Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novodobá historie podnikání v ČR.  Znárodnění proběhlo v několika fázích (započato Benešem) a pokračovalo KSČ připraveným (Gottwaldem) v r. 1943 v Moskvě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novodobá historie podnikání v ČR.  Znárodnění proběhlo v několika fázích (započato Benešem) a pokračovalo KSČ připraveným (Gottwaldem) v r. 1943 v Moskvě."— Transkript prezentace:

1 Novodobá historie podnikání v ČR

2  Znárodnění proběhlo v několika fázích (započato Benešem) a pokračovalo KSČ připraveným (Gottwaldem) v r. 1943 v Moskvě tzv. Košickým vládním programem za souhlasu E. Beneše (Londýn).  Benešovy dekrety: v první fázi poválečného vývoje Československa se veškeré legislativní aktivity prováděly prostřednictvím prezidentských dekretů (nebyl parlament).  Benešovy dekrety poválečné:  Zkonfiskován a předán do státní správy majetek Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů.  Vysídlení Němců ze Sudet (asi 2,5 mil. obyvatel) a Maďarů z jižního Slovenska.  Další dekret je o úplném znárodnění průmyslu energetického, uhelného, metalurgického, zbrojního a chemického.  V ostatních odvětvích byly znárodněny podniky nad 500 zaměstnanců, včetně soukromých bank a pojišťoven.

3  Nástup komunistů. Přestože tehdejší nová Ústava z 9. května 1948 (uzákonila totalitní komunistický režim) zaručovala ochranu soukromého podnikání a závodů do 50 zaměstnanců, od podzimu 1948 a zvláště počátku roku 1949 docházelo k ostrému vystoupení proti živnostníkům (omezování přídělů surovin, zboží či pracovních sil).  Likvidace soukromých živností vyvrcholila v letech 1950-1952.  Postupně byla taky zkonfiskována rolníkům všechna půda.  Prakticky od konce druhé světové války až do roku 1990 soukromé podnikání na území ČR neexistovalo (tzv. „melouchaření“ se stalo součástí tzv. šedé ekonomiky)  Nastalo období centrálně řízené ekonomiky s centrálním plánováním.  [http://www.totalita.cz/sektor/zivnosti.php].http://www.totalita.cz/sektor/zivnosti.php

4  Rok 1989 znamenal – kromě převratných společenských a státoprávních změn – také zlom v oblasti podnikání. Centrálně přídělová ekonomika byla postupně přeměňována na tržní hospodářství.  Po roce 1989 obrovský boom podnikání. Současně k tomu přispěla i vlna privatizačního procesu státního majetku.  Boom vrcholil v r. 1993, kdy bylo registrováno 1.044.635 živnostníků. K prudkému poklesu došlo v prvním čtvrtletí roku 1994 o zhruba 300 000. Příčinou tohoto markantního poklesu byl dopad nové daňové soustavy a zákonů o pojistném (zdravotní a sociální pojištění).

5  Klíčovým rokem z hlediska legislativního vývoje byl právě rok 1993, který přinesl (za spolupráce s OECD ) zcela nové zákony týkající se nejen daní. Vznikla řada nových právních norem:  - nový Zákon o účetnictví  - nový Obchodní zákoník  - nový Živnostenský zákon  - zcela nová daňová soustava (např. dosud neexistující daň z přidané hodnoty, ….)  - zákony o pojistném: zdravotní pojištění a sociální zabezpečení

6  Od devadesátých let minulého století vydává každoročně Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zprávy o vývoji malého a středního podnikání v Česku. Poslední Zpráva MPO o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře 2013 (publikováno 10.7.2014) – viz následující data

7  Po roce 1995 se situace stabilizovala – počet např. živnostníků od té doby kolísá kolem 800 tis.

8  Graf ukazuje pokles zaměstnanosti v sektoru MSP v tis.  V r. 2013 činí 1 782 tis. Zaměstnanců (r. 2007 to bylo 2 022 tis.). Podíl zaměstnanců MSP na celkovém počtu zaměstnanců podnikatelské sféry v ČR v roce 2013 činil 61 %,

9 roce 2013 vytvořily malé a střední podniky výkony ve výši 4 314 975 mil. Kč – mírné oživení

10 V roce 2013 vytvořily MSP účetní přidanou hodnotu v objemu 1 396 mld. Kč, oproti roku 2012 došlo ke zvýšení o 940 mil. Kč. Podíl MSP na celku ČR v roce 2013 dosáhl 54,8 %,

11 Ve všech ukazatelích nastal pokles v r. 2013 oproti r. 2012. Počet zaměstnanců MSP ve stavebnictví poklesl o 7,1 % na 182 tis. Výkony klesly o 5,7 % na 467 mld. Kč. Přidaná hodnota klesla o 4,5%. Klesla průměrná měsíční mzda na 19499 Kč. Celkové investice MSP klesly o 9,4% na 24,6 mld. Kč.


Stáhnout ppt "Novodobá historie podnikání v ČR.  Znárodnění proběhlo v několika fázích (započato Benešem) a pokračovalo KSČ připraveným (Gottwaldem) v r. 1943 v Moskvě."

Podobné prezentace


Reklamy Google