Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problematika šikany z pohledu etopeda v zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy Mgr. Miroslava Florianová Konference k primární prevenci sociálně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problematika šikany z pohledu etopeda v zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy Mgr. Miroslava Florianová Konference k primární prevenci sociálně."— Transkript prezentace:

1 Problematika šikany z pohledu etopeda v zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy Mgr. Miroslava Florianová Konference k primární prevenci sociálně patologických jevů Jihlava 2012

2 Některé pojmy:  etoped, etopedie  zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy  porucha chování  šikana

3 Škádlení Šikana  úmysl – žertování, popichování, navození dobré nálady, pocitu radosti, seznámení  není vítěz ani poražený  vzájemný respekt, vnímání druhého, vcítění se, možnost obrany, opětování či zastavení  rovnoprávnost účastníků  úmysl - ublížit, ponížit, odreagovat se, zbavit se napětí, posílit své sebevědomí  nepoměr sil  nepříjemné, ponižující X zábavné, posilující zábavné, posilující  bezpráví

4 Klasifikace typů šikany: Verbální - pasivní:přehlížení, neodpovídání na pozdrav, na otázky, spolužáci se nezastanou oběti - aktivní:nadávání, urážení, zesměšňování, vyhrožování, rozšiřování pomluv a různých obvinění

5 Klasifikace typů šikany: Fyzická - pasivní:nepovolení nějaké činnosti (oběť si nemůže sednout, dojít na záchod, nasvačit se), přinucení oběti k nějakému činu (odevzdávání svačin, nošení tašky), neverbální komunikace (gesta), - aktivní:ničení a krádež věcí, nepříjemné doteky, strkání, fackování, kopání, sexuální praktiky, lynčování

6 Setkání s šikanou – možné reakce:  chaos, únik, popření – nic jsem vlastně neviděl, to není možné, to by nikdy neudělali  regrese – já to na vás řeknu, co já si teď počnu, vy mě tak zlobíte  bagatelizace – vždyť se tak moc nestalo, musí se oťukat, to je škola života  rychlé najití viníka – známý provokatér, na koho ukáží spolužáci  z pozice autority – teď tady bude klid, podejte si ruce a je to vyřízené  agrese – verbální nebo fyzické napadení aktérů

7 Strategie vyšetřování šikany:  plán jednotného postupu (plán proti šikanování, krizový plán)  jasné vymezení rolí, kompetencí a odpovědnosti - ředitel - metodik sociálně patologických jevů - výchovný poradce - třídní učitel - ostatní učitelé  šikanu ve třídě nikdy nevyšetřuje třídní učitel  s vyšetřováním začít co nejdříve, nenápadně  zabránit domluvě mezi agresory

8 Strategie vyšetřování šikany: 1)ochrana oběti 2)nalezení informátora – vhodná pomoc třídního učitele informátor – průměrný žák (ne nejoblíbenější, nejlepší nebo nejhorší), zajistit bezpečí 3)nalezení svědka/svědků - pozor na pravého agresora a jeho kamarády (hrozí manipulace) 4)rozhovory se svědky - individuálně, zajistit bezpečí, porovnat rozhovory 5)rozhovor s obětí – nechat dostatek času, otevřené otázky, trpělivost, nabídka pomoci, zajistit bezpečí

9 Strategie vyšetřování šikany: 6)rozhovor s agresorem/agresory – individuálně, nejobtížnější část - využít momentu překvapení - zajistit „nepohodu“ - monolog - vypovídá svou verzi - dialog - klademe otázky, vyvracíme nepravdy, upozorňujeme na neshody, pracujeme s přeřeknutím (odkrývání rozporů), znejistěním (vyvoláme dojem, že již všechno víme), odnímáním důvěry (pochybujeme o jeho výpovědi), nabízíme polehčující okolnosti - porovnání informací - předem připravené otázky, tabulka apod. - porovnání informací - předem připravené otázky, tabulka apod.

10 Strategie vyšetřování šikany: 7)konfrontace – při obtížném a nepřehledném vyšetřování, sledujeme verbální a neverbální projevy (více osob) - konfrontace mezi svědky - konfrontace mezi agresory 8)potrestání agresora/agresorů – oznámení 9)práce s obětí, její ochrana, náprava škod 10)práce s třídním kolektivem 11)práce s agresorem 12)sledování třídního kolektivu, vztahů 13)informování pedagogického sboru

11 Za nejdůležitější v boji proti šikaně vnímám:  informovanost – pedagogů, dětí, rodičů  proškolení pedagogů  plán jednotného postupu  spolupráci, spoluúčast (čas, emoce)  jasný postoj vedení školy – takové chování nepodporujeme, je pro nás nepřípustné!

12 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Problematika šikany z pohledu etopeda v zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy Mgr. Miroslava Florianová Konference k primární prevenci sociálně."

Podobné prezentace


Reklamy Google