Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: Základní škola Václava Hejny Červený Kostelec Autor: Michal Lelek (žák 9. ročníku) Datum: 6. 3. 2015 Téma: Ekonomika ČR Věková skupina: 9.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: Základní škola Václava Hejny Červený Kostelec Autor: Michal Lelek (žák 9. ročníku) Datum: 6. 3. 2015 Téma: Ekonomika ČR Věková skupina: 9."— Transkript prezentace:

1 Název školy: Základní škola Václava Hejny Červený Kostelec Autor: Michal Lelek (žák 9. ročníku) Datum: 6. 3. 2015 Téma: Ekonomika ČR Věková skupina: 9. ročník Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Občanská výchova DUM není vytvořený v rámci projektů.

2 EKONOMIKA ČR

3 ZÁKLADNÍ INFORMACE Ekonomika (hospodářství) je shrnutí hospodaření určitého subjektu například státu, organizace nebo jednotlivce. Česká ekonomika je řazena mezi nejrozvinutější ekonomiky na světě Vyspělost ekonomiky byla důležitá pro přijetí ČR do OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj), v této skupině vystupuje mezi bohatými členy, členem se stala roku 1995 ČR má 2. nejstabilnější a nejvíce vynášející ekonomiku ze všech postkomunistických zemí (po Slovinsku) Základem české ekonomiky je průmysl a služby (60%)

4 ČESKÁ EKONOMIKA PŘED VZNIKEM ČESKÉ REPUBLIKY České země produkovaly na konci 19. století většinu (asi 70%) veškeré průmyslové výroby Rakouska-Uherska V dubnu roku 1919 byla zavedena Koruna česká (byla v poměru 1:1 k rakousko-uherské měně) a stala se jednou z nejstabilnějších měn v Evropě První republika se dostala mezi 10 nejvyspělejších států na světě

5 VÝVOJ EKONOMIKY OD VZNIKU ČESKÉ REPUBLIKY Před rozpadem ČSFR bylo povoleno např. soukromé podnikání Také proběhly restituce, kdy byl navrácen majetek, který byl znárodněn Česká ekonomika v roce 2005 předběhla ekonomiku Portugalska, poté Řecka, Kypru a nyní se blíží úrovní Španělska a Itálie V ČR je průměrná měsíční hrubá mzda 25 128 Kč Nezaměstnanost v ČR je 7,5% (789 123 obyvatel), v Česku i tak zůstává jako jedna z nejnižších v Evropě Nedostatek pracovníků je hlavně ve stavebnictví, strojírenství a dopravě.  V roce 2008 podle odhadů Svazu průmyslu a dopravy v těchto odvětvích chybělo 300 000 kvalifikovaných pracovníků

6 HDP (HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT) HDP udává přírůstek bohatství Tento ukazatel se používá v makroekonomii pro určování výkonnosti ekonomiky států V mezinárodních srovnáních se také používá HDP na obyvatele (HDP na hlavu) Celkové HDP v ČR je asi 5010 miliard Kč Na 1 obyvatele to je asi 476 256 Kč Největší HDP na světě má Lucembursko (2 181 000 Kč/obyvatel) HDP podle odvětví: zemědělství: 1,8% průmysl: 39,6% služby: 58,6%

7 DPH (DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY) DPH tvoří jeden z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu Platí ji všichni při nákupu většiny zboží a služeb, a proto se jí také někdy říká univerzální daň V České republice byla tato daň zavedena 1. 1. 1993 a nahradila tak dříve používanou daň z obratu Sazby DPH v některých evropských zemích StátZákladní sazbaSnížená sazba Česká republika21 %15 (10) % Dánsko25 %0 % Maďarsko27 %18 % Malta18 %5 % Německo19 %7 % Nizozemsko21 %6% (21 % daň z pojištění) Rakousko20 %10 % Slovensko20 %10 % Švédsko25 %12 % Historie české sazby DPH Období Základní sazba Snížená sazba 2. Snížená sazba 1. 12 1993 – 31. 12. 1994 23 %5 %------------------ 1. 1. 1995 – 30. 4. 2004 22 %5 %------------------ 1. 5. 2004 – 31. 12. 2007 19 %5 %------------------ 1. 1. 2008 – 31. 12. 2009 19 %9 %------------------ 1. 1. 2010 – 31. 12. 2011 20 %10 %------------------ 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012 20 %14 %------------------ 1. 1. 2013 – 31. 12. 2014 21 %15 %------------------ 1. 1. 2015 -  21 %15 %10 %

8 STÁTNÍ DLUH Česká republika má v současnosti v porovnání s okolními zeměmi relativně nízký, ale nadále se zvyšující státní dluh Ze státního dluhu je vyplácen úrok, v roce 2010 činila výše úroků 35,63 miliard korun. V květnu 2014 činil státní dluh přibližně 1,7 bilionu korun, což je 46 % z HDP Například státní dluh Řecka je v přepočtu 12,5 bilionu korun což je 175 % z HDP Státní dluh RokStátní dluhRoční přírůstek 1993158,8 mld.---------------- 1994157,3 mld.-1,5 mld. 1995154,4 mld.-2,9 mld. 1996155,2 mld.0,8 mld. 1997173,1 mld.17,9 mld. 1998194,7 mld.21,6 mld. 1999228,4 mld.33,7 mld. 2000289,3 mld.60,9 mld. 2001345,0 mld.55,7 mld. 2002395,9 mld.50,9 mld. 2003493,2 mld.97,3 mld. 2004592,9 mld.99,7 mld. 2005691,2 mld.98,9 mld. 2006802,5 mld.111,3 mld. 2007892,3 mld.89,8 mld. 2008999,8 mld.107,2 mld. 20091178,2 mld. 178,4 mld. 20101344,1 mld.165,8 mld. 20111499,4 mld.155,3 mld. 20121667,6 mld.168,3 mld. 20131683,3 mld.81,3 mld. 20141663,7 mld.77,8 mld.

9 BURZA Burza je místo, kde se obchoduje s cennými papíry Zprostředkovatel obchodu s cennými papíry se nazývá makléř Druhy burz: 1) Peněžní – obchod s devizami (s cizími měnami) 2) Zbožové – obchod se zbožím (ropa, drahé kovy,……) Největším českým organizátorem trhu s cennými papíry je Prague stock exchange (PSE) - Burza cenných papírů Praha (BCPP) Na funkci burzy dohlíží Česká národní banka, která spolu s ministerstvem financí vytváří právní předpisy pro její fungování NYSE – New York Stock Exchange (USA) – největší burza na světě podle tržní hodnoty cenných papírů v USD. Např. 1 gram zlata stojí přibližně 950 Kč za 1 Kč by jsme si koupili asi 0,001 g zlata

10 BANKA Banka je peněžní ústav, podnik obchodující na peněžním trhu Má za úkol pečovat o peníze, poskytovat úvěry, přijímat vklady, zabezpečovat placení převodem Česká národní banka je centrální banka státu a reguluje množství peněz v oběhu, vydává peníze, provádí dozor nad financemi Česká koruna byla dříve kryta zlatem, ale dnes je kryta cennými papíry, protože v ČR je pouze 13,7 tuny zlata, což kryje asi 0,4 % ze všech peněz ČR

11 OBĚH PENĚZ ČR

12 PŘIJETÍ EURA Vstupem do Evropské unie se Česko zavázalo přijmout jednotnou měnu, po splnění požadovaných kritérií Pro přijetí společné měny je potřeba stanovit relativně pevný kurz koruny k euru, což v této době, přestože koruna posílila o několik procent, nebylo příliš vhodné V květnu 2013 se guvernér ČNB (České národní banky) vyjádřil pro přijetí eura nejdříve v roce 2019 V únoru 2014 ministr financí Andrej Babiš posunul tento termín o rok později a za nejbližší možný považuje rok 2020.

13 VÝVOZ A DOVOZ ZBOŽÍ Vývoz (export): 3 072,6 mld. Dovoz (import): 2 766,9 mld. Nejvíce Německo

14 PRŮMYSL Průmysl v Česku zaměstnává téměř 38 % ekonomicky aktivních pracovníků, tímto podílem je Česko na 1. místě mezi státy Evropské unie Hlavními průmyslovými centry jsou: Praha, Ostravsko, Plzeňsko a také mnohá místa v Ústeckém kraji Mezi důležitá odvětví průmyslu patří strojírenství, elektrotechnika, chemický průmysl, hutnictví, potravinářství, energetika a nejvíce rozvíjejícím odvětvím je stavebnictví V českém průmyslu má velký význam výroba dopravních prostředků Energetika: Základem české energetiky jsou uhelné a jaderné elektrárny (Temelín a Dukovany), podíl na výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů se pohybuje kolem 12 % Výstavba elektráren na obnovitelné zdroje je dotována dotacemi EU

15 DALŠÍ POJMY Konvertibilita měny – směnitelnost měny za jinou měnu Devalvace – znehodnocení peněz, snížení hodnoty peněz Revalvace – zhodnocení peněz, posílení peněžní hodnoty Inflace – snížení kupní síly peněz, ekonomická nerovnováha (zvyšování cen, koupíme si méně)

16 ZDROJE: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekonomika_%C4%8Ceska http://www.czso.cz/xm/redakce.nsf/bce41ad0daa3aad1c1256c6e00499152/1d764cf9e1a148d5c1257cee0026d020/$FILE/Mzdy1q2014g2.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Average_brutto_wage_Czech_Republic_1985-2008.svg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Ceske-hdp.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/HDP_CR.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/2004_-_United_States_-_Manhattan_-_New_York_City_-_New_York_- _New_York_Stock_Exchange_copy_4887745328.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/2004_-_United_States_-_Manhattan_-_New_York_City_-_New_York_- _New_York_Stock_Exchange_copy_4887745328.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/Praha%2C_Star%C3%A9_m%C4%9Bsto%2C_Burzovn%C3%AD_pal%C3%A1c.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/CBNod.JPG http://cs.wikipedia.org/wiki/Euro#mediaviewer/File:Euro_banknotes.png http://www.tyden.cz/obrazek/201404/533a97e58a021/crop-592487-rekjb.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Czech_republic_export_2007.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekonomika_%C4%8Ceska#mediaviewer/File:Czech_republic_import_2007.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekonomika_%C4%8Ceska#mediaviewer/File:Plze%C5%88,_%C5%A0koda_Transportation,_rozestav%C4%9Bn%C3%A1_tramvaj_I II.JPG http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekonomika_%C4%8Ceska#mediaviewer/File:Plze%C5%88,_%C5%A0koda_Transportation,_rozestav%C4%9Bn%C3%A1_tramvaj_I II.JPG http://img.ihned.cz/attachment.php/440/34796440/aos8BEGJLk6PQWcefghryz01TUw29RVm/EK46_34_temelin_lf.jpg Další grafy byly zhotoveny v programi Microsoft Office PowerPoint Školní materiály !!!! Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu !!!!


Stáhnout ppt "Název školy: Základní škola Václava Hejny Červený Kostelec Autor: Michal Lelek (žák 9. ročníku) Datum: 6. 3. 2015 Téma: Ekonomika ČR Věková skupina: 9."

Podobné prezentace


Reklamy Google