Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt jxml Tabulka obsahu Vrstva Skupina vrstev View/ pohled/ mapa/ zobrazení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt jxml Tabulka obsahu Vrstva Skupina vrstev View/ pohled/ mapa/ zobrazení."— Transkript prezentace:

1

2 Projekt jxml Tabulka obsahu Vrstva Skupina vrstev View/ pohled/ mapa/ zobrazení

3 Nastavení View - Pohled První krok při otevírání nového projektu!! Nastavit projekci!

4 Manipulace s pohledem - mapou Zoom in – zoom out Pan Zoom to whole extent – zobrazit vše Refresh – překreslit Předchozí výřez Výběr objektu / zrušit výběr Info o objektu Měření od ruky Zapnout/vypnout lištu Editoru

5 Odkud jdou data Vlastní disk C:, D:, flash disk, sd karta Vzdálený servr WMS služby – jen zobrazuje

6 Rastry a vektory

7 Vložení dat (vrstev) do pohledu Existující data: 1. Z disku: 1. rastr 2. shp 2. Z VMS služby 1. Už definované v Janitoru 2. Nově připojované

8 Připojení nové WMS vrstvy Menu Soubor -> nabídka WebSlužby -> WMS připojení U poskytovatele najdete odkaz a vložíte do pole URL Načíst vlastnosti -> OK vloží mapu VERSION=1.1.1&REQUEST=getcapabilities http://geoportal2.uhul.cz/cgi- bin/landsat.asp?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=getcapabilities

9 Manipulace s vrstvou 1. Přejmenování 2. Vlastnosti 3. Posun v tabulce nahoru a dolů 4. Odstranění z tabulky 5. Přiblížení vrstvy 6. Vložení vrstvy do tabulky

10 Úkol 1: Otevřete program JANITOR Nastavte pohled na souř. Systém S-JTSK Vložte vrstvu Čúzk – katastrální mapy Vložte vrstvu cenia – ortofoto Vložte vrstvu LPIS půdní bloky Vložte vrstvu Vimp9-9 Uložte projekt jako …do své složky MINIGIS

11 Vlastnosti vrstvy Cesta k souboru Symbolika

12 Vlastnosti vrstvy popisky

13 Úkol 2 1.Nastavte logickou symboliku půdních bloků: hodnota pole KULTURA_KL je „2“ pro ornou půdu, 71 pro louku, 72 pastvinu. Volte průhlednou výplň. 2.Doplňte popisky půdních bloků z atributu NKODFB. Font je 12, kurzíva. 3.Seřaďte vrstvy v tabulce tak, aby byl vidět i katastr nemovitostí, LPIS a podkladová mapa 4.Přibližte si na svou vrstvu půdních bloků. 5.Nastavte měřítko tak, abyste viděli obrazy parcel. Vyzkoušejte si zapnutí/vypnutí inverzních vrstev KM 6.Uložte projekt, vložte otisk okna do ppt

14 úkol 2: takhle

15 Manipulace s vrstvou 1. Vložit do mapy 2. Symbolizovat (nemění se data!!!) 3. Popisovat popisky 4. Editovat (mění se data) a. Zapnout lištu editoru b. Vybrat vrstvu k editaci c. Nastavit přichytávání d. Zahájit editaci

16 Než začneme editovat Jaký model objektů zvolíme (bod, linie, polygon)? Jaké atributy budeme sbírat ke každému objektu? (typ String/Date/Number/Boolean/Float)

17 vytvoření nového datového souboru Založení nové vrstvy = vytvoření nového datového souboru Nová data ukládejte vždy na známé místo a do předem vytvořeného zvláštního adresáře Nikdy nemíchejte s jinými daty Nikdy do plochy Nepoužívejte diakritiku Tohle OK definuje geometrii, teď ještě musíte definovat atributy

18 Upravit hlavičku atributové tabulky Musíte mít zapnutou editaci Musíte mít vybranou vrstvu Po otevření atributové tabulky vidíte editor hlavičky

19 Editor hlavičky Definuje nové sloupce = atributy Přidáváte nový sloupec Mažete sloupec Zaškrtnete, že souhlasíte s nastavením Pak vše uložíte

20 Editace geometrie 1. Upravím si symboliku (abych lépe viděla) 2. Obklikám první polygon. 3. Už teď mohu vyplnit hodnotu atributu v tabulce a. Ale musím ji nejprve otevřít 4. Ověřím nastavení přichytávání 5. Další polygon vytvářet jako přilehlý 6. Jak rozdělit polygon 7. Díry v polygonu – nástroj prosekání polygonu a. Prosekávané objekty musí být vybrané 8. Okolí polygonu – opět protnutím 9. Modifikovat objekt – oba přilehlé polygony musí být vybrány 10. UKLÁDAT!!!

21 Editace atributů 1. Výběr v mapě = výběr v tabulce 2. Když není vidět vybrané záznamy v tabulce – pravý klik na libovolný řádek 3. Seřadit podle hodnoty – pravý klik na hlavičku sloupce 4. Zapisovat hodnoty jen v editaci 5. Měnit hlavičku jen v editaci 6. Výpočet plochy, obvodu, délky = výpočet geometrických hodnot

22 Výpočet ploch a obvodu / délky Nástroj v kontextové nabídce vybrané vrstvy

23 Úkol č. 3 1.Vyexportujte půdní bloky do nového souboru shp, nazvěte jej landuse.shp a uložte ve své složce MINIGIS. Vložte jej jako další vrstvu do mapy. 2.Začněte editovat LANDUSE, otevřete si atributovou tabulku a odstraňte všechny sloupce až na KULTURA_KL 3.Vložte nový sloupec: jméno LANDUSE, typ text, délka 10 4.Dovektorizujte 5 polygonů lesa, 5 polygonyůzástavby, aspoň jeden polygon vody. 5.Zapište rovnou příslušné hodnoty Landuse do atributové tabulky: Orná půda kód 1.0 (teď ještě nepřepisujte) TTP kód 2.0 (taky nepřepisujte Les listnatý 6.1 Jehličnatý 6.2. Smíšený 6.3 Paseka, mýtina 6.4. souvislá zástavba městského typu 9.1 roztroušená zástavba vesnického typu 9.2 komunikace 9.4 Vodní plochy 7

24 Pokračování úkolu 3 6.Vytvořte mýtinu v lese 7.Vložte vrstvu ortofoto 8.Vypněte podkladovou mapu a podle ortofota opravte průběh hranice lesa (přidejte vertex, posuňte vertex)

25 Pokračování úkolu 3 8.Vyberte všechny záznamy (řádky) v atributové tabulce LANDUSE, které mají hodnotu LANDUSE > 0 Použijte tlačítko „?“ v liště okna tabulky 9.Přesuňte vybrané záznamy nahoru v tabulce, výsledný printscreen opět vložte do Vašeho ppt

26 Relace tabulek Potřebujeme všem „dvojkámLPIS“ přiřadit „jedničkyLANDUSE“ V Janitoru pouze přes relaci tabulek Je třeba vytvořit převodní tabulku: JanDat Plusem přidáme řádek, do něj můžeme vkládat hodnoty ENTREM

27 Relace tabulek (zapnutý editor)

28 Úkol 4 Vytvořte převodní tabulku prevod.dbf Připojte ji k atributové tabulce LANDUSE Do pole (atributu) Landuse v tabulce landuse přiřaďte hodnotu pole Landuse_pr z připojené tabulky pomocí nástroje Kalkulátor sloupce (funguje pro označený sloupec)

29 Další operace Kontrola topologie Výběr – Janitor umí jen výběr podle atributu Prostorový výběr se musí nahradit Buffrem a Unionem Buffer Vektorové analýzy

30 Shapefile Repair Tool


Stáhnout ppt "Projekt jxml Tabulka obsahu Vrstva Skupina vrstev View/ pohled/ mapa/ zobrazení."

Podobné prezentace


Reklamy Google