Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bakalářský studijní program Strukturální politika EU pro veřejnou správu Navazující magisterský program Strukturální politika EU a rozvoj venkova Katedra.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bakalářský studijní program Strukturální politika EU pro veřejnou správu Navazující magisterský program Strukturální politika EU a rozvoj venkova Katedra."— Transkript prezentace:

1 Bakalářský studijní program Strukturální politika EU pro veřejnou správu Navazující magisterský program Strukturální politika EU a rozvoj venkova Katedra strukturální politiky EU a rozvoje venkova Zde je prostor pro vložení obrázku nebo obrázků v šedé barvě.

2 proč bych měl studovat zrovna tento obor? co mě naučí? Je to obor s regionálním zaměřením, kde se dozvíte......jak na fondy a peníze EU...jak peníze použít nejen pro region, ale i ve státní správě, podnikání nebo v neziskových organizacích...je to malý obor s cca 40ti studenty v ročníku...uplatňujeme individuální přístup ke studentovi

3 je to těžký obor? jaké mají požadavky? Kromě standardních požadavků společných pro všechny obory EF (makro a mikroekonomie, statistika a matematika, jazyky). Nabízíme specializaci v našich profilových předmětech: Regionálním projektování Evropská integrace Environmentální ekonomie Sociologie venkova Politologie Podrobné info o našich předmětech najdete v Magentové knize - studijní plány: str.77- 86,106-108, 152-161, 179-181 - anotace předmětů: str. 264-279

4 jak se uplatním?...jako absolventi tohoto studijního programu budete schopni připravovat projekty žádající finanční podporu ze strukturálních fondů EU a jiných zdrojů veřejných územně správních celků. Uplatníte se konkrétně v těchto žádaných pozicích (podle Národní soustavy povolání)Národní soustavy povolání Projektový manažer Programový manažer v oblasti ESF Odborný pracovník projektu Referent monitorovacího systému EU Můžete působit v orgánech a organizacích EU, v centrálních orgánech ČR (ministerstva, banky, platební agentury), ve veřejné správě (krajské úřady, regionální odbory apod.).

5 jak mohu ve studiu pokračovat?...z bakalářského oboru Strukturální politika EU pro veřejnou správu (SPVS) můžete pokračovat ve studiu na magisterském oboru Strukturální politika EU a rozvoj venkova (SPEU) Nenechte se mýlit, nejde o dva odlišné obory......to jsou jen dva historicky vzniklé názvy. Obory bakalářský Strukturální politika EU pro veřejnou správu (SPVS) a magisterský Strukturální politika EU a rozvoj venkova (SPEU) na sebe logicky navazují

6 jsou tam nějaké výhody a nabídky? Malá katedra, která řeší mezinárodní granty a pořádá konference s tématikou... životního prostředí a energie a zelené ekonomiky – projekt GILDEDprojekt GILDED mezinárodní regionální spolupráce – projekt UNICREDSprojekt UNICREDS kultury a regionálních kořenů ve vztahu k udržitelnému rozvoji – COST Land and Art konference Naše společná přítomnost: Ekonomický růst v souvislostech – Naše společná přítomnostNaše společná přítomnost...do projektů se jako studenti a doktorandi můžete zapojit přímo nebo přes témata bakalářských, diplomových a doktorandských prací.

7 projekt GILDED Řízení, infrastruktura, životní styl a spotřeba energie: Evropské post-uhlíkové komunity (anglicky Governance, Infrastructure, Lifestyle Dynamics and Energy Demand: European Post-Carbon Communities, zkratka GILDED) - tříletý mezinárodní výzkumný projekt zabývající se energetickou spotřebou domácností v EU, financovaný Sedmým rámcovým programem Evropské Unie. Projekt byl realizován od prosince 2008 do prosince 2011. Výzkum, probíhal v pěti evropských státech ve vybraných oblastech, ve kterých se nacházelo městské centrum i okolní venkovský prostor. V ČR se jednalo o oblast Českobudějovicka. Hlavním cílem výzkumu bylo identifikovat sociální, ekonomické, kulturní a politické faktory a procesy, které ovlivňují energetickou spotřebu domácností. Výzkum byl zaměřen na faktory dané životním stylem jednotlivců (zachycení individuálních rozdílů) a na faktory tvořící strukturu prostředí (ráz prostředí a společnosti, tradice atd.). Projekt kladl velký důraz na šíření výsledků výzkumu a pokud možno jejich užívání v praxi při tvorbě šetrné evropské energetické politiky. http://gildedeu.hutton.ac.uk/cs Sedmým rámcovým programem Evropské Uniehttp://gildedeu.hutton.ac.uk/cs

8 projekt UNICREDS University Collaboration in Regional Development Spaces. Tento projekt byl financován z Programu Interreg IVc, prostředků Jihočeského kraje a Jihočeské univerzity. Realizace projektu proběhla od ledna 2010 do prosince 2012. Hlavním cílem byl rozvoj prohloubení spolupráce univerzity s regionem – podpora regionálního rozvoje ve smyslu vytváření nových pracovních příležitostí a lepší vzdělanost umožňující rozvoj regionu na základě komunikace univerzity se zástupci kraje. Práce byla soustředěna na analýzu přínosu univerzity pro region a na společné aktivity v rámci spolupráce mezi univerzitami, podniky a místní státní správou a samosprávou. Dále bylo zkoumáno uplatnění absolventů univerzity v rámci regionu a možnosti zlepšení kvalifikačního zázemí regionu a jeho konkurenceschopnosti. Výsledná doporučení projektu si kladla za cíl zapracování do dotčených politik EU a do rozvojových dokumentů jednotlivých účastnických regionů. http://www.unicreds.eu/Programu Interreg IVc http://www.unicreds.eu/

9 projekt COST Land and Art Land and Art sociální hnutí jako součást kulturní udržitelnosti krajiny a společnosti. Projekt řeší sociální, kulturní a ekonomické přínosy relativně nového sociálního hnutí, využívajícího pro obnovu lokálních míst v krajině neprofesionální instalace připomínající umění Land-Art. Jde o proces oživování místní paměti krajiny, místa zdola nahoru, který není přímým pokračováním tradičních koncepcí Land-Art, i když využívá jeho prostředků, především instalace ve volné krajině.

10 konference Naše společná přítomnost: Ekonomický růst v souvislostech Čtvrtý ročník konference Naše společná přítomnost s podtitulem Ekonomický růst v souvislostech se koná 17. dubna 2014, tentokrát na půdě Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Jak je patrné již z názvu konference, letošní ročník bude věnován především ekonomickým tématům: vztahu ekonomie a ostatních společenských věd, ekonomii a životnímu prostředí, etice v ekonomii a dalším aspektům ekonomického růstu. Konferenci spolupořádají Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové a Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Konference je určena akademikům a studentům Jihočeské univerzity i dalším zájemcům z řed neziskového sektoru, firem, státní správy či širší veřejnosti. Vstup na konferenci je opět zdarma. http://www.ecoology.org/

11 jsou tam nějaké výhody a nabídky? Během studia můžete využít naše kontakty s praxí... spolupráce s Místním akčními skupinami (MAS) je možné studovat ve Spojených státech odborné exkurze do Bruselu a orgánů EU kromě ERASMU i na připravovaném společné triple degree studium pro Německo, Francii a Českou republiku

12 spolupráce s MAS Místní akční skupina Sdružení Růže vznikla v lednu 2004 Jejími členy jsou jak představitelé obcí a neziskových organizací, tak i podnikatelé a další aktivní obyvatelé regionu Sdružení Růže V současnosti má MAS 32 členů a působí na území 23 obcí s více než 26 tisíci obyvatel. Naším cílem je podporovat harmonický rozvoj regionu. Za tímto účelem jsme vytvořili vlastní strategii s názvem "Růže rozkvétá kooperací". http://mas.sdruzeniruze.cz/ http://mas.sdruzeniruze.cz/ Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. byla založena prosinci roku 2004. Prvotním impulsem pro její vznik byla potřeba vzniku aktivního partnerství měst a obcí, neziskových organizací, podnikatelských subjektů a občanů v otázkách dalšího rozvoje venkova a především daného území.www.mas-netolice.cz/www.mas-netolice.cz/ Místní akční skupina Chance in Nature – sdružení podnikatelů, neziskových organizací a veřejného sektoru působí na území Prachaticka, Vlachovobřezska, Čkyňska Vacovska a Vimperska od roku 2004. Cílem sdružení je maximální využití potenciálu území a zajištění trvale udržitelného rozvoje s ohledem na ekologické principy. http://www.chanceinnature.cz/http://www.chanceinnature.cz/

13 studium ve Spojených státech Nabízíme možnost stáže na University of Missouri, Columbia (Mizzou), se kterou má Jihočeská univerzita uzavřenu smlouvu o vzájemné výměně studentů (Memorandum of understanding). Podrobnosti o průběhu tříměsíční stáže, na které byl Dr. Jan Vávra, Ph.D. na se můžete dočíst na stránkách časopisu EFektivMizzouEFektiv

14 ...těšíme se na Vás!


Stáhnout ppt "Bakalářský studijní program Strukturální politika EU pro veřejnou správu Navazující magisterský program Strukturální politika EU a rozvoj venkova Katedra."

Podobné prezentace


Reklamy Google