Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Michal Oblouk. 1) PRIMÁRNÍ SEKTOR – těžba surovin, zpracování nerostů a surovin, zemědělství, lesnictví, energetika, rybolov 2) SEKUNDÁRNÍ SEKTOR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Michal Oblouk. 1) PRIMÁRNÍ SEKTOR – těžba surovin, zpracování nerostů a surovin, zemědělství, lesnictví, energetika, rybolov 2) SEKUNDÁRNÍ SEKTOR."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Michal Oblouk

2 1) PRIMÁRNÍ SEKTOR – těžba surovin, zpracování nerostů a surovin, zemědělství, lesnictví, energetika, rybolov 2) SEKUNDÁRNÍ SEKTOR – zpracovatelský průmysl 3) TERCIÁLNÍ SEKTOR – služby (školství, zdravotnictví, kultura,…) 4) KVARTÉRNÍ SEKTOR – věda a výzkum

3  zemědělství a lesnictví  průmysl  stavebnictví, geologická a projektová činnost  doprava a spoje  obchodní a jiné činnosti výrobní povahy  věda, výzkum a vývoj  sociální činnosti a služby  ostatní nevýrobní činnosti

4 1) VÝROBNÍ SFÉRA – odvětví hmotné výroby 2) NEVÝROBNÍ SFÉRA – nevýrobní odvětví

5 1) ZISKOVÝ SEKTOR – podnikatelská sféra 2) NEZISKOVÝ SEKTOR – poskytuje služby obyvatelstvu (školství, zdravotnictví, veřejná správa) 3) SOUKROMÝ SEKTOR 4) VEŘEJNÝ SEKTOR

6  Česká republika je vyspělá země, řazená mezi nejrozvinutější ekonomiky na světě  vykazuje druhou nejstabilnější a nejvíce prosperující ekonomiku ze všech postkomunistických zemí (po Slovinsku)  základem je průmysl a služby (60 %); zemědělství a další prvovýroba jsou zastoupeny slabě  ke klíčovým nerostným surovinám těženým v Česku patří černé a hnědé uhlí, dále též kaolin, stavební hmoty a uran, v malém rozsahu se těží ropa a zemní plyn a další suroviny  zemědělská výroba téměř uspokojuje domácí poptávku, avšak po vstupu země do EU musela být některá odvětví mírně utlumena - pěstuje se hlavně obilí, řepka, brambory, chmel, zelenina, len a cukrová řepa, svůj význam má i sadařství a vinohradnictví, základem živočišné výroby je chov skotu, prasat a drůbeže, dále včelařství nebo chov sladkovodních ryb (zvláště kaprů)

7  průmysl v Česku zaměstnává téměř 38% ekonomicky aktivních a Česko je tímto podílem na 1. místě mezi státy Evropské unie  hlavními průmyslovými centry jsou Praha (všechna odvětví), Ostravsko (těžký průmysl), Plzeňsko (těžký průmysl); dále též mnohá místa v Ústeckém kraji  mezi důležitá odvětví průmyslu patří strojírenství - především výroba dopravních prostředků, elektrotechnika, chemický průmysl, hutnictví, potravinářství a energetika, nejdynamičtěji se rozvíjejícím odvětvím je stavebnictví  základem energetiky jsou uhelné a jaderné elektrárny (Temelín a Dukovany)  cestovní ruch je jednou z nejvýdělečnějších částí sektoru služeb

8  Česko po svém vzniku zdědilo strukturu průmyslu z bývalé ČSSR, jež byla nevhodná, energeticky náročná, neekologická, zastaralá a orientovaná na vojenskou výrobu, sortiment vyráběného zboží byl širší, než si země mohla dovolit; zahraniční obchod byl monopolizován a v porovnání se zeměmi Západní Evropy byl relativně malý  ještě před rozpadem ČSFR země přijímala určitou formu hospodářské pomoci od Mezinárodního měnového fondu  během 90. let došlo k základním změnám ve vlastnických vztazích – malé a velké privatizaci; během tzv. kuponové privatizace se velká část obyvatelstva stala akcionáři a státní majetek byl tedy redukován, dále proběhly některé restituce  od roku 1995 je Česko členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)  česká koruna se do roku 1995 se stala plně konvertibilní  po počáteční expanzi česká ekonomika podlehla na přelomu let 1996 a 1997 malé recesi, z které se zotavovala od poloviny roku 1999  růst v letech 2000–2001 byl zapříčiněn hlavně vývozem do EU, především do Německa, dalším přílivem zahraničních investic a oživující domácí poptávkou - republika se ovšem během tohoto období v porovnání s minulostí značně zadlužila  po vstupu země do Evropské unie nabral růst v ČR relativně velké tempo

9 1) hrubý domácí produkt (HDP) 2) míra nezaměstnanosti 3) míra inflace 4) obchodní bilance – zapojení se do mezinárodního obchodu (vývoz/export, dovoz/import)

10  celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období na určitém území  používá se ke zjištění výkonnosti národního hospodářství

11  projev ekonomické nerovnováhy  nárůst všeobecné cenové hladiny zboží a služeb v ekonomice v určitém časovém období  snížení kupní síly peněz  účinky inflace na ekonomiku mohou být pozitivní i negativní - mezi negativní dopady patří např. snížení reálné hodnoty peněz, vysoká inflace může vést k nedostatku zboží, mezi pozitivní účinky patří např. rozšíření možností centrální banky upravovat úrokové sazby  příčiny: a) na straně poptávky - růst množství peněz při stejné velikosti trhu a růst trhu, tzn. poptávajících, při neměnném množství peněz b) na straně nabídky - růst cen materiálových zdrojů z důvodu jejich postupného vyčerpávání a horší výtěžnosti

12 KARTEL = forma obchodní dohody mezi konkurenčními firmami, v ČR jsou tyto dohody zakázané a neplatné (pokud výjimku nepovolí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže – sídlí v Brně) MONOPOL = forma nedokonalé konkurence, na trhu existuje jen jeden výrobce určitého zboží, ve většině zemí jsou monopoly regulovány ze strany státu KONKURENCE = hospodářská soutěž PRIVATIZACE = prodej veřejného/státního majetku do soukromého vlastnictví

13  http://cs.wikipedia.org/wiki/Hospod%C3%A1%C5%99stv%C3%AD_% C4%8Cesk%C3%A9_republiky http://cs.wikipedia.org/wiki/Hospod%C3%A1%C5%99stv%C3%AD_% C4%8Cesk%C3%A9_republiky  http://cs.wikipedia.org/wiki/Jadern%C3%A1_elektr%C3%A1rna_Te mel%C3%ADn http://cs.wikipedia.org/wiki/Jadern%C3%A1_elektr%C3%A1rna_Te mel%C3%ADn  http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9Bd%C4%9Blstv%C3%AD http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9Bd%C4%9Blstv%C3%AD  http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C4%9B%C5%BEba_v_%C4%8Cesku http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C4%9B%C5%BEba_v_%C4%8Cesku  http://cs.wikipedia.org/wiki/Automobilov%C3%BD_pr%C5%AFmysl http://cs.wikipedia.org/wiki/Automobilov%C3%BD_pr%C5%AFmysl  http://cs.wikipedia.org/wiki/Univerzita_Karlova http://cs.wikipedia.org/wiki/Univerzita_Karlova  http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%99eva%C5%99sk%C3%BD_pr%C5 %AFmysl http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%99eva%C5%99sk%C3%BD_pr%C5 %AFmysl  http://cs.wikipedia.org/wiki/Zdravotnictv%C3%AD http://cs.wikipedia.org/wiki/Zdravotnictv%C3%AD  http://cs.wikipedia.org/wiki/HDP http://cs.wikipedia.org/wiki/HDP  http://cs.wikipedia.org/wiki/Inflace http://cs.wikipedia.org/wiki/Inflace  http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C5%99ad_pro_ochranu_hosp od%C3%A1%C5%99sk%C3%A9_sout%C4%9B%C5%BEe http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C5%99ad_pro_ochranu_hosp od%C3%A1%C5%99sk%C3%A9_sout%C4%9B%C5%BEe


Stáhnout ppt "Mgr. Michal Oblouk. 1) PRIMÁRNÍ SEKTOR – těžba surovin, zpracování nerostů a surovin, zemědělství, lesnictví, energetika, rybolov 2) SEKUNDÁRNÍ SEKTOR."

Podobné prezentace


Reklamy Google