Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jana Hanáková Zuzana Streichsbierová Informační den, 1. června 2007 Meziknihovní služby a využívání systémů dodávání dokumentů na MZLU v Brně Informační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jana Hanáková Zuzana Streichsbierová Informační den, 1. června 2007 Meziknihovní služby a využívání systémů dodávání dokumentů na MZLU v Brně Informační."— Transkript prezentace:

1 Jana Hanáková Zuzana Streichsbierová Informační den, 1. června 2007 Meziknihovní služby a využívání systémů dodávání dokumentů na MZLU v Brně Informační centrum ÚVIS

2 Osnova princip meziknihovních služeb druhy meziknihovních služeb systémy/služby dodávání dokumentů meziknihovní služby poskytované MZLU v Brně statistiky shrnutí

3 Problém Řešení nepříznivá finanční situace v knihovnách omezování vlastnictví publikací uživatelé požadují rychlé a kvalitní služby hledání nových, finančně výhodnějších přístupů k informačním zdrojům získávání přístupu k dokumentům ze vzdálených zdrojů nové informační technologie, nové systémy (služby) dodávání dokumentů

4 Meziknihovní služby Podle knihovního zákona č. 257/2001 Sb. se meziknihovními službami rozumí „soubor výpůjčních, informačních a reprografických služeb, které mezi sebou uskutečňují knihovny s cílem zpřístupnit svým uživatelům knihovní dokumenty bez ohledu na místo jejich uložení.“

5 Princip meziknihovních služeb vzájemnost (reciprocita) bezplatnost služeb (náhrada vynaložených nákladů za zhotovení kopie dokumentu + dopravu dokumentu) povinnost poskytovat meziknihovní služby z vlastních fondů, je-li o ně knihovna požádána pokud knihovna nemá ve svém fondu dokument, který uživatel vyžaduje, má tato knihovna povinnost požádat jinou knihovnu o zprostředkování dokumentu povinnost vést evidenci meziknihovních služeb součást realizace mezinárodního programu IFLA Univerzální dostupnost publikací (UAP – Universal Availability of Publications)

6 Druhy meziknihovních služeb (1) MEZIKNIHOVNÍ SLUŽBY meziknihovní výpůjční služby (MVS) meziknihovní reprografické služby (MRS) meziknihovní informační služby (MIS) cirkulační služby

7 Druhy meziknihovních služeb (2) MEZIKNIHOVNÍ SLUŽBY vnitrostátní úroveň mezinárodní úroveň (MMVS) MMVS na základě mezinárodně platných pravidel IFLA umožňují vypůjčit pro uživatele dokument, který nemá ve fondu žádná knihovna na území státu v ČR zabezpečují: NK ČR, STK, KNAV ČR, MZK v Brně, VKOL, NLK (viz Vyhláška MK č. 88/2002 Sb.)

8 Meziknihovní výpůjční služby DŘÍVE: vypůjčení požadovaného dokumentu uživateli a jeho následné vrácení do půjčující knihovny ve stanoveném časovém intervalu DNES: nemusejí se vyměňovat celé svazky, jsou dodávány pouze kopie částí požadovaných materiálů, např. článků → dodávání dokumentů (DD - document delivery) → elektronické dodávání dokumentů (EDD – electronic document delivery)

9 Systémy (služby) dodávání dokumentů vytvářejí (poskytují) je knihovny, sdružení knihoven, komerční i nekomerční instituce vystavení či zaslání naskenovaného dokumentu žádající knihovně/uživateli vyhledání dokumentu → objednání (el. formulář) → (výběr knihovny) → (informování o stavu objednávky) → zpracování objednávky (just-for-you-digitizing)→ doručení objednávky → platba velká konkurence, při výběru systému rozhoduje specializace dodavatelů, kvalita nabízených služeb, jejich pohodlnost, rychlost a cena, způsob dodávání dokumentů… dodržování autorských práv na straně poskytující instituce i žadatele

10 Vybrané systémy a služby DD (1) 1.zahraniční BLDSC (British Library Document Supply Center), Velká Británie SUBITO, Německo JASON (Journal Articles Sent On demaNd), Německo ADONIS, Nizozemí CISTI (The Canada Institute for Scientific and Technical Information), Kanada INIST (Institut de l´Information Scientifique et Technique), Francie UnCover, USA INFOtrieve, USA

11 Vybrané systémy a služby DD (2) 2.české VPK (http://www.vpk.cz)http://www.vpk.cz DODO NK ČR (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=dodo.htm)http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=dodo.htm Služba MVS v prostředí Souborného katalogu ČR (http://sigma.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find- a&local_base=skc)http://sigma.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find- a&local_base=skc Elektronická Pedagogická knihovna NPKK (http://www.epk.cz)http://www.epk.cz Elektronické dodávání dokumentů uživatelům z ČVUT (http://edd.cvut.cz/edd/readme.php)http://edd.cvut.cz/edd/readme.php Dodávání kopií dokumentů Univerzitní knihovny Západočeské univerzity v Plzni (http://www.knihovna.zcu.cz/aip1.htmhttp://www.knihovna.zcu.cz/aip1.htm

12 Vybrané systémy a služby DD (3) Elektronické dodávání dokumentů Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové (http://www.svkhk.cz/meziknihovni-vypujcni-sluzby)http://www.svkhk.cz/meziknihovni-vypujcni-sluzby Dodávání kopií dokumentů z fondů CIKS VŠE a CERGE-EI (http://www.econlib.cz/edd.html)http://www.econlib.cz/edd.html EODD – elektronické objednávky a dodávání dokumentů VŠTB-TU v Ostravě (https://knihovna.vsb.cz/eodd/index.html) – provoz dočasně ukončenhttps://knihovna.vsb.cz/eodd/index.html

13 MZLU v Brně

14 Meziknihovní služby na MZLU poskytujeme: ◦ MVS (MMVS) – MRS – DD (EDD) ◦ MIR ◦ cirkulační služby MVS DD (EDD) MRS

15 MVS na MZLU MZLU vystupuje jak v roli aktivní (žádající), tak pasivní (dožadované) knihovny poskytujeme vědeckým a pedagogickým pracovníkům MZLU a studentům postgraduálního studia elektronická žádanka zpracování agendy v aplikaci MS Access

16 Aplikace evidence žádanek (1)

17 Aplikace evidence žádanek (2)

18 Aplikace evidence žádanek (3)

19 Aplikace evidence žádanek (4)

20 Využívání systémů DD na MZLU (1) 1.VPK od února 1999 jsme začali využívat služeb Integrované virtuální knihovny STK (INVIK) od září 2005 jsme aktivními účastníky, po doplnění našeho časopiseckého fondu do Souborného katalogu VPK objednáváme, ale i POSKYTUJEME digitální kopie dokumentů průměrná doba vyřízení požadavku 6 h jednotná cenová politika (2,- Kč/1 stranu xerokopie nebo elektronické kopie) jednotný termín vyřízení objednávky (elektronická kopie jako standardní služba do 72 hodin, expresní služba do 24 hodin (za 100% příplatek); xerokopie dodává uživateli vyřizující knihovna ve vlastních termínech)

21 Využívání systémů DD na MZLU (2): statistika VPK rok19992000200120022003200420052006 požadavky naše5591724860108179154 požadavky cizí------7368

22 Využívání systémů DD na MZLU (3) 2.DODO NK ČR loni 25 požadavků, z toho 9 na MMVS

23 Využívání systémů DD na MZLU (4) 3.Služba MVS v prostředí Souborného katalogu ČR využíváme nepatrně

24 Využívání systémů DD na MZLU (5) 4.SUBITO využíváme pro získávání kopií článků ze zahraničí registrace od června 2003

25 MMVS na MZLU KNIHY přes MZK cena 300,- Kč/kniha – z Evropy, mimo Anglii cena 500,- Kč/kniha – z Anglie a zámoří kopie ČLÁNKŮ prostřednictvím SUBITO – cena nyní 5 EUR/článek přes VPK 60,- Kč za každých započatých 5 stran přes DODO NK ČR, cena 40,- Kč za každých započatých 5 stran, ale delší dodací lhůty než VPK

26 Statistika meziknihovních služeb rok2000200120022003200420052006 půjčeno jiným knihovnám520410560680500481921 půjčeno od jiných knihoven1500120011007809841050766

27 Náklady na MS za rok 2006 na vnitrostátní MVS: 1 123,- Kč na MMVS: 1) MZK 8 800,- Kč (částečně rozúčtováno na ústavy) 2) SUBITO 1 190,- EUR

28 Fakturace meziknihovních služeb úhradu finančních nákladů řešíme operativně 1.vnitrostátní MVS pro naše žadatele: náklady jsou minimální, hradí je IC MZLU 2.MMVS pro naše žadatele: knihy získané prostřednictvím MZK: faktura 1x za půl roku, většinou rozúčtováváme na jednotlivé ústavy kopie článků přes VPK a DODO: náklady hradí IC složením částky na konto kopie článků přes SUBITO: náklady hradí IC

29 Cirkulační služby v rámci cirkulačních služeb půjčujeme časopisy těmto organizacím: Fakultní nemocnice Brno (Science) Masarykův onkologický ústav Brno (Science) AGRITEC Šumperk (Agra Focus)

30 Závěr Moderní informační technologie přinášejí změny do celé oblasti knihovnictví, včetně meziknihovních služeb. Základní charakteristiky těchto služeb však zůstávají zachovány. Stále jde o vzájemné poskytování dokumentů či informací. ALE: Mění se možnosti a podmínky poskytování meziknihovních služeb → zvyšují se počty dokumentů dodaných elektronicky, informace se získávají prostřednictvím počítačových sítí apod.

31 Použité zdroje 1.PLANKOVÁ, Jindra. Charakteristika vybraných zahraničních systémů a služeb dodávání dokumentů. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 4 [cit. 2007-05-28]. Dostupný z WWW:. ISSN 1212-5075. 2.PLANKOVÁ, Jindra. Nabídka systémů a služeb dodávání dokumentů v České republice. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 5 [cit. 2007-05-28]. Dostupný z WWW:. ISSN 1212-5075. 3.PLANKOVÁ, Jindra. Obecné aspekty vzniku a rozšíření služeb dodávání dokumentů. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 10 [cit. 2007-05-28]. Dostupný z WWW:. ISSN 1212-5075. 4.PLANKOVÁ, Jindra. Tradiční metody užití knihovních materiálů. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 1 [cit. 2007-05-28]. Dostupný z WWW:. ISSN 1212-5075. 5.Vyhláška Ministerstva kultury k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb [online]. 2007 [cit. 2007-05-28]. Dostupný z WWW:. 6.ZÁKON ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) [online]. 2004 [cit. 2007-05-28]. Dostupný z WWW:.

32 Kontaktní informace Jana Hanáková tel. 545 135 047 hanakova@mendelu.cz hanakova@mendelu.cz Mgr. Zuzana Streichsbierová tel. 545 135 045 streichsbierova@mendelu.cz streichsbierova@mendelu.cz

33 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Jana Hanáková Zuzana Streichsbierová Informační den, 1. června 2007 Meziknihovní služby a využívání systémů dodávání dokumentů na MZLU v Brně Informační."

Podobné prezentace


Reklamy Google