Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Muzeum budoucnosti Vsetín Ing. Jiří Trezner Projekt Muzeum budoucnosti Vsetín Ing. Jiří Trezner

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Muzeum budoucnosti Vsetín Ing. Jiří Trezner Projekt Muzeum budoucnosti Vsetín Ing. Jiří Trezner"— Transkript prezentace:

1 Projekt Muzeum budoucnosti Vsetín Ing. Jiří Trezner trezner@muzeumvalassko.cz Projekt Muzeum budoucnosti Vsetín Ing. Jiří Trezner trezner@muzeumvalassko.cz

2 Kdo? Co? a Jak? V rámci MA 21 – jednání expertní skupiny vznikl námět na zatraktivnění města prostřednictvím projektu realizovaného spolu s partnery Jeho cílem je vytvořit návštěvnické centrum k propagaci vědy a techniky Jako nejvhodnější partner projektu, popřípadě jeho nositel - muzeum

3 Kdy? Myšlenka byla prezentována v listopadu 2009 během konzultací o spolupráci na SPKP. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo v prosinci 2009 výzvu v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 3, Výzva č. 1.3. Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky

4 Etapy projektu I. V lednu 2010 schválen projektový rámec a investiční záměr Zlínským krajem Současně zahájeny práce na studii jak stavebních úprav, tak úprav expozic a interiérů. Od března zahájeny práce na Studii proveditelnosti s tím, že veškeré podklady byly předány v termínu do 30. června na MŠMT.

5 Etapy projektu II. V červenci zahájeny práce na dokumentaci pro stavební povolení včetně doplňujících dokladů K 15. září 2010 předány další, chybějící podklady, a to: Stavební povolení s nabytím právní moci Energetický audit budovy zámku včetně průkazu ENB Statické a historické průzkumy budovy

6 6 Obsah - odborné zaměření projektu Expozice a programy: Kořeny vědy a techniky, Fenomén Thonet, Fenomén Baťa; Sousedík – moravský Edison; Vynálezci a průmyslová tradice Zlínského kraje, Vojenská technika Kontextové učení: „Věda, technika a udržitelný rozvoj“ Učení se z budoucnosti: „Věda, technika a fantazie“ Učení se hrou: „Věda a technika je zábava“ Učení se z minulosti: „Kořeny vědy a techniky“ Expozice a programy: fyzika je zábava; chemie je zábava; matematika je zábava; biologie je zábava; optika je zábava Programy a expozice: Udržitelná doprava; Udržitelná energetika; Architektura a urbanismus – udržitelná města; Křehká země; Živá voda; Krajina; Řemeslo a tradice; Lidé a vesmír Expozice a programy: Učení se z budoucnosti Muzeum budoucnosti návštěvnické centrum

7 Muzeum budoucnosti – aktivity projektu I. č. Název aktivity v provozní fázi projektu Prostor (nebo vybavení), které jsou k tomu zejména určeny Plánované výstupy ročně Počet účastníků / výstupů Váže na cíl I.Popularizační a propagační aktivity v návštěvnickém centru: 1 Vzdělávací programy pro školy Expozice, prostory pro krátkodobé výstavy, výukové a multifunkční prostory 80 programů 2 000b, c, f 2 Akce pro děti a mládež, rodiny s dětmi, veřejnost Multifunkční sál, jeho zázemí, planetárium, vstupní zóna, prostory Muzea budoucnosti 24 akcí 4 800b, c, f 3 Individuální a skupinové prohlídky expozic a výstav Prostory expozic (zaměření: 1. Věda a technika je zábava, 2.Věda, technika a udržitelný rozvoj, 3.Kořeny vědy a techniky, 4. Věda, technika a fantazie“) a prostory pro krátkodobé výstavy (krátkodobé výstavy - vlastní nebo zapůjčené) 315 dnů otevřeno, 5 krátkodobých výstav ročně 24 000b, c, f 4 Práce s nadanými studenty a badateli, konzultace Knihovna, depozitáře, kanceláře a jednací místnosti, dílny, multifunkční prostory, expozice 100 aktivit 100b, c, d 5 Posilování spolupráce a síťování Knihovna, depozitáře (umístěné předměty a exponáty pro výpůjčky nebo zápůjčky), kanceláře a jednací místnosti, multifunkční prostory 10 aktivit 100b, c

8 Muzeum budoucnosti – aktivity projektu II. č. Název aktivity v provozní fázi projektu Prostor (nebo vybavení), které jsou k tomu zejména určeny Plánovan é výstupy ročně Počet účastníků / výstupů Váže na cíl II. Popularizační a propagační aktivity mimo prostory Muzea budoucnosti Vsetín 6 Vzdělávací programy (v terénu, ve školách atd.) Přiléhající park, areál Hvězdárny Vsetín, ostatní (terén, školy atd.). Nakoupené vybavení pro aktivity mimo centrum 40 programů 1 000b, c 7 Akce pro děti a mládež, rodiny s dětmi, veřejnost Přiléhající park, areál Hvězdárny Vsetín, ostatní (terén, školy atd.). Nakoupené vybavení pro aktivity mimo centrum 10 akcí 1 000b, c 8 Zapůjčené výstavy a didaktické pomůcky Prostory jiných návštěvnických center a podobných institucí (muzea, hvězdárny) v rámci ČR mimo území Prahy, pobočky Muzea regionu Valašsko (Hvězdárna Vsetín, zámek Valašské Meziříčí, zámek Lešná). Nakoupené exponáty, předměty a vybavení vhodné pro zapůjčení. 2 2 000b, c, d

9 Muzeum budoucnosti – aktivity projektu III. č. Název aktivity v provozní fázi projektu Prostor (nebo vybavení), které jsou k tomu zejména určeny Plánovan é výstupy ročně Počet účastníků / výstupů Váže na cíl III.Medializace a publikační činnost 9 Příprava přírodovědného časopisu „Acta Carpathica Occidentalis“, popularizačního časopisu „Valašsko – vlastivědné revue“ a „Bulletinu Hvězdárny Vsetín Athena“ Kanceláře a jednací místnosti5 čísel 2200 výtisků b, c 10 Příprava popularizační publikační činnosti (články, informační materiály, publikace) Kanceláře a jednací místnosti10 2000 výtisků b, c, f 11 Příprava tiskových zpráv, avíz, aktualit a zpráv na internetu (rozeslání novinářům, zveřejnění na internet) Kanceláře a jednací místnosti12-b, c, f 12 Příprava filmů o aktivitách Muzea budoucnosti na YouTube, regionální TV a podobně Kanceláře a jednací místnosti10-b, f

10 Muzeum budoucnosti – aktivity projektu IV. č. Název aktivity v provozní fázi projektu Prostor (nebo vybavení), které jsou k tomu zejména určeny Plánované výstupy ročně Počet účastníků / výstupů Váže na cíl IV.Přípravné a podpůrné aktivity, odborné činnosti a výzkum 13 Příprava programů, akcí, expozic a výstav, ostatní podpůrné aktivity Kanceláře a jednací místnosti, dílny, sklady a depozitáře, provozní prostory --a 14Výzkum a odborné činnosti Kanceláře a jednací místnosti, depozitáře, prostory Hvězdárny Vsetín, terén -- a, d, e 15 Rozvoj a vzdělávání pracovníků muzea a partnerů, lektorů Kanceláře a jednací místnosti, multifunkční sály a prostory, prostory mimo Muzeum budoucnosti Vsetín --a, d, e

11 11 Základní model Děti a mládež (MŠ, ZŠ, středních školy) Rodiny s dětmi Ostatní návštěvníci Badatelé, nadané děti, děti se spec. potřebami Cílové skupiny: Zřizovatel: Zlínský kraj Role:- schválení projektu - pomoc s realizací a týmem - financování provozu - garant spolupráce se středními školami Vysoké školy a výzkumné instituce: Role:- garance odbornosti a pomoc při zajištění odb. týmu - spolupráce při popularizaci, propagaci a medializaci vědy Město a ostatní subjekty: Role: - zajištění parkování atd., - pomoc s realizací a realizačním týmem - návaznost na transfer technologií Spolupracující návštěvnická centra na základě memoranda (smlouvy): Olomouc, Rapotín, Lanškroun Spolupracující muzea: - v rámci muzeí zřízených Zlínským krajem - v rámci Asociace muzeí galerií ČR Spolupracující hvězdárny a planetária: - v rámci Asociace hvězdáren Spolupracující subjekty – garance financování a týmu Spolupracující subjekty – síťování, výměna zkušeností a exponátů - - - - Projekt Muzeum budoucnosti Vsetín Muzeum regionu Valašsko, p.o. Návštěvnické centrum – Muzeum budoucnosti Vsetín: Zámek Vsetín a Hvězdárna Vsetín „Věda, technika a fantazie“ „Kořeny vědy a techniky“ „Věda, technika a udržitelný rozvoj“ „Věda a technika je zábava“ Muzeum budoucnosti

12 12 Přeměna muzea na návštěvnické centrum – organizační struktura a řízení projektu

13 13 Přeměna muzea na návštěvnické centrum – odborný tým

14 14 Přeměna muzea na návštěvnické centrum – odborný tým (pokračování)

15 15 Realizační tým Realizační tým projektu Ing. Milan Půček, MBA, PhD.: vedoucí realizačního týmu Realizační tým projektu Ing. Milan Půček, MBA, PhD.: vedoucí realizačního týmu finanční a projektový manažer garant stavby a expozic garant přípravy programů Ing. Jiří Trezner: ekonomika a finance, projektové řízení, zakázky a stavba podřízené pozice: účetní, ekonomka; Pozice u žadatele: vedoucí oddělení ekonomiky a projektů Ing. Jiří Trezner: ekonomika a finance, projektové řízení, zakázky a stavba podřízené pozice: účetní, ekonomka; Pozice u žadatele: vedoucí oddělení ekonomiky a projektů RNDr. Lukáš Spitzer: koordinátor Pozice u žadatele: vedoucí přírodovědného oddělení Vsetín RNDr. Lukáš Spitzer: koordinátor Pozice u žadatele: vedoucí přírodovědného oddělení Vsetín Ing. Martin Leskovjan: technický koordinátor, multimédia, řízení provozu hvězdárny podřízení pracovníci: lektoři hvězdárna; Pozice u žadatele: vedoucí oddělení hvězdárny Ing. Martin Leskovjan: technický koordinátor, multimédia, řízení provozu hvězdárny podřízení pracovníci: lektoři hvězdárna; Pozice u žadatele: vedoucí oddělení hvězdárny Jana Nováková: administrace projektu, řízení provozu, marketing podřízené pozice: IT technik, lektoři, průvodci, technický personál Pozice u žadatele: vedoucí provozně technického oddělení Jana Nováková: administrace projektu, řízení provozu, marketing podřízené pozice: IT technik, lektoři, průvodci, technický personál Pozice u žadatele: vedoucí provozně technického oddělení Ing. Jitka Homolková, MBA, PhD: vedoucí interního projektu kraje Ing. Bc. Olga Pekárková: stavební technik / investiční technik Ing. Jiří Hošek: finanční manažer

16 Model planetária na zámku

17 Věda na kouli

18 18 Závěr a rekapitulace, dotazy …. Děkuji za pozornost trezner@muzeumvalassko.cz


Stáhnout ppt "Projekt Muzeum budoucnosti Vsetín Ing. Jiří Trezner Projekt Muzeum budoucnosti Vsetín Ing. Jiří Trezner"

Podobné prezentace


Reklamy Google