Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jan Bodnár Deinstitucionalizace: cesty vpřed 14. – 15. 2. 2013, Praha Reforma psychiatrické péče v ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jan Bodnár Deinstitucionalizace: cesty vpřed 14. – 15. 2. 2013, Praha Reforma psychiatrické péče v ČR."— Transkript prezentace:

1 Jan Bodnár Deinstitucionalizace: cesty vpřed 14. – 15. 2. 2013, Praha Reforma psychiatrické péče v ČR

2 Výchozí stav  Duševní poruchy jsou druhým nejčastějším důvodem pro přiznání invalidního důchodu (v případě důchodu třetího stupně dokonce důvodem nejčastějším)  Výskyt duševních onemocnění má trvale stoupající charakter  Výskyt duševních poruch v populaci zasahuje, dle některých výzkumů, až 27 % obyvatelstva (výskyt symptomů duševní poruchy v průběhu lidského života)  Od začátku devadesátých let nedoznala psychiatrická péče v ČR žádných významných systémových změn – tedy za posledních 20 let  Nutnost reformy psychiatrické péče vychází z dlouhodobé podfinancovanosti a nutnosti rozvoje moderních trendů a metod  Nutnost zlidštění péče především o vážně psychicky nemocné

3 Výchozí stav  V ČR je celkem 20 psychiatrických léčeben  V psychiatrických léčebnách je celkem více než 9000 lůžek.  4 léčebny mají více než 1000 lůžek  Institucionální péče je dále poskytována v psychiatrických odděleních nemocnic s celkovou kapacitou cca 1400 lůžek.

4 Základní rysy reformy psychiatrické péče Strategie ministerstva zdravotnictví pro psychiatrickou péči vychází z celosvětových trendů a doporučení WHO v oblasti duševního zdraví, zvláště je postavena na principu deinstitucionalizace:  Rozvoj komunitní a semimurální péče  Zvýšení role primární péče  Transformace psychiatrických léčeben  Zvýšení role všeobecných nemocnic  Vzdělávání odborných pracovníků, osvětová činnost

5 Základní varianty reformy z hlediska komunitní a primární péče  Posílení role komunitní péče v systému zdravotních a sociálních služeb  Propojení systémů zdravotní a sociální péče  Podpora nestátních neziskových organizací v komunitní péči (důraz na udržitelnost)  Posílení dostupnosti primární péče (v závislosti na modelu transformace psychiatrických léčeben)  Propojení primární, institucionální a komunitní péče (rozvoj systému ucelené rehabilitace)

6 Základní varianty reformy z hlediska psychiatrických léčeben a všeobecných nemocnic Tři základní možné varianty transformace psychiatrických léčeben: 1.Snížení počtu lůžek v léčebnách při zachování finančních zdrojů, příp. s podporou dodatečných zdrojů + zvýšení kvality péče a prostor/ - finanční náročnost 2.Redukce některých oddělení/budov v psychiatrických léčebnách + snížení fixních nákladů za zruš. odd./ - zvýšení nákladů na alternativní péči 3.Redukce počtu psychiatrických léčeben (na základě regionálního klíče) + snížení fixních nákladů/ - tranzitní náklady na přechod služeb ze zrušených léčeben Role všeobecných nemocnic:  Posílení akutní péče v návaznosti na restrukturalizaci psychiatrických léčeben

7 Základní varianty reformy z hlediska vzdělávací a osvětové činnosti  Vzdělávací programy pro profesionály v oboru psychiatrie (nové a alternativní metody péče)  Vzdělávací programy pro lékaře a nelékaře „prvního záchytu“  Edukační činnost (prevence)  Destigmatizační programy  Programy podpory rodin pacientů (psychosociální podpora, edukace)

8 Parametry reformy  Reformu psychiatrické péče se MZ ČR rozhodlo pojmout jako celostní deinstitucionalizační projekt řízený Strategickou projektovou kanceláří MZ ČR  Rozpracování variant transformace, včetně ekonomické náročnosti, je předmětem aktuální činnosti pracovní Skupiny pro transformaci psychiatrie (užší skupina cca 15 osob, širší cca 40 osob)  Členové Skupiny jsou zvláště zástupci MZ ČR, MPSV, České psychiatrické společnosti JEP, NNO, krajů a pojišťoven, zvláštní prostor je zde dán rovněž zástupcům pacientů

9

10 Zdroje  Vysoká finanční náročnost  Využití strukturálních fondů EU  MZ ČR řeší strukturu a výši zdrojů z fondů EU, které bude možné pro reformu mezi lety 2014- 2020 využít Využití zdrojů z fondů EU:  transformace psychiatrických léčeben  rozvoj systému komunitní péče  vzdělávání a edukační resp. destigmatizační programy Odhadovaná výše finančních prostředků ze strukturálních fondů: 6 mld. Kč

11 Harmonogram

12 Děkuji Vám za pozornost. Jan Bodnár www.trass.cz www.facebook.com/trass.cz Národní centrum podpory transformace sociálních služeb 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, Praha 2 Součást individuálního projektu MPSV Podpora transformace sociálních služeb. Jan.Bodnar@mzcr.cz


Stáhnout ppt "Jan Bodnár Deinstitucionalizace: cesty vpřed 14. – 15. 2. 2013, Praha Reforma psychiatrické péče v ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google