolníková Mgr. Zdeněk Lenhart Mgr. David Cigánek Ing. Pavla Jankovičová RNDr. Jan Procházka RNDr. Marie Kocinová Ing. Radka Durmonová

30 1.3.2006Senát AMG, Praha30 Hlavní otázka Není pochyb, že spolupráce s NM bude oboustranně prospěšná. Má se CITeM soustředit pouze na pomoc NM při vývoji ESMUS? Máme vzdát vývoj Demusu, jen pokračovat v podpoře uživatelů? K tomuto rozhodnutí potřebujeme dostatečně silné (a znalostí situace a možných důsledků podepřené) pověření od muzejní obce, od AMG. Jinými slovy: Snažíme se najít a popsat hranice možné spolupráce s NM a předložit AMG k rozhodnutí, zda to stačí.


Stáhnout ppt "1.3.2006Senát AMG, Praha1 Obhajoba činnosti CITeM Současný stav komunikace CITeM s muzejní obcí Demus 1995 - 2005 Demus - perspektivy dalšího vývoje Možnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google