Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky I CZ.1.07/1.3.00/14.0055.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky I CZ.1.07/1.3.00/14.0055."— Transkript prezentace:

1 Projekt Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky I CZ.1.07/1.3.00/14.0055 I CYKLUS ŠKOLENÍ PRO ŘEDITELE 13. 8. 2012 Liberecký kraj

2 Krajský úřad Odbory Ředitel úřadu Oddělení Liberecký kraj Zastupitelstvo Rada Hejtman Výbory Komise Zákon 561/2004 Sb., školský zákon Zákon 129/2000 Sb., zákon o krajích Zákon 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

3 Veřejná správa  Přenesená působnost - školský zákon, mzdy, kontrola - 80%  Samostatná působnost - RK, ZK, zřizovatelské fce - zákon o krajích, směrnice RK - 20% NUTNÉ ROZLIŠOVAT

4 Krajský úřad Odbory Odbor kancelář hejtmana Odbor vnějších vztahů a zahraniční spolupráce Ekonomický odbor Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Odbor sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin Odbor dopravy Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Odbor zemědělství a životního prostředí Odbor zdravotnictví Odbor legislativní a právní Odbor územního plánování a stavebního řádu Odbor informatiky Správní odbor Odbor investic a správy nemovitého majetku Odbor kancelář ředitele Odbor kontroly Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení interní audit

5 Veřejná správa  KU LK - odbor ekonomický - odbor právní - odbor rozvoje - odbor investiční  MŠMT - mzdy, RP, rozpis rozpočtu - DZ ČR - DZ LK

6 04 odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu /62/ 041 oddělení organizační a kontrolní /8/ 042 oddělení vzdělávání a koncepcí /12/ 044 oddělení financování nepřímých nákladů /13/ 045 oddělení financování přímých nákladů /7/ 047 oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti /7/ 048 oddělení projektů ve vzdělávání/11/

7 Vývoj počtu narozených v Libereckém kraji

8 Demografický vývoj dle okresů

9 Počet žáků vycházejících ze ZŠ

10 Projekce vývoje počtu žáků středního vzdělávání v LK zahrnující čtyři ročníky (dle počtu narozených)

11 Základní vzdělávání – vývoj počtu žáků

12 Počet / Rok200720082009201020112007-2011 počty žáků38 75737 53136 29635 33335 097- 3 660 úbytek počtu žáků- 1 226- 1 235-963-236 počty tříd1 9901 9361 9171 9101 893- 97 úbytek počtu tříd-54-19-7-17 průměrná naplněnost třídy19,4819,3918,9318,5018,54- 0,94

13 Střední vzdělávání – vývoj počtu žáků

14 Počet / Rok20072008200920102011úbytek počty žáků21 35720 64120 19219 83119 031-2 326 úbytek počtu žáků-115-716-449-361-800 počty tříd834819806796792-42 úbytek počtu tříd-3-15-13-10-4 průměrná naplněnost třídy25,6125,2025,0524,9124,03-1,58

15 Předpokládaný vývoj přímých nákladů ze státního rozpočtu

16 Kumulace poklesu přímých nákladů ze státního rozpočtu

17 Vývoj počtu pracovníků Závazné ukazatele MŠMT2007200820092010Rozdíl celkem 9 5189 4959 3749 066-452 Skutečnost jen krajské školství2007200820092010Rozdíl pedagogové 2 2592 1842 1082 037-222 nepedagogové 810805784743-67 celkem 3 0692 9892 8922 780-289

18 Účast na vzdělávání ve středních školách

19 Okres Jablonec nad Nisou – oborová struktura

20 Podíl žáků ZŠ odcházejících do 8G OkresŠkolní rok 2005/062006/072007/082008/092009/102010/11 Česká Lípa6,8 %7,3 % 8,7 %8,0 %9,5 % Jablonec n. Nisou8,8 %9,8 %10,4 %11,3 %12,0 %12,9 % Liberec6,2 %6,1 %6,7 %7,7 %7,5 %8,0 % Semily9,1 %9,2 %11,2 %13,0 %14,0 %13,1 % Celkem LK7,4 %7,7 %8,3 %9,6 %9,5 %10,2 %

21 Čtenářská gramotnost a ESCS, 2009

22 Kvalita vstupující na víceletá gymnázia ČJ

23 Kvalita vstupující na víceletá gymnázia MAT

24 Kvalita vstupující na víceletá gymnázia OSP

25 Střední školy – předchozí změny RokPočet SOŠ – ztráta právní subjektivity Počet G – ztráta právní subjektivity 200100 200220 200330 200420 200500 200610 200760 200800 200910 201000 201210 Celkem160

26 Počty žáků na středních školách v Libereckém kraji Střední školy a VOŠ v Libereckém kraji k 1.9.2010Naplněnost zřizovatelkapacity všechny formy vzdělávání jen denní forma vzdělávání všichni v LK30 07720 87919 524 jen LK25 87718 48517 547 Zdroj: UIV 2010/2011 Velikost krajských středních škol dle počtu žáků nad 10013 501 až 100011 401 až 5004 301 až 40010 201 až 3006 menší, než 2003

27 Stav některých budov v resortu školství je alarmující V současnosti eviduje OŠMTS budovy: v havarijním stavu v hodnotě 300 000 000 Kč v neodkladném stavu v hodnotě dalších 320 000 000 Kč

28 PRIORITY co je důležité 1.Snížit volné kapacity škol 2.Zvýšit průměrnou velikost škol zřizovaných krajem 3.Optimalizovat oborovou strukturu vzdělávací nabídky škol (snížení oborové „roztříštěnosti“) 4.Co nejlépe využít stávající prostorové a technické kapacity škol (koncentrace zdrojů) 5.Podporovat technické maturitní obory a řemesla 6.Požadovat snížení dotací pro soukromé školy 7.Testovat všechny žáky, kteří se uchází o studium v maturitních oborech

29  Úprava kapacit SŠ a samotných oborů vzdělání  Zvyšování kvality vzdělávání  Racionalizace - tlak na prodej nepotřebného majetku, dodržování limitu ZCů, provozní prostředky nejsou určeny na krytí mezd  Investice do vybavení škol  Podpora odborného vzdělávání - kampaně - cíl vzbudit zájem o technické obory u žáků ZŠ, stipendijní program pro žáky SŠ, veletrh EDUCA; IQ AUTO; Den pro holky; Startech  Projektová činnost Co bylo uděláno

30 Co nás čeká  Další pokles počtu žáků středních škol  Vyhodnocení změn – účinnost k 09/2012  Speciální školství – návrh koncepce  Změny z iniciativy MŠMT - praktické školy? - dětské domovy?  Koncepční záměr MŠMT reformy systému financování regionálního školství

31 Projekt Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky I CZ.1.07/1.3.00/14.0055 I Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Projekt Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky I CZ.1.07/1.3.00/14.0055."

Podobné prezentace


Reklamy Google