Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spokojenost občanů Kladna s místním společenstvím a bezpečností 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spokojenost občanů Kladna s místním společenstvím a bezpečností 2010."— Transkript prezentace:

1 Spokojenost občanů Kladna s místním společenstvím a bezpečností 2010

2 Dotazníkové šetření mezi občany města Kladna (10/2010) – stručný souhrn Již třetím rokem je realizován průzkum veřejného mínění s cílem zjištění názoru obyvatel na problematiku spojenou s všeobecnou spokojeností a úrovní života ve městě. Tato část dotazníku byla z valné většiny obdobná již od roku 2008 a to pro možnost porovnání vývoje názoru obyvatel města. Druhá část dotazníku, zaměřená na bezpečnost, byla realizována z důvodu zjištění statistických dat v rámci Programu prevence kriminality, který je dlouhodobě realizován z rozpočtu Statutárního města Kladna a dotačních prostředků Ministerstva vnitra ČR. Dotazníkové šetření týkající se spokojenosti občanů s místním společenstvím a bezpečností bylo realizováno v období měsíců září až říjen 2010. V letošním průzkumu bylo vyplněno 443 dotazníků, jejichž distribuce byla realizována prostřednictvím základních škol, kdy byli osloveni rodiče a rodinní příslušníci dětí čtvrtých ročníků. Dále byl dotazník dostupný na webu města. Respondenty lze rozdělit v poměru 7:3, ženy k mužům. Jedna z úvodních otázek byla zaměřena na spokojenost s obcí, jako s místem, kde žijeme a pracujeme, na níž 23 % obyvatel odpovědělo, že jsou velmi spokojeni a 59 % je mírně spokojeno. Zároveň je průměrná hodnota v bodovém hodnocení ve výši 6,6, na škále od 0  velmi nízká úroveň až 10  velmi vysoká úroveň.

3 Obdobně jako loni byla vysoce hodnocena možnost trávení volného času na území města, kdy 23 % obyvatel hodnotilo známkou 8. Standardně vysoko je hodnoceno školství a to jak mateřské a základní, kdy 21 % obyvatel, hodnotilo známkou 8, z 10 možných bodů. Dále 22 % obyvatel taktéž známkou 8 hodnotí spokojenost se středním a vysokým školstvím ve městě. Negativně je hodnocena možnost získání dobrého zaměstnání a možnost účastnit se místního plánování a rozhodování, kdy byly tyto dotazy hodnoceny průměrnou známkou 4,3, respektive 4,7. Oproti tomu zájem o účast na místním plánování, projevují z 57%, koeficientem 6-nejméně důležitá. Tradičně vysoko jsou hodnoceny služby knihoven (  7,4), praktických lékařů (  8), nemocnic (  7,8), sociálních služeb (  7) a policie (  7,3). Obyvatelé měli také možnost vyjádřit své podněty ke zlepšení života ve městě, přičemž nejčastějšími byly požadavky na zlepšení silnic, chodníků a parkovišť, kultury a dětských hřišť. V oblasti bezpečnosti pociťuje 19 % obyvatel pocit bezpečí a 62 % pocit částečného bezpečí. Oblasti na které by měla být zaměřena pozornost obou policií, jsou dle názoru obyvatel především krádeže a drogová problematika. Soustavná je také podpora obyvatel rozšiřování městského kamerového dohlížecího systému a to v 92 % odpovědí. V oblasti preventivního působení je obyvateli podporováno zaměření na děti a dospívající. Prevence kriminality

4 Spokojenost občanů Kladna s místním společenstvím zastoupení pohlaví respondentů bylo v poměru 71% žen ku 29% mužů

5 věková struktura respondentů

6 Rozdělení respondentů dle zaměstnání

7 Kladno –městoKročehlavyRozdělovDubíŠvermovVenkov 13617051263327

8 spokojenost s obcí, jako s místem, kde žijeme a pracujeme úroveň spokojenosti na bodové stupnici (10 -velmi vysoká až 0-velmi nízká)

9 spokojenost s možnostmi trávení volného času (sport, záliby, koníčky, aj.) (10 -velmi vysoká až 0-velmi nízká) spokojenost s mezilidskými vztahy (10 -velmi vysoká až 0-velmi nízká)

10 spokojenost se základními veřejnými službami (10 -velmi vysoká až 0-velmi nízká) spokojenost se základními veřejnými službami z toho se zdravotními službami (10 -velmi vysoká až 0-velmi nízká)

11 spokojenost se základními veřejnými službami z toho se sociálními službami (např. pečovatelská služba, domovy důchodců) (10 -velmi vysoká až 0-velmi nízká) spokojenost se základními veřejnými službami z toho s mateřskými a základními školami (10 -velmi vysoká až 0-velmi nízká)

12 spokojenost se základními veřejnými službami z toho se středními a vysokými školami (10 -velmi vysoká až 0-velmi nízká) spokojenost se základními veřejnými službami z toho s veřejnou městskou dopravou (10 -velmi vysoká až 0-velmi nízká)

13 spokojenost se základními veřejnými službami z toho s prací kladenské radnice (10 -velmi vysoká až 0-velmi nízká) spokojenost se základními veřejnými službami z toho s čistotou a pořádkem (10 -velmi vysoká až 0-velmi nízká)

14 spokojenost se základními veřejnými službami z toho s oblastí bezpečnosti občanů a kriminality (10 -velmi vysoká až 0-velmi nízká) spokojenost s kvalitou okolního životního prostředí (10 -velmi vysoká až 0-velmi nízká)

15 spokojenost s možnostmi získání dobrého zaměstnání, pracovními příležitostmi (10 -velmi vysoká až 0-velmi nízká) spokojenost s možnostmi účastnit se místního plánování, rozhodování či kulatých stolů (10 -velmi vysoká až 0-velmi nízká)

16 hodnocení oblastí dle osobní důležitosti respondentů mezilidské vztahy (1-nejvíce důležitý až 6 nejméně důležitý) možnost uplatnění zájmů a zálib (1-nejvíce důležitý až 6 nejméně důležitý)

17 základní veřejné služby (1-nejvíce důležitý až 6 nejméně důležitý) kvalita okolního životního prostředí (1-nejvíce důležitý až 6 nejméně důležitý)

18 možnost zaměstnání (1-nejvíce důležitý až 6 nejméně důležitý) možnost účasti na místním plánování (např. územní plán, místní Agenda 21) (1-nejvíce důležitý až 6 nejméně důležitý)

19 souhlasíte s tím, aby v mládežnické věkové kategorii, byly finančně preferovány hlavní sporty (fotbal, hokej) na úkor ostatních sportů (volejbal, basketbal, florbal, fitnes,…)? přístup k internetu

20 hodnocení kvality služeb sportovních zařízení (10 kvalitní až 0 nekvalitní) hodnocení kvality služeb divadel a kin (10 kvalitní až 0 nekvalitní)

21 hodnocení kvality služeb muzeí a výstavních síní (10 kvalitní až 0 nekvalitní) hodnocení kvality služeb kulturních domů (10 kvalitní až 0 nekvalitní)

22 hodnocení kvality služeb knihoven (10 kvalitní až 0 nekvalitní) hodnocení dostupnosti základních služeb- praktických lékařů (10 dobré až 0 špatné)

23 hodnocení dostupnosti základních služeb- nemocnic (10 dobré až 0 špatné) hodnocení dostupnosti základních služeb- sociálních služeb (10 dobré až 0 špatné)

24 hodnocení dostupnosti základních služeb- policie (10 dobré až 0 špatné) hodnocení dostupnosti základních služeb- škol (10 dobré až 0 špatné)

25 hodnocení dostupnosti základních služeb- veřejná doprava (10 dobré až 0 špatné) hodnocení kvality -veřejné parky, příměstské lesy, trávníky, apod. (10 kvalitní až 0 nekvalitní)

26 hodnocení kvality –zastavěné prostory (zastavěné plochy, výstavba ve městě) (10 kvalitní až 0 nekvalitní) hodnocení kvality –odvoz odpadů a čištění ulic (10 kvalitní až 0 nekvalitní)

27 hodnocení kvality ovzduší (10 kvalitní až 0 nekvalitní) hodnocení kvality –hlučnost v noci (10 kvalitní až 0 nekvalitní)

28 hodnocení kvality –hlučnost ve dne (10 kvalitní až 0 nekvalitní) vyjádření názoru na možnosti odborné rekvalifikace (10 dobré až 0 špatné)

29 vyjádření názoru na možnosti podpory nových podnikatelských záměrů (10 dobré až 0 špatné) vyjádření názoru na úroveň nezaměstnanosti ve městě (10 dobré až 0 špatné)

30 vyjádření názoru na účelné a vyvážené užití příjmů obce (10 dobré až 0 špatné) vyjádření názoru na spokojenost s investičními akcemi města (10 dobré až 0 špatné)

31 vyjádření názoru na dopravní spojení s Prahou (10 dobré až 0 špatné) vyjádření názoru na možnost získat byt (10 dobré až 0 špatné)

32 vyjádření názoru na výstavbu nových komunikací a rekonstrukce stávajících (10 dobré až 0 špatné) vyjádření názoru na nahrazení autobusové dopravy ekobusy (zemní plyn aj.) (10 dobré až 0 špatné)

33 hodnocení možností podílet se na místním plánovacím procesu (příprava územního plánu apod.) (10 vysoké až 0 nízké) hodnocení možností stát se členem místní nevládní organizace, zájmových organizací, spolků (10 vysoké až 0 nízké)

34 hodnocení možností podávat přímé žádosti/dotazy na místní úřad ( 10 vysoké až 0 nízké) hodnocení možností účasti v komunálních volbách/referendech (10 vysoké až 0 nízké)

35 Podněty občanů pro zlepšení života ve městě silnice, chodníky, parkoviště, přechody162 kultura, sport, dětská hřiště115 čistota, pořádek99 práce policie97 parky,zeleň, trávníky, ovzduší66 zaměstnanost64 autobusy, vlaky, rychlodráha, MHD60 lepší zdravotní péče43 nepřizpůsobiví občané36 bytová situace, oprava panel.domů35 práce úřadů, korupce32 školy, školky30 pejskaři29 hlučnost, rušení heren28 sociální služby, domovy pro seniory26 mezilidské vztahy13 bezbariérovost11 cyklostezky9 méně obchodních center7 tržiště7 omezení dopravy7 revitalizace průmyslové zóny7 Celkem983

36 Oblast bezpečnosti, městského kamerového systému a prevence kriminality

37 jak bezpečné je být přes den doma s nezamknutými dveřmi (10 bezpečné až 0 nebezpečné) jak bezpečné je nechat přes noc otevřené okno (10 bezpečné až 0 nebezpečné)

38 jak bezpečné je chodit v noci po hlavních ulicích (10 bezpečné až 0 nebezpečné) jak bezpečné je chodit v noci po otevřených prostranstvích (10 bezpečné až 0 nebezpečné)

39 na jakou oblast kriminality ve městě Kladně by měla být zaměřena větší pozornost

40 dostatečnost informování o plošném pokrytí městského kamerového dohlížecího systému, který provozuje Městská policie Kladno

41 podporujete záměr rozšíření městského kamerového dohlížecího systému (dále jen MKDS) hodnotíte MKDS jako nástroj pro posílení bezpečnosti ve městě

42 přejete si rozšířit MKDS do okolí Vašeho bydliště pokud se pohybujete v území monitorovaném MKDS, pociťujete vyšší pocit bezpečí

43 pro zajištění bezpečnosti v širším slova smyslu, považujete za vhodné informovat občany o hrozícím nebezpečí pomocí SMS zpráv vnímáte aktivity města realizované v oblasti Prevence kriminality

44 řazení věkových kategorií občanů, na něž by měl být kladen důraz při realizaci opatření v oblasti Prevence kriminality – děti (1 nejvíce důležitý až 4 nejméně důležitý) řazení věkových kategorií občanů, na něž by měl být kladen důraz při realizaci opatření v oblasti Prevence kriminality – dospívající (1 nejvíce důležitý až 4 nejméně důležitý)

45 řazení věkových kategorií občanů, na něž by měl být kladen důraz při realizaci opatření v oblasti Prevence kriminality – produktivní věk (1 nejvíce důležitý až 4 nejméně důležitý) řazení věkových kategorií občanů, na něž by měl být kladen důraz při realizaci opatření v oblasti Prevence kriminality – senioři (1 nejvíce důležitý až 4 nejméně důležitý)

46 řazení okruhů, na něž by měl být kladen důraz při realizaci opatření v oblasti Prevence kriminality – fyzická ochrana (1 nejvíce důležitý až 4 nejméně důležitý) řazení okruhů, na něž by měl být kladen důraz při realizaci opatření v oblasti Prevence kriminality – městský kamerový dohlížecí systém (1 nejvíce důležitý až 4 nejméně důležitý )

47 řazení okruhů, na něž by měl být kladen důraz při realizaci opatření v oblasti Prevence kriminality – preventivní sociální programy (1 nejvíce důležitý až 4 nejméně důležitý) řazení okruhů, na něž by měl být kladen důraz při realizaci opatření v oblasti Prevence kriminality – informování občanů (1 nejvíce důležitý až 4 nejméně důležitý)

48 považujete za vhodný způsob zvýšení osobního bezpečí technickými signalizačními prostředky (bytové tlačítko pro přivolání pomoci, kapesní přístroj s tlačítkem pro přivolání pomoci) závadové činnosti ve vašem okolí, které neřeší orgány veřejné správy a je nutné začít se jimi zabývat, nebo jsou řešeny nedostatečně nepořádek, devastace zeleně47 vandalizmus, bezdomovci40 problémoví občané a Romové33 policie ČR, městská policie23 hluk, rušení nočního klidu22 kriminalita22 pejskaři20 dodržování dopravních předpisů 17 drogy12 silnice, chodníky, parkování11 alkohol mladistvým10 alkohol mladistvým9 Celkem266

49 jaké aktivity navrhujete realizovat pro zvýšení bezpečí ve vašem okolí práce policie ČR, městské policie218 kamerový systém60 bezpečnost na silnicích23 nepřizpůsobiví občané, vandalové16 osvětlení15 informovanost občanů9 aktivity pro mládež6 MHD, doprava6 hluk, rušení heren5 osvěta na školách4 Celkem362


Stáhnout ppt "Spokojenost občanů Kladna s místním společenstvím a bezpečností 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google