Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace 2 Regionální knihovna Karviná. Knihovny Zařízení, ve kterém jsou všem bez rozdílu poskytovány veřejné knihovnické a informační služby a které.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace 2 Regionální knihovna Karviná. Knihovny Zařízení, ve kterém jsou všem bez rozdílu poskytovány veřejné knihovnické a informační služby a které."— Transkript prezentace:

1 Informace 2 Regionální knihovna Karviná

2 Knihovny Zařízení, ve kterém jsou všem bez rozdílu poskytovány veřejné knihovnické a informační služby a které je zapsáno v evidenci knihoven Zařízení, ve kterém jsou všem bez rozdílu poskytovány veřejné knihovnické a informační služby a které je zapsáno v evidenci knihoven Kulturní, informační a vzdělávací instituce, která shromažďuje, zpracovává a uchovává organizovanou sbírku dokumentů pro určitou cílovou skupinu čtenářů Kulturní, informační a vzdělávací instituce, která shromažďuje, zpracovává a uchovává organizovanou sbírku dokumentů pro určitou cílovou skupinu čtenářů Knihovní dokument – informační pramen evidovaný jako samostatná jednotka knihovního fondu knihovny Knihovní fond – organizovaný, soustavně doplňovaný, zpracovávaný, ochraňovaný a uchovávaný soubor knihovních dokumentů

3 Dělení knihoven Zákon 257/2001 Sb. O knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) do určité míry vymezuje články systému knihoven a jejich činnost. Zákon 257/2001 Sb. O knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) do určité míry vymezuje články systému knihoven a jejich činnost. Národní knihovna ČR Národní knihovna ČR Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana Moravská zemská knihovna Moravská zemská knihovna krajské knihovny (zřizované orgánem kraje) krajské knihovny (zřizované orgánem kraje) základní knihovny (zřizované orgánem obce – veřejné knihovny obecní, městské) základní knihovny (zřizované orgánem obce – veřejné knihovny obecní, městské) specializované knihovny (zaměřené na jednotlivé obory lidského vědění – technické, lékařské, právnické, pedagogické, zemědělské, potravinářské, muzejní, knihovny Akademie věd ČR) specializované knihovny (zaměřené na jednotlivé obory lidského vědění – technické, lékařské, právnické, pedagogické, zemědělské, potravinářské, muzejní, knihovny Akademie věd ČR)

4 Druhy knihoven podle uživatele univerzitní, vysokoškolské, školní (profil fondu odpovídá oborům na škole studovaných) univerzitní, vysokoškolské, školní (profil fondu odpovídá oborům na škole studovaných) ústřední odborné (NKP ČR, Národní lékařská knihovna, Státní technická knihovna v Praze) ústřední odborné (NKP ČR, Národní lékařská knihovna, Státní technická knihovna v Praze) specializované (Knihovna Akademie věd ČR, Parlamentní knihovna ČR, muzejní, galerijní, klášterní, zámecké, archivní knihovny) specializované (Knihovna Akademie věd ČR, Parlamentní knihovna ČR, muzejní, galerijní, klášterní, zámecké, archivní knihovny) vědecké (odborný knižní fond univerzálního zaměření – Moravskoslezská knihovna v Ostravě, Moravská zemská knihovna v Brně) vědecké (odborný knižní fond univerzálního zaměření – Moravskoslezská knihovna v Ostravě, Moravská zemská knihovna v Brně) veřejné (RKK, Městská knihovna Praha, Obecní knihovna Petrovice u Karviné) veřejné (RKK, Městská knihovna Praha, Obecní knihovna Petrovice u Karviné) soukromé (Knihovna Václava Havla) soukromé (Knihovna Václava Havla)

5 Služby knihoven Výpůjční služby – předpokladem je registrace v knihovně, získání čtenářského průkazu, seznámení se s knihovním řádem, kde jsou uvedena práva a povinnosti čtenáře. Výběr dokumentů k půjčení se provádí prostřednictvím elektronického katalogu OPAC nebo z volného výběru. Vypůjčení dokumentu může být absenční (publikaci je možno si vypůjčit mimo knihovnu) nebo prezenční (publikaci si lze půjčit pouze ke studiu v knihovně). Pro různé typy dokumentů je stanovena různá výpůjční doba (knihovní řád). Před uplynutím výpůjční lhůty lze knihu prodloužit v případě, že není žádána jiným čtenářem (rezervace). V případě, že čtenář překročil výpůjční lhůtu, je mu účtován poplatek z prodlení. Termín vrácení dokumentu lze ověřit na tzn. čtenářském kontě (přehled výpůjček, historie výpůjček, rezervace). Výpůjční služby – předpokladem je registrace v knihovně, získání čtenářského průkazu, seznámení se s knihovním řádem, kde jsou uvedena práva a povinnosti čtenáře. Výběr dokumentů k půjčení se provádí prostřednictvím elektronického katalogu OPAC nebo z volného výběru. Vypůjčení dokumentu může být absenční (publikaci je možno si vypůjčit mimo knihovnu) nebo prezenční (publikaci si lze půjčit pouze ke studiu v knihovně). Pro různé typy dokumentů je stanovena různá výpůjční doba (knihovní řád). Před uplynutím výpůjční lhůty lze knihu prodloužit v případě, že není žádána jiným čtenářem (rezervace). V případě, že čtenář překročil výpůjční lhůtu, je mu účtován poplatek z prodlení. Termín vrácení dokumentu lze ověřit na tzn. čtenářském kontě (přehled výpůjček, historie výpůjček, rezervace).

6 Služby knihoven Meziknihovní výpůjční služby (MVS), Mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (MMVS) – slouží k zprostředkování dokumentu z české nebo zahraniční knihovny v případě, že knihovna publikaci nevlastní. Podmínky meziknihovních služeb stanovuje knihovna, která dokument půjčuje na základě žádanky (poštou, e- mailem, www formulářem). Úhrada za tyto služby se řídí ceníkem knihovny, který je součástí knihovního řádu. Meziknihovní výpůjční služby (MVS), Mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (MMVS) – slouží k zprostředkování dokumentu z české nebo zahraniční knihovny v případě, že knihovna publikaci nevlastní. Podmínky meziknihovních služeb stanovuje knihovna, která dokument půjčuje na základě žádanky (poštou, e- mailem, www formulářem). Úhrada za tyto služby se řídí ceníkem knihovny, který je součástí knihovního řádu.

7 Služby knihoven Elektronické dodávání dokumentů (DDS) – nevlastní-li knihovna požadovaný dokument, může požádat jinou knihovnu o zaslání kopie v klasické papírové formě nebo elektronickou cestou. Zaměření služby je především na články vědeckých periodik. Výhoda – rychlost dodání 1-3 dny, není třeba fyzicky navštívit knihovnu, žadatelem může být fyzická osoba nebo instituce. Elektronické dodávání dokumentů (DDS) – nevlastní-li knihovna požadovaný dokument, může požádat jinou knihovnu o zaslání kopie v klasické papírové formě nebo elektronickou cestou. Zaměření služby je především na články vědeckých periodik. Výhoda – rychlost dodání 1-3 dny, není třeba fyzicky navštívit knihovnu, žadatelem může být fyzická osoba nebo instituce. Princip digitalizace – převod dokumentu do digitální = počítačem čitelné formy (skenery, grafický software, multimediální počítač). Princip digitalizace – převod dokumentu do digitální = počítačem čitelné formy (skenery, grafický software, multimediální počítač). Knihovny poskytující tuto službu – Virtuální polytechnická knihovna, Elektronická pedagogická knihovna, DODO Národní knihovna Praha Knihovny poskytující tuto službu – Virtuální polytechnická knihovna, Elektronická pedagogická knihovna, DODO Národní knihovna Praha

8 Služby knihoven Rešeršní služby – zpracování rešerší z interních a externích zdrojů knihovny. Rešerše se vyhotovuje na základě požadavkového listu, který může být i v elektronické podobě na webu knihovny. Rešeršní služby – zpracování rešerší z interních a externích zdrojů knihovny. Rešerše se vyhotovuje na základě požadavkového listu, který může být i v elektronické podobě na webu knihovny. Rešerše – soupis literatury na dané téma Rešerše – soupis literatury na dané téma

9 Služby knihoven Reprografické služby – pořízení kopie z požadovaného dokumentu nebo jeho části na kopírkách nebo skenerech. Reprografické služby – pořízení kopie z požadovaného dokumentu nebo jeho části na kopírkách nebo skenerech. V souladu s autorským zákonem se zhotovené kopie mohou použít pouze pro osobní potřebu uživatele, 121/2002 Sb. V souladu s autorským zákonem se zhotovené kopie mohou použít pouze pro osobní potřebu uživatele, 121/2002 Sb.

10 Služby knihoven Referenční (informační) služby – dotazy týkající se knihovny (služby knihovny, registrace, vyhledávání v katalogu, půjčování dokumentů, rezervování), informace o dostupných zdrojích v knihovně (tištěných, elektronických, Internetu) a jejich používání, poskytování bibliografických a faktografických informací. Referenční (informační) služby – dotazy týkající se knihovny (služby knihovny, registrace, vyhledávání v katalogu, půjčování dokumentů, rezervování), informace o dostupných zdrojích v knihovně (tištěných, elektronických, Internetu) a jejich používání, poskytování bibliografických a faktografických informací. Ptejte se knihovny – dotaz je možno zaslat pomocí elektronického formuláře, do tohoto projektu je zapojeno asi 60 knihoven – odkaz na tuto službu je i na webu zúčastněných knihoven (www.rkka.cz) Ptejte se knihovny – dotaz je možno zaslat pomocí elektronického formuláře, do tohoto projektu je zapojeno asi 60 knihoven – odkaz na tuto službu je i na webu zúčastněných knihoven (www.rkka.cz)www.rkka.cz

11 Služby knihoven Zpřístupňování elektronických informačních zdrojů – knihovna může umožňovat přístup k Internetu, k placeným elektronickým verzím knih a periodik, ke specializovaným placeným databázím (Anopress, Zákon) Zpřístupňování elektronických informačních zdrojů – knihovna může umožňovat přístup k Internetu, k placeným elektronickým verzím knih a periodik, ke specializovaným placeným databázím (Anopress, Zákon)

12 Služby knihoven Vzdělávací a kulturní služby – typy akcí podle zaměření knihovny – propagace služeb a informačních zdrojů knihovny. Vzdělávací a kulturní služby – typy akcí podle zaměření knihovny – propagace služeb a informačních zdrojů knihovny. Veřejné knihovny pořádají akce pro dětské čtenáře (Celé Česko čte dětem, Čtení s hvězdami), pro seniory (Pondělní internetová setkání, Senioři komunikují, Začínáme s PC), výstavy, besedy, soutěže. Veřejné knihovny pořádají akce pro dětské čtenáře (Celé Česko čte dětem, Čtení s hvězdami), pro seniory (Pondělní internetová setkání, Senioři komunikují, Začínáme s PC), výstavy, besedy, soutěže. Vědecké a odborné knihovny pořádají odbornější školení týkající se např. elektronických informačních zdrojů. Vědecké a odborné knihovny pořádají odbornější školení týkající se např. elektronických informačních zdrojů. Vysokoškolské knihovny se podílejí na zvyšování informační gramotnosti studentů prostřednictvím přednášek, infolekcí, exkurzí do knihoven, e-learningu. Vysokoškolské knihovny se podílejí na zvyšování informační gramotnosti studentů prostřednictvím přednášek, infolekcí, exkurzí do knihoven, e-learningu. Mezi nejznámější kulturní akce českých knihoven patří – Noc s Andersenem, velké říjnové čtení, Týden knihoven, BMI – Březen-měsíc internetu. Mezi nejznámější kulturní akce českých knihoven patří – Noc s Andersenem, velké říjnové čtení, Týden knihoven, BMI – Březen-měsíc internetu.

13 Databázová centra Virtuální instituce s celosvětovým obchodním pokrytím (databáze nakupují např. vědecké instituce, univerzity, obchodní firmy z celého světa). Virtuální instituce s celosvětovým obchodním pokrytím (databáze nakupují např. vědecké instituce, univerzity, obchodní firmy z celého světa). Nabízí, produkují, zprostředkovávají přístup k odborným a obchodním databázím (zahraniční elektronické články, časopisy, knihy), které slouží k vyhledávání bibliografických, faktografických informací, vyhledávání plných textů např. časopiseckých článků. Nabízí, produkují, zprostředkovávají přístup k odborným a obchodním databázím (zahraniční elektronické články, časopisy, knihy), které slouží k vyhledávání bibliografických, faktografických informací, vyhledávání plných textů např. časopiseckých článků. STN International, Dialog, Questel-orbit, OVI D, Medistyl, Albertima icome STN International, Dialog, Questel-orbit, OVI D, Medistyl, Albertima icome

14 Archiv, muzeum, galerie, informační centrum Archiv – instituce určená k uchovávání, ochraňování, evidování a zpřístupňování historicky cenných písemných pramenů, vzniklých v rámci činnosti státních, městských a obecních orgánů či jiných právnických a fyzických osob. Archiv – instituce určená k uchovávání, ochraňování, evidování a zpřístupňování historicky cenných písemných pramenů, vzniklých v rámci činnosti státních, městských a obecních orgánů či jiných právnických a fyzických osob. Muzeum, galerie – instituce, která shromažďuje, dokumentuje, ochraňuje, vystavuje a interpretuje hmotné dědictví (Galerie Pod Věží) Muzeum, galerie – instituce, která shromažďuje, dokumentuje, ochraňuje, vystavuje a interpretuje hmotné dědictví (Galerie Pod Věží) Informační středisko, informační centrum – instituce, která shromažďuje, zpracovává a zpřístupňuje informace o určitém městě, oblasti, regionu, organizaci, oboru (Městské informační centrum RKK) Informační středisko, informační centrum – instituce, která shromažďuje, zpracovává a zpřístupňuje informace o určitém městě, oblasti, regionu, organizaci, oboru (Městské informační centrum RKK)

15 Informační specialista, informační broker Informační specialista – odborný pracovník zaměřený ve své informační činnosti na specifický obor (např. lékařství, chemie, právo) a poskytující informační služby odborným uživatelům (zejména ve formě rešerší). Informační specialista – odborný pracovník zaměřený ve své informační činnosti na specifický obor (např. lékařství, chemie, právo) a poskytující informační služby odborným uživatelům (zejména ve formě rešerší). Informační broker – obecné označení pro osoby, které se zabývají zprostředkováním a prodejem informačních produktů a služeb Informační broker – obecné označení pro osoby, které se zabývají zprostředkováním a prodejem informačních produktů a služeb

16 Speciální instituce Český normalizační úřad – jediná instituce v ČR, která dodává všechny technické normy a poskytuje veškeré související informace služby. Český normalizační úřad – jediná instituce v ČR, která dodává všechny technické normy a poskytuje veškeré související informace služby. Úřad průmyslového vlastnictví – plní funkci patentového a známkového úřadu. Úřad průmyslového vlastnictví – plní funkci patentového a známkového úřadu.

17 Pokud chci půjčit dokument Požadovaný dokument se nachází ve fondu mé knihovny – můžete si ho vypůjčit absenčně (mimo prostory knihovny) nebo prezenčně ke studiu pouze ve studovně, popř. si z něj kopírovat nebo skenovat. Je-li požadovaný dokument půjčený, je možné si jej elektronicky objednat (rezervovat) přímo v katalogu (katalog.rkka.cz). O navrácení rezervované knihy je čtenář informován e-mailem, sms na mobil, telefonicky. Objednaný dokument si čtenář vyzvedne v knihovně. Požadovaný dokument se nachází ve fondu mé knihovny – můžete si ho vypůjčit absenčně (mimo prostory knihovny) nebo prezenčně ke studiu pouze ve studovně, popř. si z něj kopírovat nebo skenovat. Je-li požadovaný dokument půjčený, je možné si jej elektronicky objednat (rezervovat) přímo v katalogu (katalog.rkka.cz). O navrácení rezervované knihy je čtenář informován e-mailem, sms na mobil, telefonicky. Objednaný dokument si čtenář vyzvedne v knihovně.

18 Pokud chci půjčit dokument Požadovaný dokument není v mé knihovně – můžete využít služeb Meziknihovní výpůjční služby (MVS), vyplněním a zasláním on-line žádanky, kterou většina knihoven nabízí na svých webových stránkách. Knihovna objedná požadovanou knihu pro své čtenáře z jiné knihovny. Po doručení knihy je čtenář informován e-mailem, sms na mobil k vyzvednutí dokumentu knihovně. Požadovaný dokument není v mé knihovně – můžete využít služeb Meziknihovní výpůjční služby (MVS), vyplněním a zasláním on-line žádanky, kterou většina knihoven nabízí na svých webových stránkách. Knihovna objedná požadovanou knihu pro své čtenáře z jiné knihovny. Po doručení knihy je čtenář informován e-mailem, sms na mobil k vyzvednutí dokumentu knihovně. Požadovaný dokument není v žádné české knihovně – o dokumenty, které nejsou ve fondech knihoven na území ČR, lze požádat prostřednictvím Mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (MMVS). Služba MMVS obstarává kopie článků z periodik nebo výpůjčky publikací ze zahraničních knihoven. Požadovaný dokument není v žádné české knihovně – o dokumenty, které nejsou ve fondech knihoven na území ČR, lze požádat prostřednictvím Mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (MMVS). Služba MMVS obstarává kopie článků z periodik nebo výpůjčky publikací ze zahraničních knihoven.

19 Pokud chci kopii Elektronicky – služby typu DDS (elektronické dodávání dokumentů) – záměrem je poskytovat elektronickou cestou kopie dokumentů bez fyzické návštěvy uživatelů knihovny. Elektronicky – služby typu DDS (elektronické dodávání dokumentů) – záměrem je poskytovat elektronickou cestou kopie dokumentů bez fyzické návštěvy uživatelů knihovny. Podmínkou je uzavření smlouvy s knihovnou, která službu poskytuje. Jde o službu placenou. Podmínkou je uzavření smlouvy s knihovnou, která službu poskytuje. Jde o službu placenou. Virtuální polytechnická knihovna Virtuální polytechnická knihovna Národní knihovna Praha Národní knihovna Praha Elektronická Pedagogická knihovna Elektronická Pedagogická knihovna

20 Pokud chci informace O knihovně – na internetových stránkách knihovny (www.rkka.cz) – otevírací doba, kontakty (adresa, telefon, fax, e-mail, ICQ), knihovní řád včetně ceníku, OPAC, kulturní a vzdělávací akce, publikační činnost knihovny O knihovně – na internetových stránkách knihovny (www.rkka.cz) – otevírací doba, kontakty (adresa, telefon, fax, e-mail, ICQ), knihovní řád včetně ceníku, OPAC, kulturní a vzdělávací akce, publikační činnost knihovnywww.rkka.cz - služby a jejich podmínky – výpůjční (prezenční, absenční), reprografické, MVS, MMVS, referenční, informační, rešeršní - informační zdroje (Anopress, Zákon)

21 Použitá literatura: NEDOMOVÁ, M., KŘIVÁNEK, P., ŠKYŘÍK, P. Kde hledat informace I. [online]. c2007 [cit. 29. července 2008]. Dostupný z World Wide Web:. Příručka knihovníka, MSVK Ostrava, 2007.

22 Děkuji za pozornost. Zpracovala: Bc. Markéta Kukrechtová


Stáhnout ppt "Informace 2 Regionální knihovna Karviná. Knihovny Zařízení, ve kterém jsou všem bez rozdílu poskytovány veřejné knihovnické a informační služby a které."

Podobné prezentace


Reklamy Google