Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Naše-vaše integrace“ aneb jak to vidí Češi Brno, 10.12.2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Naše-vaše integrace“ aneb jak to vidí Češi Brno, 10.12.2015."— Transkript prezentace:

1 „Naše-vaše integrace“ aneb jak to vidí Češi Brno, 10.12.2015

2 ČESKÁ REPUBLIKA Počet obyvatel ČR: 10 538 275 Počet cizinců: 461 880 (1.9.2015) Cizinci v rámci populace ČR: 4,4 % 3 nejpočetnější skupiny migrantů: 1.) Ukrajina (105 153) 2.) Vietnam (56 659) 3.) Ruská federace (34 757)

3 Integrační centra 14 krajů - 13 integračních center

4 Integrační centra v ČR - 9 center je spravováno Správou uprchlických zařízení MV - První centrum vzniklo: 1. 4. 2009 (Ústecký kraj) - Poslední dvě otevřená centra: 2013 Královehradecký kraj a Vysočina - Stejná nabídka služeb vycházející z koncepci integrace cizinců v ČR http://www.integracnicentra.cz/

5 Koncepce integrace cizinců v ČR - přijata Usnesením vlády z 11. prosince 2000 - aktualizovaná v roce 2006 a 2011 - poslední aktualizace 2017 Integrace oboustranný proces, kdy se cizinec zvolna učí a proniká do zvyků, jazyka a způsobu života dané společnosti, ovšem bez striktního požadavku na opuštění svých kulturních zvyklostí ―› aktivitu vyvíjí nejen cizinci, ale i domácí obyvatelstvo „Cizinec je vnímám především jako člen společnosti, nikoliv jako příslušník určité komunity.“ Cílová skupina: legálně pobývající občané třetích zemí, kteří nejsou žadateli o mezinárodní ochranu, a ve výjimečných případech také občané EU

6 Koncepce integrace cizinců v ČR Cíle integrační politiky - integrační opatření, které napomohou cizincům začlenit se do společnosti - docílení oboustranně přínosného soužití nově příchozích i obyvatelstva přijímací země - dosáhnutí nekonfliktního a oboustranně uspokojivého společného soužití, vzájemného poznání a porozumění mezi cizinci i společností, ve které žijí - předcházení vytváření uzavřených komunit imigrantů, společenské izolaci a sociálnímu vyloučení cizinců

7 Priority integrace cizinců v ČR Znalost českého jazyka - děti cizinci/dospělí cizinci - regionální dostupnost, různé stupně pokročilosti, profesní jazyk Ekonomická soběstačnost - informovanost cizinců o jejich právech a povinnostech, podmínkách zaměstnávání a podnikání v ČR -posílení nástrojů pro přístup cizinců na trh práce a jejich schopnost na trhu práce setrvat, zajištění ochrany cizinců před diskriminací a zneužíváním

8 Priority integrace cizinců v ČR Orientace cizince ve společnosti – informovanost cizinců - podpora sociální soběstačnosti a snížení míry zranitelnosti cizinců - adaptačně-integrační kurzy – (tzv. uvítací kurzy) pro nově příchozí cizince - socio-kulturní kurzy -předodjezdové kurzy Vzájemné vztahy cizinců a majoritní společnosti - podpora harmonického bezkonfliktního soužití, zachování soc. soudržnosti v zemi, zabránění izolaci a soc. vyloučení cizinců - komunikace mezi cizinci a majoritním prostředím, navazování vzájemných kontaktů a vedení dialogu -zapojení nových subjektů, důraz na 2.generaci cizinců a na zranitelné skupiny cizinců

9 Hlavní město Praha Počet obyvatel: 1 250 520 (Zdroj: www.cszu.cz, k 5. 11. 2014)www.cszu.cz Počet cizinců: 170 704, z toho 114 549 pochází ze třetích zemí (tj. ze zemí mimo EU) Cizinci v rámci pražské populace: 13,6 % 37% všech cizinců v ČR žije na území hl. m. Prahy ( Zdroj: www.mvcr.cz, data k 30. 9. 2015)

10 Integrační centrum Praha (ICP) -11. integrační centrum v ČR, založeno Magistrátem hl. m. Prahy k 14. 3. 2012 jako koordinátor integračních aktivit -Financování k 30.6.2014: 25% rozpočet HMP, 75% Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí (EIF), MV ČR -Financování od 1.7.2015: AMIF -partneři projektu

11 Koncepční práce Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců : zadavatel: hl. m. Praha, koordinátor vzniku: ICP, o. p. s. termín vzniku: září 2012 – březen 2014, 5 priorit – vychází z potřeb a praxe online verze: http://www.icpraha.com/theme/Icp/files/koncepce-final.pdf http://www.icpraha.com/theme/Icp/files/koncepce-final.pdf do 31. 1. každého roku se Radě hl. m. Praha předkládá: akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Akční plán 2015 : schválený radou hl. m. Prahy : 27.1.2015

12 Poradní platformy Regionální Poradní Platforma: -Pravidelné setkání aktérů na poli integrace migrantů v Praze -Koná se 1x za 2 měsíce v prostorách MHMP -Zaměřena na aktuální témata -Nejbližší termín: 8. 12. 2015 od 13.30 v prostorách MHMP, Mariánské nám. 1, místnost 349 Platforma migrantů: -Koná se alespoň 3x ročně -Aktivizace a participace migrantů/ek na veřejném životě

13 Síťování: spolupracující subjekty -MHMP -MVČR -Ostatní CPIC - NNO -MČ -Vzdělávací instituce: ZŠ, MŠ, SŠ, VŠ -Jiné instituce: ÚP, DNM -Migrantské organizace a spolky

14 Služby pro odbornou veřej nost - Vzdělávací semináře zaměřené na posílení mezikulturních kompetencí, pobytovou legislativu - Metodická podpora při jednání s klientem-migrantem - Tlumočení a asistence na úřadech - Spolupráce při pořádání kulturních akcí - Pomoc při realizaci integračních aktivit - Zapojení do regionální poradní platformy

15 Služby pro laickou veřejnost - Účast na multikulturních akcích - Sousedské aktivity, podpora přátelského soužití - Workshopy na středních školách - Workshopy v mateřských školách - Příležitost pro dobrovolníky a stážisty

16 -Právní a sociální poradenství -Kurzy ČJ pro děti a dospělé -Kurzy sociokulturní orientace -Multikulturní akce - Doprovody na úřady, do škol - Služby interkulturních pracovníků Služby poskytované migrantům

17 Děkuji za pozornost Anca Covrigová, M.A. Integrační centrum Praha, o.p.s. metodik@icpraha.com +420 773 636 144


Stáhnout ppt "„Naše-vaše integrace“ aneb jak to vidí Češi Brno, 10.12.2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google