Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov registrační číslo : CZ.1.07/1.1.26/02.0010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov registrační číslo : CZ.1.07/1.1.26/02.0010."— Transkript prezentace:

1 Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov registrační číslo : CZ.1.07/1.1.26/02.0010

2 Živné půdy Ing. Renata Grulichová

3 Definice živné půdy Živná půda (růstové médium nebo kultivační médium) = je substrát poskytující výživu a další vhodné podmínky organismům a jejich částem pěstovaným in vitro. Nejrozšířenějšího využití má v bakteriologii, mykologii a rostlinných biotechnologií.

4 Příprava živných půd Kultivace mikroorganismů se obvykle provádí ve sterilních živných médiích (půdách), které musí vyhovovat : všem nárokům příslušného mikroorganismu na výživu pH osmotický tlak.

5 Složení živných půd Základní složkou všech živných médií je voda. Dále obsahují živiny ve vhodných koncentracích, které slouží jako zdroj: energie uhlíku, dusíku fosforu biogenních prvků (P, S, Mg, Cl, Ca, Fe, K, Na) stopových prvků (Co, Zn, Mo, Cu). V některých případech mohou živné půdy obsahovat i růstové faktory (vitaminy, aminokyseliny) nebo jiné specifické sloučeniny podle nároků kultivovaných mikroorganismů nebo dle účelu kultivace.

6 Rozdělení živných půd podle konzistence Tekuté půdy = pomnožovací Používají se jako pomnožovaní půdy. Jsou nalévány obvykle do zkumavek. Nehodí se k jejich rozlišení bakterií.

7 Rozdělení živných půd podle konzistence Pevné půdy = agarové Tekuté půdy zahuštěné agarem (1,5-2%) nebo želatinou, případně koagulací bílkovin teplem (krevního séra, vaječné hmoty apod.). Plní se většinou do Petriho misek (agarová plotna) nebo do zkumavek v šikmé pozici (tzv. šikmý agar). Jsou vhodné k izolaci čistých kultur (izolační půdy). Polotuhé = semisolidní s přídavkem 0,1 až 0,5 % agaru

8 Rozdělení živných půd podle účelu jejich použití univerzální živné půdy selektivní živné půdy diagnostické živné půdy

9 Univerzální živné půdy Na těchto médiích roste velký počet fyziologicky různorodých mikroorganismů. např. kasein-sojový nebo masopeptonový agar pro chemoorganotrofní bakterie, sladina pro kvasinky a vláknité plísně.

10 Univerzální živné půdy – čokoládový agar, masopeptonový agar, masopeptonový krevní agar http://fvl.vfu.cz/sekce_ustavy/mikrobiologie/mikrobiologie_pro_farmaceuty/praktikum03 /

11 Selektivní živné půdy Tyto půdy podporují svým složením růst pouze určité skupiny mikroorganismů a ostatní potlačují. Selektivity se dosahuje přidáváním některých chemikálií (antibiotik, barviv) nebo úpravou pH. Používají se často v potravinářské mikrobiologii.

12 Selektivní živné půdy http://fvl.vfu.cz/sekce_ustavy/mikrobiologie/mikrobiologie/praktikum06/index.html

13 Diagnostické živné půdy obsahují určitý substrát, který je schopna využívat pouze určitá skupina mikroorganismů, a indikátor, signalizující využívání tohoto substrátu. Mikroorganismy na těchto půdách rostou v charakteristických koloniích. Příkladem jsou živné agary pro koliformní bakterie McConkey agar, Tergitolový agar, VRB agar, Endův agar a další, které jsou určeny pro předběžnou detekci těchto mikroorganismů. Všechny obsahují určitý inhibitor růstu grampozitivních bakterií (koliformní bakterie jsou gramnegativní) a laktosu, která je koliformními bakteriemi rozkládána a jejíž rozklad je určitým způsobem detekován (obvykle barvou narostených kolonií).

14 Diagnostické živné půdy – Endův agar http://fvl.vfu.cz/sekce_ustavy/mikrobiologie/mikrobiologie_pro_farmaceuty/praktikum03/06.jpg

15 Některé běžně užívané půdy Peptonová voda- nažloutlá barva, diagnostika cholery Živný bujon- žlutohnědá barva, příprava z masového extraktu a peptonu s malým přídavkem soli. Užívá se pro přípravu dalších půd. Živný agar- z bujonu s přídavkem 2% agaru, slouží ke kultivaci nenáročných mikrobů a k přípravě selektivních a diagnostických půd. Krevní agar- rudé barvy, je nejpoužívanější. K živnému agaru přidáváme 7% beraních ERY. Slouží k diagnostice patogenních bakterií které rozlišujeme dle jejich hemolytických vlastností. Čokoládový agar- hnědý, jedná se vlastně o KA který je zahřátý na 80°C, čímž se rozpadnou ERY a uvolní se růstové faktory, které jsou nutné pro růst náročnějších bakterií jako jsou Naisserie. Levinthalův agar- bohatá půda podobná živnému agaru, připravena filtrací čokoládového agaru. Slouží k diagnostice hemofilů.

16 Některé běžně užívané půdy Lővenstein- Jensenova půda- žlutě zelený šikmý agar, slouží k diagnostice TBC( kolonie jsou podobné květáku) Je to vaječná půda, růst je pomalý 3- 9 týdnů. Šulova půda- tekutá, nažloutlá, slouží k diagnostice mykoTBC, roste zde jako zrníčka sedimentu. Selenitová půda- tekutá růžovo oranžová, slabě kalná, selektivní pro salmonely. ENDOva půda- nejčastější půda, je růžová, obsahuje laktózu a cudin. Je to selektivně diagnostická půda- G+ nerostou, G- jako červené pokud zkvašují laktózu, pokud světle tak ji nezkvašují. MacConkeyho agar- podobá se ENDOvě půdě. XLD( xylóza-lyzin-deoxycholát sodný)- slouží k diagnostice salmonel. MAL(maltóza-arabinosa-lakton)- slouží k diagnostice salmonel.

17 Zdroje http://old.botany.upol.cz/prezentace/sedlarova/Cvice ni9_11.pdf http://old.botany.upol.cz/prezentace/sedlarova/Cvice ni9_11.pdf Veselá, M., Drdák, M.: Praktikum z obecné mikrobiologie, 1999, VUT Brno

18 Děkuji za pozornost !


Stáhnout ppt "Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov registrační číslo : CZ.1.07/1.1.26/02.0010."

Podobné prezentace


Reklamy Google