Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkušenosti s metodou EBM ve výuce porodní asistence Masarykova univerzita, Brno Lékařská fakulta, katedra porodní asistence Blanka Trojanová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkušenosti s metodou EBM ve výuce porodní asistence Masarykova univerzita, Brno Lékařská fakulta, katedra porodní asistence Blanka Trojanová"— Transkript prezentace:

1 Zkušenosti s metodou EBM ve výuce porodní asistence Masarykova univerzita, Brno Lékařská fakulta, katedra porodní asistence Blanka Trojanová btrojan@med.muni.cz Zkušenosti s metodou EBM ve výuce porodní asistence Masarykova univerzita, Brno Lékařská fakulta, katedra porodní asistence Blanka Trojanová btrojan@med.muni.cz

2 EBM Medicína založená na důkazech Medicína založená na svědectvích Sloučení nejlepších zkušeností z výzkumu a klinické praxe s potřebami klientek „…vědomé, zřetelné a soudné používání nejlepších současných důkazů při rozhodování o péči o jednotlivé klienty“ (Sacket, 1996) Obecná definice EBM – pokusit se najít nejlepší důkaz v rozhodování o nejlepší možné individuální péči pro pacienta

3 Definice metody EBM Vědomé, zřetelné a soudné používání nejlepších současných důkazů při rozhodování o péči o jednotlivé klienty – prof. Dave Sackett Vědomé, zřetelné a soudné používání nejlepších současných důkazů při rozhodování o péči o jednotlivé klienty – prof. Dave Sackett EBM je nejlepší tradiční dovedností kliniků v diagnostice, prevenci a přidružených oblastech prostřednictvím systematického formování důležitých a zodpověditelných otázek a využití matematických odhadů pravděpodobnosti a rizika - A. Donaldová, T. Greenhalghová EBM je nejlepší tradiční dovedností kliniků v diagnostice, prevenci a přidružených oblastech prostřednictvím systematického formování důležitých a zodpověditelných otázek a využití matematických odhadů pravděpodobnosti a rizika - A. Donaldová, T. Greenhalghová

4 Evidence based healtcare Evidence based midwifery Na důkazech založená ošetřovatelská péče Na důkazech založená porodní asistence Důsledné používání současných nejlepších výsledků výzkumu při rozhodování o tom, jakou péči klientce poskytnout

5 Co je „evidence“ důkaz správných postupů, především diagnostických, léčebných a ošetřovatelských svědectví, potvrzení či fakta, umožňující něco prokázat nebo vyvrátit

6 Důvody pro využití EBM ve výuce Diskrepance při užívání jednotlivých ošetřovatelských intervencí Vyšší motivace studentek k vlastní práci Znalost získáváníí informací nebo důkazů Zvýšení zájmu o výzkum v ošetřovatelství

7 Co je třeba k užití EBM Cit pro objevení problému Logické zdůvodnění problému Znalost výzkumných metod Používání metody kritického myšlení Znalost EIZ a schopnost vyhledat kvalitní informace

8 Postup při užití metody EBM Jasná formulace pacientova problému – stanovení předmětu výzkumu, hlavní otázky projektu, tvorba vedlejších otázek pro kritické zhodnocení hlavní otázky Průzkum literatury s cílem vyhledávání relevantních publikací, hledání vhodných zdrojů, užití full textu Kritické vyhodnocení nalezených podkladů z hlediska validity a využitelnosti, analýza nalezených dat, stanovení závěru Prezentace výsledků – pracovní skupina celému kolektivu Aplikace v klinické práci s následným zhodnocením

9 Zdroje informací k EBM Knihovna univerzitního kampusu MU: rešeršní služba rešeršní služba Informační výchova – ECTS 2 kr., i formou e- learningu Informační výchova – ECTS 2 kr., i formou e- learningu Katalog, kontakty, návody … http://www.ukb.muni.cz/kuk/ …a „Elektronické zdroje“ …a „Elektronické zdroje“ http://www.ukb.muni.cz/kuk/eiz

10 Knihovní katalogy Knihovní katalogy Aleph – Souborný katalog pro MU http://aleph.muni.cz/ http://aleph.muni.cz/http://aleph.muni.cz/ Medvik – Medicínská virtuální knihovna http://www.medvik.cz/ http://www.medvik.cz/http://www.medvik.cz/

11 BiblioMedica – domácí databáze DVD (doporučeno) Databáze, slovník MeSH CZ, seznamy časopisů… on-line: http://dec2.nlk.cz:4001/ALEPH/CZE/BMC/BMC/S TART http://dec2.nlk.cz:4001/ALEPH/CZE/BMC/BMC/S TART

12 U.S. National Library of Medicine: MeSH – slovník, Medline – základní báze MeSH – slovník, Medline – základní báze http://pubmed.org/ MedlinePlus – tématické skupiny (Midwifery…) MedlinePlus – tématické skupiny (Midwifery…) http://medlineplus.gov/

13 Web of Science http://wos.cesnet.cz/ Journal Citation Report: 46 časopisů pro obor http://wos.cesnet.cz/ Current Contents Connect (přístup z KUK) http://go.isiproducts.com/

14 Postup při formulaci hlavní otázky/problému/dotazu Rámec PICO pro formulaci otázek: Population – definování klientky nebo skupiny klientek, kterých se problém týká dle relevantních vlastností – věk, onemocnění, rizikové faktory, určité projevy onemocnění, omezení,…

15 PICO Intervention -zákrok, opatření, postup užívaný u dané klientky Comparision intervention – určitý postup pro srovnání intervencí, může jím být dosavadní standardní postup Outcome – stanovení očekávaného výsledku

16 Formulace klinické otázky č. 1 P – ženy v ambulanci obvodního gynekologa před plánovaným zákrokem I – písemné sdělení o přípravě k zákroku C – ústní sdělení o přípravě k zákroku O – správná příprava ženy k zákroku před přijetím Je písemná edukace ženy před gynekologickým zákrokem účinnější než ústní edukace? Je písemná edukace ženy před gynekologickým zákrokem účinnější než ústní edukace?

17 Formulace klinické otázky č. 2 P – kojící ženy do tří měsíců po porodu I – odstříkávání mateřského mléka rukou C – odstříkávání mateřského mléka odsávačkou O – prevence poranění bradavek při odstříkávání Je ruční odstříkávání mateřského mléka méně rizikové pro vznik poranění bradavek než použití odsávačky ? Je ruční odstříkávání mateřského mléka méně rizikové pro vznik poranění bradavek než použití odsávačky ?

18 Formulace klinické otázky č. 3 P – kojící ženy do tří měsíců po porodu I – odstříkávání mléka po kojení C – neodstříkávání mléka po kojení O – zvýšení laktace Je odstříkávání mateřského mléka po kojení více stimulujícím faktorem pro laktaci než neodstříkávání mléka? Je odstříkávání mateřského mléka po kojení více stimulujícím faktorem pro laktaci než neodstříkávání mléka?

19 Formulace klinické otázky č. 4 P – rodičky na konci II.doby porodní při PPH I – spontánní porod ramen plodu C – aktivní vedení porodu ramen plodu O – rychlejší, méně bolestivý a netraumatizující porod ramen plodu Je mechanismus porodu ramen u spontánního porodu stejný jako u aktivně vedeného porodu ?

20 Výhody použití EBM pro studenty Vyšší míra samostatnosti – tutor pouze vede Vyšší motivace ke zjišťování nových informací Lepší orientace v odborné literatuře Zlepšení jazykových dovedností Podpora zájmu o ošetřovatelský výzkum Sledování nejnovějších trendů v porodní asistenci Vyšší míra zodpovědnosti v péči o ženu

21 Nejčastější překážky při použití EBM ve výuce Dostupnost odborných zdrojů – dnes díky KUK mizí Problematické zavádění zjištěných faktů do praxe Nízká motivace studentů k samostudiu

22 Masáž hráze před porodem jako prevence porodních poranění Vypracovaly: Michaela Outratová Michaela Fajfrová Eva Sokelová Miluše Kosková Veronika Houzarová

23 Epiziotomie ? Epiziotomie čili nástřih hráze. Slova při kterých většině nastávajících maminek běhá mráz po zádech. Někdy se jí nevyhneme, ale můžeme se o to alespoň pokusit. Velké procento žen si dnes přeje porod bez nastřihnutí hráze. Velké procento žen si dnes přeje porod bez nastřihnutí hráze. Cílené uvolňování hráze před porodem zvyšuje vaše šance na přirozený porod.

24 Studie k účinnosti masáží hráze před porodem Studie byla publikovaná v renomovaném americkém gynekologicko-porodnickém časopise: American Journal of Obstetrics and Gynekology č.9/1999, str. 593-600. Autoři: Labrecque M Eason, E Marcoux et al. Název: Randomizovaná, kontrolovaná studie k prevenci poranění hráze masážemi hráze v průběhu těhotenství.

25 Studie k účinnosti masáží hráze před porodem Cíl studie: Cílem studie bylo zjistit efektivitu masáží hráze během těhotenství pro prevenci poranění hráze při porodu. Cílem studie bylo zjistit efektivitu masáží hráze během těhotenství pro prevenci poranění hráze při porodu. Design studie: Randomizované, kontrolované, jednoduše slepé studie se účastnilo 1527 žen, které rodily v 5 různých porodnicích v provincii Quebeck v Kanadě. 1034 již před studií vaginálně rodilo, 493 ještě vaginálně nerodilo. Ženy s experimentální části studie byly požádány, aby si od 34.-35. týdne těhotenství prováděly masáž hráze, denně po dobu 10 minut. Randomizované, kontrolované, jednoduše slepé studie se účastnilo 1527 žen, které rodily v 5 různých porodnicích v provincii Quebeck v Kanadě. 1034 již před studií vaginálně rodilo, 493 ještě vaginálně nerodilo. Ženy s experimentální části studie byly požádány, aby si od 34.-35. týdne těhotenství prováděly masáž hráze, denně po dobu 10 minut.

26 Studie k účinnosti masáží hráze před porodem Výsledky: V experimentální skupině rodilo 24,3% žen (100 ze 411) bez předcházejícího vaginálního porodu bez narušení hráze, v kontrolní skupině pouze 15,1% žen (63 ze 417). Rozdíl je 9,2 %. V experimentální skupině rodilo 24,3% žen (100 ze 411) bez předcházejícího vaginálního porodu bez narušení hráze, v kontrolní skupině pouze 15,1% žen (63 ze 417). Rozdíl je 9,2 %. Počet porodů s intaktní hrází vysoce stoupal s mírou spolupráce rodičky při masážích hráze. Počet porodů s intaktní hrází vysoce stoupal s mírou spolupráce rodičky při masážích hráze. U žen, které již vaginálně rodily, rodilo v experimentální skupině 34,9% žen bez poranění a v kontrolní skupině 32,4%. Rozdíl je 2,5%. Zde nebyly rozdíly v četnosti poranění vulvy a pochvy. U žen, které již vaginálně rodily, rodilo v experimentální skupině 34,9% žen bez poranění a v kontrolní skupině 32,4%. Rozdíl je 2,5%. Zde nebyly rozdíly v četnosti poranění vulvy a pochvy.

27 Závěr Masáže hráze jsou pro ženy bez předcházejícího vaginálního porodu (většinou prvorodičky) efektivní možností, aby s vysokou pravděpodobností rodily bez poranění hráze. Masáže hráze jsou pro ženy bez předcházejícího vaginálního porodu (většinou prvorodičky) efektivní možností, aby s vysokou pravděpodobností rodily bez poranění hráze. U žen, které již vaginálně rodily, není statistický rozdíl v četnosti poranění hráze při porodu s a bez masáží hráze v těhotenství. U žen, které již vaginálně rodily, není statistický rozdíl v četnosti poranění hráze při porodu s a bez masáží hráze v těhotenství.

28 Jak masáž provádět? Pro masáž hráze je určen Olej na masáž hráze od firmy Weleda. Kompozice je založená na nejjemnějším mandlovém oleji a oleji z pšeničných klíčků, obsahuje velké množství vitamínu E, uvolňuje tkáň hráze a zvyšuje její elasticitu. Jemná směs přírodních éterických olejů s nevtíravou vůní je speciálně vyvinuta pro citlivou oblast hráze.

29 Technika masáže Masáž hráze provádíme výhradně až ke konci těhotenství. Nejlépe se provádí společně s partnerem Masírujeme od 34. týdne, alespoň 3- 4x týdně po dobu 5-10 minut.

30 Technika masáže V první řadě si důkladně umyjte ruce, abyste si nezavlekly do pochvy nějakou infekci Posaďte se do polosedu, nohy pokrčte a dejte je mírně od sebe. Naneste masážní olej na vaše prsty a kolem perinea. Použijte nejlépe rostlinný olej. V lékárně zakoupíte olivový nebo slunečnicový anebo speciální olej od firmy Weleda

31 Technika masáže Vložte vaše palce tak hluboko do pochvy, jak jen to půjde a roztáhněte nohy. Stiskněte perineální oblast dolů směrem ke konečníku a natáhněte do stran. Jemně pokračujte v natažení tohoto otevření až do mírného brnění. Vydržte v této poloze, dokud brnění neustoupí a jemně masírujte pochvu dozadu a dopředu.

32 Technika masáže Mezitím co masírujete, zatlačte vaše palce na strany pochvy a jemně táhněte tyto tkáně vpřed, stejně jako bude během porodu postupovat hlava miminka. Nakonec masírujte tkáně mezi palcem a ukazováčkem tam a zpět, asi minutu.

33 Upozornění Masáž provádějte opatrně, aby nedošlo k poranění či otokům. Nedotýkejte se konečníku, vyhněte se tlaku na močovod, aby nedošlo k jeho pohmoždění nebo k případné infekci. Masáž neprovádějte, pokud trpíte vaginální infekcí (výtok, opar). Pokud si nebudete jistá tím, že masáž provádíte správně, obraťte se na porodní asistentku nebo požádejte o konzultaci sestru na předporodním kurzu.

34 Mechanismus porodu ramen dítěte Výzkum metodou Evidence Based Medicine

35 P I C O rámec P -rodičky na konci II. doby porodní při poloze podélné záhlavím I -spontánní porod ramen dítěte bez zásahu porodní asistentky C - aktivní vedení porodu ramen dítěte O - přirozený a netraumatizující porod ramen dítěte Je mechanismus porodu ramen dítěte u spontánního porodu stejný jako u aktivně vedeného porodu? Je mechanismus porodu ramen dítěte u spontánního porodu stejný jako u aktivně vedeného porodu?

36 Závěr v průběhu porodu, do kterého zasahuje porodník nebo porodní asistentka, je snaha přednostně porodit jako první přední raménko dítěte v průběhu porodu, do kterého zasahuje porodník nebo porodní asistentka, je snaha přednostně porodit jako první přední raménko dítěte v průběhu porodu, který běží spontánně, tedy bez zásahu porodníka nebo porodní asistentky, se jako první rodí zadní raménko dítěte v průběhu porodu, který běží spontánně, tedy bez zásahu porodníka nebo porodní asistentky, se jako první rodí zadní raménko dítěte pro srovnání mechanismu porodu ramen během aktivně vedeného a spontánního porodu, jsme nenašly dostatečné množství zdrojů, proto nemůžeme jednoznačně potvrdit, zda je mechanismus porodu ramen u spontánního porodu stejný jako u porodu aktivně vedeného pro srovnání mechanismu porodu ramen během aktivně vedeného a spontánního porodu, jsme nenašly dostatečné množství zdrojů, proto nemůžeme jednoznačně potvrdit, zda je mechanismus porodu ramen u spontánního porodu stejný jako u porodu aktivně vedeného

37 Vypracovaly: Martina Bellušová Barbora Michálková Zuzana Vocásková Gabriela Žáčková 29.3.2007

38 Děkuji za pozornost Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Zkušenosti s metodou EBM ve výuce porodní asistence Masarykova univerzita, Brno Lékařská fakulta, katedra porodní asistence Blanka Trojanová"

Podobné prezentace


Reklamy Google