Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU/CZECHTRADE Rukověť exportéra pro úspěšný vstup na čínský trh Ing.Michal Rozkydálek externí spolupracovník CzechTrade.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU/CZECHTRADE Rukověť exportéra pro úspěšný vstup na čínský trh Ing.Michal Rozkydálek externí spolupracovník CzechTrade."— Transkript prezentace:

1 ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU/CZECHTRADE Rukověť exportéra pro úspěšný vstup na čínský trh Ing.Michal Rozkydálek externí spolupracovník CzechTrade Seminář Komerční banky a.s. a Exportního klubu CzechTrade na téma: „Jak úspěšně exportovat na rozvojové trhy Číny, Indie a Ruska“ Brno, 19.10.2006

2 2 „SVĚT V ROCE 2050“   Předpokládaný poměr síly ekonomiky skupin zemí G7 a E7 v roce 2050   Expected rating of G7 to E7 economies in 2050 (PriceWaterhouseCoopers)   G7 GDP: Hrubý domácí produkt skupiny G7 - USA, Japonsko, Německo, Anglie, Francie, Itálie, Kanada   E7 GDP: Hrubý domácí produkt skupiny E7 - Indie, Čína, Brazílie, Rusko, Indonésie, Mexiko, Turecko   MER: HDP v přepočtu na tržní směnné kursy PPP: HDP v přepočtu na paritu kupní síly   Zdroj: studie „Svět v roce 2050“, PriceWaterhouseCoopers, březen 2006

3 3 Analýza právních rizik při obchodu s Čínou Strategie prosazování obchodně – ekonomických zájmů ČR v ČLR Čína patří k prioritním zemím Exportní strategie ČR 2006 - 2010 Projekt má za cíl identifikovat a minimalizovat právní rizika a problémy Využít možností a styků zahraniční kanceláře v Shanghaji 4 týmy: - Zadavatelský tým – podniky obchodující s Čínou - Analytický tým – čínští právníci - Zpracovatelský tým – právní odborníci v ČR - Implementační tým – pracovníci CzechTrade 10 tematických okruhů práva – osnova Projektu 10 pracovních workshopů – zadání problémů, vyhodnocení výstupů ukončení projektu v srpnu 2006 výstupem bude „Rukověť“ obchodu s Čínou s řešením praktických kroků   Do zadávání konkrétních dotazů a problémů v rámci projektu se může zapojit každá firma se sídlem v České republice, která má obchodní nebo investiční záměr na čínském trhu.

4 4 Zakládání firem v Číně Rizika: Silná státní regulace, omezení a zásahy do podnikání cizinců Kvalifikace čínských pracovníků, výrazné pohyby na trhu práce Připravenost českých manažerů na dlouhodobé působení v Číně Interkulturní management, schopnost dlouhodobého sladění zájmů Příležitosti: Nízké náklady na pracovní sílu (asi 1/6 našich) a další vstupy Zajištění pozice na trhu, rozvoj schopnosti se na něm udržet Posílení konkurenceschopnosti podniku a jeho výrobků Zvýšení šancí na účinnou ochranu duševního vlastnictví Doporučení: Sestavte tým pro zpracování SWOT analýzy a studie proveditelnosti Zjistěte očekávání Vašich partnerů, odhadněte vývoj zájmů v čase Řiďte obchodní i smluvní vztahy tak, aby jste dosáhli sladění zájmů

5 5 Ochrana duševního vlastnictví (IPR) Rizika: „Pasti“ v patentovém právu (institut nuceného poskytnutí licence) Faktická úroveň ochrany a vymahatelnost IPR se liší podle oblasti Zlepšení: Ochrana práv k duševnímu vlastnictví (IPR) je prioritou čínské vlády IPR požívá v Číně smluvní, obchodněprávní i trestněprávní ochrany Čínská administrativa provádí opatření ke zlepšení povědomí o IPR Zvyšování vzdělanosti a gramotnosti (např.povinná školní docházka) Doporučení: Specifikace obchodního tajemství – okruhy důvěrných informací Smluvní zakotvení ochrany obchodního tajemství – MoU, LoI atd. Prevence – technická, organizační, smluvní a právní ochrana Registrace IPR nejen v Číně - ochrana Vašich nejdůležitějších trhů

6 6 Jak vymáhat právo v Číně Rizika: Špatně srozumitelný, neprůhledný a nekonzistentní právní systém Vliv tradiční kultury a národnostních zájmů na rozhodování soudů Velký prostor pro subjektivní rozhodování soudů, rozdíly v přístupu Různá úroveň gramotnosti a chápání práva obyvateli Číny Smlouvy čínských firem se zahraničím podléhají schválení úřadů Příležitosti: Existence rozhodčích soudů (arbitráže – CIETAC, CMAC) Možnost sjednání rozhodné legislativy, např. Hong Kong, Vídeň ap. Doporučení: Pamatujte na sjednání rozhodčí doložky, nejlépe již v MoU, LoI Nespěchejte s uzavřením projednávaného kontraktu - ošetřete vše Nešetřete příliš na mapování rizik, přípravě smluv a radách právníků

7 7 Informace na www.businessinfo.cz/cina: www.businessinfo.cz/cina

8 8 Neumíme–li výrobu plagiátů úplně zastavit, zkusme společně ztížit jejich export z Číny !  Duševní vlastnictví - - Jak se chránit před plagiáty Vašich výrobků? Využíváte možností právní a smluvní ochrany IPR? Chráníte stejně tak dobře i Vaše obchodní tajemství? Víte kde ve světě Vám mohou plagiátoři konkurovat ? Máte již Vaše „IPR“ v těchto zemích chráněno ? Znáte právní úpravu ochrany IPR v těchto zemích ? Zjistili jste kdo prodává plagiáty Vašich výrobků ? Dokážete paralyzovat činnost distribuční sítě ? Dovedete medializovat úspěšné postihy ? Můžete vysoudit přiměřenou náhradu ?

9 9 Neuvolňujme žádné informace, ani ty nepodstatné! Zdrojem zisku naší firmy je její obchodní tajemství - - Prevence proti nelegálnímu kopírování: - - Technická – pamatujme už při projektování každého nového výrobku na „černé skříňky“ a klíčové součásti Organizační - klíčové know-how, postupy a výrobu klíčových součástí držme mimo Čínu, v úzkém kruhu Smluvní – svažme naše partnery přísnými smluvními podmínkami, buďme nápadití v argumentech a trpěliví při jejich vysvětlování. Pamatujme na odpovědnost a sankce! Právní prevence – poznejme naše práva, investujme do dobrých smluv a do zkušených právníků. Vyplatí se to!  Duševní vlastnictví

10 10 Než začnete jednat s čínskou firmou … prevence, prevence, prevence  NÁKUP V ČÍNĚ - OUTSOURCING - - NEŽ ZAČNETE JEDNAT vysvětlete trpělivě, že samotná existence a úspěch Vaší firmy závisí na dlouhá léta vyvíjených postupech a know how ujistěte se opakovaně, že Váš čínský partner chápe pojem „Obchodní tajemství“ a jeho význam pro Váš obchodní vztah „Memorandum of Understanding“ (MoU) požádejte Vašeho čínského partnera o zvážení, zda je ochoten poskytnout Vám výslovnou a závaznou garanci mlčenlivosti a loajality podpisem „Memorandum of Understanding“ (MoU) Bez MoU nedělejte další kroky a nesdělujte žádné informace

11 11 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade Dittrichova 21, 128 01 Praha 28 tel.: 224 907 500, fax: 224 907 503 info@czechtrade.cz, www.czechtrade.cz Ing.Michal Rozkydálek, odborný konzultant, tel. +420 602 745477 Dosavadní působení:   2001-2003 ředitel zahraniční kanceláře v Polsku   2003-2004 ředitel zahraniční kanceláře v USA   2005: práce na projektech CzechTrade   - Služby pro vývoz investic a kapitálu,   - Analýza právních rizik při obchodu s Čínou Ing.Ivan Vyroubal, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Shanghaji, tel. +86 216 2490917 Room 405, Dynasty Business Center 457 Wu Lu Mu Qi (N) Road, 2000040 Shanghai, China


Stáhnout ppt "ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU/CZECHTRADE Rukověť exportéra pro úspěšný vstup na čínský trh Ing.Michal Rozkydálek externí spolupracovník CzechTrade."

Podobné prezentace


Reklamy Google