Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konference Poruchy příjmu potravy 15. 10. 2012 Jihlava PhDr. Lenka Procházková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konference Poruchy příjmu potravy 15. 10. 2012 Jihlava PhDr. Lenka Procházková."— Transkript prezentace:

1 Konference Poruchy příjmu potravy 15. 10. 2012 Jihlava PhDr. Lenka Procházková

2 Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních a) vymezuje terminologii a začlenění prevence do školního vzdělávacího programu, b) popisuje jednotlivé instituce v systému prevence a úlohu pedagogického pracovníka, c) definuje Minimální preventivní program, d) doporučuje postupy škol a školských zařízení (dále jen „školy“) při výskytu vybraných rizikových forem chování dětí a mládeže.

3 Primární prevence sociálně patologických jevů u žáků v působnosti MŠMT je zaměřena na: rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech: - domácího násilí, - týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání, -ohrožování mravní výchovy mládeže, - poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie).

4 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání RVP ZV Vzdělávací oblast Člověk a zdraví  předmět Výchova ke zdraví dříve (Rodinná výchova)  Zdravý způsob života a péče o zdraví Výživa a zdraví – zásady zdravého stravování, vliv životních podmínek a způsobu stravování na zdraví, poruchy příjmu potravy.

5 Výzkumná šetření  2009 Brno - anonymní dotazování 234 žáků 6. a 9. tříd  2009 Znojmo – anonymní dotazování 314 žáků 8. tříd a víceletých gymnázií  2009 Tábor – anonymní dotazování 280 studentů SŠ  2010 Brno – anonymní dotazování 144 studentů SŠ  2011 JMK a Zlínský kraj – anonymní dotazování 435 žáků 8. a 9. tříd  zpracování dat a statistické vyhodnocení (x 2 test, ANOVA)  potvrzení statistické významnosti mezi skupinami (věk, pohlaví)

6 Zdroje informací o PPP

7 Jaké zdroje Vás nejvíce informují o PPP?

8 Hovoří s tebou rodiče o PPP?

9 Setkali jste se ve škole s výukou PPP?

10 Dostatečné informace o PPP ve škole

11 Znáš pojem MA?Znáš pojem MB? Umíš vysvětlit pojem poruchy příjmu potravy?

12 Informovanost a znalost pojmů dle věku

13 *** dívky chlapci 6. třída 9. třída

14 1.Informace o mentální anorexii 2.Informace o mentální bulimii 3.Příčiny poruch příjmu potravy 4.Rizika poruch příjmu potravy 5.Léčba poruch příjmu potravy 6.Pravdivé příběhy lidí, kteří se setkali s touto chorobou 7.Jak se nejlépe zbavit přebytečných kilogramů 8.Informace o méně známých poruchách příjmu potravy 9.Nezajímá mě to Hlubší zájem o problematiku

15 Následky MA Následky MB

16 Následky MB Následky MA ztráta menstruace, selhání orgánů, špatná psychika, omdlévání, zkažení zubů, únava, poškození jícnu, atd.

17 Myslíte si, že na vzniku poruch příjmu potravy se mohou podílet média (internet, televize, časopisy)? „Média dávají vzor.“ „V reklamě normální nebo silnější žena předvádí jenom přípravky na hubnutí.“ „Kdyby se všude nepropagovala hubenost, tak by to nikdo nedělal.“ „Hodně se chodí na chat, kde vám poradí jak nejrychleji snížit hmotnost. V internet je velká důvěra.“ „Titulní strany časopisů – hubené modelky.“ „Přehnaná hubenost v módě.“ „Soutěž krásy vždy vyhrála hodně štíhlá dívka, ideální rozměry 90- 60-90 .“ „Hodně reklam na prášky na hubnutí, na zdravou výživu skoro nic.“

18 Myslíte si, že štíhlí lidé jsou šťastnější než lidé s nadváhou?,, Nezáleží na tom, jak člověk vypadá, ale na tom jaký je povahově. I tlustí lidé jsou mnohem šťastnější než lidé hubení.“,,Nezáleží na váze, ale na každém člověku. Například na jeho přátelích, prostředí.“,,,Štěstí nezávisí na tom, jak jsme hubení nebo tlustí.“

19

20

21 Setkání se zesměšňováním vrstevníků kvůli nadváze

22 Setkal/a jsi se s nepříjemnými narážkami nebo posměchem na tvoji postavu?

23 Výzkumná šetření s pedagogy  většina učitelů nejeví zájem o dálkové studium VkZ;  učitelé by uvítali teoretické a zejména praktické materiály týkající se nejen výživy a PPP, ale i jiných oblastí (péče o zdraví, osobní bezpečí);  převážně se učitelé problematice PPP věnují v 8. třídě ve VkZ, nebo se jí nevěnují vůbec – přednáška odborníka;  o doplňující vzdělávání mají učitelé zájem formou samostudia, případně jednodenním seminářem;  zájem pedagogů o rozšíření výuky formou přednášek nebo diskusí na školách kolísá podle jejich odborného zaměření;  více ochoty věnovat se tématu PPP prokázali učitelé přírodovědných a společenskovědních předmětů;

24 Závěry  třetina dívek i chlapců má osobní zkušenost s negativními narážkami na jejich vzhled nebo postavu, dvě třetiny dotázaných žáků byli svědky zesměšňování dětí kvůli jejich silnější postavě  dívky a starší žáci znají problematiku a terminologii PPP podstatně lépe, informovanost o PPP v 6. třídě ZŠ je nízká, zlepšuje se až v 9. třídě ZŠ a na SŠ  dívky a starší žáci mají zájem o podrobnější informace o PPP ve škole formou přednášek, besed, diskusí s odborníky…  informovanost o PPP ve škole je nízká (zvláště v 6. třídě), bude potřebná optimalizace obsahu a forem předávaných poznatků (úměrná věku a zájmu dětí, skladbě předmětů…)  v současnosti PPP začleněny do RVP a ŠVP jen okrajově, nutné posílení znalostí a zájmu pedagogů o PPP

25 Dotazy? prochazkova@ped.muni.cz


Stáhnout ppt "Konference Poruchy příjmu potravy 15. 10. 2012 Jihlava PhDr. Lenka Procházková."

Podobné prezentace


Reklamy Google