Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RNDr. Oldřich Hájek, Ph.D RSE – Regionální struktury Evropy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RNDr. Oldřich Hájek, Ph.D RSE – Regionální struktury Evropy."— Transkript prezentace:

1 RNDr. Oldřich Hájek, Ph.D RSE – Regionální struktury Evropy

2 Sylabus předmětu KRSE MURVP/PRSE Regionální struktury Evropy 6 kreditu Akreditováno garant : Wokoun René, prof. RNDr. CSc. rozsah (Př. + Cv. + Sem.) : [hod/sem - hod/sem - hod/sem] semestr : LS zápočet před zkouškou : Ano Způsob ukončení/forma zkoušky : Zkouška/Kombinovaná Anotace předmětu : Obsahem předmětu jsou následující témata: Vymezení Evropy, poloha Evropy ve vztahu k ostatním kontinentům a hlavním hospodářským centrům světa. Historická podmíněnost vnitroevropské prostorové diferenciace. Vnitřní politicko-geografické a ekonomicko- geografické členění Evropy. Vliv přírodních podmínek na sociálně ekonomickou diferenciaci evropského prostoru. Populační a sídelní prostorová diferenciace Evropy. Hospodářská základna Evropy v regionálním průřezu (včetně infrastruktury). Základní věcné charakteristiky jednotlivých typů evropských regionů (regiony hlavních měst, vysoce urbanizovaná území, strukturálně postižené regiony, zaostávající regiony, pohraniční regiony, horská území, technologicky progresivní regiony) a regionální politika v nich praktikovaná. Regionální správa a samospráva v evropských zemích. Integrační procesy v Evropě (historický vývoj, současné problémy a perspektivy, přehled integračních uskupení a jejich struktury, regionální aspekty integrace). Regionální politika v Evropě (historický vývoj, současné pojetí Evropské unie, situace v postkomunistických zemích). Požadavky na studenta : –Hodnocení - požadavky na zápočet a zkoušku: Forma - písemná : Multi-choice test (nabízení výběru z více možných odpovědí). Přehled probírané látky : –Jeho cílem je poskytnout posluchačům základní znalosti o geopolitických, hospodářských, sociálních a přírodních poměrech Evropy a podat přehled státoprávního, územně správního a regionálně-ekonomického členění kontinentu podle jednotlivých skupin evropských zemí. Podrobně budou probrány základní charakteristiky jednotlivých typů evropských regionů (např. regionů zaostávajících, s tradiční průmyslovou strukturou, technologicky progresivních, vysoce urbanizovaných apod.). Zvláštní pozornost bude věnována integračním procesům v Evropě s důrazem na jejich regionální dimenzi (regionální politika na nadnárodní úrovni, pohraniční spolupráce).

3 Požadavky na ukončení Seminární práce A – prezentace na přednáškách Seminární práce B – na cvičení Písemný test ze slepé mapy, min. 85 % pojmů správně – ZÁPOČET Písemná zkouška ke státům Evropy ve smyslu seminární práce A (60%), problematiky EU (30%) a všeobecného přehledu (10%)

4 Práce A – zaměřena na regionální ekonomiku států Evropy Struktura práce: –Základní geografické údaje –Struktura národní ekonomiky –Demografické faktory –Dopravní infrastruktura –Zahraniční obchod –Regionální disparity –cca 20 – 30 minut, prezentace ppt

5 Literatura Základní –Geografie Evropy : celostátní vysokoškolská učebnice pro studenty fakult přírodovědeckých a pedagogických studijního oboru učitelství všeobecně vzdělávacích předmětům Rostislav Netopil, Ivan Bičík, Josef Brinke, ISBN –BIČÍK, I., HLAVÁČEK, P., ŘEZNÍČKOVÁ, D. Regionální zeměpis II - Evropa. Praha: Česká geografická společnost, ISBN –BIČÍK, I., HLAVÁČEK, P., ŘEZNÍČKOVÁ, D. Regionální zeměpis III - Evropa. Praha: Česká geografická společnost, –Blouet, Brian W. (2008)The EU & neighbors : a geography of Europe in the modern world, ISBN The EU & neighbors : a geography of Europe in the modern world –Ostergren, Robert C. & Rice, John G. (2004)The Europeans : A Geography of People, Culture, and Environment, ISBN The Europeans : A Geography of People, Culture, and Environment

6 Literatura Fyzická geografie –Koster, Eduard A. (2005)The Physical Geography of Western Europe, ISBN The Physical Geography of Western Europe –Seppälä, Matti (2005)The Physical Geography of Fennoscandia, ISBN The Physical Geography of Fennoscandia –Shahgedanova, Maria (2002)The Physical Geography of Northern Eurasia, ISBN The Physical Geography of Northern Eurasia –Cioc, Mark (2002)The Rhine : An Eco-Biography 1815–2000, ISBN The Rhine : An Eco-Biography 1815–2000 –Shoumatoff, Nicolas & Shoumatoff, Nina (2001)The Alps : Europe's Mountain Heart, ISBN The Alps : Europe's Mountain Heart

7 Literatura Sociální geografie –Frankland, E. Gene (2006)Global Studies: Europe. 9th ed., ISBN Global Studies: Europe. 9th ed. –Neal, Larry (2007)The Economics of Europe and the European Union, ISBN The Economics of Europe and the European Union –Eichengreen, Barry J. (2007)The European economy since 1945 : coordinated capitalism and beyond, ISBN The European economy since 1945 : coordinated capitalism and beyond –Kaplan, David H. & Häkli, Jouni (eds.) (2002)Boundaries and place : European borderlands in geographical context, ISBN x0Boundaries and place : European borderlands in geographical context

8 Literatura Rozšiřující –Eckart, Karl, et al. (2003)Social, Economic and Cultural Aspects in the Dynamic Changing Process of Old Industrial Regions, ISBN Social, Economic and Cultural Aspects in the Dynamic Changing Process of Old Industrial Regions –Glaser, Rüdiger et al. (2007)Geographie Deutschlands, ISBN Geographie Deutschlands –Heaney, Dominic et al. (2007)The Territories of the Russian Federation 2007, ISBN The Territories of the Russian Federation 2007 –Hoshi, Iraj (ed.) et al. (2007)Industrial Competitiveness and Restructuring in Enlarged Europe : How Accession Countries Catch Up and Integrate in the European Union, ISBN Industrial Competitiveness and Restructuring in Enlarged Europe : How Accession Countries Catch Up and Integrate in the European Union


Stáhnout ppt "RNDr. Oldřich Hájek, Ph.D RSE – Regionální struktury Evropy."

Podobné prezentace


Reklamy Google