Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Spolupráce Zlínska a Stredného Ponitria Přeshraniční spolupráce Kroměříž 13. – 14.6.2013 0.2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Spolupráce Zlínska a Stredného Ponitria Přeshraniční spolupráce Kroměříž 13. – 14.6.2013 0.2006."— Transkript prezentace:

1 Projekt Spolupráce Zlínska a Stredného Ponitria Přeshraniční spolupráce Kroměříž 13. – 14.6.2013 0.2006

2 Projekt Spolupráce obcí Zlínska a Stredného Ponitrie Partneři Sdružení měst a obcí Východní Moravy a Regionálne sdruženie miest a obcí regionu Stredné Ponitrie Realizace projektu 3/2012 až 2/2014 Rozpočet celkem 39 732,- EUR Hlavním cílem projektu je vzájemná přeshraniční integrace obcí při spolupráci na přeshraničních projektech. 2

3 Aktivity projektu Analýza přeshraniční spolupráce obcí Zlínského a Trenčínského kraje Odborné semináře na téma Zadávání veřejných zakázek Odborné semináře na téma Stavební zákon a související předpisy. Odborné semináře na téma "Financování společných projektů a vedení účetnictví" Konference – dvoudenní akce k navázání osobních kontaktů Odborné semináře na téma "Rovné příležitosti" Odborné semináře na téma "Ochrana životního prostředí„ Vytvoření databáze projektových záměrů s možností vyhledat partnera Webové prezentace Monitoring a evaluace projektu 3

4 Indikátory projektu VP - Počet zpracovaných analýz 1 VP – Počet seminářů a konferencí 12 HCP – Počet seminářů a konferencí 5 VP – Počet účastníků seminářů 280 HCP – počet účastníků seminářů 100 VP – počet vytvořených partnerství 1 HCP – počet vytvořených partnerství 1 4

5 Územní vymezení Realizace mikro/projektu musí mít prokazatelný dopad min. do jednoho ze znázorněných krajů.

6 Legislativa v ČR Ústava ČR (ústavní zákon č. 1/1993 Sb. a Listina základních práv a svobod č. 2/1993 Sb.) –povinnost státu chránit přírodní bohatství (čl. 7), právo na příznivé životní prostředí, na včasné a úplné informace o stavu ŽP, zákaz ohrožovat nebo poškozovat ŽP nad míru stanovenou zákonem (čl. 35 Listiny). Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí – definice základních pojmů, principů a rámcově i hlavních povinností při ochraně ŽP a přírodních zdrojů. 6

7 Orgány ochrany ŽP Ústřední státní orgány Regionální státní správa - krajské úřady prostřednictvím referátů ŽP Místní státní správa – orgány obcí, rozšířená kompetence 7

8 Právní úprava ochrany jednotlivých složek Právní úprava ochrany vod Právní úprava ochrany ovzduší Právní úprava ochrany půdy Právní úprava ochrany přírody a krajiny Právní úprava ochrany lesa Právní úprava ochrany ŽP před odpady Právní úprava ochrany ŽP před jinými zdroji ohrožení 8

9 Právní úprava ochrany jednotlivých složek Právní úprava ochrany vod Právní úprava ochrany ovzduší Právní úprava ochrany půdy Právní úprava ochrany přírody a krajiny Právní úprava ochrany lesa Právní úprava ochrany ŽP před odpady Právní úprava ochrany ŽP před jinými zdroji ohrožení 9

10 Natura 2000 a MA 21 Lokality soustavy Natura 2000 - jak rezervace s přísnou ochranou (vyloučeno hospodaření či jakýkoliv lidský zásah), tak i území, kde se díky tradičnímu a citlivému hospodaření dochovala cenná společenstva nebo vzácné druhy = způsob hospodaření se stává důležitým nástrojem ochrany. MA 21 - Nejpodstatnější úkol - odstranění chudoby (největší brzda řešení globálních problémů ŽP) dokument OSN, rozpracovává principy udržitelného rozvoje v globálním měřítku do jednotlivých problémových oblastí. Přijat Konferencí OSN o ŽP a rozvoji (UNCED 10

11 Legislativa SR Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení zákona NR SR č. 127/1994 Z. z., zákona NR SR č. 287/1994 Z.z., zákona č. 171/1998 Z.z. a zákona č. 211/2000 Z.z. Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 15/2005 Z. z. Zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 277/2005 Z.z. 11

12 Spolupráce mezi ČR a SR Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí Prováděcí protokol k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci na hraničních vodách Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při mimořádných událostech 12

13 RNDr. Otakar Prudil ředitel tř. T. Bati 5146 760 01 Zlín Tel.: +420 737 56 59 54 E-mail: prudil@rravm.czprudil@rravm.cz Děkuji Vám za pozornost!


Stáhnout ppt "Projekt Spolupráce Zlínska a Stredného Ponitria Přeshraniční spolupráce Kroměříž 13. – 14.6.2013 0.2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google