Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Návykové poruchy u dětí a dospívajících MUDr. Pavel Konečný Psychiatrická, psychoterapeutická, adiktologická praxe, Zlín Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Návykové poruchy u dětí a dospívajících MUDr. Pavel Konečný Psychiatrická, psychoterapeutická, adiktologická praxe, Zlín Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně."— Transkript prezentace:

1 Návykové poruchy u dětí a dospívajících MUDr. Pavel Konečný Psychiatrická, psychoterapeutická, adiktologická praxe, Zlín Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

2 Etiologie Dispozičně – expoziční model: nepřímá úměra mezi faktory dispozice (genetické faktory, „systemická“ dědičnost, osobnostní struktura, anamnéza jedince) a expozice (dostupnost/nabídka látky, charakter užívání, prostředí – škola, vrstevníci, kultura, zvyky, tradice...) Dispozičně – expoziční model: nepřímá úměra mezi faktory dispozice (genetické faktory, „systemická“ dědičnost, osobnostní struktura, anamnéza jedince) a expozice (dostupnost/nabídka látky, charakter užívání, prostředí – škola, vrstevníci, kultura, zvyky, tradice...) Rodinný a systemický přístup k závislostem Rodinný a systemický přístup k závislostem

3 Rodinný a systemický přístup k závislostem Rodina (rodinný systém) – ústřední role v etiologii, udržování i léčbě návykových poruch Rodina (rodinný systém) – ústřední role v etiologii, udržování i léčbě návykových poruch Závislost – nemoc celé rodiny – kodependence (umožňování, vyhýbání se negativním reakcím a stanovení hranic a pravidel) Závislost – nemoc celé rodiny – kodependence (umožňování, vyhýbání se negativním reakcím a stanovení hranic a pravidel) Vysoké procento přenášení závislosti v rodině Vysoké procento přenášení závislosti v rodině Model lineární vs cirkulární kauzality (reciproční interakce v systému, zpětnovazebné okruhy, smysl symptomatiky v rámci fungování jedince v jeho rodinném systému?) Model lineární vs cirkulární kauzality (reciproční interakce v systému, zpětnovazebné okruhy, smysl symptomatiky v rámci fungování jedince v jeho rodinném systému?)

4 Příčiny návykových problémů z hlediska rodiny Model rodinného systému (opakující se vzorce chování mezi generacemi, dynamika nevědomé identifikace a „následování“) Model rodinného systému (opakující se vzorce chování mezi generacemi, dynamika nevědomé identifikace a „následování“) Nejrůznější rodinné dysfunkce, poruchy v komunikaci, chybění pevných rituálů, narůstající počet rozvedených manželství, porušování hranic a rolí mezi rodiči a dětmi. Nejrůznější rodinné dysfunkce, poruchy v komunikaci, chybění pevných rituálů, narůstající počet rozvedených manželství, porušování hranic a rolí mezi rodiči a dětmi.

5 Rysy rodin závislých: Nedostatečná schopnost prožívat a vyjadřovat pocity (event. potlačování (abusus jako obrana před pocity nebo prostředek k jejich vyjádření!) a obavy z negativních emocí) Nedostatečná schopnost prožívat a vyjadřovat pocity (event. potlačování (abusus jako obrana před pocity nebo prostředek k jejich vyjádření!) a obavy z negativních emocí) Nedostatečná schopnost řešit konflikty a konstruktivně řešit problémy Nedostatečná schopnost řešit konflikty a konstruktivně řešit problémy Nízká sebepodpora členů a malá schopnost poskytovat podporu druhému Nízká sebepodpora členů a malá schopnost poskytovat podporu druhému Potíže s důvěrou, ohraničením, fungováním v rolích a stanovením hranic chování Potíže s důvěrou, ohraničením, fungováním v rolích a stanovením hranic chování

6 Primární prevence (osobám dosud bez kontaktu s drogou) Harmonicky fungující rodina! Harmonicky fungující rodina! Školní programy prevence drog – univerzální, selektivní, individuální (informace/znalosti, rozhodovací dovednosti, vyjasňování hodnot, zvládání stresu, pozitivní sebehodnocení, vrstevnické tlaky a jak jim odolávat, dovednosti odmítání, životní dovednosti (empatie, komunikace, oddálení uspokojení, relaxace, schopnost vytvářet vztahy, mediální gramotnost – schopnost odolávat reklamě, schopnost předvídat následky určitého chování, zodpovědnost, schopnost hospodařit s penězi)… Školní programy prevence drog – univerzální, selektivní, individuální (informace/znalosti, rozhodovací dovednosti, vyjasňování hodnot, zvládání stresu, pozitivní sebehodnocení, vrstevnické tlaky a jak jim odolávat, dovednosti odmítání, životní dovednosti (empatie, komunikace, oddálení uspokojení, relaxace, schopnost vytvářet vztahy, mediální gramotnost – schopnost odolávat reklamě, schopnost předvídat následky určitého chování, zodpovědnost, schopnost hospodařit s penězi)…

7 Sekundární prevence (předcházení vzniku a rozvoji závislosti u osob, které již drogu užívají) Terciální prevence (předcházení vážnému nebo trvalému zdravotnímu nebo sociálnímu poškození v souvislosti s užíváním drog) Osobní příklad rodičů = nejlepší a nejlevnější prevence (soulad mezi informacemi dětem a chováním rodičů)

8 Jak podporovat a budovat sebevědomí svých dětí – pravidlo „3 P“ Pozornost (zájem, otázky, zvědavost…) Pozornost (zájem, otázky, zvědavost…) Pozitivní hodnocení (podpora a ocenění dobrého, rozlišení od špatného…) Pozitivní hodnocení (podpora a ocenění dobrého, rozlišení od špatného…) Pravdivost (soulad mezi slovy a činy rodičů…) Pravdivost (soulad mezi slovy a činy rodičů…)

9 Varovné signály (experimenty s drogou přecházejí v pravidelnější užívání) Náhlé změny nálad, jejich neodůvodněné střídání, smutek x veselí, zvýšená podrážděnost, pasivita, apatie, introverze, nevyrovnanost, agresivita… Náhlé změny nálad, jejich neodůvodněné střídání, smutek x veselí, zvýšená podrážděnost, pasivita, apatie, introverze, nevyrovnanost, agresivita… Nadměrná vyčerpanost, snadná unavitelnost, neobvyklá ospalost Nadměrná vyčerpanost, snadná unavitelnost, neobvyklá ospalost Ztráta chuti k jídlu a výraznější hubnutí Ztráta chuti k jídlu a výraznější hubnutí Ztráta koníčků, zájmů, zhoršení prospěchu, absence ve škole, zanedbávání úkolů Ztráta koníčků, zájmů, zhoršení prospěchu, absence ve škole, zanedbávání úkolů

10 Varovné signály (experimenty s drogou přecházejí v pravidelnější užívání) Změna přátel a hodnot Změna přátel a hodnot Změny v oblékání, nezájem o péči o zevnějšek Změny v oblékání, nezájem o péči o zevnějšek Lži a tajnůstkářství, předstírání Lži a tajnůstkářství, předstírání Skrývání a zakrývání, zamykání se Skrývání a zakrývání, zamykání se Nevysvětlené ztráty peněz, prodej osobních věcí nebo věcí z bytu Nevysvětlené ztráty peněz, prodej osobních věcí nebo věcí z bytu Nález drogy nebo pomůcek k jejímu užívání Nález drogy nebo pomůcek k jejímu užívání

11 Jak se nevyplácí reagovat okamžitě začít VYČÍTAT okamžitě začít VYČÍTAT okamžitě stanovovat TRESTY, SANKCE okamžitě stanovovat TRESTY, SANKCE HLEDAT VINÍKA, paušální obviňování HLEDAT VINÍKA, paušální obviňování NEREALISTICKÉ STRAŠENÍ hrůzou budoucnosti NEREALISTICKÉ STRAŠENÍ hrůzou budoucnosti MORALIZOVÁNÍ MORALIZOVÁNÍ

12 Jak se zachovat Nereagovat ihned, dát si čas na zvážení všech okolností Nereagovat ihned, dát si čas na zvážení všech okolností Rozmluva s člověkem, který vám pomůže najít řešení Rozmluva s člověkem, který vám pomůže najít řešení Rozmluva s dítětem – sdělení vlastního postoje a realistického rozhodnutí, za kterým si stojím (pravidla, jejich kontrola!) Rozmluva s dítětem – sdělení vlastního postoje a realistického rozhodnutí, za kterým si stojím (pravidla, jejich kontrola!) Konzultace s odborníkem Konzultace s odborníkem

13 Když problém pokračuje Může být obtížné přestat okamžitě, nějaký čas může trvat, než se situace změní Může být obtížné přestat okamžitě, nějaký čas může trvat, než se situace změní Neobviňovat se – riziko ztráty síly a sebedůvěry ve zvládnutí situace Neobviňovat se – riziko ztráty síly a sebedůvěry ve zvládnutí situace Udělat něco pro sebe Udělat něco pro sebe Ocenit změny (méně rizikové drogy nebo způsob užívání, vyhledání kontaktu na pomáhající organizace) Ocenit změny (méně rizikové drogy nebo způsob užívání, vyhledání kontaktu na pomáhající organizace) Neodmítat dítě/dospívajícího Neodmítat dítě/dospívajícího Požádejte o pomoc (informace, podpora…) Požádejte o pomoc (informace, podpora…)

14 Užívání vs zneužívání Experimentální užívání (12-25 let, poté s užíváním nelegálních drog pokračuje jen relativně málo mladých) Experimentální užívání (12-25 let, poté s užíváním nelegálních drog pokračuje jen relativně málo mladých) Zneužívání (5-10% experimentujících) – negativní biopsychosociální důsledky Zneužívání (5-10% experimentujících) – negativní biopsychosociální důsledky Závislost na drogách Závislost na drogách

15 Diagnóza závislosti Craving Craving Zhoršení sebekontroly Zhoršení sebekontroly Užívání látky k odstranění tělesných odvykacích symptomů Užívání látky k odstranění tělesných odvykacích symptomů Tolerance Tolerance Zanedbávání jiných zájmů a potěšení Zanedbávání jiných zájmů a potěšení Pokračování v užívání i přes jasný důkaz škodlivých následků Pokračování v užívání i přes jasný důkaz škodlivých následků

16 Definice Droga (omamná či psychotropní látka): z angl. Drug – léčivo všeho druhu. Droga (omamná či psychotropní látka): z angl. Drug – léčivo všeho druhu. 1. psychotropní efekt 2. schopnost vyvolat závislost 2. schopnost vyvolat závislost „Tvrdé“ vs „měkké“ drogy „Tvrdé“ vs „měkké“ drogy Fyzická složka závislosti (odvykací stav) vs psychická závislost (mnohem hůře ovlivnitelná) Fyzická složka závislosti (odvykací stav) vs psychická závislost (mnohem hůře ovlivnitelná)

17 Specifická rizika návykových problémů u dětí a dospívajících 1. Rychleji se vytváří závislost 2. Vyšší riziko těžkých intoxikací (nižší tolerance, menší zkušenost, sklon riskovat a testovat hranice) 3. Vyšší riziko nebezpečného jednání (řízení auta, těžké úrazy v intoxikaci, sebevražedné pokusy) 4. Zaostávání v psychosociálním vývoji (sebekontrola, sociální dovednosti, citové vyzrávání, schopnost vytvořit vztah, dokončit vzdělání), problémy v různých oblastech života (rodina, škola, trestná činnost) 5. Kombinace, střídání různých látek, časté recidivy (dlouhodobá prognóza však relativně příznivější)

18 Specifika léčby Rodinná terapie s rodiči Rodinná terapie s rodiči Rozvíjení a posilování „life skills“ Rozvíjení a posilování „life skills“ Poradenství podle specifických potřeb (vztahy, volba zaměstnání, právní záležitosti, jednání se školou, úřady apod.) Poradenství podle specifických potřeb (vztahy, volba zaměstnání, právní záležitosti, jednání se školou, úřady apod.) Psychoterapie Psychoterapie Laičtí terapeuti (ex-useři) Laičtí terapeuti (ex-useři) Farmakoterapie Farmakoterapie

19 Mýty o drogách Marihuana je neškodná vs vede k psychickým obtížím a tvrdým drogám Marihuana je neškodná vs vede k psychickým obtížím a tvrdým drogám Léčba je neúčinná, postižení si za své problémy mohou sami Léčba je neúčinná, postižení si za své problémy mohou sami Všechny drogy jsou stejné vs posuzování podle míry nebezpečnosti jednotlivých látek Všechny drogy jsou stejné vs posuzování podle míry nebezpečnosti jednotlivých látek

20 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Návykové poruchy u dětí a dospívajících MUDr. Pavel Konečný Psychiatrická, psychoterapeutická, adiktologická praxe, Zlín Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně."

Podobné prezentace


Reklamy Google