Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomické a organizační problémy ve školství Pk v 1. Q 2009 Ing. Ladislav Forman vedoucí odboru školství, kultury, památkové péče a tělovýchovy 15. 6.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomické a organizační problémy ve školství Pk v 1. Q 2009 Ing. Ladislav Forman vedoucí odboru školství, kultury, památkové péče a tělovýchovy 15. 6."— Transkript prezentace:

1 Ekonomické a organizační problémy ve školství Pk v 1. Q 2009 Ing. Ladislav Forman vedoucí odboru školství, kultury, památkové péče a tělovýchovy

2 2 Odměňování pedagogických a nepedagogických pracovníků regionálního školství Oblast odměňování pedagogických i nepedagogických pracovníků krajských a obecních škol a školských zařízení v působnosti Pardubického kraje je financována především z účelových finančních prostředků ze státního rozpočtu poskytovaných MŠMT ČR.

3 3 Na rok 2009 byly Pardubickému kraji dosud přiděleny účelové finanční prostředky, které jsou určeny zejména na odměňování pracovníků školství: tis. Kč -na přímé náklady na vzdělávání (ÚZ ) tis. Kč -rozvojový program „Hustota“ a „Specifika“ (ÚZ ) tis. Kč -rozvojový program „Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků s ohledem na kvalitu jejich práce“ – 1. etapa (ÚZ )

4 tis. Kč -rozvojový program „Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků s ohledem na kvalitu jejich práce“ – 2. etapa (ÚZ ) tis. Kč -rozvojový program „Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků“ – 1. etapa (ÚZ ) tis. Kč -rozvojový program „Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků“ – 2. etapa (ÚZ )

5 5 Navýšení platových tarifů v průběhu roku 2009 bude řešeno v rámci těchto zdrojů: navýšení platových tarifů nepedagogických pracovníků od (o cca 16 %) –rozvojový program „Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků“ – 1. etapa (ÚZ ) –rozvojový program „Hustota“ a „Specifika“ (ÚZ ) –rozpuštění 1. části (ve výši 60 %) povinně vytvořené rezervy v rámci přímých nákladů na vzdělávání (ÚZ ) –fond odměn

6 6 Navýšení platových tarifů všech pracovníků od (o cca 3,5 %): pedagogičtí pracovníci –rozvojový program „Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků s ohledem na kvalitu jejich práce“ – 1. etapa (ÚZ ), účel využití byl rozšířen o možnost pokrytí zvýšených tarifů od –přímé náklady na vzdělávání (ÚZ ) zejména rozpuštění 2. části povinně vytvořené rezervy do

7 7 nepedagogičtí pracovníci –rozvojový program „Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků“ – 2. etapa (ÚZ )

8 8 Organizační problémy ve školství – I. Převody zřizovatelských kompetencí mezi Pk a obcemi ve vztahu ke všem: – speciálním školám – do zřizovatelské působnosti Pk – ZUŠ a DDM – do zřizovatelské působnosti obcí Důvod: Spádovost uvedených škol a školských zařízení odpovídající územní působnosti (a tedy i odpovědnosti a zájmům) Pk a příslušných obcí Jak: Cestou dohody kraje a příslušných obcí o podmínkách převzetí, nejlépe k

9 9 Organizační problémy ve školství – II. Vytvoření systému páteřních škol zřizovaných Pk Důvody: Potřeba reagovat na nepříznivý demografický vývoj: – počty žáků na SŠ ve šk. roce 2002/ % 2012/ % tj. pokles o 20 % a jeho důsledky (při financování škol přes počet žáků): – provozní výdaje na 1 žáka v roce % v roce % – méně naplněné školy a jednotlivé třídy nedovolují hospodárně a efektivně využívat personálního i materiálního vybavení škol Jak: Nejlépe cestou návrhů dotčených škol „zdola“, ucelený koncept předložit orgánům kraje ještě v roce 2009 (realizace od )

10 10 Organizační problémy ve školství – III. Přijímací řízení do 1. ročníků SŠ 2009/2010 A) Počty přihlášek – „Zápisové lístky“  ? Informovanost rodičů B) Informovanost samotných škol  ? Příprava šk. roku (počty uč.) C) V Praze podpůrný systém fy. SCIO „Maják“ (financoval MHMP) ? Statistické předpovědi z informací počtu aktivních škol ? Spolehlivost (nakonec prokázané chyby) D) Ekonomické dopady platné úpravy přijímacího řízení na SŠ – Prům. přírůstek nákladů 20 tis.Kč/škola * 60 škol = 1,2 mil Kč – Přírůstek nákladů v Kč nezahrnuje značné přírůstky práce na školách vyvolané platnou úpravou organizace přij. řízení

11 11 OŠKT KrÚ Pardubického kraje Děkuji Vám za pozornost a za podporu řešení problémů školství v zájmu občanů kraje a tím i občanů Vašich obcí! Ing. Ladislav Forman vedoucí odboru školství, kultury, památkové péče a tělovýchovy 


Stáhnout ppt "Ekonomické a organizační problémy ve školství Pk v 1. Q 2009 Ing. Ladislav Forman vedoucí odboru školství, kultury, památkové péče a tělovýchovy 15. 6."

Podobné prezentace


Reklamy Google