Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STRUKTURA NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STRUKTURA NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ"— Transkript prezentace:

1 STRUKTURA NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Mgr. Michal Oblouk

2 SEKTORY NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
PRIMÁRNÍ SEKTOR – těžba surovin, zpracování nerostů a surovin, zemědělství, lesnictví, energetika, rybolov SEKUNDÁRNÍ SEKTOR – zpracovatelský průmysl TERCIÁLNÍ SEKTOR – služby (školství, zdravotnictví, kultura,…) KVARTÉRNÍ SEKTOR – věda a výzkum

3 VÝROBNÍ/NEVÝROBNÍ SFÉRA
zemědělství a lesnictví průmysl stavebnictví, geologická a projektová činnost doprava a spoje obchodní a jiné činnosti výrobní povahy věda, výzkum a vývoj sociální činnosti a služby ostatní nevýrobní činnosti

4 ČLENĚNÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
VÝROBNÍ SFÉRA – odvětví hmotné výroby NEVÝROBNÍ SFÉRA – nevýrobní odvětví

5 ČLENĚNÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
ZISKOVÝ SEKTOR – podnikatelská sféra NEZISKOVÝ SEKTOR – poskytuje služby obyvatelstvu (školství, zdravotnictví, veřejná správa) SOUKROMÝ SEKTOR VEŘEJNÝ SEKTOR

6 EKONOMIKA V ČESKU Česká republika je vyspělá země, řazená mezi nejrozvinutější ekonomiky na světě vykazuje druhou nejstabilnější a nejvíce prosperující ekonomiku ze všech postkomunistických zemí (po Slovinsku) základem je průmysl a služby (60 %); zemědělství a další prvovýroba jsou zastoupeny slabě ke klíčovým nerostným surovinám těženým v Česku patří černé a hnědé uhlí, dále též kaolin, stavební hmoty a uran, v malém rozsahu se těží ropa a zemní plyn a další suroviny zemědělská výroba téměř uspokojuje domácí poptávku, avšak po vstupu země do EU musela být některá odvětví mírně utlumena - pěstuje se hlavně obilí, řepka, brambory, chmel, zelenina, len a cukrová řepa, svůj význam má i sadařství a vinohradnictví, základem živočišné výroby je chov skotu, prasat a drůbeže, dále včelařství nebo chov sladkovodních ryb (zvláště kaprů)

7 EKONOMIKA V ČESKU průmysl v Česku zaměstnává téměř 38% ekonomicky aktivních a Česko je tímto podílem na 1. místě mezi státy Evropské unie hlavními průmyslovými centry jsou Praha (všechna odvětví), Ostravsko (těžký průmysl), Plzeňsko (těžký průmysl); dále též mnohá místa v Ústeckém kraji mezi důležitá odvětví průmyslu patří strojírenství - především výroba dopravních prostředků, elektrotechnika, chemický průmysl, hutnictví, potravinářství a energetika, nejdynamičtěji se rozvíjejícím odvětvím je stavebnictví základem energetiky jsou uhelné a jaderné elektrárny (Temelín a Dukovany) cestovní ruch je jednou z nejvýdělečnějších částí sektoru služeb

8 VÝVOJ EKONOMIKY čR Česko po svém vzniku zdědilo strukturu průmyslu z bývalé ČSSR, jež byla nevhodná, energeticky náročná, neekologická, zastaralá a orientovaná na vojenskou výrobu, sortiment vyráběného zboží byl širší, než si země mohla dovolit; zahraniční obchod byl monopolizován a v porovnání se zeměmi Západní Evropy byl relativně malý ještě před rozpadem ČSFR země přijímala určitou formu hospodářské pomoci od Mezinárodního měnového fondu během 90. let došlo k základním změnám ve vlastnických vztazích – malé a velké privatizaci; během tzv. kuponové privatizace se velká část obyvatelstva stala akcionáři a státní majetek byl tedy redukován, dále proběhly některé restituce od roku 1995 je Česko členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) česká koruna se do roku 1995 se stala plně konvertibilní po počáteční expanzi česká ekonomika podlehla na přelomu let 1996 a malé recesi, z které se zotavovala od poloviny roku 1999 růst v letech 2000–2001 byl zapříčiněn hlavně vývozem do EU, především do Německa, dalším přílivem zahraničních investic a oživující domácí poptávkou - republika se ovšem během tohoto období v porovnání s minulostí značně zadlužila po vstupu země do Evropské unie nabral růst v ČR relativně velké tempo

9 UKAZETELÉ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
hrubý domácí produkt (HDP) míra nezaměstnanosti míra inflace obchodní bilance – zapojení se do mezinárodního obchodu (vývoz/export, dovoz/import)

10 HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období na určitém území používá se ke zjištění výkonnosti národního hospodářství

11 INFLACE projev ekonomické nerovnováhy
nárůst všeobecné cenové hladiny zboží a služeb v ekonomice v určitém časovém období snížení kupní síly peněz účinky inflace na ekonomiku mohou být pozitivní i negativní - mezi negativní dopady patří např. snížení reálné hodnoty peněz, vysoká inflace může vést k nedostatku zboží, mezi pozitivní účinky patří např. rozšíření možností centrální banky upravovat úrokové sazby příčiny: na straně poptávky - růst množství peněz při stejné velikosti trhu a růst trhu, tzn. poptávajících, při neměnném množství peněz na straně nabídky - růst cen materiálových zdrojů z důvodu jejich postupného vyčerpávání a horší výtěžnosti

12 DALŠÍ POJMY KARTEL = forma obchodní dohody mezi konkurenčními firmami, v ČR jsou tyto dohody zakázané a neplatné (pokud výjimku nepovolí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže – sídlí v Brně) MONOPOL = forma nedokonalé konkurence, na trhu existuje jen jeden výrobce určitého zboží, ve většině zemí jsou monopoly regulovány ze strany státu KONKURENCE = hospodářská soutěž PRIVATIZACE = prodej veřejného/státního majetku do soukromého vlastnictví

13 ZDROJE C4%8Cesk%C3%A9_republiky mel%C3%ADn %AFmysl od%C3%A1%C5%99sk%C3%A9_sout%C4%9B%C5%BEe


Stáhnout ppt "STRUKTURA NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google