Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední škola stavební Jihlava Spolupráce s firmami autor : PhDr. Pavel Toman Červen 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední škola stavební Jihlava Spolupráce s firmami autor : PhDr. Pavel Toman Červen 2014."— Transkript prezentace:

1 Střední škola stavební Jihlava Spolupráce s firmami autor : PhDr. Pavel Toman Červen 2014

2 Charakteristika školy Škola zajišťuje výchovu a vzdělávání maturitních a učebních oborů stavebního a dřevařského zaměření. Nabídka oborů:  Čtyřletý maturitní obor STAVEBNICTVÍ s různými zaměřeními ve 3. a 4. ročníku (pozemní stavitelství, stavební obnova, architektura a design, ekonomika)  Tříleté učební stavební obory: ZEDNÍK, TESAŘ, POKRÝVAČ, KLEMPÍŘ, ELEKTRIKÁŘ, INSTALATÉR, TRUHLÁŘ, UMĚLECKÝ TRUHLÁŘ  Nástavbové studium (dvouleté) pro absolventy tříletých učebních oborů  Dvouletý učební stavební obor: STAVEBNÍ PRÁCE

3 Spolupráce mezi školou a zaměstnavateli  SŠ stavební Jihlava je současně střední odbornou školou a také školou s učebními obory – pro tento typ školy je spolupráce se zaměstnavateli velmi důležitá.  Spolupráce probíhá: - se zaměstnavateli – fyzickými i právnickými osobami - s institucemi sdružujícími zaměstnavatele, např. hospodářskou komorou - s profesními organizacemi – cechy

4 Různé formy spolupráce  Návštěvy a exkurze učitelů a žáků ve firmách, zvláště ve stavebních firmách a dřevozpracujích firmách  Přednášky, semináře a workshopy pro studenty a učitele organizované ve škole – zástupci firem prezentují nové výrobky a technologie  Účast v odborných soutěžích pro žáky maturitních i učebních oborů – úspěšní žáci nebo družstva dostávají hodnotné finanční nebo věcné ceny

5  Propagační akce na podporu technických a řemeslných oborů – např. slavnostní přijetí čerstvých absolventů do cechu  Spolupráce při poskytování stipendií (krajská a firemní stipendia  Účast zaměstnavatelů při závěrečných zkouškách  Praxe studentů maturitních oborů ve firmách  Odborný výcvik žáků učebních oborů ve firmách v reálných pracovních podmínkách

6 Odborný výcvik žáků učebních oborů  Poměr teoretické a praktické výuky v učebních oborech se liší v závislosti na RVP (rámcové vzdělávací programy) a ŠVP (školní vzdělávací programy)  U 3letých učebních oborů je běžný poměr výuky teorie a praxe 50% : 50% (nejčastěji jeden týden teorie – jeden týden praxe)  SŠ stavební Jihlava vyvinula ve spolupráci s firmami specifický systém střídání teorie a praxe – v blocích

7 Odborný výcvik žáků učebních oborů  Důvody zavedení jiného systému výuky u učebních oborů – připomínky a stížnosti firem na nízkou úroveň praktických dovedností  Přednostní je v tomto systému zajistit praktický výcvik žáků posledního (3. ročníku) před nástupem do zaměstnání v období, kdy probíhají plně stavební činnosti – tedy souvisle 2,5 měsíce na podzim a 2,5 měsíce na jaře. Teoretická výuka je soustředěna do 5 měsíců v zimě, kdy je stavební výroba utlumena.  Systém je vhodný pro školu s převahou stavebních oborů.

8 Odborný výcvik je zajišťován buď ve školních dílnách nebo přímo ve firmách

9

10 Odborný výcvik zajišťovaný přímo ve firmách  Zavedený systém je atraktivnější pro firmy, mají větší zájem a motivaci pro zajišťování odborného výcviku přímo ve firmách v reálném pracovním prostředí  Odborný výcvik ve firmách je realizován především ve 2. a 3. ročníku (s každou takovou firmou musí být uzavřena smlouva)  Odborný výcvik v reálném pracovním prostředí snižuje problémy při přechodu žáků ze školy do zaměstnání.  Pro firmy je to výborná příležitost vyhlédnout si perspektivní pracovníky

11  Každý školní rok se jedná o cca 40 žáků učebních oborů v různých (především menších) firmách – viz. seznam žáků a firem  Odpovědnost za spolupráci s firmami – zástupce ředitele pro praktickou výuku  Nezbytná kontrola a evaluace praktického výcviku ve firmách – škola má pro tyto činnosti určeného speciálního pracovníka  Evaluační dotazníky – viz. příklady

12 Seznam žáků umístěných ve firmách s kontakty na odpovědné osoby:

13 Evaluační dotazník pro žáky umístěné ve firmách:

14 Evaluační dotazník pro pracovníky odpovědné za odborný výcvik žáků ve firmách:

15 PODPORA PRAKTICKÉ VÝUKY PŘÍMO VE FIRMÁCH  Diskuze o posilování prvků „duálního systému“ při přípravě žáků učebních oborů, tlaky velkých firem a německých podnikatelů.  Možnosti zavedení čistého „duálního systému“ v České republice.  Pozitiva a negativa „duálního systému“.  V českých podmínkách je alternativou tzv. „kooperativní model“ přípravy žáků učebních oborů.

16 PODPORA PRAKTICKÉ VÝUKY PŘÍMO VE FIRMÁCH  Od 1. ledna 2014 platí novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Tato novela zaměstnavatelům umožňuje: Zvýšení limitu pro daňovou uznatelnost podnikových stipendií z 2 000 Kč na 5 000 Kč měsíčně u středoškoláků. Odečitatelná položka ve výši 200 Kč na žáka/studenta a hodinu odborného výcviku nebo praxe na pracovišti poplatníka. Dodatečný odpočet 50 % nebo 110 % vstupní ceny majetku pořízeného a alespoň částečně využívaného pro účely odborného vzdělávání v závislosti na míře jeho využití pro tento účel.

17 PODPORA TECHNICKÝCH OBORŮ - PROJEKTY  Na podporu technických oborů se v poslední době zaměřila řada projektů realizovaných s podporou EU. SŠ stavební Jihlava byla nebo je zapojena např. do těchto projektů: Inovace výuky řemeslných oborů na SŠ stavební Jihlava Získejme a podporujme žáky v technických oborech Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost Projekt OKNA (Vysočina Education + HK Jihlava) – kulatý stůl na téma „Technické vzdělávání a kariérové poradenství na ZŠ a SŠ, minulost, současnost, perspektivy“, ale také návštěvy žáků ZŠ přímo v dílnách a odborných učebnách SŠ a praktické vyzkoušení si některých činností – výroba dřevěného výrobku, projektování v jednoduchém grafickém programu sketch-up apod.

18 Děkuji za pozornost Pavel Toman – ptoman@ssstavji.cz


Stáhnout ppt "Střední škola stavební Jihlava Spolupráce s firmami autor : PhDr. Pavel Toman Červen 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google