Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úřad vlády ČR adresa: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 Tel: +420 224 003 234,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úřad vlády ČR adresa: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 Tel: +420 224 003 234,"— Transkript prezentace:

1 Úřad vlády ČR adresa: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 Tel: +420 224 003 234, e-mail: ria@vlada.cz, vodicka.viktor@vlada.czria@vlada.czvodicka.viktor@vlada.cz Ochrana duševního vlastnictví v rámci politiky vnější pomoci EU 1Seminář k ochraně duševního vlastnictví v rozvojových projektech

2 EU v roli globálního hráče Podpora konkurenceschopnosti (evropského regionu) Jak reagovat i na další výzvy v rámci SDGs 2 Úřad vlády ČR adresa: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 Tel: +420 224 003 234, e-mail: ria@vlada.cz, vodicka.viktor@vlada.czria@vlada.czvodicka.viktor@vlada.cz Seminář k ochraně duševního vlastnictví v rozvojových projektech Zdroj: WB, GDP per capita, 2005

3 Fakta: Nehmotný majetek umožňuje profitovat z inovativních aktivit a kreativity Podíl nehmotného majetku na celkové hodnotě firem i ve světě roste Evropské firmy čím dál častěji získávají zakázky ne díky ceně, ale díky inovacím, kreativitě a kvalitě svých produktů a služeb EU se podařilo významným způsobem překonat teritoriální přístup k ochraně tohoto vlastnictví (bohatství) a harmonizuje i dál svá pravidla Úroveň ochrany nehmotného majetku ve světě kolísá 3 Úřad vlády ČR adresa: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 Tel: +420 224 003 234, e-mail: ria@vlada.cz, vodicka.viktor@vlada.czria@vlada.czvodicka.viktor@vlada.cz Seminář k ochraně duševního vlastnictví v rozvojových projektech

4 Základní přístupy: vydán blueprint k uplatnění a podpoře práv duševního vlastnictví (2011) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-630_en.htm a pozornost zaměřena na 1)podporu firem a zejména SMEs, aby dokázaly lépe využít své duševní vlastnictví v EU i za hranicemi EU 2)jednání s obchodními partnery, aby důsledněji vymáhali ochranu práv duševního vlastnictví na svém území a aby tato práva respektovali 4 Úřad vlády ČR adresa: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 Tel: +420 224 003 234, e-mail: ria@vlada.cz, vodicka.viktor@vlada.czria@vlada.czvodicka.viktor@vlada.cz Seminář k ochraně duševního vlastnictví v rozvojových projektech

5 3)sledování dopadů legislativy (patenty, ochranné známky) 4)zjednodušování licenčních řízení a promítnutí chráněných technologií do standardizačních postupů a procesů (normalizace) 5)harmonizaci postupů na ochranu i dalších práv vyplývajících z vlastnictví nehmotného majetku (průmyslové vzory, obchodní tajemství) 6)možnosti zavedení označení původu i pro nezemědělské výrobky 7)zlepšení vymáhání ochrany práv duševního vlastnictví 8)veřejné mínění a aktivní kampaně proti padělatelství 5 Úřad vlády ČR adresa: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 Tel: +420 224 003 234, e-mail: ria@vlada.cz, vodicka.viktor@vlada.czria@vlada.czvodicka.viktor@vlada.cz Seminář k ochraně duševního vlastnictví v rozvojových projektech

6 Co je cílem dosáhnout v zemích mimo EU ? zabránit neoprávněnému využívání výsledků kreativní a tvůrčí činnosti z EU zajistit návratnost investic pro evropské podniky, zlepšovatele a tvůrce poskytnout uživatelům dotčených výrobků a služeb garance Prioritní státy, s nimiž vede EU dialog o IPR: Čína (první skupina) Indonésie, Filipíny, Thajsko, Turecko (druhá skupina) Argentina, Brazílie, Kanada, Indie, Izrael, Korea, Malajsie, Rusko, Ukrajina, USA a Vietnam (třetí skupina) 6 Úřad vlády ČR adresa: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 Tel: +420 224 003 234, e-mail: ria@vlada.cz, vodicka.viktor@vlada.czria@vlada.czvodicka.viktor@vlada.cz Seminář k ochraně duševního vlastnictví v rozvojových projektech

7 Jaké nástroje ve vztahu k rozvojovým zemím EU volí: Respektování toho, že oprávněným osobám náleží odpovídající práva (právo, že bez jejich souhlasu nemohou být jejich výsledky užívány, právo na odměnu i za oprávněné užívání, právo, aby bylo zřejmé, kdo je tvůrcem nebo oprávněnou osobou apod.) Dostupnost ochrany a vymahatelnost těchto práv Podpora mezinárodních organizací v oblasti IPR (WIPO, WB, WHO) Programy technické pomoci rozvojovým zemím Konkrétní projekty 7 Úřad vlády ČR adresa: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 Tel: +420 224 003 234, e-mail: ria@vlada.cz, vodicka.viktor@vlada.czria@vlada.czvodicka.viktor@vlada.cz Seminář k ochraně duševního vlastnictví v rozvojových projektech

8 Aktuální projekty EuropeAid ve světě: 8 Úřad vlády ČR adresa: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 Tel: +420 224 003 234, e-mail: ria@vlada.cz, vodicka.viktor@vlada.czria@vlada.czvodicka.viktor@vlada.cz Seminář k ochraně duševního vlastnictví v rozvojových projektech

9 Jaký přístup k malým a středním podnikům EU volí: Respektování toho, že malé a střední podniky často nemají čas, zdroje a znalosti, aby problematiku IPR efektivně řídily Informovanost o problematice práv duševního vlastnictví a evaluace poskytované podpory Rozcestník IPR http://europa.eu/youreurope/business/start-grow/intellectual- property-rights/index_en.htm http://europa.eu/youreurope/business/start-grow/intellectual- property-rights/index_en.htm IPR Helpdesk https://www.iprhelpdesk.eu/ https://www.iprhelpdesk.eu/ 9 Úřad vlády ČR adresa: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 Tel: +420 224 003 234, e-mail: ria@vlada.cz, vodicka.viktor@vlada.czria@vlada.czvodicka.viktor@vlada.cz Seminář k ochraně duševního vlastnictví v rozvojových projektech

10 Kde si stojí ČR (počet mezinárodních podání patentové ochrany): 10 Úřad vlády ČR adresa: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 Tel: +420 224 003 234, e-mail: ria@vlada.cz, vodicka.viktor@vlada.czria@vlada.czvodicka.viktor@vlada.cz Země původu2013 USA57 239Rakousko1 263 Japonsko43 918Belgie1 106 Čína21 516Ruská federace1 087 Německo17 927Polsko330 Velká Británie4 865Česká republika197 Švýcarsko4 367Maďarsko158 Finsko2 103Řecko111 http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/vyuzivat-patenty-cesi-zatim-nedovedou-62084.html Seminář k ochraně duševního vlastnictví v rozvojových projektech

11 Kde si stojí ČR (počet registrací pro zeměpisná označení): 11 Úřad vlády ČR adresa: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 Tel: +420 224 003 234, e-mail: ria@vlada.cz, vodicka.viktor@vlada.czria@vlada.czvodicka.viktor@vlada.cz www.ip-watch.org/ Seminář k ochraně duševního vlastnictví v rozvojových projektech

12 Co lze z politiky EU považovat za důležité z hlediska ČR: 1)práva na ochranu nehmotného majetku obecně a i práva duševního vlastnictví jsou definována našimi právními předpisy, které jsou harmonizovány s předpisy EU 2)pro oblast průmyslových práv je zřízen Úřad průmyslového vlastnictví, který je mezinárodně respektovanou a uznávanou institucí 3)podpora oprávněných osob (v zahraničí) závisí na respektu institucí jako je Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo zahraničních věcí k tomu, že úroveň ochrany těchto práv je v rozvojových zemích obecně na velmi nízké úrovni 12 Úřad vlády ČR adresa: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 Tel: +420 224 003 234, e-mail: ria@vlada.cz, vodicka.viktor@vlada.czria@vlada.czvodicka.viktor@vlada.cz Seminář k ochraně duševního vlastnictví v rozvojových projektech

13 Co lze doporučit: 1)využívat informační zdroje podporované EU, které byť jsou zdarma, poskytují užitečnou a často návodnou příručku (příkladem řízení IP ve fázi přípravy podání projektu), nasměrovat může Europe Enterprise Network https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/FS_IP% 20Management%20in%20Horizon%202020_project_proposal_0.pdf https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/FS_IP% 20Management%20in%20Horizon%202020_project_proposal_0.pdf 2)kontaktovat vždy příslušný patentový nebo známkový úřad (pro ověření získaných informací, v případě, že existuje důvodné podezření, že někdo neoprávněně zasahuje do Vašich práv duševního vlastnictví apod.) 13 Úřad vlády ČR adresa: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 Tel: +420 224 003 234, e-mail: ria@vlada.cz, vodicka.viktor@vlada.czria@vlada.czvodicka.viktor@vlada.cz Seminář k ochraně duševního vlastnictví v rozvojových projektech

14 3)požadovat po zadavatelích veřejných zakázek, aby specifikovali např. standardy kvality, které očekávají, že budou naplněny, a aby rovněž specifikovali i v zadávací dokumentaci podmínky pro uplatnění práv duševního vlastnictví 4)účastnit se demonstračních projektů, budou-li realizovány, pro ověření získaných předpokladů 5)spolupracovat s lidmi, kteří v oblasti duševního vlastnictví něčeho dosáhli 6)a pracovat aktivně i s veřejným míněním, které může být k omezování Vašeho nehmotného majetku nespravedlivě benevolentní 14 Úřad vlády ČR adresa: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 Tel: +420 224 003 234, e-mail: ria@vlada.cz, vodicka.viktor@vlada.czria@vlada.czvodicka.viktor@vlada.cz Seminář k ochraně duševního vlastnictví v rozvojových projektech

15 15 Úřad vlády ČR adresa: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 Tel: +420 224 003 234, e-mail: ria@vlada.cz, vodicka.viktor@vlada.czria@vlada.czvodicka.viktor@vlada.cz Seminář k ochraně duševního vlastnictví v rozvojových projektech

16 Děkuji za pozornost.. 16 Úřad vlády ČR adresa: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 Tel: +420 224 003 234, e-mail: ria@vlada.cz, vodicka.viktor@vlada.czria@vlada.czvodicka.viktor@vlada.cz Seminář k ochraně duševního vlastnictví v rozvojových projektech


Stáhnout ppt "Úřad vlády ČR adresa: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 Tel: +420 224 003 234,"

Podobné prezentace


Reklamy Google