Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problematika sestavování a plnění rozpočtu územní samosprávy Ministerstvo financí ČR říjen 2011 1. Předpoklad příjmů obcí v roce 2012 v závislosti na státním.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problematika sestavování a plnění rozpočtu územní samosprávy Ministerstvo financí ČR říjen 2011 1. Předpoklad příjmů obcí v roce 2012 v závislosti na státním."— Transkript prezentace:

1 Problematika sestavování a plnění rozpočtu územní samosprávy Ministerstvo financí ČR říjen Předpoklad příjmů obcí v roce 2012 v závislosti na státním rozpočtu na rok 2012 vazby mezi státním rozpočtem a územními rozpočty 2. Hlavní zásady sestavování rozpočtu obcí 3. Problematika příjmů obcí z dotačních programů na realizaci projektů 4. Problematika financování majetku obcí 5. Základní pravidla správného, efektivního a účelného vynakládání finančních prostředků územních rozpočtů 6. Závislost příjmů obcí, měst na připravované novele zákona o rozpočtovém určení daní

2 Předpoklad příjmů obcí v roce 2012 v závislosti na státním rozpočtu na rok 2012

3 Zadluženost obcí, krajů a státu (mld. Kč) Kraje Kraje1,31,52,97,710,414,620,919,1 Obce Obce48,355,870,474,979,081,079,380,180,683,3 Stát Stát345,0395,9493,2592,9691,2802,5892,3999, , ,0

4 Fiskální cíle stanovené vládou pro období střednědobého výhledu, které lze vyčíslit jako podíl deficitu veřejných rozpočtů na HDP, jsou následující: fin. ú daje v mld. Kč Rok Výdajové rámce1 154,21 176,81 211,7 Deficit VR na HDP plán3,50%2,90%1,90% Nutná příjmová a výdajová opatření-28,9-60,0-98,4 Aktualizované příjmy a výdaje => deficit4,20%4,30%4,10%

5 Návrh SR na rok 2012 Příjmy státního rozpočtu celkem *) tis. Kč Výdaje státního rozpočtu celkem *) tis. Kč Schodek tis. Kč *) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu Struktura příjmů SR Daňové příjmy celkem945,5 v tom: příjmy z daní a poplatků 561,5 pojistné na soc. zabezpečení384,0 Nedaňové a kapitálové příjmy, přijaté trans139,2 Příjmy celkem 1084,7

6 Makroekonomická predikce (červenec 2011)

7 Návrh zákona o státním rozpočtu na rok základní ukazatele (v mld. Kč) V průběhu září bude projednáván vládou Do 31. září musí být předložen PSP ČR

8 TITUL MANDATORNÍCH VÝDAJŮ index v mil. Kčskutečnostrozpočet 2011/2010 Dávky důchodového pojištění (vč. ozbrojených složek) ,1 Dávky nemocenského pojištění ,3 Dávky státní sociální podpory ,1 Ostatní sociální dávky ,5 Podpory v nezaměstnanosti ,8 Mandatorní sociální dotace zaměstnavatelům ,3 Transfery na dávky pomoci v hmotné nouzi ,9 Transfery na příspěvek na péči podle zákona o soc. službách ,5 Státní příspěvek k penzijnímu pojištění ,6 Platba státu do zdravotního pojištění - VPS ,9 Výdaje na dluhovou službu ,0 Příspěvek státu na podporu stavebního spoření ,8 Podpora exportu -MF, EGAP, ČEB ,1 Dotace státním fondům ,9 Jednorázová částka účastníkům národního boje ,4 Státní záruky ,1 Transfery mezinárodním organizacím, platby MMF, SB ,8 Odvody a příspěvky do rozpočtu EU ,7 Ostatní ,6 Celkem ,3

9 index OSTATNÍ QUASI MANDATORNÍ VÝDAJEskutečnostrozpočet 2011/2010 Aktivní politika zaměstnanosti Kap. Min. obrany - bez soc. dávek ,4 Zahr. pomoc, humanitární pomoc ,5 Mzdy OSS a příspěvk. organizací vč. poj. a FKSP ,3 Platy duchovních a administrativy vč. pojistného ,1 Investiční pobídky - na daňovou povinnost ,3 CELKEM ,9

10 Daňové příjmů - skutečnost 2010

11 Vývoj daňových příjmů územních samosprávných celků v roce 2011 a 2012 Daňový příjem Očekávaná skutečnost roku 2011Predikce na rok 2012 kraje**obce***kraje**obce*** Daň z přidané hodnoty25,059,925,6*61,5* Daň z příjmů právnických osob celkem11,231,611,432,1 Daň z příjmů právnických osob10,825,811,026,3 Daň z příjmů právnických osob plac. kraji a obcemi0,45,80,45,8 Daň z příjmů fyzických osob celkem12,232,411,932,0 Daň z příjmů fyzických osob - zvláštní sazba1,12,71,12,7 Daň z přiznání celkem0,32,00,32,3 daň z přiznání - sdílená část výnosů0,30,60,30,7 daň z přiznání - 30 % dle místa vzniku 1,4 1,6 Daň ze závislé činnosti celkem10,827,710,527,0 daň ze závislé činnosti - sdílená část10,825,910,525,2 daň ze závislé činnosti - 1,5 % motivace 1,8 DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 48,4123,948,9125,6 * V roce 2012 jsou u DPH uvedeny finanční objemy vycházející ze snížení podílu obcí a krajů na této dani. ** Podíl krajů na daňových příjmech podle § 3 odst. 2 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, v platném znění. ***Podíl obcí na daňových příjmech podle § 4 odst. 2 a odst. 9 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, v platném znění. Jedná se o propočet vycházející z predikce celostátního inkasa, vliv zpoždění při převodech daňových příjmů v závěru roku není zohledněn.

12 Finanční vztahy SR k rozpočtům obcí (příloha č. 6 k návrhu zákona o SR) Příspěvek na výkon státní správy  podrobnosti viz dále tis. Kč Příspěvek na školství  příspěvek nebyl pro rok 2012 valorizován tis. Kč Dotace na vybraná zdravotnická zařízení  dotace nebyla pro rok 2012 valorizována tis. Kč Dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených z OkÚ  dotace nebyla pro rok 2012 valorizována tis. Kč

13 Prostředky na úhradu výkonu přenesené působnosti na rok 2012 pro obce a hl. m. Praha Příspěvek na výkon státní správy celkem tis. Kč z toho:pro obce v jednotlivých krajích tis. Kč pro hl. m. Prahu tis. Kč  Zohlednění meziročního nárůstu počtu obyvatel dle bilance obyvatel ČR k  Zohlednění krácení příspěvku ve výši 17,6 % v roce 2011  Zahrnutí položky v kapitole VPS s názvem „Částečná kompenzace snížení příspěvku na výkon státní správy v roce 2011 pro obce s rozšířenou působností s ekonomickým dopadem z tohoto snížení“ tis. Kč  Navýšení příspěvku v návaznosti na nabytí účinnosti novely zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a s ním souvisejícímu převodu kompetencí z obcí POU na obce ORP POU: tis. Kč ORP: tis. Kč  Snížení v návaznosti na novelizaci zákonů v sociální oblasti tzv. Sociální reformu I tis. Kč  Praha - u působnosti kraje se příspěvek snižuje o 6,3 mil. Kč z důvodu novelizace zákonů v sociální oblasti tzv. Sociální reformy I.

14 Dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí  Dotace je poskytována na základě § 58 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů  Dotace je určena pro obce s rozšířenou působností a hl. m. Prahu  Dotace nebyla pro rok 2012 valorizována tis. Kč Navýšení příspěvku na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb pro obce s rozšířenou působností a hl. m. Prahu  Dotace byla určena na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zejména na činnosti související se správou příspěvku na péči (posuzování žádostí, vyplácení příspěvku a kontrola jeho využití). Protože od roku 2012 v souvislosti s připravovanou sociální reformou již nebudou obce s rozšířenou činností příslušné činnosti zajišťovat, dotace již není rozpočtována. Ruší se ( tis. Kč)

15

16 Hlavní zásady sestavování rozpočtu obcí

17 CELOSTÁTNÍ INKASO VYBRANÝCH DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ KUMULATIVNĚ PO MĚSÍCÍCH V LETECH (V MLD. KČ) DPH /2010 Leden35,040,339,841,143,9106,8% Únor38,237,739,142,938,790,2% Březen55,658,154,360,656,693,4% Duben87,690,989,398,296,197,9% Květen97,0101,099,3106,2111,7105,2% Červen114,0119,6117,9126,9135,6106,9% Červenec146,7157,0154,9169,0175,6103,9% Srpen152,0165,2163,5177,0179,9101,6% Září169,4183,2182,5197,7201,0101,7% Říjen203,9223,8221,0239,9 Listopad215,3235,5232,5246,7 Prosinec236,4255,2253,6269,5 září / prosinec72% 73%

18 CELOSTÁTNÍ INKASO VYBRANÝCH DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ KUMULATIVNĚ PO MĚSÍCÍCH V LETECH (V MLD. KČ) DPFO z přiznání /2010 Leden0,4 0,2 100,0% Únor0,91,10,80,5 100,0% Březen8,29,25,76,74,871,6% Duben1,90,5-3,0-2,1-4,5214,3% Květen1,00,8-3,0-2,0-4,6230,0% Červen6,87,81,73,2-1,1-34,4% Červenec9,19,92,13,3-1,1-33,3% Srpen9,410,32,33,5-1,0-28,6% Září12,012,83,45,00,35,8% Říjen12,513,43,65,3 Listopad12,913,73,85,6 Prosinec17,017,75,68,0 září / prosinec71%72%61%63%

19 CELOSTÁTNÍ INKASO VYBRANÝCH DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ KUMULATIVNĚ PO MĚSÍCÍCH V LETECH (V MLD. KČ) DPPO /2010 Leden1,1 1,30,90,888,9% Únor2,73,52,61,91,789,5% Březen30,836,431,3 28,691,4% Duben33,639,131,430,328,493,7% Květen34,841,432,631,529,292,7% Červen73,993,672,780,169,386,5% Červenec95,7107,772,073,068,894,2% Srpen95,8107,369,774,670,394,2% Září125,6146,593,898,992,993,9% Říjen129,8149,195,399,5 Listopad131,6150,395,9100,4 Prosinec162,8182,5119,6123,9 září / prosinec77%80%78%80%

20 CELOSTÁTNÍ INKASO VYBRANÝCH DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ KUMULATIVNĚ PO MĚSÍCÍCH V LETECH (V MLD. KČ) DPFO závislá činnost /2010 Leden11,612,812,012,3 100,0% Únor21,522,421,221,121,6102,4% Březen29,329,728,327,828,9104,0% Duben36,835,933,833,334,9104,8% Květen47,045,042,141,944,5106,2% Červen57,954,751,451,354,8106,8% Červenec69,064,761,2 65,3106,7% Srpen80,474,670,971,075,6106,5% Září90,483,679,880,185,7107,0% Říjen101,093,189,389,5 Listopad112,5103,199,099,4 Prosinec126,4115,2111,0111,8 září / prosinec72%73%72%

21 CELOSTÁTNÍ INKASO VYBRANÝCH DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ KUMULATIVNĚ PO MĚSÍCÍCH V LETECH (V MLD. KČ) DPFO srážková /2010 Leden0,70,9 1,0 100,0% Únor1,21,71,51,61,7106,3% Březen1,82,32,2 2,4109,1% Duben2,43,13,0 3,3110,0% Květen3,13,83,73,84,1107,9% Červen3,84,74,54,65,1110,9% Červenec4,75,8 6,2106,9% Srpen5,56,76,66,87,4108,8% Září6,17,5 7,78,3107,8% Říjen7,08,68,58,6 Listopad7,79,49,2 Prosinec8,610,410,110,2 září / prosinec71%72%74%75%

22 CELOSTÁTNÍ INKASO VYBRANÝCH DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ KUMULATIVNĚ PO MĚSÍCÍCH V LETECH (V MLD. KČ) *) jde o součet nezaokrouhlených dat (tj. přesnější výsledek, tj. oproti součtu zaokr. hodnot z předchozích tab. vznikají desetinové rozdíly) vybrané DP* /2010 Leden48,855,554,355,458,3105,2% Únor64,666,465,267,964,294,6% Březen125,7135,7121,8128,6121,394,3% Duben162,4169,5154,5162,7158,297,2% Květen182,9191,9174,6181,3184,8101,9% Červen256,4280,4248,2266,2263,699,0% Červenec325,3345,0296,1312,3314,8100,8% Srpen343,1364,1313,0332,9332,199,8% Září403,6433,6366,9389,4388,199,7% Říjen454,2488,0417,7442,8 Listopad480,0511,9440,4461,3 Prosinec551,1581,0500,0523,4 září / prosinec73%75%73%74%

23 Problematika predikovatelnosti příjmů Obtížná predikovatelnost příjmů ze sdílených daní => nejistota na příjmové straně možné propady ve výši desítky procent. Daň z nemovitosti => daleko menší výkyvy ve výběru této daně. Příjmy z vlastní činnosti => zvýšené nároky na schopnosti vedení obce. Rozdělit si příjmy podle predikovatelnosti. Místní poplatky. Je zbytečné si objednávat predikce daňových příjmů. Rozdělit si příjmy podle časového hlediska.

24 Problematika plánování výdajů Kategorie (typy) výdajů Mzdy Opravy a údržba Výše uvedené členění použít na všechny organizace Provozní výdaje Investice Rozdělit si výdaje podle časového hlediska

25 Kde a jak hledat úspory Mzdy Provozní výdaje Investice Mzdy a související provozní výdaje po jednotlivých organizacích Oprava a údržby Náklady na investice a na opravy a údržbu po jednotlivých objektech

26

27 Problematika příjmů obcí z dotačních programů na realizaci rozsáhlých projektů => značné riziko v podobě porušení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta => větší či menší část dotace není proplacena nebo dojde k porušení rozpočtové kázně => vyměřen odvod a penále -velké množství dotačních titulů => nepřehledný systém dotačních titulů -složitost systému poskytování dotací -právní nejistota obdržení dotace při víceleté akci -nedostatek finančních zdrojů na kofinancování

28 Jak přistupovat k dotačním titulům Zvážit skutečně aktuální potřeby obce  V případě, že „investujete“ do vypracováním žádosti o dotaci jen z důvodu existence dotačního titulu bez aktuální potřebnosti toho co je dotačně podporováno, připravuje se o finanční zdroje, které Vám mohou scházet na skutečně potřebné výdaje.  Konfrontujte předpokládané náklady na realizaci akce s finančními zdroji obce. Vždy mějte finanční rezervu !!  Soustřeďte se na co nejpřesnější zadání.  V případě realizace dotačně podporované akce věnujte maximální pozornost naplňování podmínek, za kterých je dotace poskytována.

29 Problematika financování majetku obcí Přehled o veškerém majetku => Pasportizace majetku Pasportizace spočívá v dokumentaci stávajícího technického stavu budov -základní stavební informace - identifikace budovy, adresa, počet podlaží, aj. -rozšířené stavební informace - údaje o konstrukci budovy, aj. -základní a rozšířené technologické informace - údaje o zásobování palivy a energiemi, vytápění, aj. -přehled o stavu majetku (informace o opravách, rekonstrukcích ap.) Přehled o stavu v jakém se majetek nachází => nezbytné náklady na opravu a údržbu majetku. Nezbytné náklady na opravu a údržbu majetku konfrontujeme s disponibilními zdroji v obecním rozpočtu. V případě, že se nedaří zabezpečit řádnou opravu a údržbu majetku narůstá skrytý dluh obce.

30 Základní pravidla efektivního, hospodárného a účelného vynakládání finančních prostředků územních samosprávných celků Neustálý přehled o všech výdajích. Průběžně posuzovat oblasti možných úspor. Seznam aktuálních potřeb obce. Důsledná kontrola dodržování podmínek čerpání dotace. Odpovědný musí být vždy konkrétní jedinec ne kolektivní orgán! Při plánování investičních akcí precizovat zadání (možné sankce za nedodržení zadání). Před realizací akcí posoudit, jaké další dopady na rozpočet obce bude akce mít. Průběžně posuzovat a diskutovat o možnostech dalších příjmů obce. 1

31 Základní pravidla efektivního, hospodárného a účelného vynakládání finančních prostředků územních samosprávných celků Zajistit vzdělávání pro starosty, radní (zastupitele). Následující období bude vyžadovat manažerské dovednosti od reprezentantů obce, kteří budou muset v závislosti na změnách v příjmech a rostoucích výdajích rozhodovat o strategii obce na následující období. Podporovat místní podnikatele. Stanovit si v závislosti na průběžně aktualizovanou ekonomickou situaci obce maximální hranici zadlužení. V případě požadavků na překročení této hranice informovat každého zastupitele o možných rizicích vyplývajících z překročení této hranice. Zbytečně se nezadlužovat ! Územní rozpočty jsou úzce spjaty se státním rozpočtem, problémy státního rozpočtu jsou problémy i územních rozpočtů. 2

32 Závislost příjmů obcí, měst na připravované novele zákona o rozpočtovém určení daní

33 Přehled daňových příjmů statutárních měst a Prahy v roce skutečnost (včetně motivačních prvků a daně z nemovitosti, u Prahy jsou zahrnuty i SD kraje) Obce (tis. Kč)Obce 2010 na obyvatele (tis. Kč) Poř. vel. Poř. RUD Název obce Počet obyvatel Celkové DP RUD RUD bez DPPO Celkové DP RUD RUD bez DPPO 11 Praha ,231,730,9 42 Plzeň ,219,418,5 23 Brno ,219,118,2 34 Ostrava ,718,618,0 65 Olomouc ,312,211,5 96 Hradec Králové ,112,111,7 107 Pardubice ,011,911,2 158 Karviná ,011,89,6 179 Opava ,111,510, Karlovy Vary ,611,110, Zlín ,111,110,4 812 České Budějovice ,210,910,4 713 Ústí nad Labem ,810,910, Jihlava ,910,89,8 515 Liberec ,810,810, Mladá Boleslav ,810,29, Teplice ,110,19, Most ,810,19, Havířov ,910,09, Frýdek-Místek ,710,09, Přerov ,110,09,6 22 Chomutov ,89,99, Kladno ,09, Děčín ,69,69,5

34 Návrh novely RUD – principy Sledované principy : dosažení 3-násobku ve sdílených daních na obyvatele (Praha versus kategorie obcí s nejnižšími příjmy) posílení ze SR (7,0 mld. Kč – dotační programy z národních zdrojů) zařazení Brna, Ostravy, Plzně do propočtu mezi ostatní obce (u Prahy zůstává oddělený propočet) ve srovnání se sdílenými daněmi dle stávajícího RUD ztrácí Plzeň, Ostrava, Brno a Praha Uplatněná kritéria a jejich váhy : váha prostého počtu obyvatel zvýšena ze 3 % na 10 % nové kritérium „počet žáků“ 7 % (začleněn "Příspěvek na školství" cca 1,5 mld. Kč; nyní ve VPS) bez změny zůstává 3 % váha celkové výměry katastrálních území na postupné přechody zbývá 80 % (váha tohoto kritéria činí ve stávajícím systému 94 %)

35 Změny ve velikostních kategoriích Snaha o posílení obcí s nejnižšími příjmy na obyvatele vyžaduje změnu intervalů: Stávající systém OdDo a více Nové intervaly OdDo a více

36 Zapojení Plzně, Ostravy a Brna do propočtu Přidána další kategorie u postupných přechodů pro města Plzeň, Ostrava a Brno („ a více“) Zapojením měst POB do propočtu k ostatním městům se dosavadní zvýhodnění (prostřednictvím odděleného výpočtu a vlastních přepočítacích koeficientů) výrazně snižuje, proto u těchto měst dochází ke ztrátám. Po přechodné období budou tyto ztráty kompenzovány. mld. Kč MěstoZtr á ta 1 rok2 rok3 rok4 rok Praha2,221,40,90,6 Plzeň0,90,80,60,40,2 Ostrava0,90,80,60,40,2 Brno0,90,80,60,40,2 Součet4,43,22,11,2 Kumulativn í součet 7,69,710,9

37 Shrnutí výsledků modelu Dosažený poměr*3,0 Zisky (6 241 obcí)13,5 mld. Kč Ztráty (4 obce)cca 5 mld. Kč z toho: Praha2,2 mld. Kč Plzeň0,9 mld. Kč Ostrava0,9 mld. Kč Brno0,9 mld. Kč *) srovnání mezi SD na obyvatele u Prahy / SD na obyvatele u kategorie s nejnižším průměrným výnosem

38 Minimální přírůstky v příjmu SD na obyvatele (modelový propočet, tis. Kč) Obce s počtem obyvatel Minimální příjem na obyvatele Minimální přírůstek v příjmu na obyvatele ODDOStávající systémNávrh ,17,71, ,27,61, ,27,71, ,37,71, ,47,71, ,47,81, ,68,81, ,58,81, ,98,90, ,09,40, ,8 0, a více 17,912,6 Praha29,627,8 Celá ČR6,17,6

39 Průměrné údaje o sdílených daních (modelový propočet, Ø za kategorie v tis. Kč na 1 obyvatele) Obce s počtem obyvatel Příjem na obyvatele ( Ø za kategorii) ODDO Počet obcí Počet obyvatelStávající systémNávrh Nárůst Pokles ,110,51, ,99,51, ,49,21, ,19,22, ,99,22, ,89,22, ,19,22, ,79,21, ,39,20, ,49,70, ,8 0 OBCE ČR (bez Pr, Pl, Os a Br) Praha ,627,8-1,8 Plzeň ,912,6-5,3 Ostrava ,914,9-3,0 Brno ,915,4-2,5 OBCE ČR (celkem)

40

41

42 Děkuji Vám za pozornost Jan Zikl Ministerstvo financí ředitel odboru financování územních rozpočtů tel.:


Stáhnout ppt "Problematika sestavování a plnění rozpočtu územní samosprávy Ministerstvo financí ČR říjen 2011 1. Předpoklad příjmů obcí v roce 2012 v závislosti na státním."

Podobné prezentace


Reklamy Google